Sfântul Augustin al Hipponei, Despre Sfânta Treime [25]

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

*** Sfantul Augustin al Hipponei

Sfântul Augustin,

Episcopul Hipponei

(13 noiembrie 354-28 august 430,

pomenit la 15 iunie în Biserica Ortodoxă)

*

Despre Sfânta Treime

*

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a.

***

Dar [se vede că nu numai Fiul este numit Domn,] când și Dumnezeu Tatăl, în multe locuri, se descoperă a fi numit Domn [Dominus].

Cum este acesta[1]: „Domnul a zis către mine: Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut” (Ps. 2, 7).

Și acesta: „Domnul a zis Domnului meu: Stai de-a dreapta Mea” (Ps. 109, 1).

De asemenea, când și Duhul Sfânt se descoperă a fi numit Domn, [și anume acolo] unde a zis Apostolul: „Dar Dumnezeu este Duh” (II Cor. 3, 17).

Și, ca să nu gândească cineva că [acest pasaj] L-ar indica pe Fiul și că, datorită firii imateriale [incorpoream substantiam], de aceea este numit Duh, a continuat adăugând: „Deci unde [este] Duhul Domnului, acolo [este] libertate” (II Cor. 3, 17).

Deci nimeni să nu se îndoiască [de faptul] că Duhul Sfânt este [aici numit]: Duhul Domnului.

Așadar, nu este evident aici[2], dacă lui Avraam i-a apărut [i S-a revelat] una dintre persoanele Treimii sau Însuși Dumnezeu Treimea [Deus Trinitas].

Despre Care Dumnezeu Unul s-a spus: „Pe Domnul Dumnezeul tău să-L slăvești [adorabis] și numai Lui să-I slujești” (Deut. 6, 13)[3].

Însă sub stejar, la Mamvri, a văzut trei bărbați [tres viros], pe care I-a invitat și I-a primit ca oaspeți și Le-a slujit pe când ospătau.

Dar totuși Scriptura nu începe să relateze acest eveniment întâmplat, spunând: trei bărbați i s-au arătat lui, ci: „Domnul i S-a arătat lui [Avraam]” (Fac. 18, 1).

Și în continuare a prezentat în ce fel Domnul i S-a arătat lui, adăugând povestirea despre acei trei bărbați, pe care Avraam Îi cheamă/ Îi invită la plural [per pluralem numerum] și Îi primește la ospăț.

După care se adresează [Lor] la singular [singulariter], ca Unuia (Fac. 18, 3).

Și [Dumnezeu Treimea] ca Unul îi făgăduiește lui [Avraam] un fiu de la Sarra (Fac. 18, 10).

Pe Care [Dumnezeu treimic] Scriptura Îl numește Domnul, după cum se spune în același început al relatării: „Domnul”, zice, „S-a arătat lui Avraam” (Fac. 18, 1).

Îi invită, deci, și Le spală picioarele și Îi conduce când pleacă, ca pe [niște] oameni.

Dar [Avraam] vorbește ca [și] cu Domnul Dumnezeu [tamquam cum Domino Deo][4]: fie [atunci] când [Domnul] îi promite lui un fiu, fie când îi arată lui distrugerea iminentă a Sodomei (Fac., cap. XVIII).

*

Capitolul XI

20. Acest loc al Scripturii pretinde nu puțină analiză. Și nici [făcută] în grabă.

Căci dacă [cineva ar afirma că] S-a arătat un singur bărbat, atunci, aceia care zic că și înainte de a fi născut Fecioara pe Fiul [lui Dumnezeu], [Acesta] era văzut prin [însăși] firea Sa, ce altceva să mai susțină [ei], decât că [acest bărbat] este Însuși [Fiul]?[5]

Fiindcă ei zic că [numai] despre Tatăl s-a spus: „Nevăzutului, singurului Dumnezeu” (I Tim. 1, 17).

Din moment ce [aceia consideră că] Lui [Fiului] I-au fost spălate picioarele [de către Avraam] și [că Fiul] a fost ospătat la ospăț, pot să întreb: și totuși, în ce mod, încă înaintea asumării trupului, „S-a aflat ca un om, în obicei/ în purtare [habitu]” (Filip. 2, 7)?

În ce mod poate fi aceasta, când încă „în chipul lui Dumnezeu fiind, nu a considerat o răpire a fi egal cu Dumnezeu” (Filip. 2, 6)?

Adică se poate, totuși, [ca atunci, în fața lui Avraam] să Se fi „deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor și în obicei aflându-Se ca un om” (Filip. 2, 7), din moment ce noi știm când s-a petrecut aceasta, prin nașterea Fecioarei?

Așadar, în ce mod mai înainte [de a Se naște din Fecioară] ar fi putut face aceasta, pentru ca să-i apară/ să Se arate lui Avraam ca un [singur] bărbat [ut vir unus apparuit Abrahae]?

Sau acel chip nu era adevărat?

[Așadar,] putem să întrebăm acestea: dacă [e corect] să se creadă că un bărbat i s-a arătat lui Avraam și [dacă] același [bărbat este] Fiul lui Dumnezeu [idemque Dei Filius].

Când în realitate s-au arătat trei bărbați, și nu s-a spus despre niciunul dintre Ei că este mai mare decât Ceilalți, nici la înfățișare, nici ca vârstă, nici în putere.

Din ce cauză [, deci,] nu primim [să credem] aici că a fost sugerată în mod vizibil egalitatea [persoanelor] Treimii, prin [apelându-se la] creatura văzută, și [, totodată, conștiința că] în [cele] trei persoane [se află] una și aceeași fire?[6]

21. Pe de altă parte, într-adevăr, din cauză că atunci când S-au arătat trei bărbați, Avraam Îi vorbește acolo [numai] Unuia, cineva ar putea crede că s-a sugerat astfel că Unul din [cei] trei a fost mai mare și că El trebuie considerat a fi Domnul, Fiul lui Dumnezeu, iar [că] ceilalți doi [au fost] Îngerii Lui.

Ca să nu apară astfel de cugetări viitoare și păreri, Sfânta Scriptură preîntâmpină [pe cele ce nu sunt adevărate], contrazicându-le.

[Și face aceasta și acum,] când puțin mai departe zice că doi Îngeri au venit la Lot, către care și acel bărbat drept, care a meritat să fie izbăvit din focul Sodomei, vorbește [ca și cu] un [singur] Domn [ad unum Dominum loquitur].

Căci astfel urmează Scriptura[7], zicând: „Iar după ce a terminat de vorbit Domnul cu Avraam, a plecat, și Avraam s-a întors la locul său” (Fac. 18, 33).


 *

Capitolul XII

„Dar au venit doi Îngeri în Sodoma, seara” (Fac. 19, 1).

Aici este de luat aminte cu atenție la ce am stabilit [că trebuie] să dovedim.

Avraam vorbea, în mod sigur, cu Cei trei, dar Îl numea, la singular, pe El, pe Domnul.


[1] Locul acesta.

[2] Revenind la dezbaterea de principiu.

[3] Adică Legea veche s-a raportat la Sfânta Treime ca față de Dumnezeu Unul.

[4] Ca unul ce stă în fața lui Dumnezeu, deși pare că a primit în ospeție trei oameni. Comportamentul Sfântului Avraam dovedește că era conștient cu Cine vorbește și pe Cine slujește.

[5] Adică ereticii care cred că Fiul lui Dumnezeu era schimbabil și trupesc și înainte de a Se naște din Fecioară, vor să găsească în acest pasaj scriptural un punct de sprijin. Iată, zic ei, dovada că Fiul lui Dumnezeu a fost văzut ca un om de către Sfântul Proroc.

Numai că Scriptura este foarte clară în această privință și afirmă că i S-au arătat Sfântului Avraam trei bărbați și nu unul.

[6] Cur non hic accipiamus visibiliter insinuatam per creaturam visibilem Trinitatis aequalitatem, atque in tribus personis unam eademque substantiam?

[7] După ce relatează întâlnirea Sfântului Avraam cu Cei trei bărbați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *