La 6 ani de la întronizarea ca Patriarh al României [30 septembrie 2013]

PFP Daniel al Romaniei, 30 septembrie 2013

La 30 septembrie 2007 era întronizat cel de-al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în persoana Preafericitului Părinte Daniel.  Patriarhul României s-a născut la data de 22 iulie 1951, din părinţii Alexe şi Stela Ciobotea, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș.

La Botez a primit numele Dan-Ilie. Studiază la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București, Secția Sistematică,  studiază la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg – Franţa (1976-1978) apoi la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau – Germania (1978-1980). La 15 iunie 1979 susține teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p) .

La 6 august 1987 – intră în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, jud. Neamț, cu numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie; la  1 iulie 1990  este întronizat Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei; la  12 septembrie 2007 – este ales în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române;  la 30 septembrie 2007 – este întronizat Patriarh în Catedrala patriarhală din București.

Sfânta Liturghie în Catredrala Patriarhală

Astăzi, 30 septembrie 2013, la ceas aniversar, în Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Din soborul slujitor au făcut parte şi următorii ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfințitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Înaltpreasfințitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Preasfințitul Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Preasfințitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Daniil, Episcopul locțiitor al Daciei Felix, Preasfințitul Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, Preasfințitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale şi Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor a rostit rugăciunea de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericitului Părinte Daniel în cel de-al șaselea an de slujire patriarhală.

Te Deum la 6 ani de Patriarhat

După Sfânta Liturghie, în prezenţa Patriarhului României şi a ierarhilor prezenţi, a fost oficiată în Catedrala Patriarhală o slujbă de Te Deum ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale în cei şase ani de slujire patriarhală. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

La finalul slujbei de Te Deum, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a rostit un cuvânt omagial în care a prezentat câteva elemente din lucrarea Preafericitului Părinte Daniel în calitate de Patriarh al României. Apoi, Mitropolitul Moldovei a oferit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, din partea membrilor Sfântului Sinod, o icoană reprezentând pe Maica Domnului.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a oferit Preafericirii Sale, din partea ostenitorilor Administraţiei Patriarhale, două candele confecţionate în Atelierele Patriarhiei Române, iar din partea slujitorilor Catedralei Patriarhale, Părintele Patriarh a primit un coş cu flori cu prilejul acestui moment aniversar.

Pe Colina Bucuriei sunt prezenți membri ai Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, profesori ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, profesori şi elevi ai  Seminarului Teologic din București, clerici şi mireni.

*

Arhiva audio TPA a evenimentului.

***

6 ani de patriarhat

Cuvânt rostit de Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei la slujba Te-Deum-ului săvârşit în Catedrala Patriarhală din Bucureşti cu ocazia împlinirii a şase ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române – 30 septembrie 2013:

30 septembrie, anul mântuirii 2007: ziua întronizării Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

După păstorirea binecuvântată a Părintelui Patriarh Teoctist cu o durată de peste două decenii, poporul lui Dumnezeu din România și-a primit cu bucurie și nădejde noul Patriarh. De atunci au trecut, prin mila Domnului, șase ani. Astăzi, la ceas aniversar, ne-am rugat Domnului Hristos la Dumnezeiasca Liturghie și la slujba Te-Deum-ului ca Preafericirea Sa, Părintele Patriarh Daniel, să fie dăruit în continuare sfintelor biserici în pace, în cinste și sănătate, cu înzilire îndelungată, mărturisind cu putere Cuvântul Adevărului.

Mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu este sarcina de căpetenie a arhiereului lui Hristos și, cu atât mai mult, a celui așezat să prezideze adunarea arhiereilor constituiți în Sfânt Sinod. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, venit pe scaunul patriarhal după 18 ani de slujire arhierească în Moldova, a înțeles necesitatea continuării lucrării de mărturisire a lui Hristos în noua slujire, s-a integrat rapid și specific în aceasta, iar acum, la șase ani de la întronizare, putem observa roadele bogate ale acestei slujiri.

În câteva minute şi fără pretenţia epuizării subiectului, permiteţi să prezint câteva elemente din lucrarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh în aceşti primi şase ani ai păstoririi Sale, păstorire aflată sub semnul mărturisirii Evangheliei Domnului Hristos.

1. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos este împlinită în viața credincioșilor prin slujirea preoților sub oblăduirea arhiereilor din fiecare eparhie. La nivel de parohie, pe lângă viaţa liturgică – sacramentală care rămâne esenţială, preoţii au nevoie în permanenţă de instrumente de lucru, programe misionare, proiecte catehetice.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a pus, prin hotărâri ale Sfântului Sinod, la îndemâna parohiilor, astfel de materiale aşezate sub egida unor cuvinte cheie: Hristos împărtăşit copiilor, Alege şcoala, Calea mântuirii, etc. În acelaşi timp, Preafericitul Părinte Daniel a înțeles, din primele zile ale păstoririi Sale ca Patriarh, necesitatea așezării de arhierei în eparhiile recent înființate din țară și a înființării de noi eparhii în cadrul comunităților românești din Europa apuseană sau în Extremul Orient. În acestea din urmă, îndeosebi, s-a remarcat în ultimii ani o intensificare a vieții bisericești prin înființări de parohii, zidiri de biserici, organizări de centre eparhiale, apariții de publicații, etc.

2. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos în contextul lumii de azi impune și folosirea altor mijloace decât cele tradiționale. Acestea rămân esențiale, adică amvonul, cartea scrisă, cateheza, etc, dar pe lângă cele menționate și în strânsă legătură cu acestea, mijloacele moderne de comunicare se impun cu necesitate.  Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a deschis categoric spre această zonă încă din timpul păstoririi Sale la Iași. Aici la București, această preocupare a cuprins noi deschideri.

Lucrarea misionară prin Radio și Televiziune, îndeosebi așezate sub semnul Sfintei Treimi, face posibilă mărturisirea Evangheliei și acolo unde, de obicei, acest lucru este mai anevoios. Singur Dumnezeu știe câte persoane singure găsesc prin intermediul Radio-ului și Televiziunii Trinitas spații generoase de mângâiere sufletească, de confort lăuntric, de regăsire a stării de bucurie şi de nădejde. Personal am cunoscut multe situații în care au fost rostite cuvinte precum „Dumnezeu să-i răsplătească Patriarhului pentru darul oferit prin Trinitas”.

3. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos  are nevoie, pe lângă oameni trăitori ai vieţii în Duhul Sfânt, de izvoare autentice care să hrănească pe cei înfometaţi şi însetaţi de pâinea cea spre fiinţă şi de apa cea vie. Scrierile Sfinţilor Părinţi nu pot lipsi din această sursă de hrană. De fapt, fără aceste scrieri dimpreună cu dumnezeiasca Scriptură nu poate fi concepută viaţa creştină. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a constatat faptul că, deşi deţinem în limba română Colecţia Părinţi şi scriitori bisericeşti, datorată îndeosebi predecesorilor săi, patriarhii Iustin şi Teoctist, este de urgentă necesitate intensificarea lucrării de traducere din limba greacă şi latină a numeroase scrieri patristice de care avem o imensă nevoie.

Rodul acestei constatări n-a întârziat să apară şi opere fundamentale ale dumnezeieştilor Părinţi au fost traduse, editate şi tipărite în atelierele tipografice înnoite esenţial ale Patriarhiei Române. Se cunoaşte, de asemenea, faptul că multe alte lucrări patristice sunt în diferite etape de pregătire în cadrul editurii patriarhale, încât, cunoscând determinarea care-l defineşte pe Întâistătătorul Bisericii noastre, avem încredinţarea că an de an şcolile de teologie, preoţii, monahii şi credincioşii, vor primi la scurte intervale de timp, noi volume din Colecţia Părinţi şi scriitori bisericeşti.

Aceste scrieri, aşezate împreună cu îndreptările şi diortosirile cărţilor de cult, oferă parohiilor şi mănăstirilor conţinutul adecvat continuării vieţii bisericeşti care are nevoie în permanenţă de înnoire liturgică şi patristică în duhul Tradiţiei.

4. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos cuprinde într-un mod special pe cei chemaţi, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, să urmeze o şcoală teologică. Aceştia au nevoie de o ambianţă duhovnicească adecvată a ceea ce vor fi ei într-o bună zi, dar şi de instrumente academice care să-i ajute în confruntarea cu o exigenţă din ce în ce mai mare pe care o au oamenii astăzi în legătură cu lucrarea Bisericii.

Implicat adânc şi de foarte mulţi ani în cercetarea teologică şi cunoscător îndeaproape a ceea ce se întâmplă în arealul şcolii teologice din România şi din afara ei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a iniţiat, şi multe rezultate se văd deja, alcătuirea unei serii de instrumente de lucru academice pentru profesorii, cercetătorii, doctoranzii, masteranzii şi studenţii facultăţilor de teologie, precum şi pentru cei care în lumea academică şi universitară arată interes faţă de viaţa Bisericii.

Seria de enciclopedii şi dicţionare în domeniul teologic alcătuite sau în curs de alcătuire de cei mai cunoscuţi ostenitori în şcoala teologică românească ajută misionarul de azi, membru al preoţiei sacramentale sau universale, să dialogheze cu cei care caută din partea teologilor Bisericii răspuns avizat, bine documentat şi coerent prezentat. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acţionat cu putere în această direcţie, avertizând totodată în multe din intervenţiile Sale că teologia academică, înzestrată cu instrumente pe măsură, îşi împlineşte raţiunea de a fi numai în interiorul unei vieţi duhovniceşti adecvate.

5. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos nu este, se ştie bine, condiţionată de locuri sau timpuri anume. Cu toate acestea, în anumite situaţii, sunt necesare repere puternice, spaţii sacre cu calitate de simbol şi putere inspiratoare. Un astfel de simbol inspirator şi cu putere multă este aşezământul liturgic, misionar şi cultural aşezat sub denumirea de Catedrala mântuirii neamului. Preafericitul Părinte Daniel a preluat slujirea de Patriarh într-un moment în care se impunea o decizie hotărâtă în legătură cu acest deziderat exprimat cu insistenţă de-a lungul timpului şi, în mod special, după 1990.

Nu puţine şi nu uşoare au fost obstacolele aflate în calea începerii şi desfăşurării ulterioare a lucrărilor la Catedrală. Cu răbdare şi insistenţă, cu înţelepciune şi curaj deopotrivă, construcţia Catedralei a ajuns, sub coordonarea Patriarhului, la un punct în care o altă cale decât a continua nu există.

Cu mila Domnului, nu va trece multă vreme până la momentul în care Catedrala Sfintei Patriarhii va intra în rândul celorlalte Catedrale care împodobesc capitalele lumii creştine. Ea va umple un gol sesizat de multă vreme în misiunea Bisericii, va împlini o necesitate liturgică evidentă şi va fi acel loc în care Numele Domnului să fie preaslăvit de tot românul. Constatând ceea ce s-a realizat într-un timp relativ scurt sub mâna hotărâtă a Preafericirii Sale, suntem încredinţaţi, prin purtarea de grijă a Cerului, că nu peste multă vreme, Catedrala îşi va începe lucrarea specifică în sânul neamului românesc.

6. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos implică starea de jertfă continuă din partea oamenilor sfinţi, dar şi o bază materială adecvată. Este vorba de lăcaşuri de închinare construite cu mult efort, edificii care adăpostesc aşezăminte de caritate, educaţionale, culturale, economice, etc. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a conştientizat acest lucru şi, în ciuda a numeroase critici venite din partea celor care nu cunosc din interior în mod real nevoile Bisericii, a continuat să lupte pentru redobândirea bunurilor Bisericii confiscate la care să se alăture altele noi.

Gestionarea corectă şi eficientă a acestor bunuri şi punerea lor la dispoziţia misiunii Bisericii în componentele ei liturgice, de caritate, de educaţie sau de cultură, au fost preocupări importante în cei şase ani de slujire ca Patriarh a Preafericitului Părinte Daniel. Aceste bunuri dimpreună cu sprijinul acordat de autoritatea statului în diferitele ei forme se adaugă suportului material pe care-l oferă credincioşii, suport care rămâne singurul constant, generos, nesupus fluctuaţiilor de orice fel.

Pentru toată această strădanie de mărturisire a Cuvântului Adevărului împlinită în cei şase ani de Patriarhat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi pentru toate celelalte care n-au putut fi cuprinse în acest cuvânt, aducem mulţumire lui Dumnezeu. Îl rugăm pe Hristos Domnul să-l aibă în continuare pe Părintele Patriarh Daniel sub ocrotirea Sa, „întărindu-l”, cum spune rugăciunea Bisericii, „cu bunăvestirea dumnezeieştii Sale învăţături”, dăruindu-i sănătate, îndelungare în zile şi putere întru propovăduirea Evangheliei.

Purtarea de grijă a Atotţiitorului Dumnezeu să cuprindă întreaga Biserică Ortodoxă Română, pe credincioşii, monahii, preoţii şi arhiereii săi, pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru ca împreună, urmând drumul celor ce ne-au precedat în dreapta credinţă, să-L preaslăvim pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

***

În Sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei a avut loc, începând cu ora 12. 00, un moment aniversar în timpul căruia au fost prezentate mesaje de felicitare din partea autorităţilor de Stat centrale şi locale, precum şi ale altor instituţii publice.

În cele ce urmează vă prezentăm mesajele de felicitare adresate Patriarhului României cu prilejul împlinirii a șase ani de patriarhat:

Mesajul Președintelui României, dl. Traian Băsescu (mesajul a fost citit de dl. Cristian Diaconescu – consilier prezidențial)

Preafericirea Voastră,

Am deosebita plăcere de a Vă adresa felicitările mele călduroase cu prilejui aniversării întronizării Preafericirii Voastre ca Patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române. Sunt onorat să evoc, în acest moment festiv, prezenţa activă în societate a Bisericii Ortodoxe Române, care evidenţiază cât de importante sunt valorile spirituale pentru lumea în care trăim şi, mai ales, pentru viitorul pe care îl datorăm generaţiilor care vor veni.

Experienţa pe care Biserica Ortodoxă Română a acumulat-o, sub înalta păstorire a Preafericirii Voastre, reprezintă un bun pentru întreaga societate şi comunitate naţională. Pentru instituţiile Statului Român, prin care acesta vine concret în întâmpinarea cetăţenilor, Biserica Ortodoxă Română este un partener deosebit de important, în orizontul valorilor morale şi al binelui comun. Am convingerea că modelul acestei colaborări, inspirate de nevoile reale ale oamenilor, va continua să aducă roade, cu purtarea de grijă a Preafericirii Voastre, contribuind în acelaşi timp la consolidarea unui climat de solidaritate şi de încredere, fără de care o societate nu poate progresa.

Fie ca acest moment aniversar să Vă dăruiască, Preafericirea Voastră, bucurie şi împliniri!

Întru mulţi şi fericiţi ani!

***

Mesajul Președintelui Senatului României, dl. Crin Antonescu

Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel,

Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,

Locţiitor al Tronului Cezareii Capadociei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră Părinte Patriarh Daniel,

Cu prilejul împlinirii a şase ani de la întronizarea Preafericirii Voastre în Scaunul Patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române, în numele Senatului României, vă urez sănătate, viaţă lungă, pace, inspiraţie, arhipăstorire îndelungată şi mântuire.

La acest moment aniversar, ne exprimăm aprecierea deosebită faţă de eforturile pe care Biserica Ortodoxă Română le depune pentru ocrotirea vieţii spirituale a românilor dinăuntrul şi din afara graniţelor ţării.

În acelaşi timp, doresc să vă asigur de tot sprijinul nostru în demersurile pe care le întreprindeţi pentru intensificarea asistenţei duhovniceşti acordate membrilor diasporei româneşti, cu recădere fraţilor noştri români ortodocşi din Republica Moldova, Ucraina, Serbia – ceea ce suntem convinşi, va avea efecte benefice în păstrarea identităţii lor naţionale, culturale şi religioase.

Cred că misiunea noastră este să netezim – prin mijloacele specifice aflate la îndemâna statului – drumul spre identificarea şi promovarea, la toate nivelurile, a unor ierarhi dedicaţi, care să-i mângâie şi să-i îndrume pe calea îngustă a credinţei pe românii aflaţi departe de ţara lor.

De asemenea, doresc să vă mărturisesc că suntem, cu toţii, deopotrivă, mândri şi recunoscători pentru punerea în operă, cu imense sacrificii, dar egală determinare, a impresionantului şi atât de necesarului proiect de înălţare a Catedralei Neamului – simbol al credinţei neclintite în Adevăr a acestui neam şi garanţie a veşnicei perpetuări a valorilor noastre spirituale.

Am fi extrem de onoraţi dacă aţi permite unei delegaţii senatoriale să viziteze locul situat – desigur, nu întâmplător – în preajma Senatului României, în care se naşte acest excepţional lăcaş de cult.

Avem credinţa că proximitatea Catedralei Neamului şi apartenenţa instituţiei noastre la această parohie ne vor aduce dragostea, pacea, înţelepciunea, smerenia şi răbdarea de care au atâta nevoie oamenii care ne-au împuternicit, vremelnic, să le hotărâm destinele.
Fie ca acest moment aniversar să reprezinte un nou imbold pentru diversificarea şi consolidarea colaborării dintre păstorii lumeşti şi cei duhovniceşti ai acestui popor, întru redobândirea respectului de sine şi al celorlalte naţiuni.

Binecuvântaţi, Preafericite Părinte Patriarh, munca, strădania şi credinţa poporului român!

Vă doresc, la ceas de sărbătoare, „Întru Mulţi şi Fericiţi Ani!”

***

Mesajul Preşedintelui Camerei Deputaţilor, dl. Valeriu Ştefan Zgonea

Prea Fericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Prea Fericirea Voastră,

Astăzi, întreg poporul de credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Romîne, sărbătoreşte într-u Hristos, şase ani de la întronizarea Preafericirii Voastre, ca Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe din ţara noastră.

La acest ceas de Aniversare, cu inimile pline de încredere, ne gândim la puterea pe care o aveţi pentru a putea dirigui proiecte de o măreaţă taină diplomatică şi administrativă, cu o încărcătură pastoral – misionară, menite să ajungă la sufletele tuturor credincioşilor. Aţi făcut din această Misiune Divină, o preocupare permanentă de a oferi poporului credincios, o Biserică apropiată de nevoile oamenilor, o Biserică adaptată la schimbările prin care trece nu doar ţara noastră, ci întreaga Lume, mai ales în contextul dificultăţilor economice profunde.

Am deplină credinţa că păstorirea Preafericirii Voastre, ca Patriarh al Bisericii noastre, în cei şase ani care au trecut de la taina întronizarii, este dedicată ceas de ceas, împlinirii Marilor Proiecte ale Bisericii noastre.

Pentru toate acestea, mă rog şi eu, să aveţi deplină putere şi sănătate, să Vă puteţi continua Menirea cu care întâmpinaţi zorii fiecărei zile.

Vă adresez din toata inima, tradiţionala urare de Ani mulţi cu sănătate şi realizări misionar- pastorale trainice, într-u Biserica lui Hristos!

Cu alease sentimente de preţuire,

***
Mesajul Primului-Ministru al României, dl. Victor Ponta (mesajul a fost citit de către dl. Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale)

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

Cu ocazia împlinirii a 6 ani de când aţi fost întronizat Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Vă dorim ani mulţi, sănătoşi şi putere de muncă în lucrarea misionară la care aţi fost chemat.

Bucuroşi că Biserica Ortodoxă Română are ca întâistătător un Patriarh înţelept într-o perioadă nu uşoară, Preafericirea Voastră aţi avut şi aveţi nu numai înţelepciunea, ci şi forţa de a răspunde tuturor provocărilor contemporane prin muncă şi jertfelnicie. Prin tot ceea ce faceţi, dar mai ales prin înţelepciunea cu care cântăriţi lucrurile şi evenimentele, sunteţi pentru noi toţi un exemplu de slujire a neamului, un adevărat model demn de urmat.

La ceas aniversar, Vă rugăm să primiţi urările noastre sincere de sporite puteri şi sănătate.

Cu aleasă preţuire,

***

Mesajul Ministrului delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, dl. Mihnea Costoiu

Preafericitului Părinte DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

Preafericite Părinte Patriarh, cu ocazia împlinirii a şase ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, îmi revine deosebita bucurie de a vă aduce cele mai sincere urări de sănătate, viaţă îndelungată, împliniri profesionale şi spor duhovnicesc.

Asigurându-vă de toată preţuirea şi de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre, spre binele Bisericii şi ţării noastre, Vă urez, la acest moment de sărbătoare, din toata inima: întru Mulţi şi Fericiţi Ani!

***
Mesajul Ministrului afacerilor externe, dl. Titus Corlăţean (mesajul a fost citit de către dl. ambasador Gheorghe Dinică)

Preafericite Părinte,

Înalţi ierarhi ai Sfântului Sinod,

Distinşi participanţi,

Am deosebita onoare şi plăcere să adresez, la acest deosebit moment aniversar, cele mai bune gânduri remarcabilei personalităţi pe care bunul Dumnezeu a aşezat-o acum şase ani în fruntea Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sunt şase ani de însemnate realizări, de inspirată şi fructuoasă păstorire, o perioadă în care activitatea Bisericii a simţit un binecuvântat suflu nou, un plus de energie şi de har care au făcut-o să devină din ce în ce mai mult temelia spirituală a poporului român, instituţia care se bucură în cel mai mare grad de încrederea şi dragostea compatrioţilor noştri.

Sunt, totodată, şase ani în care Biserica şi-a făcut simţită prezenţa şi în rândul comunităţilor de români dispersaţi în întreaga lume. Ea a reprezentat şi continuă să reprezinte din ce în ce mai mult aripa spirituală care se întinde peste hotarele patriei pentru a oferi consolare şi linişte sufletească celor plecaţi de acasă. Ea este una din legăturile lor cu familiile rămase în ţară, cu tradiţiile şi cultura noastră. în acest sens, Ministerul Afacerilor Externe şi misiunile noastre diplomatice se bucură să găsească în această muncă de păstorire şi misionariat desfăşurată de Biserica Ortodoxă Română în străinătate un sprijin nepreţuit în munca lor neîncetată de protejare a intereselor confraţilor noştri aflaţi departe de ţară.

Daţi-mi voie, Preafericirea Voastră, să vă urez ani mulţi şi rodnici de binecuvântată păstorire, multă sănătate şi împliniri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.