Istorie III. 40

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde

o privești

*

Vol. 3

*

***

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a, a 37-a, a 38-a, a 39-a.

***

Muscel = deal înalt, de până la 400 de metri[1]; mușcoiu = catâr (cuvânt albanez, mușk)[2]; mutră (ironic) = obraz, îndrăzneală, personaj, rang, nazuri (pl.)[3]; nadiceancă = un fel de trăsură[4]; năem = plată, chirie[5]; namestie = dependență (cuvânt slavon)[6]; nărămzat = stacojiu[7]; a năstăvi = a inspira[8]; năstrapă = cană[9]; nat = fecior (în graiul bănățean; de la lat. natus)[10]; nătărău = tare prost[11]; năucie = stupiditate[12]; nemeș = de neam, nobil[13].

Neneacă = mamă (în Moldova, cuvânt turcesc)[14]; netoție = idioție[15]; ningău = ninsoare[16]; nisam-nitam (adv.) = cu totul fără temei[17]; nucet = pădure de nuci (de la lat. nucetum)[18]; oarzăn = timpuriu[19]; obrăzar = mască[20]; a obroci = a fermeca, a zăpăci (cuvânt sârbesc); octofor = purtător de lectică (la romani)[21]; odaliscă = femeie din haremul sultanului[22]; odobeală = închisoare[23]; ofis = decret domnesc[24]; olastiseală = lingușire (în Muntenia)[25].

Olum = vad în care se adapă vitele (de la turcescul olum = vad)[26]; onànie = ființă slabă și urâtă (în Moldova, de la cuvântul rutean: omana, vedenie amăgitoare)[27]; opreală = arest[28]; orândar = cârciumar în sat (în Moldova)[29]; otavă = iarbă crescută după a doua cositură (de la cuvântul bulgar: otava)[30]; otecinic = colecție de vieți de Sfinți (cuvânt slavon, utečĭniku, care derivă de la oteț/ părinte)[31]; otnoșenie = raport final (cuvânt rusesc: otŭnoșeniĭe)[32].

Oțopină = mârțoagă[33]; păcurar = cel ce scoate sau vinde păcură[34];  pălămar = paraclisier (în Moldova)[35]; palavră = vorbă seacă, minciună, vorbă lăudăroasă (de la cuvântul turc palàvra)[36]; pălincă = rachiu (vine de la cuvântul unguresc palinka, care vine de la sârbescul palinka; paliti = a arde…pentru că e o țuică ce te arde pe gât)[37].

A paradosi = a preda (în graiul moldovean, care vine din neogreacă)[38]; părăduitor = risipitor[39]; paraponisit = nemulțumit[40]; paraxân = bizar, curios (adv.) și ciudă (subst.)[41]; parètis = actul de demisie al unui arhiereu[42]; parlagiu = măcelar (cuvânt turcesc)[43]; parpalec = plăcintar grec[44]; parucic = locotenent[45]; pașol! = marș![46]; pațachină = arbust cu bobițe negre sau Rhmanus cathartica[47].

Pateriță = toiagul arhieresc[48]; pavogadu = exercițiu de solfegiere în muzica psaltică[49]; pazarlâc = târguială, negustorie[50]; pedel = servitor la o universitate[51]; pidosnic = ciudat, pe dos (în Moldova)[52]; pintenog = cal negru sau murg cu pete albe la glezne[53]; pipirig = un fel de trestie[54]; a pisicări = a linguși în mod viclean[55].

Și Lazăr Șăineanu cunoștea forma pimniță, care se mai folosește și azi în Teleorman, paralelă cu pivniță. Care vine de la slavonescul pivnița, unde pivo = băutură[56].

A pliroforisi = a lua informații, a se desluși/ clarifica într-o problemă anume[57]; podmet = momeală[58]; a poftori = a repeta[59]; pogonici = cel ce mână plugul[60]; pohoț = desfrânat[61]; pojijie = gospodărie[62]; polată = palat[63]; a pologi = a așterne jos[64]; ponor = scobitură a terenului în formă de pâlnie (de la slavonescul ponorŭ = locul unde apa se ascunde în pământ)[65]; ponos = nume rău, poreclă, greșeală[66]; popondoc = stâlpul unei prispe țărănești. Cuvânt folosit în Tulcea[67].

Poponeț = volbură (un fel de iarbă), opaiț (de la cuv. sârbesc: poponaț = volbură)[68]; a popri = a opri[69]; potlogar = cârpaci, pungaș ordinar[70]; povestaș = povestitor[71]; primiții = primele roade, prinoase[72]; a pritoci = a turna dintr-un vas în altul[73]; progrom = măcel în masă[74]; a puiezi = a face pui[75]; pulpană = partea de jos a unei haine, care acoperă pulpa piciorului[76].

Puțar = cel ce sapă puțuri (de la lat. putearius)[77]; putinei = putină mică în care se bate laptele pentru a face unt[78]; râbiță = pește de apă dulce din familia crapilor. Sau Gobio fluviatilis[79].

Răgălie = rădăcină[80]; rână = coastă, latură[81];  a răpști = a se răsti[82]; răsbucuros = foarte bucuros[83]; răsmeriță = revoluție (de la slav. razmirița = război)[84]; răspas = răgaz[85]; răstimp = interval temporal[86]; razna (adv.) = încoace și încolo[87]; refec = cusătură pe marginea unei stofe, la fig.: mustrare aspră[88]; regeà = rugăminte[89].

Sărăcan = foarte sărac[90]; sărăcustă = sărindar[91]; sardea = peștișor sărat[92]; sărman = sărac, orfan[93];  scârnă = balegă[94]; scârnăvie = murdărie[95]; a scorbeli = a scormoni în pământ[96]; scripcar = lăutar[97]; scutar = ciobanul care conduce stâna[98]; șelar = cel care face și vinde șei pentru cai[99]; șerpar = cingătoarea țărănească de piele în care se pătrau banii[100]; sgârță = babă sfrijită[101].

Silhui = acoperit de codri[102]; simigiu = cel care face și vinde simiți [pesmeți], covrigi etc.[103]; sin = fiu[104]; șiștar  = găleata în care se mulg oile[105]; șledun = gorun (un soi de stejar)[106]; șoacăță = șobolan, la fig: dușman[107]; a solomoni = a fermeca, a vrăji[108]. Și asta când Sfântul Profet Solomon este etalonul înțelepciunii…

Spițer = farmacist[109]; știubei = stup făcut dintr-un butuc găurit[110]; stretenie = întâmpinare[111]; stropșitură = epilepsie[112]; a sudui = a înjura, a dojeni[113]; a sugușa = a gâtui[114]; tocsin = clopot de alarmă[115]; toloșcan = om trândav (în Moldova)[116]; voloc = plasă de pește, una mai mică decât năvodul[117]; a vorovi = a vorbi[118];  zabet = guvernator[119]; zalhana = abator[120].

Dicționarul propriu-zis se termină în p. 711. De la p. 713 începe un dicționar de nume. Care se termină în p. 870. Suplimentul lingvistic: p. 871-872.


[1] Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române, ed. a 8-a, revăzută și adăugită la ed. a 6-a, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1929, p. 414.

[2] Idem, p. 415.

[3] Idem, p. 416.

[4] Ibidem.

[5] Idem, p. 417.

[6] Ibidem.

[7] Idem, p. 418.

[8] Idem, p. 419.

[9] Ibidem.

[10] Idem, p. 420.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] Idem, p. 426.

[14] Idem, p. 427.

[15] Idem, p. 430.

[16] Idem, p. 431.

[17] Ibidem.

[18] Idem, p. 434.

[19] Idem, p. 436.

[20] Idem, p. 437.

[21] Idem, p. 440.

[22] Ibidem.

[23] Ibidem.

[24] Idem, p. 441.

[25] Idem, p. 442.

[26] Idem, p. 443.

[27] Idem, p. 444.

[28] Idem, p. 445.

[29] Idem, p. 446.

[30] Idem, p. 451.

[31] Ibidem.

[32] Ibidem.

[33] Ibidem.

[34] Idem, p. 453.

[35] Idem, p. 455.

[36] Ibidem.

[37] Idem, p. 456.

[38] Idem, p. 461.

[39] Ibidem.

[40] Idem, p. 462.

[41] Ibidem.

[42] Idem, p. 463.

[43] Idem, p. 464.

[44] Idem, p. 465.

[45] Idem, p. 466.

[46] Idem, p. 468.

[48] Ibidem.

[49] Idem, p. 471.

[50] Ibidem.

[51] Idem, p. 472.

[52] Idem, p. 480.

[53] Idem, p. 482.

[54] Idem, p. 483.

[55] Idem, p. 484.

[56] Idem, p. 485.

[57] Idem, p. 488.

[58] Idem, p. 491.

[59] Idem, p. 492.

[60] Ibidem.

[61] Ibidem.

[62] Idem, p. 493.

[63] Ibidem.

[64] Idem, p. 494.

[65] Idem, p. 495.

[66] Ibidem.

[67] Idem, p. 496.

[68] Ibidem.

[69] Ibidem.

[70] Idem, p. 501.

[71] Ibidem.

[72] Idem, p. 512.

[73] Idem, p. 514.

[74] Idem, p. 517.

[75] Idem, p. 523.

[76] Idem, p. 523-524.

[77] Idem, p. 526.

[78] Idem, p. 527.

[80] Idem, p. 529.

[81] Idem, p. 531.

[82] Idem, p. 532.

[83] Idem, p. 533.

[84] Idem, p. 534.

[85] Idem, p. 535.

[86] Ibidem.

[87] Idem, p. 537.

[88] Idem, p. 540.

[89] Idem, p. 541.

[90] Idem, p. 565.

[91] Ibidem.

[92] Idem, p. 566.

[93] Idem, p. 567.

[94] Idem, p. 572.

[95] Ibidem.

[96] Idem, p. 576.

[97] Idem, p. 577.

[98] Idem, p. 579.

[99] Idem, p. 582.

[100] Idem, p. 585.

[101] Idem, p. 589.

[102] Idem, p. 591.

[103] Idem, p. 592.

[104] Idem, p. 593.

[105] Idem, p. 595.

[106] Idem, p. 597.

[107] Idem, p. 599.

[108] Idem, p. 602.

[109] Idem, p. 609.

[110] Idem, p. 617.

[111] Idem, p. 621.

[112] Idem, p. 622.

[113] Idem, p. 625.

[114] Idem, p. 627.

[115] Idem, p. 657.

[116] Ibidem.

[117] Idem, p. 701.

[118] Idem, p. 702.

[119] Idem, p. 704.

[120] Idem, p. 706.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.