Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [7]

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte, a douaa 3-aa 4-a, a 5-a și a 6-a.

 ***

IX. Episcopii Alexandriei

1. Marcos Evanghelistul: 2 ani.

2. Anianos: 22 de ani.

3. Abilios: 12 ani.

4. Cerdon: 10 ani.

5. Primos: 12 ani.

6. Iustinos: 10 ani.

7. Eumenis: 10 ani.

8. Marcianos: 13 ani.

9. Celadion: 10 ani.

10. Agrippinos: 14 ani.

11. Iulianos: 15 ani.

12. Dimitrios: 10 ani.

13. Iraclas: 43 de ani.

14. Dionisios, care sub împăratul Vallerianos a fost trimis în exil: 17 ani.

15. Maximianos: 8 ani.

16. Teonas: 19 ani.

17. Petros, Mucenicul: 11 ani.

Până aici au fost [episcopii care au păstorit] Biserica sub împărați păgâni și persecuții. De aici încolo sunt episcopii de după Constantin cel Mare.

18. Ahillas: 1 an.

19. Alexandros, care a participat la Primul Sinod [Ecumenic]: 23 de ani.

20. Atanasios cel Mare, care de mai multe ori a fost exilat de către arieni, și a fost pus în locul lui Grigorios arianul.

21. Atanasios a doua oară, dar a fost îndepărtat de către [împăratul] Constantinos.

22.  Gheorghios Capadocianul, arian.

A treia, a 4-a și a 5-a oară Atanasios [cel Mare]. Iar anii lui [de episcopat], cu toții, au fost 46.

23. Petros, trimis în exil de Valentos: 1 an.

24. Lucios arianul: 5 ani.

25. Petros, a doua oară: 1 an.

26. Timoteos, care a fost la Al doilea Sinod [Ecumenic]: 8 ani.

27. Teofilos: 28 de ani.

28. Chirillos[1], care a fost la Primul Sinod de la Efes[2] împotriva neevlaviosului Nestorios: 32 de ani.

29. Dioscoros, care a participat la sinodul tâlhăresc de la Efes, al doilea: 5 ani. Și care a fost înlăturat la Al Patrulea Sinod [Ecumenic] de la Calcedon.

30. Proterios ortodoxul, care a fost înecat în Sfânta Colimvitră[3]: 6 ani.

31. Timoteos Eluros: 2 ani.

32. Timoteos Levcos: 15 ani.

33. Petros Mongos: 1 an.

34. Ioannis, care a fost îndepărtat: 3 ani.

Petros, a doua oară: 6 ani.

35. Atanasios, eretic: 7 ani.

36. Ioannis: 9 ani.

37. Ioannis, altul: 11 ani.

38. Dioscoros: 3 ani.

39. Timoteos, care [a păstorit] sub împăratul Iustinianos: 17 ani.

40. Gaianos: 1 an.

41. Teodosios: 2 ani.

42. Paulos: 2 ani.

43. Zoilos: 7 ani.

44. Apolinarios: 19 ani.

45. Ioannis: 11 ani.

46. Eulogios: 17 ani.

47. Teodoros Scribon: 2 ani.

48. Ioannis Cipriotul, Milostivul[4]: 10 ani.

49. Gheorghios: 11 ani.

50. Petros: 10 ani.

*

X. Episcopii Antiohiei

1. Petros Apostolul: 11 ani.

2. Evodios: 23 de ani.

3. Ignatios Teoforos/ Teoforul[5], care a fost martirizat sub [împăratul] Traian: 4 ani.

4. Iron: 20 de ani.

5. Cornilios: 13 ani.

6. Eros/ Heros: 26 de ani.

7. Teofilos: 13 ani.

8. Maximianos: 13 ani.

9. Serapion: 25 de ani.

10. Asclipiadis: 9 ani.

11. Filitos: 8 ani.

12. Zebinos: 6 ani.

13. Vavilas, care a fost martirizat sub Decios: 13 ani.

14. Flavios: 9 ani.

15. Dimitrianos: 4 ani.

16. Paulos al Samosatei: 8 ani.

17. Domnos: 2 ani.

18. Timeos: 10 ani.

19. Chirillos: 15 ani.

20. Tirannos: 15 ani.

Toți aceștia au fost sub împărați elini și persecutori. Următorii sunt sub împărați creștini.

21. Vitalios: 6 ani.

22. Filoghenis: 5 ani.

23. Paulos: 5 ani.

24. Eustatios, corifeos/ coryphaeus [conducătorul] Sinodului de la Niceea[6], și care a fost îndepărtat de arieni: 18 ani. După care au urmat 6 arieni.

25. Eulalios: 3 ani.

26. Eufronios: 8 ani.

27. Facellios, sub care Marea Biserică a Antiohiei și-a sărbătorit reînnoirea [encaenia]: 12 ani.

28. Stefanos: 3 ani.

29. Leontios: 8 ani.

30. Eudoxios: 2 ani.

31. Anianos: 4 ani.

32. Meletios, Mărturisitor sub Valentos: 25 de ani.

33.  Euzoios, arian: 5 ani.

34. Meletios, din nou, care a participat și la Sinodul al II-lea de la Constantinopol[7].

35. Flavianos: 22 de ani.

36. Porfirios: 30 de ani.

37. Alexandros: 5 ani.

38. Teodotos: 4 ani.

39. Ioannis, care a fost la Al Treilea Sinod [Ecumenic], de la Efes: 18 ani.

40. Domnos, care a fost la sinodul tâlhăresc, al doilea, de la Efes: 8 ani.

41. Maximos, care a fost la Al Patrulea Sinod [Ecumenic], de la Calcedon. Și care a fost detronat pentru o greșeală[8]. [A păstorit] 4 ani.

42. Vasilios: 2 ani.

43. Acacios, în timpul căruia a fost ruinată cetatea: 1 an.

44. Martirios: 13 ani.

45. Iulianos: 15 ani.

46. Petros Cnafevs/ Fullo, și care a fost înlăturat sub Zinonos: 3 ani.

47. Ioannis, care a fost înlăturat după 3 luni.

48. Stefanos: 3 ani.

49. Stefanos, altul: 1 an.

50. Calandion: 4 ani.

51. Petros [Cnafevs], a doua oară: 3 ani.

52. Palladios: 10 ani.

53. Flavianos, [care] a fost exilat de Anastasios: 7 ani.

54. Eufrasios, care a murit în cetatea în ruină: 5 ani.

55. Efraimios, care a trăit în timpul lui Iustinianos: 18 ani.

56. Domnos: 14 ani.

57. Anastasios: 11 ani.

58. Grigorios: 24 de ani.

59. Anastasios, a doua oară: 9 ani.

60. Anastasios, altul: 9 ani.

***

Cărțile canonice

I

Vechiul Legământ/ Testament

Și acestea sunt Dumnezeieștile Cărți ale Bisericii și canonice, după numărul lor de rânduri:

1. Genesis are  4.300 de rânduri[9].

2. Exodos: 2.800 de rânduri.

3. Leviticon: 2.700 de rânduri.

4. Aritmi/ Numeri: 3.530 de rânduri.

5. Deuteronomion: 3.100 de rânduri.

6. Iisus [al lui Navi]: 2.100 de rânduri.

7. Crite/ Judices [Judecători] și Rut: 2.050 de rânduri.

8. Vasilion/ Regnorum [Regi] I și II: 4. 240 de rânduri.

9. Vasilion III și IV: 2. 203 [2. 200] de rânduri.

10. Paralipomena I și II: 5. 500 de rânduri.

11. Esdras I și II: 5. 500 de rânduri.

12. Biblos Psalmon/ Liber Psalmorum [Cartea Psalmilor]: 5. 100 de rânduri.

13. Parimie Salomontos/ Paroemiae Salominis  [Pildele lui Slomon]: 1. 700 de rânduri.

14. Ecclisiastis/ Ecclesiastes: 7. 500 de rânduri (?).

15. Asma Asmaton/ Canticum Canticorum [Cântarea Cântărilor]: 280 de rânduri.

16. Iov: 1.800 de rânduri.

17. Profetul Isaias: 3.800 de rânduri.

18. Profetul Ieremias: 4.000 de rânduri.

19. Baruh: 700 de rânduri.

20. Iezechiil: 4.000 de rânduri.

21. Daniil: 2.000 de rânduri.

22. Cei 12 Profeți: 3.000 de rânduri.

Tot Vechiul Legământ/ Testament are 22 de cărți.

*

Noul Legământ/ Testament

1. Evanghelion cata [după] Matteon: 2.500 de rânduri.

2. Evanghelion cata Marcon: 2.000 de rânduri.

3. Evanghelion cata Lucan: 2.600 de rânduri.

4.  Evanghelion cata Ioannin: 2. 300 de rânduri.

5. Praxis ton Apostolon/ Actus Apostolorum  [Faptele Apostolilor] : 2800 de rânduri.

6. Epistolele lui Paulos, 14 [la număr]: 5.300 de rânduri.

7. Epistolele catolice, 7 [la număr]: una a lui Iacovos, două ale lui Petros, trei ale lui Ioannis și una a lui Iuda.

Și Noul Legământ/ Testament conține 26 de cărți.

*

II

Și acestea sunt cărțile antilegomena[10] ale Vechiului Testament:

1. Maccabeca III: 7.300 de rânduri.

2. Sofia Solomontos [Înțelepciunea lui Solomon]: 1.100 de rânduri.

3.  Înțelepciunea fiului lui Sirah: 2.800 de rânduri.

4. Psalmii și odele lui Solomon [existente în LXX/ Septuagintă[11]]:  2.100 de rânduri.

5. Estir: 350 de rânduri.

6. Iudit: 1.700 de rânduri.

7. Sosanna: 500 de rânduri.

8. Tobit și Tobias: 700 de rânduri.

Cărțile antilegomena ale Noului Testament:

1. Apocalipsis Ioannis: 1.400 de rânduri[12].

2. Apocalipsis Petros[13]: 300 de rânduri.

3. Epistola lui Barnaba: 1.360 de rânduri[14].

4. Evanghelion cata Evreon: 2.200 de rânduri[15].

*

III

Acestea sunt apocrifele Vechiului Testament:

1. Enoh[16]: 4.800 de rânduri.

2. Patriarhii[17]: 5. 100 de rânduri.

3. Cuvântarea lui Iosif: 1.100 de rânduri.

4. Testamentul lui Moise: 1.100 de rânduri[18].

5. Înălțarea lui Moise[19]: 1.400 de rânduri.

6. Avraam[20]: 300 de rânduri.

7. Ilad și Modad[21]: 400 de rânduri.

8. Profetul Elia [Ilie]: 3.016 rânduri[22].

9. Profetul Sofonios: 600 de rânduri.

10. A lui Zaharia, tatăl lui Ioannis [Botezătorul]: 500 de rânduri.

11.  False scrieri ale lui Baruh, Avvacum, Ezechiil și Daniil.

Și acestea sunt apocifele Noului Testament:

1. Călătoria lui Petros: 2.750 de rânduri.

2. Călătoria lui Ioannis: 2.600 de rânduri.

3. Călătoria lui Toma: 1.700 de rânduri.

4. Evanghelia după Toma[23]: 1.300 de rânduri.

5. Didahia Apostolilor[24]: 200 de rânduri.

6. Prima și a doua a lui Climentos [Clement]: 2.600 de rânduri[25].

7. Ale lui Ignatios[26] și Policarpos[27] și Păstorul lui Erma/ Hermae[28].

(finalul cărții)


[1] Sfântul Chiril al Alexandriei:

http://ro.orthodoxwiki.org/Chiril_al_Alexandriei.

[3] A se vedea: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsfeb/02-28-sf_proterie.html. Pomenit pe 28 februarie.

Iar Colimvitra, locul de Botez despre care se vorbește aici, era un bazin cu apă, unde se făcea botezul pentru adulți și colimvitrele/ vasele de Botez nu erau mici ca vasele noastre de azi, în care abia încap copiii.

[6] Primul Sinod Ecumenic.

[7] Al Doilea Sinod Ecumenic.

[9] Nu coincid cu rândurile din traducerile actuale.

[11] O ediție în limba engleză: http://ecmarsh.com/lxx/.

[12] Pe care noi o avem ca ultima carte a Noului Testament.

[14] Pe care o avem în română în Scrierile Părinților Apostolici, trad. note și indici de Pr. D.[umitru] Fecioru, col. PSB 1, Ed. IBMBOR, București, 1979, p. 114-137.

Pe care o puteți downloada de aici:

http://www.arhiva-ortodoxa.info/test/autoindex2/index.php?url=4.document/Biblioteca%20Misionarului%20Ortodox/%28PSB%2001%29%20Scrierile%20parintilor%20apostolici.pdf&zone=4.

[24] E inclusă în același volum citat anterior, PSB 1, între p. 25-32.

[25] E vorba de Epistolele I și II către Corinteni ale Sfântului Clement al Romei. Existente în PG 1. Prima Epistolă către Corinteni în PG 1, col. 199-328 și Epistola a II-a către Corinteni în PG 1, col. 329-348. În română în PSB 1, ed. cit., p. 46-79 și 94-103.

[26] Epistolele Sfântului Ignatie Teoforul, 7 la număr: PSB 1, ed. cit., p. 157-190.

[27] Epistola Sfântului Policarp către Filipeni: PSB 1, ed. cit., p. 208-214.

[28] Păstorul Sfântului Herma: PSB 1, ed. cit., p. 227-316.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *