Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [2]

 Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte.

*

În al 15-lea an al imperiului [roman] a fost cucerită dinastia Cleopatrei Ptolemeos, care a stăpânit în Egipt 296 de ani.

Și astfel, conform descrierilor temporale de la Adam și până la imperiul lui Augustos/ Augustus, anii sunt cu toții 5.457.

Și, după cum am spus mai sus, Augustos a împărățit 56 de ani și 6 luni.

Iar în timpul imperiului său, în anul al 42-lea, s-a petrecut nașterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, a Dumnezeului Cel mai înainte de veci, din Sfânta Fecioară Maria și Născătoarea de Dumnezeu, în Bitleemul Iudeii [en Bitleem tis Iudeas]! Cu 8 zile înainte de calandoanele/ calendele lui ianuarie [Calandon Ianuarion/ Kalend. Januar.], care este a 29-a zi a lui Hiac/ Choeac[1], care e 25 decembrie.

Iar Cirinios [Cyrenius], din însărcinarea senatului [roman], a fost trimis în Iudea să facă recensământul proprietăților și al locuitorilor.

Astfel, în total, de la Adam și până la venirea în trup a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după toate cifrele pe care le avem, sunt 5.500 de ani.

După Augustos, al 3-lea împărat al romanilor a fost Tiberios/ Tiberius [și el a împărățit] 23 de ani.

Iar în al 15-lea an al imperiului său a început mântuitoarea învățătură evanghelică a Domnului nostru Iisus Hristos.

Și în anul al 14-lea*[2] [al 33-lea], pentru mântuirea noastră, a suferit pătimire în Ierusalim, înainte de a 8-a zi a calendelor lui aprilie, în a 29-a zi a lui Famenot [Phamenoth], care este 25 martie.

Și astfel, de la Adam și până la mântuitoarele patimi/ pătimiri ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, sunt 5.533 de ani.

După Tiberios/ Tiberius a împărățit Gaios/ Gaius: 3 ani și 10 luni. A fost ucis în palat.

Claudios/ Claudius: 13 ani și o lună. A fost ucis în Roma.

Nero: 13 ani și 8 luni. Fugind…a fost îngropat de viu.

În timpul persecuției lui Nero, primii [dintre Sfinții] care s-au ridicat au fost Petros/ Petrus și Paulos/ Paulus, care au fost martirizați la Roma.

Iar Iacovos/ Jacobus, fratele Domnului, după cum îi spuneau cu toții acestui Drept, a fost acoperit cu pietre[3] la Ierusalim de către iudei.

Oton/ Otho: 3 luni. S-a sinucis.

Vitellios/ Vitellius: 8 luni.

Vespasianos/ Vespasianus: 9 ani, 11 luni și 22 de zile. A murit în grădinile Salustianilor.

În al doilea an al imperiului său a fost cucerit orașul Ierusalim, de către fiul lui[4], la 35 de ani după înălțarea lui Hristos.

Titos/ Titus: 2 ani și două luni. A fost ucis în palat.

Dometianos/ Domitianus: 15 ani și 5 luni.

În timpul persecuției sale, Apostolul Ioannis a fost dus în insula Patmos, fiind exilat pentru că L-a mărturisit pe Hristos. După moartea lui Dometianos a plecat de pe insulă și în timpul imperiului lui Traianos/ Traianus s-a stabilit la Efes.

Nerva: un an și 4 luni.

Traianos: 19 ani și 6 luni.

În timpul împărăției sale, Ignatios Teoforos/ Purtătorul de Dumnezeu, a fost aruncat la fiare, suferind martiriul la Roma[5].

Adrianos/ Adrianus: 21 de ani.

A murit în băile idropicilor iar Ierusalimul distrus a primit numele de cetatea Elia/ Aelia[6].

Titos Antoninos/ Titus Antoninus, supranumit Pius/ Cel evlavios, împreună cu fiii lui, Aurilio Viro/ Aurelio Vero și Luchio/ Lucio, [a împărățit] 22 de ani și 3 luni.

Marcos Aurilios/ Marcus Aurelius, fiul său: 19 ani și 11 luni.

Sub acesta, Iustinos Filosoful/ Justinus Philosophus a fost martirizat[7].

Antoninos Viros/ Antoninus Verus: 12 ani.

Comodos/ Commodus: 13 ani.

Ailios Pertinax/ Aelius Pertinax: 6 luni. A fost ucis în palat.

Seviros/ Severus: 18 ani.

Sub împărăția sa, Leonidis/ Leonides, tatăl rău-cugetătorului Orighenus [Orighenus tu cacofronos/ Origenis perversi], a suferit martiriul și Ippolitos Romanul a înflorit ca scriitor, alături de Grigorios Tavmaturgos și Climis/ Clemens Alexandrinul.

Antoninos/ Antoninus, fiul lui Sever: 7 ani. A fost ucis între Baiom și Edessis.

Macrinos/ Macrinus: un an. A fost ucis.

Antoninos Gabalos/ Antoninus Gabalus: 4 ani. A fost ucis la Roma.

Alexandros Mammeas/ Alexander Mammaeae: 13 ani. A fost ucis pe câmpurile Mogontiaco/ Moguntiaco.

Maximinos/ Maximinus: 3 ani. A fost ucis în Achilia/ Aquileae[8].

Gordianos/ Gordianus: 6 ani. S-a spânzurat în Africhi/ Africa.

Filippos/ Philippus: 7 ani. A fost ucis în grădinile Tiberianilor.

Decios/ Decius: 1 an și 3 luni. A fost ucis în For[9].

În timpul lui, Sfântul Vavilas/ Babylas al Antiohiei[10] a fost martirizat. De asemenea mulți alții, din diverse regiuni, au dat mărturia credinței cât și 7 tineri din Efes[11].

Gallos/ Gallus și Vulusianos/ Volusianus: un an și 4 luni.

Valerianos/ Valerianus și Galianos/ Galienus: 15 ani. Și Valerianos[12] a fost ucis în Persidi [Persia][13] iar Galianos în Mediolan[14].

Clavdios/ Claudius: un an și 9 luni. A murit în Sirmium[15].

Avrilianos/ Aurelianus: 5 ani și 6 luni. A fost ucis în Novocastri/ Cheno Frurio.

Tacitos/ Tacitus: 6 luni. A fost ucis în Pont.

În timpul lui a mărturisit Sfântul Hariton[16].

Probos/ Probus: 6 ani și 4 luni. A fost ucis la Sirmium.

Caros/ Carus, împreună cu fiii lui Carinos și Numerianos: 2 ani. Iar Caros și-a sfârșit viața în Mesopotamia, pe când Carinos a fost ucis în Tracia, în orașul Numeria.

Dioclitianos/ Diocletianus și Maximianos/ Maximianus: 20 de ani.

Sub împărăția lor Sfântul Petros/ Petrus Alexandrinul a fost martirizat și mulți alții din toată eparhia/ provincia.

Constantinos o Megas/ Constantinus Magnus/ Constantin cel Mare: 31 de ani.

În anul al 20-lea al imperiului său a avut loc Primul Sfânt Sinod [Ecumenic], al celor 318 Sfinți Părinți din  Nichea/ Niceea Bitiniei, la anul 318*[17] [325] după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și la anul 285 după cinstitele Sale patimi și după preaslăvita Sa înviere.

Și astfel adunând anii de la Adam și până la Constantin cel Mare ajungem la anul 5.836.

Și Constantinos a murit la 65 de ani de la naștere, a ținut imperiul, după cum se spune, 31 de ani, și l-a lăsat celor 3 fii ai lui: Constan/ Constantem, Constantinon/ Constantinum și Constantion/ Constantium. Și astfel Constan a fost regele Romei vechi, Constantinon al Romei Noi[18] și în Antiohia a fost Constantion. Și doi dintre acești consuli au fost uciși.

După aceea Constantinon a împărățit 21 de ani.

Iulianos/ Julianus: 2 ani. A fost ucis în Persia.

Iubianos/ Jovianus: 9 luni.

Valentinianos/Valentinianus cel Mare și Valis/ Valens, fratele lui: 10 ani și 9 luni.

Sub Valens, a fost martirizat Sfântul Doroteos/ Dorotheus, fiind dat la fiare, în Cinigio/ Cynegio, de către arienii din Alexandria.

Gratianos/ Gratianus și Valentinianos cel Tânăr/ Valentinianus Junior, fiii lui Valentinianus cel Mare, împreună cu Teodosios cel Mare/ Theodosius Magnus: 16 ani și 3 consulate.

În timpul imperiului lui[19] a avut loc Al doilea Sinod [Ecumenic], la Constantinopol, al celor 150 de Sfinți Părinți[20].

Arcadios/ Arcadius și Onorios/ Honorius, fiii lui[21]: 13 ani și 3 luni.

Teodosios o Neos/ Theodosius Junior/ Teodosie cel Tânăr: 42 de ani și 6 luni.

Sub împărăția sa a avut loc Al 3-lea Sinod [Ecumenic], al celor 200 de Sfinți Părinți, din Efes[22], cât și un altul, tâlhăresc, care a fost făcut de neevlaviosul Dioscoros/ Dioscorus[23].

Marcianos/ Marcianus și Pulheria/ Pulcheria: 7 ani.

Sub aceștia a avut loc Al 4-lea Sfânt Sinod [Ecumenic], al celor 630 de Sfinți Părinți de la Halchidon/ Chalcedone/ Calcedon[24].

Leon/ Leo cel Mare: 16 ani.

Leon/ Leo cel Mic: pentru un an, după care a murit, pe când tatăl lui era împărat.

Zinon/ Zeno: 17 ani. Iar tiranul Basiliscos[25]: 2 ani.

Anastasios/ Anastasius: 27 de ani și 4 luni.

Iustinos Trax/ Justinus Thrax/ Iustin Tracul: 9 ani și 3 luni.

Iustinianos o Megas/ Justinianus Magnus/ Iustinian cel Mare: 38 de ani și 7 zile.

Sub el a fost Al 5-lea Sinod [Ecumenic], de la Constantinopol[26].


[1] În Egiptul antic, Choeac era a patra lună a calendarului nilotic. Care se baza pe curgerea fluviului Nil. A se vedea: http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_de_l%27%C3%89gypte_antique. Ea era a 4-a lună a anotimpului Akhet, care corespundea cu lunile octombrie-noiembrie, cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Choeac.

[2] Credem că e vorba de o eroare grafică și că aici se vorbește despre anul 33 d. Hr. și nu de anul al 14-lea. Lucru care se poate observa foarte ușor din fraza următoare, unde se spune că sunt 5.533 de ani de la Adam și până la Moartea Domnului.

[3] A fost omorât cu pietre.

[4] E vorba de Titus Flavius Vespasianus, care cucerește Ierusalimul la anul 70 d. Hr. și distruge Templul din Ierusalim.  A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Titus_Flavius_Vespasianus.

[17] O altă eroare grafică. S-a pus în loc de 325 încă odată numărul participanților la Sinod: 318.

A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_I_Ecumenic.

[18] Constantinopolul.

[19] Se referă la Sfântul Împărat Teodosie I cel Mare: http://ro.orthodoxwiki.org/Teodosie_cel_Mare_%28%C3%AEmp%C4%83rat%29.

[21] Ai Sfântului Teodosie cel Mare.

[25] L-a forțat să abdice pe Zenon. A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Zenon_%28%C3%AEmp%C4%83rat%29.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.