Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [6]

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte, a douaa 3-aa 4-a și a 5-a.

***

VII. Episcopii Romei

1. Apostolul Petros: 2 ani.

2. Linos: 2 ani.

3. Anegclitos/ Anacletus: 2 ani.

4. Climis/ Clemens: 9 ani.

5. Evarestos: 9 ani.

6. Alexandros: 12 ani.

7. Xistos: 9 ani.

8. Telesforos, Mucenic: 10 ani.

9. Iginos: 4 ani.

10. Pios: 15 ani.

11. Anichitos/ Anicetus: 11 ani.

12. Sotirihos: 9 ani.

13. Elefterios: 15 ani.

14. Victor, care a participat în Palestina la sinodul despre ziua Paștiului: 12 ani.

15. Zefirinos: 19 ani.

16. Callistos: 8 ani.

17. Urbanos/ Urbanus: 7 ani.

18. Pontianos: 3 ani.

19. Anteros: o lună.

20. Fabianos, Mucenic sub Deciu: 15 ani.

21. Cornilios/ Cornelius, care a pus sfârșit penitenței rele a lui Navaton/ Novatum[1]: 3 ani.

22. Lucianos/ Lucianus: 2 ani.

23. Stefanos: 9 ani.

24. Xistos: 2 ani.

25. Dionisios: 8 ani.

26. Filix/ Felix, Mărturisitor sub Valerianos: 5 ani.

27. Eutihianos: 8 luni.

28. Gaios: 15 ani.

29. Marcellinos: 2 ani.

Și aceștia au fost [episcopii care au păstorit] sub împărați păgâni și persecutori. [Următorii] episcopi romani au fost sub împărați creștini.

30. Eusebios: 1 an.

31. Miltiadis: 4 ani.

32. Silvestros, sub care [s-a ținut] Sinodul de la Niceea: 28 de ani.

33. Marcos: 12 ani.

34. Iulios: 15 ani.

35. Liberios, care a fost exilat de împăratul Constantion/ Constantio, care era arian: 6 ani.

36. Filix: 1 an.

37. Siricios/ Siricius: 15 ani.

38. Anastasios: 3 ani.

39. Innocentios/ Innocentius: 15 ani.

40. Zosimos: 8 ani.

41. Bonifatios: 4 ani.

42. Celestinos, sub care a fost Sinodul de la Efes: 21 ani.

43. Xistos: 8 ani.

44. Leon, sub care a fost Sinodul de la Calcidoni/ Calcedon: 21 de ani.

45. Ilarion/ Hilario: 6 ani.

46. Simplicios/ Simplicius, care a dat scrisoare de mărturisire antiohienilor împotriva lui Nestorie: 14 ani.

47. Filix, care s-a despărțit [de Biserică] din cauza enoticonului [to enoticon] lui Zinonos/ Zenonis: 9 ani.

48. Gelasios: 5 ani.

49. Anastasios: 2 ani.

50. Simmahos, și Laurentios împreună cu el: 14 ani.

51. Ormisdas/ Hormisdas, care în vremea lui Iustinianos Sinodul de la Calcedon l-a reintrodus în diptice: 10 ani.

52. Ioannis: 3 ani.

53. Filix, cel iubit de împăratul Iustinianos: 4 ani.

54. Bonifatios: 11 ani.

55. Ioannis: 3 ani.

56. Agapitos: 1 an.

57. Silvirios: 18 ani.

58. Vigilios: 5 ani.

59. Pelagios: 8 ani.

60. Ioannis: 5 ani.

61. Benedictos: 6 ani.

62. Pelagios, altul: 10 ani.

63. Grigorios: 12 ani.

64. Sabinianos: 6 ani.

65. Bonifatios: 4 ani.

66. Bonifatios, altul: 9 ani.

*

VIII. Episcopii bizantini și constantinopolitani

1. Apostolul Andreas/ Andrei, care a propovăduit în Bizantio/ Bizanț, apoi a zidit Biserică dincolo de port, în Arghiropolis, și l-a hirotonit episcop în locul lui pe Stahis/ Stachym cel amintit de Pavel în Epistola către Romani [Rom. 16, 9][2].

2. Stahis, același [despre care s-a vorbit]: 16 ani.

3. Onisimos: 14 ani.

4. Policarpos: 18 ani.

5. Plutarhos: 16 ani.

6. Sedecion: 9 ani.

7. Diogenis: 15 ani.

8. Elefterios: 7 ani.

9. Filix: 5 ani.

10. Policarpos: 17 ani.

11. Atinodors: 4 ani.

Acesta a ridicat altă Biserică în acel loc, care s-a numit Elea, și acolo se făceau sinaxele [tas sinaxis]/ adunările bisericești.

12. Evzoios/ Euzoius: 16 ani.

13. Lavrentios/ Laurentius: 11 ani și 6 luni.

14. Alipios: 13 ani.

15. Pertinax, care a fost [mai înainte] ipaticos/ consul al senatului Romei: 19 ani.

Acesta a zidit altă Biserică, înspre mare, pe care a numit-o Sices/ Sycae, și aceasta e numită [și] a Irinei.

16. Olimpianos: 11 ani.

17. Marcos: 13 ani.

18. Chiriacos: 16 ani.

19. Castinos: 7 ani.

Acesta, în Bizantio, a zidit Biserica Sfânta Eufimias, în locul numit Petrio, acolo unde ea a fost martirizată.

20. Titos: 35 de ani și 6 luni.

21. Dometios, fratele împăratului Probos: 21 ani și 6 luni.

22. Probos, fiul lui Dometios: 12 ani.

Toți aceștia au fost episcopi în Bizantio, înainte de a se declara împărat Constantin cel Mare. Iar el venind în Bizantio și luptând împotriva lui Licinios, l-a găsit episcop pe Mitrofanis.

23. Mitrofanis, fiul lui Dometios amintit mai sus și fratele lui Probos și nepotul [adelfopes] împăratului Probos: 10 ani.

24. Alexandros, care a trăit 98 de ani, dintre care 23 de ani ca episcop.

25. Paulos, Mărturisitor, îndepărtat de Constantion/ Constantio: 3 ani.

26. Eusebios arianul[3], care a fost mai întâi episcop în Biritos, apoi în Nicomidias[4]: 12 ani.

27. Macedonios, preotul[5] Bisericii Constantinopolului, pnevmatomahul/ luptătorul împotriva Duhului Sfânt: 12 ani.

28. Eudoxios arianul, care a fost mai întâi episcop în Germanicias/ Germaniciae, apoi în Antiohias: 10 ani.

29. Dimofilos arianul, care mai întâi [a fost episcop] în Verias apoi în Tracis/ Thracia: 11 ani și 5 luni.

30. Evagrios ortodoxul, hirotonit de Eustatios al Antiohiei[6], care imediat a fost exilat de Valentos/ Valente[7].

31. Grigorios al Nazianzului/ Gregorius Nazianzi, care a păstorit Biserica timp de 12 ani și care s-a retras la casa sa.

32. Nectarios, bărbat de mare valoare, botezat și hirotonit de cei 150 Părinți [de la Sinodul II Ecumenic]: 16 ani și 3 luni.

33. Ioannis, presbiterul Antiohiei[8], Hrisostomos: 5 ani și 6 luni. Apoi a fost exilat.

34.  Arsacios presbiterul, fratele lui Nectarios: 2 ani.

35. Atticos, presbiterul Constantinopolului: 20 de ani.

36. Sisinnios, presbiterul aceleiași Biserici: 2 ani.

37. Nestorios[9], antropolatrul[10]/ hominicola, presbiterul Bisericii Antiohiei: 3 ani și 2 luni. El a fost exilat în Oasi/ Oasim.

38. Maximianos, presbiterul Constantinopolului: 2 ani și 5 luni.

39. Proclos/ Proclus, hirotonit de Sisinnios al Cizicului și care nu a fost primit. Numai după moartea lui Maximianos acesta a fost transferat în locul lui. [A păstorit] 12 ani și 3 luni.

40. Flavianos, presbiterul Constantinopolului: 1 an și 10 luni.

Pe acesta l-a îndepărtat Dioscoros, prin sinodul tâlhăresc [listrichi sinodo/ praedatoria synodo][11] de la Efes.

41. Anatolios, presbiterul și apocrisiarhul [responsalis] Bisericii Alexandriei: 8 ani și 8 luni.

42. Ghennadios, presbiterul Constantinopolului: 13 ani și două luni.

43. Acacios, presbiter și orfanotrofos [orphanorum curator], eretic: 17 ani și 9 luni.

44. Fraitas, presbiter la Sfânta Teclis [Theclae/ Tecla] Sicon: 3 luni și 17 zile.

45. Eufimios, presbiter al Constantinopolului și  ptohotrofos [pauperum curator] al Neapoleosului: 6 ani și 3 luni. El a fost exilat sub împăratul Anastasios.

46. Macedonios, presbiter al Constantinopolului și schevofilax [vasorum custos]: 6 ani.

47. Timoteos,  presbiter al Constantinopolului și schevofilax: 6 ani.

48. Ioannis Cappadocianul, presbiter și singcell [syncellus]: 1 an și 10 luni.

49. Epifanios,  presbiter al Constantinopolului sub Iustinianos: 16 ani și 3 luni.

50. Antimios, episcopul Trapezuntosului: 3 luni. El a fost înlăturat de Sfântul Sinod adunat împotriva lui Seviros/ Severum[12].

51. Minas presbiterul și Sampsos xenodoxul [praefectus hospitio]: 16 ani și 6 luni.

52. Eutihios presbiterul și monah al Mănăstirii din Amasia: 12 ani și 2 luni. Iar acesta, în al 38-lea an al împărăției lui Iustinianos, neadmițând edictul său despre nestricăciune[13] [aftartu/ incorrupto], a fost înlăturat.

53. Ioannis, presbiterul Antiohiei și sholastic: 12 ani și 7 luni.

54. Din nou Eutihios, repus de Iustinos, pentru încă 4 ani și 6 luni.

55. Ioannis Postitorul[14], diaconul Constantinopolului, în timpul lui Tiberios: 13 ani și 5 luni.

56. Chiriacos, presbiterul aceleiași Biserici și iconom: 11 ani.

57. Tomas, diacon al aceleiași Biserici și sachellar: 3 ani și 5 luni.

58. Serghios, diacon al aceleiași Biserici: 28 de ani, 7 luni și 21 de zile.

59. Pirros/ Pyrrhus, presbiterul aceleiași Biserici, monah, arhon al mănăstirilor [monasteriorum curator] și igumen al Hrisopoleosului.

Împotrivindu-se cu vehemență[15], a fost depus din treaptă după 2 ani, 9 luni și 9 zile.

60. Paulos, presbiterul aceleiași Biserici și iconom: 2 ani și 26 de zile.

61. A fost repus Pirros, [pentru încă] 4 luni și 23 de zile.

62. Petros, presbiterul aceleiași Biserici: 2 ani și 7 luni.

63. Tomas, diaconul aceleiași Biserici și hartofilax: 2 ani și 7 luni.

64. Ioannis presbiterul și schevofilaxul Marii Biserici: 5 ani și 9 luni.

65. Constantinos,  diaconul aceleiași Biserici, schevofilax și iconom: 1 an, 8 luni și 7 zile.

66. Teodoros, presbiterul aceleiași Biserici, singcell și schevofilax:  2 ani și 3 luni.

67. Gheorghios,  presbiter, singcell și schevofilax: 3 ani și 10 luni.

Teodoros, repus, pentru 1 an și 3 luni.

68. Paulos, [făcut episcop] din rândul laicilor, în taină: 6 ani și 8 luni.

69. Callinicos, presbiter și schevofilax al Bisericii Vlahernelor: 12 ani. A fost orbit sub Iustinianos Rinocopimenul [căruia i s-a tăiat nasul].

70. Ciros, presbiter și monah din insula Amastridos: 6 ani. Îndepărtat de Filippos.

71. Ioannis, diacon și hartular-iconom: 3 ani.

72. Ghermanos, episcop al Cizicului și Mărturisitor: 15 ani. A fost îndepărtat din treaptă de neevlaviosul Leontos Isaurul.

73. Anastasios,  presbiter și singcell: 24 de ani.

74. Constantinos, monah și episcopul Sillei [Syllaei] și [care a fost] decapitat: 12 ani.

75. Nichitas, presbiterul [Bisericii] Sfinților Apostoli [din Constantinopol], arhonul mănăstirilor și eunuhos/eunuchus [eunuc]: 14 ani și 4 luni.

76. Paulos Cipriotul, diacon: 5 ani și 8 luni[16].

77. Tarasios, [hirotonit] în taină: 21 de ani și 2 zile.

78. Nichiforos, [hirotonit] în taină, care mai înainte fusese monah: 9 ani. A fost exilat sub neevlaviosul Leontos Armeanul.

79. Teodotos al Cassitirasului: 15 ani.

80.  Antonios, fost al Sillei: 12 ani.

81. Ioannis, presbiter și singcell, care singur s-a pierdut[17]: 9 ani.

82. Metodios, ortodox și Mărturisitor: 4 ani și 3 luni.

83. Ignatios, eunuc: 11 ani și 5 luni.


[2] În ed. BOR 1988 apare tot ca Stahis, ca și în GNT, dar e cunoscută și forma Stahie: http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Stahie.

[3] Eretic arian. A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Arianism.

[4] Și amintește unde a mai fost episcop, pentru a se arăta faptul că mutarea lui la Constantinopol a fost necanonică. Pentru că, în vechime, episcopii nu plecau din eparhia lor.

[5] Pentru că a fost decăzut din treaptă: din patriarh la starea de preot.

[6] Și s-a amintit numele celui care l-a hirotonit, ca să arate faptul că nu era arian ca ceilalți episcopi arieni ai Constantinopolului de dinaintea lui.

[8] E numit astfel Sfântul Ioan Gură de Aur pentru că își câștigase un mare renume încă de când era preot în Antiohia.

[10] Care se închina la om. Pentru că Îl considera  pe Hristos un simplu om.

[12] Sever al Antiohiei, care era eretic monofizit.

[13] Referitor la faptul dacă trupul Domnului a fost stricăcios sau nu.

[16] Și peste tot, după cum se observă, autorul nostru ne indică din ce trepte sau demnități au fost ridicați patriarhii enumerați.

Did you like this? Share it:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *