Literatura română veche. Priorități ale cercetării actuale [București, 27-28 iunie 2013]

Colocviu național

Academia Română

Institutul de istorie și teorie literară „G. Călinescu”

Colocviul national. Literatura romana veche

***

Asist. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș,

Utilizarea „Psaltirii” în „Didahiile” lui Antim Ivireanul

Studiul de față a fost inclus în cartea în lucru: Studii literare (vol. 1).

Pagina sursă pentru download.

[item image]

 

Read Online
(494.9 K)PDF
(26.9 K)EPUB
Kindle
Daisy
(69.9 K)Full Text
(424.8 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

Arhiva primei zile (24 file audio; 97, 7 Mb)

Conferențiarii zilei de joi, 27 iunie 2013, în ordinea alocuțiunilor:

1. Prof. Dr. Gheorghe Chivu, Prof. Acad. Dr. Eugen Simion

2. Prof. Acad. Dr. Marius Sala

3. Chivu, Sala, Prof. Acad. Dr. Grigore Brâncuș

4. Simion, Sala, Brâncuș

5. Chivu, Conf. Dr. Elena Terzîman

6. Chivu, Gabriela Dumitrescu

7. Chivu, Brâncuș

8. Chivu, CS I Dr.  Eugen Pavel

9. Chivu, Conf. Dr. Dragoș Șesan,  Pavel

10. CS I Dr. Alexandru Mareș, Pavel, Chivu, Prof. Dr. Vasile Țâra

11. Chivu, Țâra, Conf. Dr. Ileana Mihăilă, Mareș

12. Prelegere Prof. Dr. Gheorghe Chivu

13. Mihăilă, Șesan, Dr. Ana Bobu, Sava, Simion, Zamfirescu, Chivu, Ioana Vintilă Rădulescu

14. Prof. Dr. Mihai Moraru, Prof. Dr. Alexandru Gafton

15. Prelegere Prof. Dr. Mihai Moraru

16. Moraru, Prof. Dr. Gheorghe I. Manolache

17. Prof. Dr. Luisa Valmarin

18. Prelegerea Prof. Dr. Dan Zamfirescu

19. Prof. Dr. Eugenia Dima

20. Conf. Dr. Gabriel Mihăilescu

21. Conf. Dr. Bogdan Crețu

22. Lect. Dr. Laura Mesina

23. Lect. Dr. Adina Chirilă

24. Lect. Dr. Gabriela E. Dima

*

Autorii și titlurile alocuțiunilor:

Prof. Dr. Gheorghe Chivu, Literatura română veche. Priorități ale cercetării academice actuale

CS I Dr. Eugen Pavel, Modelul slavon versus modelul latin în textele biblice

Prof. Dr. Vasile Țâra, Cărțile de patrimoniu, o componentă esențială a culturii naționale

Prof. Dr. Alexandru Gafton, Renașterea Filologiei

Prof. Dr. Mihai Moraru, Citatul biblic ca instrument filologic

Prof. Dr. Gheorghe I. Manolache, Direcţii istoriste şi orientări filologice din prima jumătate a secolului al XX-lea în studierea literaturii române vechi

Prof. Dr. Luisa Valmarin, „Vămile văzduhului” de la mitologie folclorică la segment narativ

Prof. Dr. Dan Zamfirescu, „Cazania lui Varlaam”: izvoare și originalitate

Prof. Dr. Eugenia Dima, Contribuţii privitoare la viaţa şi activitatea  lui Ienăchiţă Văcărescu

Conf. Dr. Gabriel Mihăilescu, În jurul surselor folosite de Dosoftei în „Viața și petrecerea Sfinților”

Conf. Dr. Bogdan Crețu, Literatură şi cultură în perioada veche. Câteva delimitări conceptuale

Lect. Dr. Laura Mesina, Noi elemente de teorie literară pentru o reconsiderare diacronică a speciei „speculum” pentru literatura română veche

Lect. Dr. Adina Chirilă, Relaţia dintre „Carte sau  lumină…”, Snagov, 1699 şi „Procanon” […] alcătuit şi întocmit de Petru Maior, 1783

Lect. Dr. Gabriela E. Dima, „Cântecul” lui Ienăchiţă, redactat în neogreacă.  Izvoare şi răspândire

***

Arhiva zilei a doua (19 file audio; 90, 6 Mb)

Conferențiarii zilei de vineri, 28 iunie 2013, în ordinea alocuțiunilor:

1. Costa, Conf. Dr. Ioana Feodorov

2. Prof. Dr. Ioana Costa, Chivu

3. Lect. Dr. Laura Zăvăleanu

4. Conf. Dr. Florentina Nicolae

5. Dr. Ana Bobu

6. Dr. Bogdan Andriescu

7. Șesan, Prof. Dr. Laura Bădescu

8. Conf. Dr. Dragoș Șesan

9. Dr. Manuela Anton

10. Dr. Elena Cojuhari

11. Lect. Dr. Raluca Levonian

12. Șesan, Drd. Adriana Gorgos

13. Conf. Dr. Ileana Mihăilă

14. Lect. Dr. Cristina Bogdan

15. Mihăilă, Dr. Andreea Răsboiu

16. Bogdan, Lect. Drd. Alexandra Săraru

17. Mihăilă, Asist. Dr. Cristina Dima

18. Asist. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

19. Întrebări si constatări. Chivu, Mihăilă, Mareș, E. Dima, Picioruș, Țâra, Valmarin.

*

Autorii și titlurile alocuțiunilor:

Conf. Dr. Ioana Feodorov, Intervențiile traducătorului în textul versiunii arabe a „Divanului” lui Dimitrie Cantemir din 1705

Prof. Dr. Ioana Costa, Lector oculatus (Dimitrie Cantemir, „Incrementa et decrementa Aulae Othomanicae”)

Lect. Dr. Laura Zăvăleanu, Carte, autor şi model uman în predosloviile vechi româneşti

Conf. Dr. Florentina Nicolae, Influenţe ale literaturii patristice în a doua Predoslovie a „Psaltirii” de la Alba Iulia (1651)

Dr. Ana Bobu, Genealogia Omiliei la Pasti a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche. Istorie,  paternitate, autenticitate

Dr. Bogdan Andriescu, Contribuţii la bibliografia româneasca veche. Carte românească veche necunoscută surselor bibliografice româneşti

Prof. Dr. Laura Bădescu, Memoria cărţilor de blestem sau despre mărturia terifiată

Conf. Dr. Dragoș Șesan, Contribuții la ediţiile critice ale documentelor istorice din depozitele Arhivelor Naţionale

Dr. Manuela Anton, Confesionalizarea în învăţământul din Moldova şi Ţara Românească: 1630-1650

Dr. Elena Cojuhari, Documente istorice din secolele XIV-XIX

Lect. Dr. Raluca Levonian, „Eu fui făcătoriu de pace, ca mielu cu lupu”: evaluarea din perspectivă auctorială în „Cronica Banatului”

Drd. Adriana Gorgos, Testamentul – confesiune al mitropolitului Veniamin Costache

Conf. Dr. Ileana Mihăilă, „Occisio Gregorii Vodae…” între document şi prelucrare literară

Lect. Dr. Cristina Bogdan, Capcanele unei întâlniri cu tâlc: relaţia dintre text şi imagine în cultura română premodernă

Dr. Andreea Răsboiu, Literatura populară în lumina tiparului: bibliofilie românească în colecțiile Bibliotecii Naționale a României

Lect. Drd. Alexandra Săraru, Legenda sfântei cuvioase Parascheva. Între Varlaam şi Dosoftei

As. Dr. Cristina Dima, Cântecul lui Ioasaf şi Versul Sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu. O abordare literară

Asist. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș, Utilizarea „Psaltirii” în „Didahiile” lui Antim Ivireanul

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *