Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. 1) [32]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

 Teologia Dogmatică Ortodoxă

O expunere sistematică a învățăturii ortodoxe

în contextul religios, cultural și științific al lumii de astăzi

*

vol. 1

***

Cuvântul Domnului stă [12, 15], se împlinește. Cuvântul Său „spus în mâna [elalisen en hiri]” Profetului Ahia.

Cuvântul Domnului a fost și către Sameas, omul lui Dumnezeu [12, 22] și el anunță faptul că împărțirea poporului e împlinirea cuvântului Lui [12, 24], a voii Lui. Și poporul ascultă cuvântul Domnului [12, 24].

Roboam face rău înaintea Domnului [12, 24, cf. LXX], pe când cuvântul Domnului era cu Ahia [12, 24]. Și Ahia îi spune lui Ano că Domnul face lucruri tari/ puternice [sclira] și anunță moarte în casa lui Ieroboam [12, 24].

Și Domnul îl trimite pe Sameas la Ieroboam și îi spune că el va conduce peste 10 seminții [12, 24]. Iar Roboam ascultă cuvântul Domnului [12, 24].

Și pentru că Ieroboam a căzut în idolatrie [12, 26-33], omul lui Dumnezeu a venit în cuvântul Domnului [13, 1] și i-a vestit lui Ieroboam că Iosias, regele casei lui David, va arde pe jertfelnicul păgânesc pe „preoții înălțimilor” [13, 2], pe preoții idolatri. Iar semnul că profeția e adevărată e acesta: jertfelnicul se va strica și se va vărsa grăsimea de pe el [13, 3].

Mâna lui Ieroboam se usucă în poziție ridicată atunci când poruncește să fie prins omul lui Dumnezeu [13, 4] și jertfelnicul se strică, împlinindu-se profeția lui [13, 5].

Iar Roboam îi cere omului lui Dumnezeu să se roage pentru el, ca să i se întoarcă mâna către sine [13, 6]. Și la rugăciunea lui „s-a întors mâna regelui” [13, 6], i s-a vindecat.

Însă omul lui Dumnezeu nu a primit să mănânce cu Ieroboam și să primească dar de la el [13, 7], pentru că Domnul i-a poruncit să nu mănânce și să nu bea cu el și să nu se întoarcă pe aceeași cale de la el [13, 9].

Bătrânul Profet din Betil [13, 11] se duce după omul lui Dumnezeu și îi spune că un Înger i-a vorbit în cuvântul Domnului și i-a spus că trebuie să mănânce și să bea apă în casa lui. Însă acesta mințea [13, 18].

Și pe când stăteau la masă, cuvântul Domnului a fost către Profetul care l-a întors pe omul lui Dumnezeu [13, 20]. Și prin Profetul acela, care îl mințise, Domnul i-a vestit omului lui Dumnezeu că pentru neascultarea sa  [13, 21] nu va fi dus trupul lui în mormântul părinților săi [13, 22].

Omul lui Dumnezeu e ucis de un leu [13, 24] iar Profetul îl găsește pe leu stând lângă trupul omului lui Dumnezeu [13, 28].

Pentru că Ahia nu mai vedea [14, 4, cf. MGK], Domnul îi vestește acestuia că va veni la el femeia lui Ieroboam [14, 5, cf. MGK]. Și, ca la 12, 24, îi vestește acesteia că Domnul va face lucruri tari/ puternice. Pentru că Ieroboam i-a întrecut în răutate pe toți cei dinaintea lui [14, 9, cf. MGK].

Iar pedeapsa pentru idolatrie va fi aceea că va șterge casa lui Ieroboam după cum se șterge gunoiul [14, 10, MGK]. Și numai copilul femeii [14, 12] va fi îngropat, fiindcă numai el a fost găsit ca ceva bun/ frumos înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israil, din casa lui Ieroboam [14, 13, MGK].

Domnul va ridica rege peste Israil, care va nimici casa lui Ieroboam [14, 14, MGK]. Și Domnul va lovi Israilul și îl va dezrădăcina din pământul cel bun și îl va împrăștia dincolo de râu [peran tu potamu] [14, 15, MGK][1] din cauza idolatriei. Căci toate se împlinesc „după cuvântul Domnului” [14, 18].

Și Roboam a făcut rău înaintea Domnului și L-a întărâtat/ supărat [parezilosen] pe El [14, 22, LXX]. Și cele prin care L-au întărâtat pe El au fost idolatria [14, 23, LXX] și sodomia [14, 24, MGK].

LXX vorbește despre sindesmos la 14, 24 [che sindesmos egheniti en ti ghi/ și legătură s-a făcut în pământ], pe când MGK spune direct: sodomite [isan de eti en ti ghi che sodomite/ și erau în [acel] pământ și sodomiți], în MGK sodomite fiind un unicat.

Însă în LXX, 14, 24 în întregime arată astfel: „și legătură s-a făcut în pământ și se făceau din toate scârbele/ ticăloșiile neamurilor [ton vdeligmaton ton etnon], pe care le mutase Domnul de la fața fiilor lui Israil”. De unde rezultă că legătură nu se referă la ceva bun ci la ceva rău.

VUL ne confirmă acest lucru, pentru că vorbește despre „effeminati”/ efeminările care s-au făcut în pământ. Însă a fi efeminat înseamnă a fi un bărbat muieratic, care te comporți ca o femeie, adică un homosexual.

WTT vorbește despre existența unui templu de prostituție masculină la 14, 24. În LXE se vorbește despre „a conspiracy [o conspirație/ uneltire] in the land”. În LND despre „prostituzione sacra”, în L 45 se confirmă MGK: „es waren auch Hurer im Lande” [au fost, de asemenea, sodomiți în (acest) pământ].

Tot despre sodomiți vorbește și LBA [hubo también en la tierra sodomitas], KJV [and there were also sodomites in the land], K21 [and there were also sodomites in the land], LEE [and sodomites also were in the land], NCE [there were even male prostitutes in the land].

Nici inima regelui Abiu nu a fost desăvârșită/ cu totul cu Domnul Dumnezeul lui [15, 3]. Însă regele Asa a făcut ce e drept [to eftes] înaintea Domnului [15, 11]. Și lucrurile drepte făcute de Asa au fost acestea: „a izgonit pe inițiații în mistere de pe pământ și a îndepărtat toate obiceiurile pe care le-au făcut părinții lui” [15, 12, LXX].

Însă MGK vorbește la 15, 12 de izgonirea sodomiților și de îndepărtarea tuturor idolilor. VUL confirmă MGK vorbind despre effeminatos și idolorum.

În BIB e vorba despre „înfierbântările bărbătești” [the male stewes] și idoli, în CEV despre „prostituații de la altare” [the prostitutes at the shrines] și idoli, în FBJ despre „prostituații sacri” [les prostitués sacrés] și idoli.


[1] Profeție despre robia babilonică.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *