Predică la pomenirea Sfântului Profet Ilie Tesviteanul [20 iulie 2013]

Iubiții mei,

în arșița verii îl pomenim pe cel plin de foc. Pe cel plin de slavă dumnezeiască.

Pentru că suntem îndemnați să mergem spre vederea lui Dumnezeu, spre simțirea Lui, spre comuniunea veșnică cu El.

Căci Sfântul Profet Ilie, ca și Sfântul Enoh, înainte de venirea Domnului, s-a învrednicit a fi ridicat cu trupul la cer în slava lui Dumnezeu.

În ebraică, numele său, este Eliiah din Tișbi [II Reg. 1, 3, cf. WTT].

În greacă: Iliu din Tesvitis [II Reg. 1, 3, cf. LXX].

În latină: Helias Thesbites [II Reg. 1, 8, cf. VUL].

Însă în limba română noi îl cunoaștem ca Ilie, cel ce ne aduce ploaie sau căruia ne rugăm ca să vină ploaie bună, liniștită, roditoare peste pământurile noastre…și despre care Scriptura dă mărturie că a coborât foc din cer prin rugăciune [I Reg. 18, 38; II Reg. 1, 10; 1, 12; 1, 14, LXX], că a coborât apă din cer cu rugăciunea sa [I Reg. 18, 45, LXX]…dar care a și fost înălțat la cer în car de foc, cu cai de foc [II Reg. 2, 11, LXX], adică în slava lui Dumnezeu.

De aceea îl avem iconizat pe Sfântul Ilie ca rugător în pustiu

Sfantul Ilie in pustiu

dar și ca plin de roșu, de foc, la ridicarea lui la cer de către Dumnezeu.

inaltarea la cer a Sfantului Ilie

Pentru că nu relaxarea ne umple de har ci încordarea duhovnicească.

Continua atenție.

Continua trezie a minții.

Starea în care ne unificăm simțurile sufletești și trupești, în rugăciune, în tăcere, în simțirea slavei lui Dumnezeu.

Iar dacă Sfântul Ilie, înainte de venirea Domnului, a ajuns la o asemenea stare de sfințenie personală…vă dați seama ce sfințenie se cere de la noi, cei care ne împărtășim mereu cu El și citim cuvintele Lui și vedem icoanele Lui și suntem cu Domnul tot timpul?

Însă pomenirea lui, azi, pe 20 iulie, înainte de praznicul Schimbării la față, de pe 6 august, e pentru a sublinia faptul că înainte și după venirea Lui oamenii s-au sfințit prin har. Prin simțirea și vederea slavei Sale.

Că același har al Treimii e în toți Sfinții Lui.

Însă prin toată iconomia Fiului lui Dumnezeu întrupat, prezența lui Dumnezeu în oameni a devenit una stabilă și interioară, oamenii au devenit purtători de Dumnezeu, adică plini de focul slavei Sale.

De aceea, în focul verii suntem îndemnați să fim făclii aprinse, duhovnicești, adică oameni cu râvnă dumnezeiască.

Pentru că Sfântul Iliu însuși mărturisește despre sine: „râvnind am râvnit Domnului Panctocratorul [zilon eziloca to Chirio Pantocratori]” [I Reg. 19, 10, LXX].

Însă râvna duhovnicească, râvna pentru Dumnezeu, râvna pentru bine, zelul pentru a face cunoscută voia lui Dumnezeu oamenilor nu are nimic de-a face cu nesimțirea, cu bădărănia, cu extremismul religios.

Adevăratul zel pentru Dumnezeu și pentru Biserică vine din cunoaștere teologică, din asceză, din trudă multă, din iubire de Dumnezeu și de oameni.

De aceea, dacă credem că e de ajuns doar dorința de a face bine, de a converti pe oameni cu forța, de a intra în forță în viețile oamenilor și nu prin evlavie și prin vestirea profundă și acurată, deplină a lui Dumnezeu, confundăm voia noastră…cu voia Lui.

Iar voia Lui e ca El să fie cunoscut și iubit pentru cine este și după revelarea Lui reală față de noi și nu potrivit…unor basme, unor lucruri aproximative, preluate după ureche.

Dumnezeu vrea să Îl cunoaștem potrivit Scripturii și potrivit Părinților Bisericii, potrivit cultului și a dogmelor, a canoanelor și a tuturor datelor Tradiției ajunse până la noi.

El vrea să Îl cunoaștem în liniște, în răbdare, în dăruire, în atenție.

El vrea să ne arate că nu putem să Îl cuprindem pe cât vrem noi ci pe cât putem.

Și când recunoști ce poți…recunoști cine ești și ce faci.

De aceea și lui Ilie Dumnezeu i-a domolit râvna, i-a educat-o.

El l-a învățat prin post și prin rugăciune, prin sărăcie și prin corbi, prin pustiu și prin vederi dumnezeiești, prin suferințele oamenilor dar și prin lucrarea tainică a lui Dumnezeu cu oamenii…că lucrarea lui Dumnezeu în lume și cu oamenii ne depășește și că a face voia lui Dumnezeu înseamnă a te lăsa purtat de El.

Însă râvna rea, needucată…vrea o mântuire în forță a păcătoșilor.

Pe când Dumnezeul milostivirii apelează la interiorul oamenilor, la înțelegerea lor, la clarificarea de sine și nu vede mântuirea în masă ci ca relație personală, vie, autentică, profundă, îndumnezeitoare cu El.

El ne vrea ai Lui…dar nu oricum: ci pe calea adevărului și a sfințeniei.

Iar calea sfințeniei îmbină bucuriile mari cu tristețile dure, marile descoperiri și înțelegeri cu smintitoarele dezamăgiri.

Calea sfințeniei e dură, nu e ațipire…nu e somnolență…ci conștiința trează, continuă, că fără Dumnezeu nu suntem nimic și nu putem face nimic.

Tocmai de aceea, înainte de ridicarea lui la cer, Sfântul Iliu îl atenționează pe ucenicul său, pe Sfântul Elisee, că trebuie să îl vadă [II Reg. 2, 10, LXX]…ca să primească har.

Să îl vadă extatic, duhovnicește.

Să participe în mod real, conștient și extatic la…ridicarea lui la cer.

Adică îi cerea să fie un ucenic real, un ucenic Sfânt, dacă a avut un Părinte Sfânt.

Pentru că nu familia, nu prietenii, nu Părinții pe care i-am cunoscut, nu școlile și Bisericile pe care le-am frecventat ne fac…prietenii lui Dumnezeu ci viața sfântă.

Dacă și noi ne sfințim viața, dacă și noi suntem sălașuri ale lui Dumnezeu, atunci ne umplem de aceeași slavă a lui Dumnezeu ca toți Sfinții Lui din toate veacurile și din toate locurile.

Și întru slava Lui putem să ne sfințim viața și să fim în comuniune cu toți Sfinții și să ajutăm, în mod real, pe oameni.

Dar dacă Dumnezeu, prin slava Lui care sălășluiește în noi, nu ne învață, nu ne luminează ce să facem cu noi…și cu alții, în mod practic, de unde să știm ce să facem?

Cum știm să aplicăm cărțile la o problemă practică, dacă suntem fără îndrumarea Lui?

Sau cum acționăm într-o problemă, la care nu ne-am gândit niciodată, când ea se petrece și ne ia prin surprindere, fără prietenia cu Dumnezeu, care ne dă sensul, dezlegarea, înțelegerea a ceea ce trebuie să facem?

Așa înțelegem de ce viața ortodoxă e o viață continuă de rugăciune: pentru că avem nevoie, continuu, de luminări vizavi de multiple lucruri.

Avem nevoie să ne umplem de iertarea Lui, de iubirea Lui, de liniștea Lui, de delicatețea Lui…dar și de pasul următor în viața noastră. Trebuie să înțelegem ce să facem după clipa de față, după ziua de azi…

Și Sfântul Ilie ne învață că trebuie să așteptăm prin rugăciune voia Domnului cu noi, că răbdarea și așteptarea Lui înseamnă domolirea și înțelepțirea noastră…că toate lucrurile nu se termină în istorie…

Iar dacă istoria nu e cea mai mare strălucire a noastră, dacă nu e climaxul vieții noastre, dacă nu aici e împlinirea noastră, atunci viața veșnică cu Dumnezeu este adevărata împlinire, acolo unde trebuie să fii urcat de Dumnezeu…

Și cum să urci în cer…fără El?

Cum să te sfințești…fără El și în afara Bisericii Lui?

Cum să te sfințești în afara adevărului Revelației Sale?

Așa stând lucrurile, înțelegem că Sfântul Profet Ilie, Părintele nostru, este un martor al adevărului și al sfințeniei, pentru că nu te sfințești decât în adevăr și adevărul este conținutul sfințeniei.

Dacă vrem să mergem pe drumul sfințeniei, adică potrivit vieții pe care o dorește Dumnezeu, Sfântul Ilie ne este un povățuitor profund și un prieten adevărat.

De aceea, să îl avem pe Sfântul Ilie în rugăciunile și în inima noastră, rugându-ne lui să ne învețe dreapta cumpănire a lucrurilor.

Să ne învețe cum să ne raportăm la ce știm dar și la ce nu știm despre viața cu Dumnezeu și la momentele grele din viața noastră, pe care nu le înțelegem.

Căci de la Dumnezeu este toată luminarea și toată libertatea duhovnicească, de la Treimea cea deoființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Istorie III. 37

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde

o privești

*

Vol. 3

*

***

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a.

***

Părintele Bartolomeu simte libertatea numai când ajunge în aeroportul din Copenhaga[1]. Ajunge pe aeroportul din New York, primește „o viză specială de intrare”, iar după câteva zile „legitimația Green Card[2].

Prima sa noapte în America a fost una „bântuită de coșmaruri”[3]. Face cunoștință cu „pragmatismul american”[4].

Numai după trei ani de zile începe să vorbească fluent limba engleză[5].

Episcopia Ortodoxă Română a Americii s-a înființat în 1929 dar primul ei episcop a fost PS Policarp Morușca, începând cu anul 1935[6].

Îl cunoaște la New York pe Părintele John Meyendorff[7]. De la Jerome Newville, convertit la Ortodoxie, află că duhovnicul său e Victorin Ursache[8]. Pe Victorin îl ajută să devină episcop și el va fi hirotonit într-o zi de duminică, pe 7 august 1966, în Biserica Sfântul Gheorghe din Windsor[9].

Împreună cu PS Victorin, Părintele Bartolomeu va locui, sub același acoperiș, timp de 10 ani de zile[10].

După 9 ani de zile, PS Victorin devine arhiepiscop, pentru că Episcopia devine Arhiepiscopie[11].

La cererea sa, Părintele Bartolomeu e hirotonit ieromonah, în catedrala din Detroit, pe 20 octombrie 1967. Și va fi ieromonah timp de 26 de ani[12].

A lucrat 10 ani împreună cu Părinții Meyendorff și Schmemann[13].

Îl cunoaște pe Prof. Nikos Nissiotis[14]. În vizită în Milano[15]. La Universitatea din Uppsala[16]. La Bombay, în India[17]. Și vizitează India în luna ianuarie, „când se recoltează orezul”[18].

Din India pleacă în Etiopia, la Addis Abeba[19]. La curtea împăratului Haile Selassie a văzut lei „vii…și liberi”[20]. De ce? Pentru că, în Etiopia, „leul este animalul emblematic pentru dinastia imperială”[21].

Etiopia sărbătorește Botezul Domnului pe 19 ianuarie și această zi e ziua lor națională[22].

În p. 452 este arhimandrit. Și călătorește în Honolulu[23], unde ajunge pe 29 decembrie 1970[24]. Aici ține un Jurnal hawaiian[25].

Și pe 30 decembrie 1970 vorbește despre „un supermarket superb”[26].

Pe 18 ianuarie 1971 primește o scrisoare, în Honolulu, de la Adrian Marino[27].

Pe 25 ianuarie 1971, zi de luni, tot la Honolulu, află că Dan Zamfirescu a publicat Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie[28].

Pe 1 februarie 1971, tot zi de luni, își notează că a aflat din Contemporanul, cum că Zaharia Stancu a primit Premiul Herder[29].

Împlinește 50 de ani pe 18 martie 1971, într-o zi de joi, în Hawaii[30]. Însă pe 21 iunie 1971 părăsește arhipelagul[31].

Despre cum s-a cunoscut cu Constantin Noica și discuția despre caietele lui Eminescu[32]. Pe Mircea Eliade l-a cunoscut în 1967, în cenaclul lui Leonid Mămăligă[33].

Din 1973 începe să corespondeze cu PFP Justinian[34]. Care moare în p. 628. L-a văzut la morga, zăcând pe masă, „aproape dezbrăcat, cu gura strânsă de o fașă care-i ținea bărbia legată de cap. Încă se răcea”[35].

Despre PFP Iustin Moisescu începe să discute din p. 631. De la Văratec, în februarie 1993, devine Arhiepiscop al Clujului[36].

A început diortosirea Scripturii pe 23 decembrie 1990 și de atunci n-a mai scris literatură[37].

Despre PFP Teoctist Arăpașu a scris începând cu p. 664. L-a cunoscut în 1942[38]. Patriarhul Teoctist își cultiva cu „abilitate” relațiile personale, „inclusiv prin cadouri costisitoare (era un familiar al magazinelor de consignații)”, având relații cu familia Ceaușescu[39].

La revoluție, Părintele Bartolomeu avea „cumplite dureri lombosciatice” și era la București. A văzut totul la TV[40].

Pleșu și Șora devin miniștri[41]. Teodor Baconsky dă un interviu la BBC[42].

Pe 9 ianuarie 1990 era acasă la Pleșu. Și acolo, așteptându-l pe…Pleșu, înființează, împreună cu alții, Grupul de Reflecție pentru Înnoirea Bisericii[43]. Aici, în p. 670, e pentru prima oară amintit viitorul patriarh Daniel Ciobotea.

Grupul de reflecție „a funcționat aproape doi ani”[44]. În p. 673 sunt amintiți Vasile Răducă și Sorin Dumitrescu iar Părintele Dumitru Radu numește Grupul de reflecție: Grupul de infecție[45].

Și Părintele Galeriu e amintit în p. 673.

„Un grup de studenți teologi”, pe 17 ianuarie 1990, cer demisia patriarhului Teoctist[46]. Joi, 18 ianuarie 1990, Patriarhul Teoctist își prezintă demisia „în ședința plenară a Sfântului Sinod”[47].

Părintele Stăniloae îi scrie Părintelui Ilie Cleopa ca să accepte să devină patriarh. Acesta refuză[48].

Părintele Daniel Ciobotea devine episcop-vicar al Mitropoliei Banatului. Autorul a fost prezent la hirotonia sa, împreună cu Părintele Galeriu[49].

Pe 7 martie 1990 Patriarhul Teoctist pleacă de la spitalul Elias la Mănăstirea Sinaia[50].

Despre Episcopul Daniel Ciobotea, autorul scrie: „tânăr, inteligent, cult, școlit în Occident. Se arătase deschis înnoirilor substanțiale, se bucura de prețuirea profesorului său, Dumitru Stăniloae, iar părintele Cleopa, duhovnicul său de la călugărie, îmi șoptise odată că, în privința zburdălniciilor trupești, Daniel „e așa cum l-a făcut mă-sa””, adică curat trupește[51].

Grupul de reflecție, în ședința din 29 mai 1990, în acord unanim, la care a subscris și Patriarhul Teoctist, l-a desemnat pe PS Daniel viitor Mitropolit al Moldovei[52].

Și în ultima filă a memoriilor sale, semnată pe 22 februarie 2009, la Mănăstirea Nicula, autorul vorbește despre alegerea sa ca Arhiepiscop de  Cluj. Cu 80 de voturi din 119[53].


[1] Valeriu Anania, Memorii, Ed. Polirom, Iași, 2008, p. 351.

[2] Ibidem.

[3] Idem, p. 354.

[4] Idem, p. 356.

[5] Idem, p. 357.

[6] Idem, p. 358.

[7] Idem, p. 361.

[8] Idem, p. 363.

[9] Idem, p. 369.

[10] Idem, p. 378.

[11] Idem, p. 381.

[12] Idem, p. 382.

[13] Ibidem.

[15] Idem, p. 427.

[16] Idem, p. 429.

[17] Idem, p. 437.

[18] Idem, p. 439.

[19] Idem, p. 445.

[20] Idem, p. 446.

[21] Ibidem.

[22] Idem, p. 448.

[23] Idem, p. 452.

[24] Idem, p. 457.

[25] Ibidem.

[26] Idem, p. 458.

[27] Idem, p. 472.

[28] Idem, p. 477.

[29] Idem, p. 481.

[30] Idem, p. 502.

[31] Idem, p. 553. A se vedea:  http://ro.wikipedia.org/wiki/Hawaii.

[32] Idem, p. 588.

[33] Idem, p. 590.

[34] Idem, p. 606.

[35] Idem, p. 628.

[36] Idem, p. 652.

[37] Idem, p. 655.

[38] Idem, p. 664.

[39] Idem, p. 665.

[40] Idem, p. 667.

[41] Idem, p. 668.

[42] Idem, p. 669.

[43] Idem, p. 670.

[44] Idem, p. 672.

[45] Idem, p. 673.

[46] Idem, p. 676.

[47] Ibidem.

[48] Idem, p. 680.

[49] Idem, p. 681.

[50] Ibidem.

[51] Idem, p. 686.

[52] Ibidem.

[53] Idem, p. 691.

Emil Botta: masca de histrion [7]

Poemul intitulat Și fauna imaginează un fel de antecameră a morții, în care se înfățișează „leii, paraleii” acestei vieți – adică cei care se cred astfel –, „minotauri, centauri” și alte caricaturi umane care s-au crezut: puternicii zilei.

Acum, militarii au „mâinile roase de carii”, iar civilii, „fanții cu flori veștede la butonieră” sunt „mâncați de molii”.

Și toți mor „scuzându-se: fără să vreau”.

Curtează cu toții o ultimă doamnă, cea cu coasa. Se înghesuie la un ultim bordel, „hruba Frumoasei”, de unde nu se mai întorc înapoi cei ce au crezut că vor fi veșnic plini de vigoare.

Moartea e înfățișată ca o tânără amantă care îi primește pe toți: „Și Frumoasa cu buzele pale/ își lega curelușa la sandale”. În mod ironic…

Scriitorii adunați la Cenaclu se pregătesc să se prefacă surzi când va veni Judecata lui Dumnezeu.

Premeditează, altfel spus, ca să rămână impasibili, să nu răspundă niciodată pentru calitatea morală a scrisului lor:

Huliții cu piei tărcate
la bariera luminii s-au adunat.
Ei premeditează miracole și jafuri
sub clinchetele unui cer dezabuzat.

Trântorii, neghina, codoșii
(nici c-am văzut mai rea răutate),
iată ce gânduri gândeau
huliții cu piei tărcate:

„Darabanele Judecății când vor vesti,
să ne prefacem că nu știm.
Aprodul va căpia strigându-ne,
și noi surzi să fim”.

Poezia ne aduce aminte de cuvintele lui Miron Costin: „scrisoarea ieste un lucru vecinic […] Eu voi dea seama de ale mele, câte scriu”[1].

E frumoasă metafora prin care numește Judecata de apoi drept: „bariera luminii”.

Protocol e un poem argheziano-eminescian, pe tema căutării marilor mistere de către omul-vierme, dar pe un ton ludic:

„Cântați, cete, din ceteri, din oboaie,/ să mă încingă a stelelor văpaie./ Amețit sufletul de atâta slavă/ să se legene ca rimbaldesca navă.// Cheia farmecelor îmi deschide,/ una câte una, ușile vechilor piramide. /…/ Enigmele stau bosumflate/ ca la dans domnișoarele neinvitate./ Dar eu, cavaler-gândac, vierme-cavaler,/ când începe cadrilul, mâna le-o cer”.

E condiția poetului, exprimată șăgalnic, dar enunțând realitatea unei căutări dureroase, a unei vitejii îndârjite.

E o artă poetică, prin care viermele-cavaler se disociază de „huliții cu piei tărcate”, care plănuiesc să facă pe surzii la Judecată.

Dar prin aceasta Botta se (auto)înscrie pe linia Eminescu-Arghezi, a unei poezii aflate în căutarea marilor răspunsuri.

Care, așadar, în ciuda intenționatei expresivități naive, nu e un joc, o pură fantezie fără semnificații metafizice.

Un vagabond printre îngeri, cum va insinua în alte versuri, Botta îi avea printre modele, neîndoielnic, și pe Villon[2] și Rimbaud[3].

Sugerează faptul că depășește afectarea unui artist oarecare: „Flautul meu are un ton arhitrist,/ de aceea poate nu sunt artist” (Gravitațiuni).

O strofă din același poem (Zi și noapte mă lamentez,/ singur, singur ca un huhurez[4]./ Clipele trec pe lângă mine/ ca furtuna printre ruine”) reactualizează un motiv psalmic, reprodus în mai multe feluri de edițiile biblice românești:

„Asămănaiu-mă cu pelecanul pustinic, făcuiu-mă ca corbul de noapte în jăriște” (Ps. 101, 7, Biblia 1688).

„Asemănatu-m-am cu pelicanul de pustie, făcutu-m-am ca corbul de noapte în loc nelăcuit” (Ps. 101, 7, Biblia 1914).

„Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustie; ajuns-am ca bufnița din dărâmături” (Ps. 101, 7, Biblia 1988).

„Devenit-am asemenea pelicanului pustiei,/ ajuns-am ca o bufniță într-o casă dărăpănată” (Ps. 101, 7, Biblia 2001).

Ca și Arghezi, se apleacă spre lumea lucrurilor umile:

Pe temelii de rouă
zidi-voi viața cea nouă.

Omizile
să care cărămizile,

ciocârliile
să aducă mistriile,

plopul
să ardice târnăcopul.

Cărăbușii
să fie cărăușii,

și zgârie-norii, cocorii,
să fie salahorii.

(Vita nuova)

*

Prințul florilor, Tatăl florilor, Adonai
a vizitat la miez de noapte albastrul pământ.
O, cum ondulau brațele margheritelor
și câmpia…

Adonai S-a oprit la cocioaba urzicilor
și trufașul munte a încremenit.
Jivinele cu botul pe labe
au articulat câteva silabe.

Vântul ca un sclav își rupea degetele
ca ele să nu mai treacă prin lira copacilor,
doar ulciorul șchiop aduse apă,
și au mai venit un codru de pâine, un drob de sare și o ceapă.

Adonai mulțumind lucrurilor umile
S-a urcat la cer, peste fire.
Cocioaba urzicilor era un trandafiriu rai
și ulciorul și pâinea și sarea și ceapa cântau: „Adonai, Adonai”.

(Prinos)

Arhitristețea lui Botta pare un indiciu al scepticismului și, deși mai există și versuri în care exprimarea frizează blasfemia, în altele (ca în mai sus citata poezie Prinos) nu se află nicio impietate.

Dimpotrivă, faptul că Dumnezeu Se revelează în umilință poate fi arătat poetic și în felul în care a făcut-o Botta.

Dumnezeu nu uită nici urzicile, nici ceapa, nici codrul de pâine și nici ulciorul șchiop…oricât de nesemnificative ar părea.

Mai mult, aceste elemente ar putea fi doar simbolice, poetul sugerând că cei vizitați de Dumnezeu sunt, de fapt, săracii Lui.


[1] Miron Costin, De neamul moldovenilor, în Opere, ediție de P. P. Panaitescu, ESPLA, 1958, p. 243.

[4] Huhurez = pasăre răpitoare nocturnă, asemănătoare cu bufnița.