Predică la 8 ani de la adormirea Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu

Iubiții mei,

în mod minunat, a 8-a sa pomenire de peste an, are loc în Sâmbăta Mare…adică în ziua odihnei dumnezeiești.

Și odihna duhovnicească reprezintă căutarea de-o viață a Dumnezeiescului Ilie, pentru că el, ca isihast, a căutat tocmai odihnirea în Dumnezeu.

Iar noi i-am simțit și îi simțim din plin odihna și modul cum ne odihnește pe toți, odihnă dumnezeiască pe care a primit-o de la Prea Curata Treime după chinuri și dureri imense.

Viața și opera lui sunt o mărturie clară atât a chinurilor sfredelitoare, a căutării intense a simțirii și a vederii lui Dumnezeu dar și a trăirii descoperirilor lui Dumnezeu în viața noastră.

Adică sunt o rugăciune împlinită…nu doar o rugăciune deschisă.

O rugăciune căreia i s-a vorbit de către Domnul, pentru că El Și-a coborât slava Sa în robul Său.

Iar Dumnezeu, prin el, ne-a confirmat și ne confirmă adevărata viață duhovnicească a ortodocșilor…pentru că viața ortodoxă e plină de vederi, luminări și îndreptări primite de la Dumnezeu.

Și înțeleg din ce în ce mai mult de ce am fost introdus de Domnul în viața robului Său: pentru că aveam nevoie de fundamente teologice și experiențiale în viața și teologia mea fără de care căutările și cercetările mele teologice nu ar fi avut niciun sens.

Însă acum ele au sens…și sensul e curățirea continuă de patimi, pentru a ne face proprii simțirilor și descoperirilor de la Dumnezeu.

Pentru că fără un drum personal, ascetic și mistic în viața Bisericii toată teologia ei e plină de uși închise.

Dar când ai un Părinte duhovnicesc ca Dumnezeiescul Ilie, luminat de Dumnezeu în toate cele ale sale, atunci teologia devine un fapt de viață, devine o discuție profundă, devine o bucurie împărtășită și trăită în comuniune, pentru că există înțelegere teologică și experiență dumnezeiască.

Da, mi-e dor de prezența sa…un dor extrem de dulce, de bucuros…pe măsură ce trăiesc, în rugăciunea față de sine, o îmbătare a minții și a inimii mele de dragostea lui.

Pentru că eu am nevoie, fiind în trup, și de prezența lui întrupată…pe când el, cu totul înduhovnicit și plin de frumusețea slavei Sale, vine la mine într-o clipită, fără prea multe cuvinte…pentru ca să îmi spună că el e mereu cu mine.

Vine dumnezeiește…

Dar vine pentru că am aceeași inimă deschisă față de el, ca atunci când era cu noi…și ne vorbea…și mă întărea…și ne întărea pe toți pe care ne iubea.

Tocmai de aceea comuniunea cu Sfinții începe din viața lor pământească…și nu se mai termină niciodată, dacă nu cădem din iubirea și din evlavia față de ei.

Pe fiecare zi evlavia față de ei ne transfigurează, ne schimbă continuu raportarea interioară față de ei…pentru că ei coboară în noi plini de slavă și de frumusețe…ca niște făpturi cerești.

Dar asta tocmai pentru că au început, în viața lor pământească, să cuprindă tot mai mult pe Dumnezeu și pe oameni în ființa lor.

Pentru că au început, prin asceza și prin înțelegerile lor teologice, să vadă adevăratele coordonate ale vieții sfinte.

Dumnezeiescul Ilie era extrem de bucuros să vorbim teologie, să tâlcuim duhovnicește Scriptura, să îi înțelegem și să îi iubim pe Sfinții Părinți, să le cunoaștem viețile lor uluitoare.

El se odihnea vorbind și ne iradia, cu harul său, ființele…învățându-ne că teologia luminează și odihnește.

Teologia întărește întreaga ființă și ne umple de viață sfântă.

Tocmai de aceea noi accentuăm în munca noastră teologică atenția teologică la detalii, o înțelegere coerentă și totalizatoare a unei problematici, lămurirea profundă a unor lucruri…și nu investigațiile pur științifice sau revanșarde, care să arunce textul într-o înțelegere subiectivistă.

Ci, prin toată atenția, înțelegerea și erudiția de care suntem capabili, vrem să aducem textul în fața conștiinței luminate și a privirii duhovnicești prin care tot ce e de la Dumnezeu se explică cu și prin harul Lui.

Pentru că de la Fericitul Ilie am învățat că teologia nu se termină odată cu scrierea cărților teologice ci ea te duce în slava lui Dumnezeu și în comuniunea veșnică cu El.

Cărțile teologice sunt o lămurire de sine și a comunității universale a Bisericii în probleme teologice și de viață ortodoxă, de care avem nevoie în viața aceasta pentru a înainta în comuniunea cu Dumnezeu.

Însă teologia comuniunii și comuniunea teologică este veșnică și personală, e cu Dumnezeu, cu Sfinții și cu Îngerii Săi…iar cunoașterea Lui și a vieții Lui începe aici…și nu se mai termină niciodată.

De aceea, în toată viața sa pământească, Dumnezeiescul Ilie, Părintele nostru, a trăit teologic cu toată ființa lui.

A gândit, a simțit, a înțeles oamenii, lucrurile și viața ca pe continue daruri de la Dumnezeu, prin care devenim tot mai largi în iubirea și atenția conștiinței noastre.

Reacționa imediat la nedreptate.

Se pătrundea de durerile oamenilor.

Era o rugăciune vie, necontenită pentru întreaga lume.

Citirile lui erau curățiri de sine și revărsări de har față de toți.

Dăruia, dăruia continuu…dar, mai ales, se dăruia deplin.

Și pe măsură ce te lăsa să intri în viața lui…înțelegeai că el e cel ce te poartă cu totul în persoana sa.

Nu-i plăceau duplicitarii, oamenii nepunctuali, îngâmfații, lașii, răzbunătorii, neprincipialii.

Detesta non-valoarea pusă în funcție de conducere.

Era oripilat de cei care pierdeau timpul aiurea…și, mai ales, de cei care nu aveau milă…și nu își vedeau lungul nasului

Pentru că el credea în demnitatea omului, în bunătatea lui, în valorile pe care le poate produce cu trudă și cu ajutorul lui Dumnezeu, în iubire, în prietenie, în viața sfântă, în comuniune, în lucrurile frumoase pe care le lași în urma ta…

Era omul echilibrului și, totodată, năvalnic în iubirea și în rugăciunea lui față de toți.

Simțea să îi bage pe toți oamenii, pe toate creaturile, întreaga creație în inima lui, în dorul lui, în rugăciunea lui…pentru ca toți să se unifice în sine…și să se umple de slava lui Dumnezeu.

De aceea el era o poezie teologică vie.

Delicatețea lui, grija lui față de toți, discreția lui, frumusețea conștiinței lui, sinceritatea lui, simplitatea lui dumnezeiască se exprimau printr-o poeticitate teologică tulburătoare.

Fiecare gest al lui era frumos și plin de tandrețe, pentru că în el locuia Treimea dumnezeiască, el fiind un purtător de Dumnezeu ascuns, acoperit, învăluit în profundă smerenie, într-un secol XX jumătate ateu și jumătate libertin.

Dar tocmai pentru că el a îmbinat căsătoria cu viața monahală, familia cu curăția dumnezeiască, isihia cu teologia, simplitatea cu erudiția, munca cu suferința, Dumnezeiescul Ilie e un om paradoxal și are nevoie de oameni care să îmbine experiențe și moduri de a fi multiple.

Însă el a făcut toate nu pentru ca să se ia la întrecere cu cineva (după cum nici eu nu mă iau la întrecere cu cineva în munca și în creația mea teologico-științifică) ci pentru că asta a simțit în inima lui.

Așa a considerat că se va împlini interior, adică prin rugăciune, prin citire, prin creație, prin curățire interioară, prin muncă și suferirea a toate și, cu adevărat, s-a împlinit.

Și el, alături de toți Sfinții noștri, ne cheamă la aceeași împlinire totală, prin tot ceea ce știm și simțim că trebuie să facem, fiindcă numai astfel bucuria noastră va fi deplină.

Dumnezeiescule Ilie, bucuria și pacea noastră, așa cum ne luminam prin tine în toate și ne întăream în greutățile și necazurile noastre, ai milă și acum de noi și de întreaga lume.

Dă-ne să știm ce trebuie să înțelegem și ce trebuie să facem pentru a fi proprii vieții cu Dumnezeu!

Călăuzește-ne spre înțelegerea și spre viața cea bineplăcută lui Dumnezeu, pentru ca viața Lui să fie viața noastră.

Și astfel, plini de ajutorul și de bucuria ta, să ne umplem de bucuria cea veșnică a Învierii Sale din morți, care e mutare de la moarte la viață și de pe pământ la cer, împreună cu toți Sfinții Lui. Amin!

Prohodirea Domnului. Predică în Sâmbăta Mare

Iubiții mei,

dacă am fost prezenți la Răstignirea Lui suntem prezenți și la Prohodirea/ Înmormântarea Lui.

Cu aceeași inimă rănită…pentru că e inimă plină de dragoste pentru Domnul…

Unde Evanghelia de după doxologia mare e ultima Evanghelie din Joia Mare: Mt. 27, 62-66.

Pentru a se arăta faptul că e același praznic, în derularea lui firească, pentru că Cel răstignit…e îngropat acum pentru noi și pentru mântuirea noastră.

Însă Sinaxarul zilei trece de la evenimentele petrecute în timp…la cele petrecute în veșnicie…pentru că astăzi, în Sâmbăta Mare, prăznuim totodată Îngroparea Domnului dar și Pogorârea Sa la Iad

Pe când trupul Său a stat în mormânt, fără să cunoască stricăciunea, sufletul Său unit cu dumnezeirea Lui S-a pogorât la Iad ca un Biruitor al Iadului, al Satanei și al morții…rupând „încuietorile morții” [Triodul, ed. BOR 2000, p. 664].

Domnul a murit după umanitatea Sa însă sufletul Său și trupul Său, unite în mod nedespărțit cu dumnezeirea Lui, au fost pline de slavă.

Tocmai de aceea pogorârea Sa la Iad a fost un act de putere dumnezeiască și de mare iubire pentru Sfinții din Iad, care așteptau mântuirea Lui…pentru că Învierea Lui a început din prima clipă a morții Sale.

Tocmai de aceea, după Prohod, am cântat Binecuvântările Învierii.

Căci El nu a fost niciodată mort cu sufletul…pentru că sufletul e nemuritor.

Iar Învierea Lui din morți a însemnat o transfigurare a întregii Sale umanități ca rod al asumării și al trăirii Crucii până la capăt.

„Aceasta este Sâmbăta cea prea binecuvântată” [Ibidem], cântă Triodul!

În care Cel mort este viu și biruitor al Iadului și al morții.

În care Cel mort…îi scoate pe Sfinții Săi din robia Iadului…

Căci Domnul a amărât/ a întristat/ a rușinat/ a zdrobit Iadul prin coborârea Lui în Iad…făcând din moartea Sa începutul învierii noastre din morți.

Căci dacă, până la Domnul, moartea era ușa spre Iad chiar și pentru cei Sfinți ai Lui, prin învierea Sa din morți moartea este o ușă spre Rai, dacă suntem cu totul uniți cu Domnul.

Pentru că El s-a făcut împăcare pentru noi, El s-a făcut mântuire veșnică pentru noi, adică izvor veșnic de bunătate și de slavă.

Și în cuprinsul Prohodului s-a subliniat faptul că El e Viața și că El ne-a izbăvit de moarte [Idem, p. 651] și că întreaga creație a fremătat, s-a înspăimântat, s-a uimit de îndrăzneala demonică a celor care L-au răstignit. Că Maica Lui plângea cu amar, că oameni cuvioși L-au îngropat…dar că femeile care veniseră cu miruri la mormânt, ca să ungă trupul Lui adormit, L-au găsit viu…și nu mort.

Că Învierea Lui e o realitate preaîmbucurătoare pentru întreaga creație…pentru că are consecințe transfiguratoare pentru întreaga creație.

Pentru că umanitatea Lui transfigurată este izvorul transfigurării pentru întreaga Sa creație.

Când noi mărturisim că așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să vină…credem și mărturisim faptul că întreaga creație se va umple de slava lui Dumnezeu așa după cum vedem că e plină de slava Lui umanitatea Lui Hristos Cel înviat.

Tocmai de aceea oricâți am murit și am înviat împreună cu El și trăim întru slava Lui…creștem în slava care ne va inunda cu totul la învierea morților.

Ce s-a petrecut cu umanitatea Domnului se va petrece și cu a noastră, la învierea din morți: va fi plină de slavă, de slava Prea Sfintei Treimi.

De aceea Prohodirea Lui, cu cântări și cu flori…și prin încercuirea Bisericii…e o așteptare plină de bucurie…și nu un eveniment fără mângâiere.

Pentru că noi Îi cerem să învieze degrabă [Idem, p. 660] sau retrăim îngroparea Lui ca pe o așteptare febrilă a Învierii Sale din morți.

Căci toată această săptămână sfântă ne-a învățat că viața e dură, că are multe neajunsuri și dureri…dar că asumarea și trăirea ei în credință înseamnă o biruință nu doar temporară ci și veșnică.

O biruință în noi, în ființa noastră, a tuturor durerilor și neajunsurilor, prin care ne umplem de tărie duhovnicească, de bucurie dumnezeiască, de viață veșnică.

Căci dacă dezertăm din viața evlavioasă devenim un pământ arid, secetos, flămând și însetat de viață și de adevăruri sfinte.

Dacă dezertăm…ne transformăm în ruine umane

Însă împreună cu El, cu Domnul slavei, cu Cel care S-a răstignit pentru noi și coboară de mii de ori să ne scoată din Iadul fărădelegilor noastre, putem să trecem peste toate cele care ne stau înainte…pentru că toate ne sunt spre câștig și nu spre pierdere.

Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească întru toate!

Domnul Cel prea iubitor de oameni să ne ducă, împreună cu Tatăl Său și cu Duhul Său Sfânt, la limanul odihnei, la ziua bucuriei și a fericirii veșnice!

Pentru ca să ne bucurăm întru slava Prea Sfintei Treimi de veșnica comuniune cu Sfinții și cu Îngerii Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Pastorala pascală a PFP Teofilos al III-lea al Ierusalimului [2013]

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ’

Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ

καί πάσης Παλαιστίνης

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην

ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωoδόχου Τάφου

τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

«Κυκλώσατε  λαοί Σιών, καί περιλάβετε αὐτήν, καί δότε δόξαν ἐν αὐτῇ,

τῷ ἀναστάντι ἐκ νεκρῶν, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ λυτρωσάμενος ἡμᾶς,

ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν».

(Ἀναστάσιμον Στιχηρόν, Ἑσπερινοῦ, ἤχου α’).

 

Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνήγαγεν ἡμᾶς, ὡς τέκνα πιστά τῆς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκ διαφόρων χωρῶν καί ἐθνῶν, ἐκ δυσμῶν καί βορρᾶ, καί θαλάσσης καί ἑῴας, εἰς τήν ἀθρόαν ταύτην, σεμνήν καί σεπτήν ὁλονύκτιον λειτουργικήν, εὐχαριστιακήν σύναξιν, εἰς ἕν σύστημα, μίαν κοινότητα, μίαν ἑνότητα, ἕν σῶμα Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ σύναξις ἡμῶν πληροῖ τόν τόπον τοῦτον τόν ἅγιον, τόν εὑρισκόμενον ἐν μέσῳ τῆς γῆς, ἐν ᾧ ὁ Θεός τήν σωτηρίαν ἡμῶν ἀπειργάσατο.

Τήν σωτηρίαν ταύτην ὁ Θεός Πατήρ ἀπειργάσατο ἐν τῷ Υἱῷ Αὐτοῦ τῷ Μονογενεῖ, τῷ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρωπήσαντι, σταυρωθέντι καί ἀναστάντι Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οὗτος, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεάνθρωπος, Ἰησοῦς Χριστός ὁ Ναζωραῖος, σταυρωθείς σαρκί ὑπέρ ἡμῶν, θανών καί ταφείς, εἰς τόν τάφον οὐκ ἔμεινεν. Ὁ θάνατος, ὁ ἰσχύων ἐπί τῶν ἀνθρώπων, Αὐτόν οὐκ ἐκράτησεν, ἀλλά ἐξέμεσεν. Οὗτος ὡς ἐκ παστάδος βασιλικῆς τοῦ τάφου ἐξῆλθεν, διαρρήξας τάς σφραγίδας αὐτοῦ. Ἀνέστη, μετά τοῦ ἀχράντου Αὐτοῦ σώματος, τό ὁποῖον ἐν τῇ ἐνανθρωπήσει Αὐτοῦ προσέλαβε.

Τοῦτο τό σῶμα, πληγέν καί παθέν ἐν τῷ σταυρῷ, ἐν τῷ τάφῳ διαφθοράν οὐκ οἶδε, ἀλλά δεδοξασμένον καί λελαμπρυσμένον ἐξήλθε τοῦ τάφου ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ. Ἐν τῇ μορφῇ, ταύτῃ ἐθεάσαντο Αὐτό αἱ τά μύρα συμπαθῶς τοῖς δάκρυσι κιρνῶσαι μυροφόροι γυναῖκες, οἱ εἰς τό μνημεῖον ταχέως δραμόντες ἀπόστολοι, οἱ συνηγμένοι εἰς τό ὑπερῷον τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, οἱ πορευόμενοι εἰς Ἐμμαούς, καί οἱ ἐπί τῆς γῆς τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης παρά τῶν χειρῶν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ λαβόντες καί φαγόντες τόν ἄρτον καί τό ὀψάριον ὁμοίως.

Συναναστήσας ἡμᾶς Ἑαυτῷ ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ὑπέδειξεν ἡμῖν πολιτείαν ἐπί γῆς ἀναστημένην καί ἀναγεγενημένην, πολιτείαν θεανθρωπίνην, τελουμένην καί τελειουμένην ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς, ἔργοις δημιουργίας, φιλανθρωπίας, κοινωνικῆς εὐποιΐας, πολιτείαν μεταβάλλουσαν τόν πλανήτην ἡμῶν, τήν οἰκουμένην ὅλην εἰς παράδεισον τρυφῆς καί ἀναψυχῆς καί οὐχί εἰς πεδίον συμπλοκῆς δυνάμεων ἐχθρικῶν, πυρηνικῶν πειραματισμῶν καί διαστημικῶν ἐξερευνήσεων.

Τήν ὑπό τοῦ Κυρίου ἐγκαινιασθεῖσαν πολιτείαν ταύτην βιοῖ καί συνεχίζει ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἷναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας. Αὕτη συνεχίζει τό ἔργον Αὐτοῦ τό ἁγιαστικόν ἐπί τῆς γῆς, διδάσκει καί ἐξαγιάζει τούς πιστούς αὐτῆς διά τῶν μυστηρίων, φροντίζει τούς πτωχούς, ἐκτρέφει τούς πεινῶντας καί παραμυθεῖ «τούς ἀποψύχοντας ἀνθρώπους ἀπό φόβου καί προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ» (Λουκ. 21, 26), τά θύματα τῆς βίας καί τῆς τρομοκρατίας, τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί ποικίλης ἐκμεταλλεύσεως.

Τό ἔργον τοῦτο, τό ἁγιαστικόν καί φιλάνθρωπον, ἐπιτελεῖ ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ὅπου γῆς, ἡ δέ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ δεχθεῖσα πρώτη ἄφεσιν ἁμαρτιῶν διά τῆς ἀναστάσεως, ἐπιτελεῖ τοῦτο εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. Αὕτη διακονεῖ τούς Ἁγίους Τόπους καί τούς διαβιοῦντας εἰς αὐτούς πιστούς, ἐπιμελεῖται τούτων καί διαφυλάττει τήν ἐπ’ αὐτῶν κληρονομίαν τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων.

Κηρύττει διά λόγων καί ἔργων ὅτι Χριστός ἀνέστη. Ἐπιτελεῖ ἔργον σωτηρίας τῶν πιστῶν αὐτῆς καί ἔργον συμφιλιώσεως, συνδιαλλαγῆς καί εἰρήνης μεταξύ τῶν λαῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἡ Σιωνῖτις Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν θεωρεῖ ὡς ποίμνιον αὐτῆς κατά τάς ἡμέρας τῆς προσκυνήσεως ὑμῶν καί ὑμᾶς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, τούς ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς προσελθόντας εἰς τούς κόλπους αὐτῆς καί δέεται ὑπέρ ὑγιείας ὑμῶν τῶν προσκυνητῶν, ἐπιτρόπων τε καί συνδρομητῶν, σωτηρίας καί εὐημερίας πάντοτε μέν, ἰδίᾳ δέ εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ταύτην, τήν τελουμένην ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, ἐξ οὗ Χριστός ἀνέστη καί ὁ ἄνθρωπος συνανέστη, ἠλευθερώθη, ἐλυτρώθη καί ἐσώθη.

Ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου χαιρετίζομεν ὑμᾶς διά τοῦ πασχαλίου χαιρετισμοῦ, Χριστός Ἀνέστη καί ἐπιδαψιλεύομεν ὑμᾶς διά τῶν Πατριαρχικῶν Ἡμῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν.

Ἐν  τῇ  Ἁγίᾳ  Πόλει  Ἱερουσαλήμ,   ΠΑΣΧΑ   2013.

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’ 

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Pastorala pascală a ÎPS Eftimie Luca [2013]

ÎN TOATE ZILELE VIEȚII NOASTRE SĂ PETRECEM
ÎN LUMINA ÎNVIERII DOMNULUI

*

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos

*

Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor dreptmăritorilor creștini din această de Dumnezeu păzită și binecuvântată eparhie, har, milă și pace de la Îndurătorul Dumnezeu, iar de la noi părintească dragoste!

                                                     Motto:
„Degrab mergând, spuneți ucenicilor că a înviat
din morți
„. (Matei 28, 7)

Drept măritori creștini,

Ne aflăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, în plină primăvară. Soarele strălucește luminos pe bolta cerului și cheamă firea întreagă la viață nouă. Sămânța aruncată sub glie de harnicii noștri agricultori s-a trezit din somnul iernii și a ieșit la lumină. Câmpurile au înverzit, florile și pomii au înmugurit și s-au umplut de podoabă, codrii s-au îmbrăcat în haină nouă și răsună prin ei ciripitul păsărilor. Cât de minunată și binefăcătoare este primăvara firii!

Și noi am trecut printr-o „primăvară duhovnicească” în vremea sfântului și marelui post al Paștilor. Inimile noastre s-au deschis, au primit razele harului dumnezeiesc și s-au înnoit prin slujbele și binecuvântările Bisericii. Iar astăzi, Biserica ne cheamă să ne bucurăm și să ne veselim la praznicul cel mare al Învierii Domnului Iisus Hristos. Soarele vieții noastre sufletești a înviat din mormânt „cu moartea pe moarte călcând” și nouă ne-a dăruit viață veșnică.

Luând pildă de la primăvara firii, venim la voi în această sărbătoare preamărită și semănăm sămânța cea bună a Evangheliei Domnului, să vă zidim pe piatra dreptei credințe și să vă întâmpinăm cu îndătinatul salut creștinesc:

 „HRISTOS A ÎNVIAT !”

Iubiții mei fii duhovnicești,

A înviat Hristos cu adevărat, căci El este „Învierea și viața noastră” (Ioan 11, 25). S-a arătat „timp de patruzeci de zile” (Fapte l, 3) Sfintei Sale Maici, Mariei Magdalena și celorlalte femei mironosițe (Ioan 20, 11, 17 ; Matei 28, 3), ucenicilor, „în muntele unde le poruncise” (Matei 26, 32, 28, 10, 14). Sunt amintite și alte arătări: celor unsprezece apostoli fără Toma și apoi cu Toma; lui Petru, lui Iacob, tuturor apostolilor, adică și celor șaptezeci, și, de asemeni, „s-a arătat deodată la peste cinci sute de frați” (I Cor. 15, 67).

 Iubiți credincioși,

Păcatul râvnește, îmbolnăvește și omoară sufletul, chiar dacă omul este viu cu trupul. Învierea din moartea păcatului vine prin pocăință, iar pocăința o pune în mișcare credința în existența lui Dumnezeu, a unui Tată ceresc bun, a unei împărății veșnice a Lui, unde toți îngerii și sfinții Lui sunt pururea îndestulați și în fericire.

Popoarele păgâne, dinainte de venirea Mântuitorului, erau moarte în păcat, deși trăiau trupește și aveau civilizații remarcabile. Și ele, însă, din când în când, dar mai ales în împrejurări grele, își aduceau aminte de Dumnezeu și se pocăiau. Cei dintre aceste neamuri care s-au pocăit și au săvârșit fapte bune, întrecând pe semenii lor, au ajuns la Tatăl ceresc, care i-a îmbrățișat și le-a dat fericirea pierdută: aceștia sunt sfinții dintre păgâni.

Strămoșii noștri geto-daci fac parte dintre neamurile păgâne, care însă credeau în „nemurirea sufletului și în viața veșnică, râvna lor religioasă fiind caracterul cel mai de seamă al firii lor”. Iată motive ce ne fac să credem că vor fi fost și dintre ei sfinți ca cei despre care amintește Sfântul Vasile cel Mare.

Odată creștinați, strămoșii noștri și-au găsit sensul credinței lor în nemurirea în Hristos, cel înviat și înălțat de-a dreapta Tatălui în slavă multă. Au înviat deplin din păcatul strămoșesc și din cele personale, ridicându-se cu înlesnire, prin virtuți, la Părintele cel ceresc, la Hristos cel înviat, la toți sfinții care s-au umplut de harul învierii chiar din această viață.

Asemeni apostolilor care mergeau spre Emaus însoțiți de Mântuitorul Hristos și L-au rugat să rămână cu ei (Luca 24, 29) și strămoșii noștri L-au primit pe Hristos și L-au oprit la ei, căci și-au „găsit sensul credinței lor în nemurire”. Nu L-au respins, cum au făcut cei din Atena cu Pavel, căruia i-au spus „că-L vor asculta altă dată” atunci când le-a vorbit despre Învierea lui Hristos (Fap. Ap. 17-, 31, 32).

Pătrunderea și răspândirea creștinismului în provinciile romane de la Dunărea de Jos – inclusiv Sciția Mică (Dobrogea de astăzi) – sunt dovedite, însă, mai ales marele număr al martirilor creștini din aceste părți, care au pecetluit credința lor prin moarte mucenicească înainte de libertatea creștinismului acordată de Constantin cel Mare prin edictul de la Milan (313), de la a cărui promulgare se împlinesc anul acesta 1700 de ani, moment marcat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin proclamarea anului 2013 ca „An omagial al „Sfinților Împărați Constantin și Elena”.

Șuvoiul de credință ortodoxă venită întâi în Dobrogea, prin Sf. Ap. Andrei, prin urmașii lui și prin urmașii Sf. Ap. Pavel, care au predicat în sudul Dunării, s-a revărsat și la nordul Dunării, în Dacia Felix, transformând sufletul poporului nostru într-un popor creștin drept credincios. Prin împărtășirea învățăturii Domnului și prin Sfintele Taine fiecăruia „i s-a dat puterea să se facă Fiu al lui Dumnezeu” (Ioan l, 12). Și într-adevăr, neamul nostru a devenit un neam care a înviat din vechea credință și din păcatele specifice lumii păgâne, ridicându-se spre Hristos, spre învierea spirituală.

Cronicarii noștri și călătorii străini vorbesc cu respect și entuziasm despre religiozitatea românilor manifestată în toată vatra românească. Vrednic de amintire este momentul dinainte de bătălia de la Vaslui, când Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, poruncește să țină post toată oștirea timp de patru de zile, după care se împărtășesc toți, pornesc la atac și câștigă bătălia contra puhoiului turcesc. Ca să mulțumească lui Dumnezeu și el și sfatul țării și oștenii și poporul petrec în post și rugăciune șase săptămâni, lucru nemaiîntâlnit în istorie, ceea ce arată credința puternică a întregului popor.

  Iubiții mei fii sufletești,

Toți binecredincioșii creștini din această viață suntem laolaltă în comuniune cu toți sfinții din veacuri adormiți întru nădejdea învierii și vieții veșnice; la Sf. Liturghie, pe sfântul disc, uniți în jurul Mielului lui Dumnezeu, adică a Sf. Agneț, ca părticele pe care le scoate preotul așezându-le în stânga și în partea de jos, căci în dreapta stă părticica pentru Maica Domnului. Însă și Sf. Liturghie este viața Mântuitorului, de la leagăn până la moarte, înviere și ședere de-a dreapta Tatălui întru slavă. De aceea se cuvine să participăm la Sf. Liturghie, să ne mărturisim și să ne împărtășim, ca să fim cu adevărat în comuniune cu toți sfinții și deci și cu toți sfinții noștri români.

Până la Întruparea Domnului și sfânta Lui Înviere eram în întuneric. Odată cu învierea și Pogorârea Sfântului Duh „toate s-au umplut de lumină…”, cum cântă Biserica în aceste zile. Este lumina Învierii lui Hristos, este lumina în care sunt înveșmântați sfinții care sunt părtași la „învierea cea-dintâi”, haina cea de la început în care ne-am îmbrăcat la Sfântul Botez.

Deci și noi, dacă suntem lumină prin luminarea cea din Botez, când „ne-am răstignit cu Hristos” și ne-am ridicat înfățișându-ne Lui „ca vii înviați din morți” (Romani 6, 13), se cuvine „să umblăm ca fiii luminii, pentru că roadă luminii este orice bunătate dreptate și adevăr” (Efeseni 5, 8 – 9).

În fața oricăror situații când trebuie să luăm o hotărâre, indiferent de importanța ei, să rugăm pe Sf. Maică, pe toți sfinții și pe ai noștri îngeri păzitori să mijlocească la Hristos, Lumina cea neapropiată, ca să ne lumineze mințile spre „a cerceta duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu” (Ioan 4, 1) și să putem alege Calea cea mai bună, bine plăcută lui Dumnezeu și, în duhul sfinților și strămoșilor noștri, în toate zilele vieții noastre să petrecem în lumina Învierii Domnului, și Dumnezeului nostru Iisus Hristos.

Iubiți credincioși,

După cum spuneam, anul acesta se împlinesc 1700 de ani de la faimosul edict de la Milan, prin care s-a acordat libertatea celor care doresc să își mărturisească credința în Hristos cel înviat din morți. Sfânta noastră Biserică a hotărât ca acest eveniment să fie comemorat în mod deosebit. De aceea și în eparhia noastră de Dumnezeu păzită s-a creat un program de manifestări cultural-religioase, pentru a da posibilitatea fiilor noștri sufletești să-și manifeste deschis credința lor în Dumnezeu, arătând întregul său tezaur spiritual și cultural, păzit de veacuri de înaintașii noștri.

Astfel, în Duminica Ortodoxiei, la Roman, a avut loc o procesiune sub genericul: Libertatea creștinilor dobândită prin Decretul constantinopolitan din anul 313. Astfel de procesiuni se vor organiza și în alte orașe și localități mai importante ale eparhiei, la care vă rog părintește să participați. Este de datoria noastră ca anul acesta, în mod special, fiecare fiu al Bisericii să facă un gest prin care să-și dovedească identitatea ortodoxă și să-și arate atașamentul său față de valorile perene ale credinței noastre.

Să nu ne fie teamă de a manifesta credința noastră într-o lume a îndoielilor și incertitudinilor, a sincretismului și a ofertei supraaglomerate a diversității religioase creștine sau necreștine! Veți dovedi că în această lume parcelată și fracturată de interese egoiste și meschine, experiența trăirii voastre cu Dumnezeu și prin Dumnezeu vă va da satisfacția supremei certitudini a vieților voastre transfigurate. Veți lichida din viața voastră nedumeririle, relativismele și superficialitățile pe care vi le-ați permis mai înainte de a cunoaște grandoarea simțirii lui Hristos înviat.

Cu astfel de gânduri, simțăminte și îndemnuri vă îmbrățișez în iubirea mea părintească și rog pe Hristos Domnul Cel ce ne-a dăruit viața veșnică prin Învierea Sa, să vă dea tuturor sănătate deplină, pace și belșug în săvârșirea faptelor bune.

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, să fie cu duhul vostru” (Galateni 6, 18).

Al vostru părinte și păstor duhovnicesc de tot binele voitor și pururea către Domnul fierbinte rugător,

†Eftimie,
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

Dată în reședința noastră arhiepiscopală de la Roman, mai 2013

Pastorala pascală a ÎPS Gherasim Cristea [2013]

† G H E R A S I M,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL RÂMNICULUI

IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL ȘI TUTUROR DREPTCREDINCIOȘILOR CREȘTINI, DIN ACEASTĂ DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPARHIE: HAR, MILĂ, PACE ȘI BUCURIE, ARHIEREȘTI ȘI PĂRINTEȘTI BINECUVÂNTĂRI.

Preacucernici și Preacuvioși Părinți, Preacuvioase Maici și
Iubiți fii și fiice duhovnicești,

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu mare bucurie duhovnicească prăznuim astăzi, în perioada celui mai frumos anotimp al anului, după un răstimp de pregătire sufletească, slăvita zi a Învierii Domnului. Ne aflăm în plină primăvară, când soarele strălucește luminos pe bolta cerului și cheamă întreaga fire la o viață nouă.

Câmpurile au înverzit, florile și pomii s-au umplut de podoabă. Codrii s-au îmbrăcat în haină nouă și răsună de simfonia miilor de păsări. Toate se îmbracă în veșmânt nou și renasc, ne îmbie la înnoirea vieții și tresaltă de bucurie că Hristos a înviat.

Bunii creștini mărturisesc că s-au pregătit pentru acest mare praznic în vremea Sfântului și marelui Post al Paștelui, și-au primenit inimile, au primit razele binefăcătoare ale harului dumnezeiesc, înnoindu-și sufletele prin slujbele și binecuvântările Bisericii.

De aceea, Biserica îndeamnă în această noapte sfântă ca toată suflarea să participe la vestirea celei mai mari minuni care stă la temelia credinței noastre zicând: Cerurile să se veselească după cuviință și pământul să se bucure și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că a înviat Hristos, bucuria cea veșnică (Tropar din Canonul Învierii).

Aceeași fire înconjurătoare și întreaga natură ce s-a trezit la o nouă viață ne cheamă la bucurie. Astăzi, cu mic cu mare, toți cei care participăm la slujba de Înviere, ne luminăm din lumina cea strălucitoare și nepieritoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce S-a mărit pe Sine și a pătimit dându-Și viața ca preț de răscumpărare pentru noi, a ieșit din mormânt ca un Biruitor, a sfărâmat pecețile iadului ca un Stăpân peste cei vii și peste cei morți și S-a făcut pârgă a învierii noastre ca un Domn și de Viață Făcător.

Iubiți fii duhovnicești,

Sfânta Înviere este izvorul nădejdii noastre în Dumnezeu și arvună a Învierii celei de obște la care vom fi și noi părtași, având deplină încredere în biruința vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului și a binelui asupra răului.

Noi credem cu tărie în acest adevăr de netăgăduit, pentru că el se sprijină pe glasul îngerului, pe vestirea mironosițelor, pe propovăduirea apostolilor, pe sângele martirilor, pe învățătura soboarelor și pe mărturisirea Bisericii. Acum primim încredințarea că Cel ce a pătimit de bună voie și a fost răstignit pentru mântuirea neamului omenesc, a înviat a treia zi și ne-a deschis ușile împărăției cerurilor.

Aceasta înseamnă că am primit mântuirea prin jertfa de răscumpărare adusă pentru păcatele noastre de Fiul lui Dumnezeu și am devenit fiii Tatălui Ceresc, pentru că în fața noastră s-au deschis porțile spre veșnicie.

De aceea, Sfântul Ignatie al Antiohiei numește ziua învierii ziua în care a răsărit viața noastră, ziua în care a înviat Hristos („Istoria Bisericească Universală”, vol. I, Ediția a II-a, București, 1975, pag.7), dar și garanția învierii noastre, pentru că Dumnezeu Tatăl din mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morți ne-a născut din nou spre nădejde vie, prin nașterea nestricăcioasă, neîntinată și neveștejită, păstrată în ceruri (I Petru I, 3-4). Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa (credem) că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El (I Tesaloniceni IV,14).

Deci, prin această credință vom fi în permanentă comuniune cu Dumnezeu Tatăl, dar și cu moșii și strămoșii noștri ce au mărturisit același crez, pentru care mulți și-au dat viața apărând pământul nostru binecuvântat de Dumnezeu dintru început, în care S-a slăvit continuu preasfânt numele Lui.

Credința în Învierea lui Hristos este garanția Învierii noastre pentru că El Însuși a spus: Eu sunt Învierea și Viața; Cel ce crede în Mine chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac (Ioan XI, 25-26), pentru că toți cei ce caută pe Domnul vor fi vii (Amos V, 6 ).

Iubiții noștri,

Învierea Domnului ne-a adus acest dar al vieții veșnice și ori de câte ori o prăznuim, prăznuim pe Cel ce ne-a dat dreptul de a fi împreună cu El, atât în călătoria vieții de aici, cât și după trecerea din această viață. Cu alte cuvinte, învierea noastră sufletească cât și dobândirea vieții veșnice sunt rodul Învierii lui Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne învață atât de lămurit acest adevăr.

Noi nu nădăjduim în Hristos numai pentru viața aceasta căci dacă nădăjduim în Hristos numai pentru viața aceasta, suntem mai de plâns decât toți oamenii. Însă Hristos a Înviat și S-a făcut pârga celor adormiți. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și învierea morților. Căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia (I Corinteni XV, 20-23).

După cum Hristos Cel sculat din morți – arăta Sfântul Nicolae Cabasila – nu mai moare și moartea nu mai are nici o tărie asupra Lui, tot așa, nici mădularele Lui nu vor mai vedea moartea în veac. Pentru că, în ce chip, ar putea gusta moartea cele care pururi stau în strânsă legătură cu inima Celui ce nu moare… Și numește împărăția Tatălui tocmai strălucirea cu care S-a arătat plin de lumină înaintea apostolilor, care au văzut acea împărăție ca pe o lumină coborându-se cu putere mare peste fața oamenilor. Și vor străluci drepții cu aceeași putere și mărire ca și Hristos, ei pentru că s-au învrednicit de așa fericire, iar El, de bucuria de a fi părtaș la fericirea lor.

Deci, Învierea lui Hristos este dovada cea mai puternică a dumnezeirii Lui (Romani I, 14), dar este și garanția învierii noastre și stă la temelia trupului tainic care este Biserica.

Așadar, credința noastră în Învierea lui Hristos este temelia nădejdii în viața veșnică. Nici moartea nu o va putea despărți de Hristos, căci ori de trăim, ori de murim, ai Domnului suntem (Romani XIV, 8).

Sfântul Apostol Pavel, Cel ce s-a întâlnit cu Hristos cel Înviat pe drumul Damascului, Sfinții Evangheliști și toți ucenicii, ca martori oculari, ne încredințează că l-au văzut pe Domnul, au vorbit cu El și au mâncat cu El.

Această întâlnire cu Hristos cel Înviat le-a dat ucenicilor temeiul, îndreptățirea și îndatorirea de a mărturisi ceea ce au văzut, adevărul în care trebuiau să creadă, calea pe care trebuiau să meargă și viața pe care trebuiau s-o ducă, dar și încredințarea că tot ceea ce propovăduise Iisus era de la Dumnezeu, luându-și în serios misiunea de a merge și învăța și pe alții.

Așa au ajuns învățăturile lui Iisus până la noi, și noi credem în ele și credem în El, că a fost Fiul lui Dumnezeu, prin tot ceea ce a învățat, prin întreaga Lui viață și, mai ales, prin Învierea Sa din morți. Învierea este temeiul care dă putere absolută învățăturilor Sale, adevărul că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, prin aceea că a înviat din morți. Dacă Hristos a înviat și dacă noi vom învia și vom avea de dat socoteală de felul cum i-am urmat învățăturile, se cuvine să lucrăm în așa fel, încât învierea noastră să fie înviere spre viață, nu spre judecată.

Iubiții noștri,

Anul acesta, în Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena în Patriarhia Română, cu prilejul aniversării a 1700 de ani de la Edictul de la Milan (313), suntem chemați să devenim mărturisitori ai libertății creștine, așezându-i pe cei întocmai cu Apostolii, drept modele în cinstirea Sfintei Cruci și grija față de Biserică și față de sfintele altare.

Prin contribuția la promovarea învățământului catehetic, prin apărarea dreptei credințe cât și prin opera social-filantropică pe care au dezvoltat-o, Sfinții Împărați Constantin și Elena rămân modele de urmat în toate vremurile.

De asemenea, ca semn de prețuire față de înaintașii noștri care au apărat credința creștină, s-au jertfit pe altarul Bisericii și al neamului, transmițând-o urmașilor lor, creând o adevărată teologie românească, Biserica îi așează la loc de aleasă cinstire și prețuire, publicându-le opera și aniversându-i la momentele importante ale vieții și devenirii lor.

Unul din marii teologi ortodocși ai veacului trecut, Părintele Dumitru Stăniloae este comemorat anul acesta în Patriarhia Română, la împlinirea a 110 ani de la nașterea sa și 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Prin teologia sa vastă, profundă și bogată, creând o teologie în duhul rugăciunii tainice care restabilește legătura între revelația biblică, tradiția părinților, cântarea liturgică și rugăciunea personală, Părintele Dumitru Stăniloae rămâne în memoria Bisericii un mărturisitor al iubirii divine și un apărător al demnității umane.

Iubiți fii și fiice duhovnicești,

În această zi a bucuriei supreme – Ziua Învierii – când Hristos S-a ridicat din mormânt ca un Atotputernic, zdrobind încuietorile iadului și slobozind pe cei legați acolo de veacuri, moartea a fost doborâtă, viața a fost propovăduită și mântuirea noastră s-a împlinit. Astăzi, să ne facem vestitori ai acestei minuni dumnezeiești prin permanenta desăvârșire morală, aducând laudă și preamărire Stăpânului a toate, Care ne învață zicând: Cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții (Ioan VIII,12).

A înviat Hristos – învață Sfântul Chiril al Alexandriei – călcând moartea, ca și pe noi să ne izbăvească de stricăciune și, oprind tânguirea din pricina ei, să ne încredințeze să strigăm plini de bucurie: Ai întors plânsul meu în bucurie, ai rupt sacul meu și m-ai îmbrăcat în veselie (Ps. 29,12).

Învierea lui Hristos să ne facă fii credincioși ai Luminii Sale și să ne alunge din suflete orice urmă de îndoială, să ne sporească credința, iubirea milostivă și pacea. Pentru Părintele Stăniloae: Lumina Lui Hristos nu e numai înțelegere a sensului vieții, ci o hrană a vieți cele adevărate. Căci odată ce știi că viața are un sens, nu mai ești plictisit de ea, nu-ți mai scade voința de-a trăi. Iar când știi prin Lumina lui Hristos care este viața adevărată la care vei ajunge, te pregătești pentru ea. Nu te mai consumi în plăceri trupești trecătoare, ci sporești în tine viața de curăție și de dragoste din Duhul dumnezeiesc, care-ți sporește zi de zi bucuria de-a fi.

Trebuie să cunoașteți că dreapta credință pe care a împărtășit-o Biserica, a călăuzit în tot decursul istoriei pe înaintașii noștri. Ei au păstrat-o și au apărat-o, de multe ori cu prețul vieții lor. Nu s-au despărțit de ea și nu au amestecat-o cu alte învățături străine pentru că au împletit rugăciunea cu munca, credința cu fapta, poruncile cu omenia și iubirea de adevăr cu dreptatea.

De aceea, vă îndemn să umblați cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să păziți unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un singur Domn, o credință, un botez (Efeseni IV, 2-3, 5).

Să fim buni și drepți, stăruind în fapta cea bună. Să ne iubim unii pe alții ca frații și să ne purtăm cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos (Filipeni I, 27), având aceeași iubire în suflet, aceeași cugetare (Filipeni I, 27).

Tradiția Ortodoxă nu prezintă Învierea Domnului ca pe un act singular, ci ca pe o stare de comuniune cu cei mai înainte adormiți, pentru ca în felul acesta să devină mărturie pentru comuniunea noastră, în misiunea liturgică și socială, devenind arvună a propriei noastre învieri.

Cele vechi să le părăsiți și să vă îmbrăcați în omul cel nou, căci cel ce trăiește în Hristos este făptură nouă (I Corinteni V, 17), în înfierea dumnezeiască cu Cel ce ne-a născut, o părtășie nu numai cu numele de dincolo, ci una adevărată, prin Sânge, prin Trup, prin Viață (Sf. Nicolae Cabasila). Să umblați întru El, înrădăcinați și zidiți fiind într-Însul … pentru că întru El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii (Coloseni II, 6-9).

Împărtășindu-vă aceste învățături ale dreptei credințe și îndemnuri părintești, rog pe Domnul nostru Iisus Hristos, Cel înviat, să vă binecuvinteze viața și să vă ajute să petreceți praznicul Învierii cu sănătate, bucurie și pace, sporind în tot lucru bun și bine plăcut lui Dumnezeu și folositor oamenilor.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al Vostru, Părinte duhovnicesc de tot binele voitor și pururi rugător către Domnul,

† G H E R A S I M,
ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI

Dată în Reședința Noastră Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea, la Praznicul Învierii Domnului, din Anul mântuirii 2013.

Pastorala pascală a ÎPS Timotei Seviciu [2013]

BIRUINŢA CRUCII 

Pastorală la Învierea Domnului 2013

*

† TIMOTEI

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

HRISTOS A ÎNVIAT !

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

De Sfintele Paşti icoana Învierii străluceşte mai tainic înaintea ochilor sufleteşti, harul ei pătrunzând până în adâncul fiinţei omeneşti spre a o lumina desăvârşit. Ea vrea să oglindească însăşi lumina chipului nostru în tinderea spre asemănarea cu Dumnezeu, după care a fost creat.

Potrivit erminiei bisericeşti, adică a modului în care se zugrăvesc icoanele,[1] în ea se conturează grăitor şi chipul crucii făcând să se întrezărească jertfa mântuitoare, ca şi calea fiecărui credincios spre împărtăşirea din aceasta.

Dacă în fiecare zi trăim în această realitate spirituală, la luminatul praznic aceasta este exprimată la scara cea mai înaltă prin crucea Domnului, care dă şi măsura adevărată crucii purtate de fiecare credincios.

Învierea, cu tot ceea ce cuprinde, este cu putinţă prin jertfire. Fără cruce nu este înviere, precum nu este coborâre a lui Dumnezeu şi ridicare a omului fără o întâlnire la treapta cât mai apropiată de tronul Împărăţiei cereşti prin verticalitatea şi orizontalitatea în care se cuprinde toată lumea, emanând bucuria dobândirii mântuirii şi ajungerii la ţinta finală a creaţiei pentru tot ceea ce există.

Hristos a biruit moartea prin jertifea propriei vieţi, de care ne-a făcut parte dintru început, chezăşuindu-ne pentru totdeauna nemurirea prin viaţa Sa dumnezeiască, cu aceea ca înşine să ne străduim  a lăsa cele trecătoare pentru cele veşnice.

Învierea prin crucea lui Hristos reprezintă chipul în care se lucrează mântuirea lumii, aşa cum învaţă stihuirea imnografică: «Crucii Tale ne închinăm Stăpâne şi sfântă învierea Ta o lăudăm şi o mărim».

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

În înţelegerea omenirii din cele mai vechi timpuri şi până azi, crucea prin cele două braţe ce se întretaie, reprezentând cele patru puncte cardinale şi centrul lumii, guvernează în unitatea timpului cu spaţiul întreaga existenţă, cu precădere viaţa fiinţei celei mai înzestrate de Creator[2].

Istoria biblică dă mărturia prezenţei simbolice ca reflectare a realităţii unei stări în momente care au şi încetăţenit definirea de cruciale pentru umanitate. Unul dintre acestea este cel al căderii primilor oameni dintr-o aleasă stare iniţială ce garanta dobândirea celei desăvârşite, într-una din care se putea ridica doar prin intervenţia nemijlocită a lui Dumnezeu. Creat de Dumnezeu după chipul Său, nu doar prin cuvânt, ci cu mâinile şi suflarea gurii Sale spre a năzui neîncetat la asemănarea divină, omul doreşte să recâştige ceea ce a pierdut, Domnul Însuşi făcându-Se om spre a-i da acestuia o nouă viaţă şi încă din belşug[3].

Dar pentru începerea unei noi vieţi trebuia să se stingă cea veche, în toată cuprinderea ei, aşa cum Dumnezeu avertizase pe om în rai : «În ziua în care vei mânca din el (pomul cunoştinţei binelui şi a răului), vei muri negreşit»[4].

Viaţa nouă trebuia, deci, începută tot lângă un lemn, acela care ar închipui pomul cunoştinţei binelui şi a răului, sau pomul vieţii din mijlocul Edenului, cum nimerit intonează un imn bisericesc, din cele care însoţesc fericirile rostite de Mântuitorul şi care făgăduiesc împlinirea nădejdilor nesperate pentru cei ce le nutresc: «Frumos şi bun la mâncare, era rodul ce m-a omorât. Hristos este pomul vieţii, din care mâncând, nu mor, ci spun cu tâlharul: pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta»[5].

Cel ce stăpâneşte toate, începutul şi sfârşitul[6], poartă spre împlinire cele create potrivit proniei Sale, lucrare pe care crucea Domnului o reprezintă într-un chip sublim. Lemnul purtător de viaţă pentru cel credincios marchează mereu istoria mântuirii, fapte ale Vechiului Testament prefigurând cele ale Noului Testament dând imbolduri de urmare a planului lui Dumnezeu în trăirea personală şi obştească.

În acest cadru, de reamintit toiagul lui Moise şi cel al lui Aaron, sprijin în misiunea încredinţată de Dumnezeu de călăuzire spre pământul făgăduinţei, apoi pe drum lemnul folosit la îndulcirea apeloramare pentru cei însetaţi sau stâlpul pe care era pus şarpele de aramă spre salvarea de şerpii veninoşi din pustietate, care devin semne ale eliberării de sub puterea diavolului, a păcatului şi a răului prin revărsare de daruri spirituale împotriva încercărilor de tot felul şi a morţii[7].

În imnele bisericeşti, ecoul acestor evenimente este grăitor.[8]Bunăoară, imnul ce se referă chiar la cuvintele Mântuitorului privind răstignirea Sa arată: «Sus pe lemn spânzurând Moise de demult şarpele de-a curmezişul, precum scrie, pe tine te-a însemnat Preacinstită Cruce, prin care ne vindecăm de înşelăciunea şerpilor înţelegători»[9].

Istorioare pioase despre păstrarea lemnului din pomul raiului până în cel al crucii Domnului sunt multe cu pagini împletite din Sfântă Scriptură şi Tradiţie[10]. Sensul lor reflectă conştiinţa trebuinţei de a redobândi starea iniţială pe calea căreia călăuzeşte crucea Domnului prin întreaga ei putere.

Tâlcuind pe Sfântul Maxim Mărturisitorul în afirmaţiile legate de Sfânta Cruce, părintele Stăniloae subliniază dependenţa desăvârşirii duhovniceşti a omului de învăţătura de credinţă ortodoxă despre Persoana Mântuitorului, spunând că cel mai deplin martor al păstrării neschimbate a dumnezeirii şi umanităţii în unirea lor, dar şi al acomodării dumnezeirii neschimbate în esenţă la umanitate şi al restabilirii acesteia ca organ de manifestare a divinităţii este Iisus Hristos Domnul. «În El avem garanţia păstrării neştirbite a umanului pentru veci, dar şi a capacităţii acestuia de a deveni prin Dumnezeu organul manifestării maxime a lui Dumnezeu. În El omul a umplut lumea de sus care se golise de o parte a ei, de om.

Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se pătimeşte cele ale firii asumate, dar potrivit cu El Însuşi, cu posibilităţile Lui de coborâre, iar firea asumată trăieşte cele dumnezeieşti potrivit cu ea însăşi şi cu posibilităţile ei de îndumnezeire… Sfântul Părinte citat vrea să explice în ce fel crucea lui Hristos reprezintă o ridicare a Lui la care participăm şi noi. El remarcă mai multe înţelesuri ale crucii prin care ea înseamnă puterea lui Hristos ca Dumnezeu. La urmă arată înţelesul ei pentru Hristos ca om, adică înţelesul prin care crucea a fost mijloc de ridicare a Mântuitorului ca om.

Prin acest înţeles, ea poate fi mijloc de ridicare şi pentru noi, pentru că numai de crucea în acest înţeles ne putem împărtăşi şi noi. Acest înţeles şi-l arată crucea privită după lucrarea sau eficienţa ei. Ea ne stabilizează în singura dorinţă după Dumnezeu. În acest înţeles şi Sfântul Grigorie Teologul a spus că Hristos se ridică cu crucea, că ea este semnul stăpânirii Lui peste patimi şi al puterii Lui peste cei se ataşează Lui prin credinţă, căci le dă şi acestora putere să se înalţe asemenea Lui…»[11].

Adâncind învăţătura ortodoxă în acest cadru, teologul român arată că moartea jertfelnică a lui Hristos Domnul este cea mai mare coborâre a Lui la noi în timp şi cea mai mare apropiere a Lui de Tatăl, iar jertfa noastră în Hristos, cea mai mare unire dintre noi şi Dumnezeu, tot în timp, subliniind că «Dumnezeu n-a putut crea pe oameni ca fiinţe cunoscătoare şi cu puteri transformatoare în lume, capabile de o nesfârşită înaintare în bine, spre a muri.

Moartea s-a introdus prin despărţirea lor voluntară de Dumnezeu, Izvorul vieţii. Iar odată introdusă nu mai putea fi depărtată din lume de către ei înşişi şi nici Dumnezeu nu putea să accepte moartea ca sfârşit definitiv al oamenilor. De aceea intreprinde El Însuşi învingerea ei… În acest scop Fiul lui Dumnezeu se face om, ca să învingă în umanitatea Sa moartea pentru oameni»[12].

Învierea lui Hristos şi învierea noastră în El e sfârşitul transcenderii umane spre Absolutul personal şi cea mai deplină coborâre eternizată a Lui la om o dată cu cea mai mare înălţare eternizată a noastră la El»[13]. Am cuprinde cele spuse prin cuvintele Apostolului Neamurilor: «El (Hristos) este capul trupului, al Bisericii ; El este începutul, Întâiul născut din morţi ca să fie cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să sălăşluiască toată plinirea şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El prin sângele crucii Sale»[14].

Dreptmăritori creştini şi creştine,

Cu evlavie suntem îndemnaţi astăzi, prin textul invocat la început, să venim «toţi credincioşii să ne închinăm sfintei Învieri a lui Hristos, căci a venit prin cruce bucurie la toată lumea; totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat». Prin aceasta avem o dată mai mult încredinţarea legăturii dintre jertfa şi învierea Mântuitorului spre a ne strădui, la rândul nostru, cu jertfelnicie a dobândi răsplătirea cerească.

Ca pildă de urmat la înţelegerea fiecărui credincios avem pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, pe care îi şi pomenim tocmai în perioada pascală prin buna rânduială bisericească; întreg acest an, potrivit Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii noastre, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, fiindu-le consacrat spre cinstire aparte, la împlinirea a 17 veacuri de la proclamarea în 313 a Edictului imperial de la Mediolanum sau Milano de astăzi, prin care creştinismului persecutat i s-a recunoscut libertatea religioasă în imperiul roman, ceea ce a însemnat, după trei veacuri de persecuţie, o înviere pentru lume. Totodată, în şcolile teologice, cursul anului este dedicat şi comemorării a o sută zece ani de la naşterea şi douăzeci de la adormirea întru Domnul a Părintelui Dumitru Stăniloae, din a cărui cugetare ne îmbogăţim spiritual mereu.

Dealtfel, cei aleşi lucrează totdeauna în numele crucii şi al nădejdii învierii şi vieţii veşnice. Icoana celor de Dumnezeu încoronaţi şi întocmai cu apostolii, ca unii ce au fost  propovăduitorii Învierii, îi înfăţişează având la mijloc Sfânta Cruce pe care au cinstit-o în chipul cel mai înălţător.

Aghiograful[15] a pus în lumină aparte din viaţa lor două evenimente: biruinţa împăratului în numele Sfintei Cruci într-o înfruntare hotărâtoare cu duşmanul şi care a însemnat o înviere pentru împărăţie şi creştinătate şi aflarea de către împărăteasă a lemnului de viaţă dătător în Sfânta Cetate şi ridicarea Bisericii Învierii de la Sfântul Mormânt, iar în lumea întreagă multe aşezăminte de binefacere. O cântare bisericească intonează următoarele: «Chipul stelelor cel strălucitor, te-a arătat o, Preasfântă Cruce, semn de biruinţă binecredinciosului împărat, a cărui maică Elena aflându-te, lumii te-a descoperit…»[16].

Biserica Ortodoxă Română i-a cinstit cu bucurie pe Sfinţii Constantin şi Elena, mulţi dintre fii şi multe sfinte locaşuri ale ei avându-i ocrotitori duhovniceşti, în frunte fiind Catedrala Patriarhală, care este înzestrată şi cu parte din sfintele lor moaşte. Un alt imn cântă: «Arătat-a cerul biruinţa crucii creştinului şi de Dumnezeu înţelepţitului împărat; şi înverşunarea vrăjmaşilor într-însa s-a surpat, înşelăciunea a pierit şi credinţa cea dumnezeiască până la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să-I cântăm lui Hristos, Dumenzeului nostru, că S-a preamărit»[17].

În aceleaşi armonii sfinte prăznuind Învierea Domnului ca biruinţă a Crucii şi dorind unii altora împliniri binecuvântate în numele Mântuitorului, să slăvim pe Dumnezeu în Sfântă Treime, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

Al vostru, al tuturor, către Domnul rugător,

† T I M O T E I

Arhiepiscop al Aradului


[1] I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bisericeşti şi a picturii feudale româneşti, Bucureşti, 1973, pp. 128 – 135;

[2] A. Gheerbrant, Croix, în Dictionnaire des symboles, Paris, 1969, pp. 261 – 268;

[3] Facere 3, 22; Ioan 10, 10;

[4] Facere, 2, 17;

[5] Cf. Matei, 5, 7; Fericirile, glas VII, Stih I;

[6] Ioan 5, 21; 17, 2; Apoc. 1, 8; 22, 13;

[7] Conf. Ieşirea 14, 16, 21; 17, 5 – 7; Num. 17, 8; 21, 9;

[8]Cf.Canonul Înainte-prăznuirii Sfintei Cruci, cântarea a 7 -a, III; cântarea a 5-a, IV;

[9] Cf. Ioan, 3,14; Canon cit., cântarea a 8-a, III;

[10] Conf. Ieromonah Ioanichie Bălan, Mărturii româneşti la Locurile Sfinte, Roman, 1986, pp. 146;

[11] Sf Maxim Mărturisitorul, Ambigua, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 80, trad. Pr. D. Stăniloae, Bucureşti, 1983, cap. 95, nota 312, p. 243; cap.97, nota 315, p. 245;

[12] Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987, p. 186;

[13] Idem, p. 194;

[14] Col. 1, 18-20;

[15]Sinaxarul Înălţării Sfintei Cruci; Istoria Bisericească Universală, vol. I, Bucureşti, 1987, pp. 147;

[16] Litia Vecerniei Înălţării Sfintei Cruci, stihira 8;

[17] Canonul Înălţării Sfintei Cruci, Cântarea 1, 4.