Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [6]

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte, a douaa 3-aa 4-a și a 5-a.

***

VII. Episcopii Romei

1. Apostolul Petros: 2 ani.

2. Linos: 2 ani.

3. Anegclitos/ Anacletus: 2 ani.

4. Climis/ Clemens: 9 ani.

5. Evarestos: 9 ani.

6. Alexandros: 12 ani.

7. Xistos: 9 ani.

8. Telesforos, Mucenic: 10 ani.

9. Iginos: 4 ani.

10. Pios: 15 ani.

11. Anichitos/ Anicetus: 11 ani.

12. Sotirihos: 9 ani.

13. Elefterios: 15 ani.

14. Victor, care a participat în Palestina la sinodul despre ziua Paștiului: 12 ani.

15. Zefirinos: 19 ani.

16. Callistos: 8 ani.

17. Urbanos/ Urbanus: 7 ani.

18. Pontianos: 3 ani.

19. Anteros: o lună.

20. Fabianos, Mucenic sub Deciu: 15 ani.

21. Cornilios/ Cornelius, care a pus sfârșit penitenței rele a lui Navaton/ Novatum[1]: 3 ani.

22. Lucianos/ Lucianus: 2 ani.

23. Stefanos: 9 ani.

24. Xistos: 2 ani.

25. Dionisios: 8 ani.

26. Filix/ Felix, Mărturisitor sub Valerianos: 5 ani.

27. Eutihianos: 8 luni.

28. Gaios: 15 ani.

29. Marcellinos: 2 ani.

Și aceștia au fost [episcopii care au păstorit] sub împărați păgâni și persecutori. [Următorii] episcopi romani au fost sub împărați creștini.

30. Eusebios: 1 an.

31. Miltiadis: 4 ani.

32. Silvestros, sub care [s-a ținut] Sinodul de la Niceea: 28 de ani.

33. Marcos: 12 ani.

34. Iulios: 15 ani.

35. Liberios, care a fost exilat de împăratul Constantion/ Constantio, care era arian: 6 ani.

36. Filix: 1 an.

37. Siricios/ Siricius: 15 ani.

38. Anastasios: 3 ani.

39. Innocentios/ Innocentius: 15 ani.

40. Zosimos: 8 ani.

41. Bonifatios: 4 ani.

42. Celestinos, sub care a fost Sinodul de la Efes: 21 ani.

43. Xistos: 8 ani.

44. Leon, sub care a fost Sinodul de la Calcidoni/ Calcedon: 21 de ani.

45. Ilarion/ Hilario: 6 ani.

46. Simplicios/ Simplicius, care a dat scrisoare de mărturisire antiohienilor împotriva lui Nestorie: 14 ani.

47. Filix, care s-a despărțit [de Biserică] din cauza enoticonului [to enoticon] lui Zinonos/ Zenonis: 9 ani.

48. Gelasios: 5 ani.

49. Anastasios: 2 ani.

50. Simmahos, și Laurentios împreună cu el: 14 ani.

51. Ormisdas/ Hormisdas, care în vremea lui Iustinianos Sinodul de la Calcedon l-a reintrodus în diptice: 10 ani.

52. Ioannis: 3 ani.

53. Filix, cel iubit de împăratul Iustinianos: 4 ani.

54. Bonifatios: 11 ani.

55. Ioannis: 3 ani.

56. Agapitos: 1 an.

57. Silvirios: 18 ani.

58. Vigilios: 5 ani.

59. Pelagios: 8 ani.

60. Ioannis: 5 ani.

61. Benedictos: 6 ani.

62. Pelagios, altul: 10 ani.

63. Grigorios: 12 ani.

64. Sabinianos: 6 ani.

65. Bonifatios: 4 ani.

66. Bonifatios, altul: 9 ani.

*

VIII. Episcopii bizantini și constantinopolitani

1. Apostolul Andreas/ Andrei, care a propovăduit în Bizantio/ Bizanț, apoi a zidit Biserică dincolo de port, în Arghiropolis, și l-a hirotonit episcop în locul lui pe Stahis/ Stachym cel amintit de Pavel în Epistola către Romani [Rom. 16, 9][2].

2. Stahis, același [despre care s-a vorbit]: 16 ani.

3. Onisimos: 14 ani.

4. Policarpos: 18 ani.

5. Plutarhos: 16 ani.

6. Sedecion: 9 ani.

7. Diogenis: 15 ani.

8. Elefterios: 7 ani.

9. Filix: 5 ani.

10. Policarpos: 17 ani.

11. Atinodors: 4 ani.

Acesta a ridicat altă Biserică în acel loc, care s-a numit Elea, și acolo se făceau sinaxele [tas sinaxis]/ adunările bisericești.

12. Evzoios/ Euzoius: 16 ani.

13. Lavrentios/ Laurentius: 11 ani și 6 luni.

14. Alipios: 13 ani.

15. Pertinax, care a fost [mai înainte] ipaticos/ consul al senatului Romei: 19 ani.

Acesta a zidit altă Biserică, înspre mare, pe care a numit-o Sices/ Sycae, și aceasta e numită [și] a Irinei.

16. Olimpianos: 11 ani.

17. Marcos: 13 ani.

18. Chiriacos: 16 ani.

19. Castinos: 7 ani.

Acesta, în Bizantio, a zidit Biserica Sfânta Eufimias, în locul numit Petrio, acolo unde ea a fost martirizată.

20. Titos: 35 de ani și 6 luni.

21. Dometios, fratele împăratului Probos: 21 ani și 6 luni.

22. Probos, fiul lui Dometios: 12 ani.

Toți aceștia au fost episcopi în Bizantio, înainte de a se declara împărat Constantin cel Mare. Iar el venind în Bizantio și luptând împotriva lui Licinios, l-a găsit episcop pe Mitrofanis.

23. Mitrofanis, fiul lui Dometios amintit mai sus și fratele lui Probos și nepotul [adelfopes] împăratului Probos: 10 ani.

24. Alexandros, care a trăit 98 de ani, dintre care 23 de ani ca episcop.

25. Paulos, Mărturisitor, îndepărtat de Constantion/ Constantio: 3 ani.

26. Eusebios arianul[3], care a fost mai întâi episcop în Biritos, apoi în Nicomidias[4]: 12 ani.

27. Macedonios, preotul[5] Bisericii Constantinopolului, pnevmatomahul/ luptătorul împotriva Duhului Sfânt: 12 ani.

28. Eudoxios arianul, care a fost mai întâi episcop în Germanicias/ Germaniciae, apoi în Antiohias: 10 ani.

29. Dimofilos arianul, care mai întâi [a fost episcop] în Verias apoi în Tracis/ Thracia: 11 ani și 5 luni.

30. Evagrios ortodoxul, hirotonit de Eustatios al Antiohiei[6], care imediat a fost exilat de Valentos/ Valente[7].

31. Grigorios al Nazianzului/ Gregorius Nazianzi, care a păstorit Biserica timp de 12 ani și care s-a retras la casa sa.

32. Nectarios, bărbat de mare valoare, botezat și hirotonit de cei 150 Părinți [de la Sinodul II Ecumenic]: 16 ani și 3 luni.

33. Ioannis, presbiterul Antiohiei[8], Hrisostomos: 5 ani și 6 luni. Apoi a fost exilat.

34.  Arsacios presbiterul, fratele lui Nectarios: 2 ani.

35. Atticos, presbiterul Constantinopolului: 20 de ani.

36. Sisinnios, presbiterul aceleiași Biserici: 2 ani.

37. Nestorios[9], antropolatrul[10]/ hominicola, presbiterul Bisericii Antiohiei: 3 ani și 2 luni. El a fost exilat în Oasi/ Oasim.

38. Maximianos, presbiterul Constantinopolului: 2 ani și 5 luni.

39. Proclos/ Proclus, hirotonit de Sisinnios al Cizicului și care nu a fost primit. Numai după moartea lui Maximianos acesta a fost transferat în locul lui. [A păstorit] 12 ani și 3 luni.

40. Flavianos, presbiterul Constantinopolului: 1 an și 10 luni.

Pe acesta l-a îndepărtat Dioscoros, prin sinodul tâlhăresc [listrichi sinodo/ praedatoria synodo][11] de la Efes.

41. Anatolios, presbiterul și apocrisiarhul [responsalis] Bisericii Alexandriei: 8 ani și 8 luni.

42. Ghennadios, presbiterul Constantinopolului: 13 ani și două luni.

43. Acacios, presbiter și orfanotrofos [orphanorum curator], eretic: 17 ani și 9 luni.

44. Fraitas, presbiter la Sfânta Teclis [Theclae/ Tecla] Sicon: 3 luni și 17 zile.

45. Eufimios, presbiter al Constantinopolului și  ptohotrofos [pauperum curator] al Neapoleosului: 6 ani și 3 luni. El a fost exilat sub împăratul Anastasios.

46. Macedonios, presbiter al Constantinopolului și schevofilax [vasorum custos]: 6 ani.

47. Timoteos,  presbiter al Constantinopolului și schevofilax: 6 ani.

48. Ioannis Cappadocianul, presbiter și singcell [syncellus]: 1 an și 10 luni.

49. Epifanios,  presbiter al Constantinopolului sub Iustinianos: 16 ani și 3 luni.

50. Antimios, episcopul Trapezuntosului: 3 luni. El a fost înlăturat de Sfântul Sinod adunat împotriva lui Seviros/ Severum[12].

51. Minas presbiterul și Sampsos xenodoxul [praefectus hospitio]: 16 ani și 6 luni.

52. Eutihios presbiterul și monah al Mănăstirii din Amasia: 12 ani și 2 luni. Iar acesta, în al 38-lea an al împărăției lui Iustinianos, neadmițând edictul său despre nestricăciune[13] [aftartu/ incorrupto], a fost înlăturat.

53. Ioannis, presbiterul Antiohiei și sholastic: 12 ani și 7 luni.

54. Din nou Eutihios, repus de Iustinos, pentru încă 4 ani și 6 luni.

55. Ioannis Postitorul[14], diaconul Constantinopolului, în timpul lui Tiberios: 13 ani și 5 luni.

56. Chiriacos, presbiterul aceleiași Biserici și iconom: 11 ani.

57. Tomas, diacon al aceleiași Biserici și sachellar: 3 ani și 5 luni.

58. Serghios, diacon al aceleiași Biserici: 28 de ani, 7 luni și 21 de zile.

59. Pirros/ Pyrrhus, presbiterul aceleiași Biserici, monah, arhon al mănăstirilor [monasteriorum curator] și igumen al Hrisopoleosului.

Împotrivindu-se cu vehemență[15], a fost depus din treaptă după 2 ani, 9 luni și 9 zile.

60. Paulos, presbiterul aceleiași Biserici și iconom: 2 ani și 26 de zile.

61. A fost repus Pirros, [pentru încă] 4 luni și 23 de zile.

62. Petros, presbiterul aceleiași Biserici: 2 ani și 7 luni.

63. Tomas, diaconul aceleiași Biserici și hartofilax: 2 ani și 7 luni.

64. Ioannis presbiterul și schevofilaxul Marii Biserici: 5 ani și 9 luni.

65. Constantinos,  diaconul aceleiași Biserici, schevofilax și iconom: 1 an, 8 luni și 7 zile.

66. Teodoros, presbiterul aceleiași Biserici, singcell și schevofilax:  2 ani și 3 luni.

67. Gheorghios,  presbiter, singcell și schevofilax: 3 ani și 10 luni.

Teodoros, repus, pentru 1 an și 3 luni.

68. Paulos, [făcut episcop] din rândul laicilor, în taină: 6 ani și 8 luni.

69. Callinicos, presbiter și schevofilax al Bisericii Vlahernelor: 12 ani. A fost orbit sub Iustinianos Rinocopimenul [căruia i s-a tăiat nasul].

70. Ciros, presbiter și monah din insula Amastridos: 6 ani. Îndepărtat de Filippos.

71. Ioannis, diacon și hartular-iconom: 3 ani.

72. Ghermanos, episcop al Cizicului și Mărturisitor: 15 ani. A fost îndepărtat din treaptă de neevlaviosul Leontos Isaurul.

73. Anastasios,  presbiter și singcell: 24 de ani.

74. Constantinos, monah și episcopul Sillei [Syllaei] și [care a fost] decapitat: 12 ani.

75. Nichitas, presbiterul [Bisericii] Sfinților Apostoli [din Constantinopol], arhonul mănăstirilor și eunuhos/eunuchus [eunuc]: 14 ani și 4 luni.

76. Paulos Cipriotul, diacon: 5 ani și 8 luni[16].

77. Tarasios, [hirotonit] în taină: 21 de ani și 2 zile.

78. Nichiforos, [hirotonit] în taină, care mai înainte fusese monah: 9 ani. A fost exilat sub neevlaviosul Leontos Armeanul.

79. Teodotos al Cassitirasului: 15 ani.

80.  Antonios, fost al Sillei: 12 ani.

81. Ioannis, presbiter și singcell, care singur s-a pierdut[17]: 9 ani.

82. Metodios, ortodox și Mărturisitor: 4 ani și 3 luni.

83. Ignatios, eunuc: 11 ani și 5 luni.


[2] În ed. BOR 1988 apare tot ca Stahis, ca și în GNT, dar e cunoscută și forma Stahie: http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Stahie.

[3] Eretic arian. A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Arianism.

[4] Și amintește unde a mai fost episcop, pentru a se arăta faptul că mutarea lui la Constantinopol a fost necanonică. Pentru că, în vechime, episcopii nu plecau din eparhia lor.

[5] Pentru că a fost decăzut din treaptă: din patriarh la starea de preot.

[6] Și s-a amintit numele celui care l-a hirotonit, ca să arate faptul că nu era arian ca ceilalți episcopi arieni ai Constantinopolului de dinaintea lui.

[8] E numit astfel Sfântul Ioan Gură de Aur pentru că își câștigase un mare renume încă de când era preot în Antiohia.

[10] Care se închina la om. Pentru că Îl considera  pe Hristos un simplu om.

[12] Sever al Antiohiei, care era eretic monofizit.

[13] Referitor la faptul dacă trupul Domnului a fost stricăcios sau nu.

[16] Și peste tot, după cum se observă, autorul nostru ne indică din ce trepte sau demnități au fost ridicați patriarhii enumerați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.