Facerea (cap. 9)

Facerea

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

*

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: Septuaginta (LXX), ed. Alfred Rahlfs, Ed. Württembergische Bibelanstalt/ Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1935, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 7.

***

Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

***

Capitolul 9

1. Și a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis lor: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și stăpâniți-l [catachiriefsate] pe el!

2. Și tremurul vostru [o tromos imon] și teama/ frica [o fovos] vor fi peste toate fiarele sălbatice ale pământului și peste toate păsările cerului și peste toate cele care se mișcă pe pământ și peste toți peștii mării. Sub mâinile voastre le-am dat.

3. Și toată reptila [pan erpeton] care este vie [zon] vă voi da-o vouă întru mâncare [is vrosin], [după] cum [și] legumele ierbii [lahana hortu], [care] pe toate vi le-am dat vouă.

4. Numai carne în sângele sufletului [emati psihis][1] nu veți mânca [u fagheste].

5. Pentru [că] și sângele vostru, al sufletelor voastre, îl voi cere din mâna tuturor fiarelor sălbatice. Îl voi cere pe el și din mâna omului, a fratelui [adelfu][2]. Voi cere sufletul omului.

6. Cel care varsă sângele omului, pentru [el] sângele lui va fi vărsat [echitisete]. Căci în chipul [en iconi] lui Dumnezeu l-am făcut pe om.

7. Iar voi creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi stăpâniți-l pe el!”.

8. Și a zis Dumnezeu lui Noe și fiilor lui [dimpreună] cu el, zicând:

9. „Iată, Eu înalț/ ridic [anistimi][3] făgăduința/ legământul Meu [tin diatichin Mu] vouă și urmașilor voștri [de] după voi!

10. Și [cu] tot sufletul viu [care este] cu voi, de la păsări și de la animalele domestice și [de la] toate fiarele sălbatice ale pământului câte sunt cu voi, de la toate care au ieșit din chivot.

11. Și voi pune făgăduința/ legământul Meu către voi și [vă spun că] nu va mai muri [uc apotanite] tot trupul iarăși de apa potopului și nu va mai fi iarăși potop de apă, [care] să strice [tu cataftire] tot pământul”[4].

12. Și a zis Domnul Dumnezeu către Noe: „Acesta este semnul făgăduinței/ legământului [to simion tis diatichis] pe care Eu îl dau între Mine și voi și între tot sufletul viu, care este cu voi, întru neamuri/ veacuri veșnice[5]:

13. Eu pun curcubeul Meu [to toxon Mu] în nor şi va fi întru semnul făgăduinței/ legământului între Mine și pământ.

14. Și va fi în [ziua în care] Îmi voi aduna [sinnefin] norii pe pământ, [că] voi vedea curcubeul Meu în nor.

15. Și-Mi voi aminti de făgăduința Mea [tis diatichis Mu] pe care am făcut-o între Mine și voi și între tot sufletul viu, [care se află] în tot trupul și nu va mai fi iarăși apă întru potop, care să șteargă/ să nimicească [exalipse] tot trupul.

16. Și va fi curcubeul Meu în nor și îl voi vedea, ca să-Mi amintesc făgăduința veșnică [diatichin eonion] între Mine și între tot sufletul viu, [care se află] în tot trupul care este pe pământ”.

17. Și a zis Dumnezeu lui Noe: „Acesta este semnul făgăduinței pe care l-am încuviințat [dietemin] între Mine și între tot trupul care este pe pământ”.

18. Și fiii lui Noe care au ieşit din chivot/ arcă erau: Sim, Ham și Iafet. [Iar] Ham era tatăl lui Hanaan[6].

19. Aceștia trei sunt fiii lui Noe. Din aceștia s-au împrăștiat/ răspândit [diesparisan] [oamenii] pe tot pământul.

20. Și a început Noe, om lucrător al pământului [antropos gheorgos ghis], și a sădit vie.

21. Și a băut din vin și s-a îmbătat și s-a dezbrăcat în casa lui.

22. Și a văzut Ham, tatăl lui Hanaan, dezbrăcarea tatălui său. Și ieșind, le-a vestit [aninghilen] afară celor doi frați ai lui.

23. Și luând Sim și Iafet o haină, au pus-o pe cei doi umeri ai lor și au mers cu spatele și au acoperit dezbrăcarea tatălui lor. Și fața lor a căutat în spate [opistofanes] și n-au văzut dezbrăcarea tatălui lor.

24. Și s-a trezit Noe din vin[7] și a cunoscut ce îi făcuse lui fiul lui mai tânăr.

25. [Și Noe] a zis: „Blestemat este Hanaan, fiul. Slujitor va fi fraților lui”.

26. Și [Noe] a zis: „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Sim și Hanaan îi va fi slujitor acestuia.

27. Să lărgească [platine] Dumnezeu lui Iafet și să locuiască [acesta] în casele lui Sim iar Hanaan să se facă slujitorul lor”.

28. Și a trăit Noe după potop 350 de ani.

29. Și s-au făcut toate zilele lui Noe 950 de ani și a murit.


[1] În ed. BOR 1988: „Numai carne cu sângele ei, în care e viaţa ei, să nu mâncaţi”. În ed. BOR 2001: „Numai carne cu viaţa ei – sângele – să nu mâncaţi”.

[2] Domnul arătând prin aceasta unitatea de ființă a neamului omenesc. Că toți suntem frați unii cu alții și că toți suntem responsabili pentru viața celorlalți.

[3] În ambele ediţii românești avem de-a face cu verbul a încheia.

[4] Pentru că potopul descris de cartea Facerea a fost unul general, planetar, a cuprins întregul pământ şi nu a fost unul local.

[5] BOR 1988: „Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi  şi cu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi”. Ed. BOR 2001: „Iată semnul legământului pe care Eu îl fac cu voi şi cu toată fiinţa vie care este cu voi, din neam în neam şi de-a pururi”.

[6] În ed. BOR 1988 și 2001: Canaan.

[7] Pentru că beția te face să fii plin de urmările alcoolului și nu de rațiune. Ești plin de vin, vin care îți înlocuie gândirea dreaptă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *