Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. 1) [35]

 Teologia Dogmatică Ortodoxă

O expunere sistematică a învățăturii ortodoxe

în contextul religios, cultural și științific al lumii de astăzi

*

vol. 1

***

Căci Domnul va umple pârâul deși nu va fi vânt și nici ploaie [3, 17]. El le va da Moabul [3, 18].

Despre Somanitis, Elisee spune că are sufletul îndurerat și că Domnul i-a ascuns acest lucru [4, 27]. Iar femeia Îl declară viu pe Domnul cât și sufletul lui Elisee [4, 30].

Iar după ce Elisee „se roagă către Domnul” [prosiixato pros Chirion] [4, 33] pentru copilul mort și se culcă peste el [4, 34], aplecându-se peste el de 7 ori [4, 35], copilul își deschide ochii [4, 35]. Căci Domnul l-a înviat pe copil prin rugăciunea și grija lui Elisee.

Domnul le dă mâncare pe săturate și le și rămâne [4, 43-44]. Iar în [en] [prin intermediul lui] Neman Domnul a dat mântuire [sotirian] Siriei [5, 1].

Elisee îl trimite pe Neman să se spele de 7 ori în Iordanis [5, 10] pentru ca să se vindece de lepră [5, 3]. Și când s-a afundat [evaptisato] de 7 ori în Iordanis, trupul lui Neman s-a făcut „ca trup al copilului mic și s-a curățit [os sarx pedariu micru che ecataristi]” [5, 14].

Însă forma verbală evaptisato, de la II Reg. 5, 14, e unică în LXX și vorbește despre viitorul Botez creștin. Căci Botezul e prin afundare în apă.

Și Neman recunoaște prezența lui Dumnezeu în fața lui Elisee: „am cunoscut că nu este Dumnezeu în tot pământul decât numai în Israil” [5, 15]. Iar Elisee îi vorbește lui Neman despre Dumnezeu ca despre Cel viu, căci el stă înaintea Lui [5, 16].

Prin expresia „inima mea a mers cu tine [i cardia mu eporefti meta su]” [5, 26], Elisee îi vorbește lui Ghiezi despre vederea sa înainte. Despre vederea sa duhovnicească. De aceea, pentru păcatul său, Ghiezi și urmașii săi s-au îmbolnăvit de lepra lui Neman [5, 27].

În 6, 16, Elisee vorbește în mod enigmatic: „mai mulți sunt cei care sunt cu noi [plius i met’ imon] decât cei care sunt cu ei”.

Și pentru ca slujitorul [liturgos] său [6, 15] să înțeleagă despre ce vorbește, Elisee se roagă Domnului ca să-i deschidă ochii [6, 17]. Însă nu era vorba despre orbirea fizică ci despre cea duhovnicească.

De aceea, după ce se roagă Sfântul Elisee, „a deschis Domnul ochii lui și a văzut. Și, iată!, muntele era plin de cai și car de foc împrejurul lui Elisee [diinixen Chirios tus oftalmus aftu che iden che idu to oros plires ippon che arma piros perichiclo Elisee]” [6, 17].

Iar slujitorul lui Elisee a văzut Puterile cerești în mod extatic, așa după cum le văzuse și Elisee la luarea lui Iliu de pe pământ. Căci Îngerii lui Dumnezeu luptă alături de cei credincioși.

La rugăciunea lui Elisee către Domnul, Domnul îi lovește [epataxen] pe sirieni cu orbire [aorasia] [6, 18]. Și după ce îi conduce în Samaria, așa orbi cum erau [6, 19], la rugăciunea lui Elisee Domnul le redă vederea fizică și aceștia își dau seama că erau în mijlocul Samariei [6, 20].

Trimisul de la 6, 33 vorbește despre „răutatea de la Domnul” [i cachia para Chiriu]. Care vine de la El peste cei păcătoși. Însă Elisee le spune cuvântul Domnului, care le vestea ajutorul [7, 1].

Și Dumnezeu Își face simțită prezența în tabăra siriană, prin aceea că a făcut să se audă „glas de car și glas de cal și glas de putere mare” [7, 6], care i-a pus pe fugă pe sirieni [7, 7]. Astfel s-a împlinit cuvântul Domnului [7, 16], care a întrecut așteptările oamenilor [7, 2-5].

La 8, 1, Elisee vorbește despre faptul că „Domnul a chemat foamete peste pământ [checlichen Chirios limon epi tin ghin]” și că ea va dura 7 ani.

Regelui Siriei [8, 7], Elisee îi spune că va trăi, însă Domnul i-a arătat [edixen emi] faptul că el „cu moarte va muri” [tanato apotani] [8, 10]. Pe când lui Azail îi spune că Domnul i-a arătat în el pe cel care domnește peste Siria [8, 13].

Ioram „a făcut răul înaintea Domnului” [8, 16, 18], „dar Domnul nu a vrut să strice Iuda din cauza lui David” [8, 19]. Și Ohozias „a făcut răul înaintea Domnului” [8, 26, 27].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.