Antropologia Sfântului Grigore de Nyssa

Raduca

Preot Dr. Vasile Răducă, Antropologia Sfântului Grigore de Nyssa. Căderea în păcat și restaurarea omului, Ed. IBMBOR, București, 1996, 403 p.

***

Teza sa doctorală…și citesc volumul donat de autor bibliotecii FTO.

Cuvântul înainte e scris de ÎPS Daniel Ciobotea, p. 5-6. În care acesta spune, că avem de-a face cu „o prezentare sistematică și nuanțată a gândirii Sfântului Grigore de Nyssa referitoare la crearea, căderea în păcat și mântuirea omului”, p. 5.

După Introducere (p. 7-10), cartea e structurată în 6 capitole: cap. 1. Dumnezeu și lumea (p. 11-58), cap. 2. Creația omului – hotar între lumea sensibilă și cea inteligibilă (p. 59-103), cap. 3. Starea primordială (p. 104-158), cap. 4. Păcatul Protopărinților ca înstrăinare (p. 159-229), cap. 5. Restaurarea – înstrăinarea naturii umane de rău (p. 230-297) și cap. 6. Restaurarea subiectivă, înstrăinarea individuală de rău (p. 298-375). Concluziile (p. 376-381), Bibliografia (p. 382-398) și abrevierile (p. 399-400).

Din Introducere, aflăm scopul tezei: „în lucrarea noastră ne-am propus să prezentăm antropologia episcopului Nyssei respectând specificitatea ei creștină, marcată de căderea în păcat și restaurarea omului”, p. 9.

În p. 10, autorul mulțumește Prof. Gheorghios Mantzaridis și arhiepiscopului romano-catolic Christoph von Schönborn, ultimul fiind „îndrumătorul meu direct la elaborarea acestei lucrări”. Deopotrivă mulțumește ÎPS Damaskinos și ÎPS Daniel Ciobotea și Părinților Profesori Ion Bria și Dumitru Popescu, p. 10.

Pentru Sfântul Grigorie al Nyssei, lumea inteligibilă înseamnă „lumea ființelor înzestrate cu rațiune, cu minte”, p. 13.

„Convingerea că între Dumnezeu și lume există o diferență de ordin ontologic, nu permite să pătrundă în gândirea Sfântului Grigore de Nyssa nicio idee panteistă”, p. 17.

„materia nu este un principiu etern, ci o structură cu calități spirituale”, p. 43.

Valoarea și sensul lumii nu se află decât în întâlnirea cu Dumnezeu”, p. 48.

„Lumea…are un sens teologal”, p. 58.

„Pentru faptul că este chip al lui Dumnezeu, omul este persoană, iar această calitate – calitatea de a fi persoană – nu este micșorată de faptul că omul are un trup și chiar un trup sexuat. A fi bărbat sau femeie, nu aduce niciun prejudiciu demnității chipului lui Dumnezeu din om”, p. 80-81.

„Spre deosebire…de Platon, Sfântul Grigore nu consideră că cele trei facultăți ale sufletului sunt trei părți ale sufletului”, p. 86.

Asemănarea este rezultatul virtuților, dar acestea sunt oarecum prezența lui Dumnezeu în om, în același timp fructul străduințelor omului și al ajutorului de sus”, p. 128.

Despre allotriosis, p. 133, 159-169, 214-216.

Demnitatea omului se concentrează în faptul că omul este o ființă liberă”, p. 141.

Despre apatia, p. 141-142. Parrisia, p. 143.

Vederea lui Dumnezeu, la episcopul Nyssei, nu este contemplare intelectuală, ci existențială și practică: trăire”, p. 153.

„Cuvântul cunoaștere (gnosis), nu pare să desemneze peste tot știința (epistimi) și informația, ci mai degrabă o dispoziție interioară față de ceea ce ne este plăcut”, p. 189.

Diacrisis, p. 192-195.

Simțurile ca porți, p. 204.

„Păcatul a dus la o mișcare în cerc, echivalentă în realitate cu starea pe loc”, p. 231.

Restaurarea omului este dovada condescendenței lui Dumnezeu față de natura omenească slăbită și a iconomiei lui Dumnezeu față de om”, p. 237.

Autorul cataloghează Marele cuvânt catehetic drept un tratat cu ample expuneri sistematice de soteriologie și hristologie, p. 239.

Îl consideră pe ereticul Apolinarie o „victimă a spiritualismului gnostic și a naturalismului grecesc”, p. 252.

„În iconomia mântuirii, ascultarea Fiului nu înseamnă supunerea la un plan care-I era străin”, p. 290.

„Biserica este o comunitate în activitate”, p. 306.

Imitarea lui Dumnezeu nu duce la identificarea cu El”, p. 340.

Pasajele apocatastazice autorul le consideră interpolări, p. 374. Și eu cred același lucru, pentru că nu se potrivesc cu pledoaria Sfântului Grigorie despre libertate.

A trăi virtuos înseamnă a ne ritma după viața lui Hristos”, p. 381.

Primele scrieri patristice în literatura română. Sec. IV-XVI

Nestor

Dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, Membru de onoare al Academiei Române și al Academiei de Științe din Chișinău, Primele scrieri patristice în literatura română. Sec. IV-XVI, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1992, 375 p. + 8 imagini finale.

***

Cartea e formată din 5 capitole. Scris mic, obositor pentru ochi.

Din Cuvânt înainte aflăm că e vorba despre „cercetări îndelungate” pe această problematică, p. 9.

Breviarum Syriacum este „cel mai vechi Martirologiu răsăritean, scris de un arian între anii 370 și 380, [și] s-a păstrat într-o prescurtare încadrată în Martirologiu[l] roman”, p. 20.

Pe când, „la baza Calendarului ortodox de astăzi stă lucrarea de dată relativ recentă: Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane, o listă de sfinți alcătuită în secolul al VIII-lea”, p. 20.

„O copie a textului patristic străromân Viața și suferințele Sfinților Martiri Epictet și Astion, în limba latină, a ajuns la Erlöser – o biserică din Utrecht –, unde la începutul secolului al XVII-lea monahul Heribert Rosweyde a avut știrea despre existența acestei lucrări rarisime, un manuscris învechit de secole, Vita Sanctorum Epicteti presbyteri et Astionis monachi”, p. 23.

Heribert Rosweyde a publicat textul în 1615, în Vitae Patrum, la Antwerpiae, în p. 211-224, cf. p. 23.

Sfinții Epictet și Astion ar fi venit la Halmyris „prin primii ani ai epocii lui Dioclețian, la puțin timp după anul 284”, p. 37 iar martirizarea lor s-a petrecut „între anii 298 și 303”, p. 38. Ei doi au botezat într-o singură zi „ca la o mie de oameni”, p. 38.

Sfântul Teotim al Tomisului a adormit între 403-407 și e pomenit pe 20 aprilie (p. 51).

Între p. 54-77 e redată, în latină și română, viața și martirizarea Sfinților Epictet și Astion. Potrivit n. * din p. 54, traducerea din limba latină îi aparține Prof. David Popescu, după Acta Sanctorum, Julii, tomus secundus, Ed. Palmé, Parisiis et Romae, 1867, p. 540-551.

Al text străromân: Pătimirea ostașului daco-roman Dasius, martirizat la Axiopolis/ Cernavodă, în anul 303 d. Hr., p. 77.

Sfântul Mucenic Aemilianus a fost martirizat la Durostorum, în 362 d. Hr., p. 78. Martirizarea lui, în latină, se păstrează în Codex Vaticanus 866 și a fost publicată de Pierre Boschius în 1868, p. 78.

Scrierea despre martirizarea Sfântului Sava Gotul a fost scrisă pe pământ românesc, p. 78.

Textul redactat în limba greacă se păstrează în două manuscrise: primul e din 912, în Bibliotheca Vaticana, Roma, cu numărul de inventar 1660, într-un Minei pe luna aprilie, la data de 12 (fol. 205 v – 211 v) iar al doilea e din sec. 10-11, nr. 359, din Bibliotheca „San Marco” din Veneția, într-un Minei pe lunile martie și aprilie, la data de 15 aprilie (fol. 190-193), p. 78-79.

Poemul Te Deum, în latină și română, p. 102-103.

Erori de tipar la p. 106-107, 110-111.

„Regele Matei Corvin avea o bogată bibliotecă, cu numeroase manuscrise patristice, cele mai multe copiate în Occident la inițiativa sa”, p. 124. Și autorul îi enumeră pe autorii patristici din biblioteca regelui: Sfinții Augustin, Ieronim, Chiril al Alexandriei, Ciprian al Cartaginei, Dionisie Areopagitul, Ioan Damaschin, Ioan Gură de Aur, Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Proclu al Constantinopolului, p. 124.

Sbornicul de la Neamț, din 1577, cuprinde fragmente din opera Sfântului Chiril al Alexandriei, un fragment din Scara, scurte fragmente de la Sfinții Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie Teologul, Dionisie Areopagitul, Ioan Damaschin, p. 202.

Din păcate, pentru ÎPS Nestor, Sfântul Dionisie Areopagitul este „pseudo”.

Simbolul atanasian se regăseșe în Psaltirea Scheiană, manuscris românesc din sec. al 16-lea, p. 298. E reprodus după Ps. 151, p. 298.

Simbolul atanasian în latină și română, p. 301-304.

Codex Sturdzanus = manuscrisul românesc BAR 447, p. 322. Iar Codicele Todorescu = manuscrisul românesc BAR 5484, p. 322.

La personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand

Irineu

Mgr. Irineu Popa, Métropolite d’Oltenie, Professeur de Théologie Dogmatique à la Faculté de Théologie de Craiova, La personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand, avec préface de Sa Béatitude Daniel, Le Patriarche de L’Église Orthodoxe Roumaine, Les Éditions Basilica du Patriarcat Roumain, Bucarest, 2011, 350 p.

***

Prefața PFP Daniel Ciobotea e de aproape două pagini, cf. p. 5-6. Și Patriarhul României consideră că teza ÎPS Irineu are „un caracter inedit” și este „un eveniment editorial de prestigiu”, p. 5.

Numai că această teză doctorală este editată cu un font foarte mic, probabil 11-12, impropriu citirii cu plăcere. La 500-600 de pagini, cu un font mai mare, ar fi fost o bucurie și pentru ochii mei slăbiți de studiu…Însă galbenul învechit al paginii și sobrietatea publicării sunt proprii unei ediții științifice.

Teza doctorală a ÎPS Irineu Popa e structurată în două părți mari. Prima parte: Taina Sfintei Treimi în comuniunea persoanelor (p. 9-160), iar a doua parte: Biserica, comuniune a oamenilor în Sfânta Treime (p. 163-334). Introducerea (p. 9-10) iar concluziile (p. 335-338).

Prima citare e din Zizioulas, cf. n. 1, p. 10.

Prima secvență a cărții e despre terminologia trinitară și hristologică în sec. 4 d. Hr. Și discută trei termeni: usia, ipostasis și prosopon, p. 11.

Și autorul consideră că Sfinții Părinți ai Bisericii au preluat acești termeni din filosofie și i-au transmutat în teologie, p. 11.

Numai că, dintr-o simplă căutare în LXX, aflăm următoarele:

1. acuzativul feminin tin usian apare de două ori: Tob. 14, 13 și III Mac. 3, 28,

2. ipostasis apare de 11 ori: Rut 1, 2; I Sam. 13, 21; Ps. 38, 6; 38, 8; 68, 3; 88, 48; 138, 15, Iov 2, 20, Înț. 16, 21, Naum 2, 8 și Ezec. 19, 5 și de 10 ori ipostasin, iar

3. prosopon de 616 ori, pe când prosopu de 594 de ori.

În GNT avem usias la Lc. 15, 12 și usian la Lc. 15, 13. Ipostasis e regăsibil în celebrul Evr. 11, 1 iar prosopon de 43 de ori, prosopu de 18 ori, prosopo de 7 ori și un prosopon (G. pl.) la II Cor. 1, 11.

De unde rezultă că Sfinții Părinți, în discuțiile trinitare și hristologice, au folosit termeni scripturali și nu filosofici. Pentru că, în limbajul scriptural, persoana are ființă, are existență și nu e doar o realitate de ordin lingvistic.

Însă această idee, a preluării limbajului teologic din limbajul filosofic păgân, am văzut-o vehiculată la foarte mulți teologi romano-catolici, pentru că lor le place ideea „împrumutului” din filosofie. Așa „explică” de ce Platon sau Aristotel sunt atât de prezenți în surselor lor autoritative de la nivel dogmatic.

Un Toma de Aquino fără filosofie e ca peștele fără apă. Pentru că majoritatea erorilor teologice ale lui Toma au substrat filosofic.

Din p. 18 începe discuția despre omousios. O aprofundare a teologiei Sfântului Atanasie cel Mare.

Deoființimea exprimă, în același timp, identitatea de natură a persoanelor divine cât și egalitatea lor, p. 18.

Însă nu sunt de acord cu ÎPS Irineu când afirmă, că utilizarea lui omousios a reprezentat „une immense nouveauté”, p. 19, la nivel teologic. Pentru că deoființa era înțeleasă și practicată deja sub forma unității. Exemplul practic: In. 17, 22.

Domnul ne vorbește despre Treime ca despre existența lui „suntem una”. Noi trei suntem una după ființă. La fel, în orice descriere triadologică a Scripturii, persoanele nu sunt gândite ca existente una lângă alta, în mod separat, ci ca una în alta, fără amestecare, datorită unității lor de ființă. Acesta e motivul pentru care nu se spune niciodată că Tatăl a devenit Fiul sau că Duhul a devenit Fiul, pentru că persoanele nu-și pierd identitatea dar, în același timp, nu se spune niciodată în Scriptură că Dumnezeu ar avea mai mult de trei persoane.

Pentru că Sinoadele Ecumenice nu au inventat în materie de dogme ci au precizat credința deja revelată, deja știută, deja trăită.

De la p. 32 începe capitolul dedicat sintezei teologice și terminologice operată de Părinții Capadocieni.

Despre monarhianismul Tatălui începând cu p. 52. Intelectualismul origenian și supoziția cunoașterii „totale” a lui Dumnezeu, p. 61.

Despre unitate și Treime începând cu p. 74.

„L’essence subsiste dans une personne qui a une conscience de soi-même”, p. 91.

De la p. 95 începe secțiunea: „Connumărarea și egalitatea persoanelor în Sfânta Treime”.

Pentru Sfântul Vasile cel Mare nu există „o totală separare între ele, [și] nicio unitate fără distincție” între persoanele dumnezeiești, p. 95. De aceea el a respins unitatea esenței specifică filosofiei păgâne dar și abordarea ființei sub trei moduri de manifestare, ca în modalismul sabelian, p. 98.

Secțiunea „Monarhia Tatălui, sursă a unității divine”, p. 112-113. „Tatăl este cauza Fiului și a Duhului Sfânt”, p. 117-118.

„Teologia persoanei Sfântului Duh”, p. 136-137. Pentru Sfântul Atanasie cel Mare, „Duhul este pleinement divin, consubstantiel au Père et au Fils”, p. 137.

Despre iconomie în p. 138-142. Despre purcederea Sfântului Duh și relația Sa cu Fiul în p. 148-153.

Concluziile primei părți sunt 3 paragrafe în p. 160.

Introducerea celei de a doua părți: p. 163-165. Creația (p. 166-172), omul ca chip al Treimii (p. 173-175), omul ființă psiho-somatică, care îmbină văzutul cu nevăzutul (p. 176-183), omul ca existență personală (p. 184-195), asemănarea: dezvoltarea chipului lui Dumnezeu în comuniune (p. 196-200), păcatul ca ruptură a comuniunii omului cu Dumnezeu (p. 201-203), natura și originea păcatului (p. 204-208).

Consecințele imediate ale căderii omului (p. 209-212), transmiterea păcatului originar (213-214), întruparea Fiului și restaurarea omului în comuniunea cu Dumnezeu (p. 215), taina Întrupării și comuniunea trinitară (p. 216-220).

Răscumpărarea (p. 221-225), despre Biserică (p. 226-232), despre Sfântul Duh (p. 233-236; 237-242) și din p. 243 începe discutarea Sfintelor Taine cu Botezul. Până la p. 249. Paginile 250-253: Taina Mirungerii. Sfânta Euharistie, ca „plenitudine a comuniunii”: p. 254-258. Sfânta Spovedanie: p. 259-267.

Secțiunea „Experiența comuniunii în rugăciune și umilință”, p. 278-283. „Monahismul în viața Bisericii”, p. 304-312.

Ultima secțiune a tezei: „Spiritul ecumenic al Sfântului Vasile”, p. 332-334. Spune autorul nostru: „acest ecumenism, care militează pentru unitatea de credință are o bază dogmatică”, p. 332. Și citează din Sfântul Vasile, Scrisoarea 251, 4, col. 937.

„En somme, l’oecuménisme de Saint Basile, comme celui de Saint Athanase, est à base de charité. Il n’a rien d’une diplomatie ou d’une impérialisme spirituel. C’est un oecuménisme unificateur de la foi et du coeur dans la perspective de la communion de frères en Dieu”, p. 334 (ultimul paragraf al tezei).

Urmează concluziile generale începând de la p. 335. Unde autorul subliniază „rolul considerabil” pe care îl are Sfântul Duh în eclesiologie în teologia vasiliană, p. 335.

Bibliografia generală, p. 340-347. Din care reiese faptul că ÎPS Irineu a folosit 11 ediții franțuzești la opera Sfântului Vasile și doar una în engleză. Literatura secundară e aproape în întregime de factură franceză, singurii autori români citați fiind Ștefan Alexe, Nicolae Corneanu, Constantin Cornițescu, B.[ogdan?] Prescure, Dumitru Radu și Dumitru Stăniloae (cu cele mai multe surse citate: 7).

De la generația „căciulă rusească” la generația „dezbrăcații gerului”

Înainte…dacă nu aveai căciulă rusească, groasă, mare și palton ca lumea pe tine…erai sărăcan, erai cu salariu mic, erai un nimeni.

De vreo câțiva ani însă, dacă nu mergi cu capul gol, eventual și ras în cap, cu o gecușoară pe tine sau chiar la costum…când gerul e de soi…ești ca nelumea, țăran, ieșit din trend.

La început, la București, cu capul gol pe timp de iarnă mergeau numai rebelii. Tinerii cu minte puțină…pe care îi puteai scuza, într-un anume fel, pentru inconștiența lor…pentru că nu prea știu ce urmează.

Cum e viața când e dură cu tine.

Cum e viața când ți-o petreci la spital…sau pironit în pat.

Însă, de vreo 3 ani, și bătrânii au început să meargă cu capul gol!

Cei de 30-50 de ani nu mai vorbim: sunt la întrecere cu cei de 14-19 ani.

Eu, înțelegător al sănătății fragile, mă îmbrac adecvat. Doamna de 60 de ani însă…mă privește de sus…pentru că sunt gros îmbrăcat. Tânărul nu mai vorbesc: ar fi dorit să fiu prost ca el.

Însă eu îmi port distincția și mintea vârstei.

La 36 de ani, la jumătatea vieții, nu mai poți să glumești cu sănătatea ta și nici cu banii tăi.

A te îmbolnăvi înseamnă a distruge tot echilibrul familiei tale. A-i pune pe drumuri, a risipi bani pe recuperarea sănătății, aiurea…când, puteai foarte ușor, să ți-o păstrezi.

Însă cine te mai angajează, dacă te îmbolnăvești? Și ce dovedești, în afară că ești iresponsabil, prin mersul cu capul gol? Cum să fii tu mai puternic ca gerul, care, deși din trei litere în limba română, îngheață sângele în vene?

Cum să ieși biruitor din lupta cu frigul iernii?

*

Dar dezbrăcarea pe timp de iarnă a început să meargă mână în mână cu statul doar în chiloți pe timp de vară.

De la președintele Americii, fotografiat doar în chiloți, pe plajă, până la sânii goi și o mică cârpă în jurul sexului…dezbrăcarea verii e în relație cu dezbrăcarea înghețului. Dar și cu dezbrăcarea publicitară.

Pentru că în ideea dezbrăcării se rezumă, de fapt, transparenta poftă de viață.

Eu, care merg încotoșmănat pe timp de iarnă, adică îmbrăcat adecvat, par să am ceva de ascuns. Eu îmi ascund slăbiciunea în fața gerului, neputința, cât de puțin sunt eu…în fața morții.

Gică stomatologul însă, deși se ocupă de sănătatea dinților, dezvelindu-și proeminenta lui chelie pe timp de iarnă și mergând îmbrăcat pe timp de iarnă…ca eu pe timp de primăvară…nu are nimic de ascuns.

El e transparent pentru frig…dar complet insane pentru sănătate.

Gică stomatologul nu va muri! Eu, da…cu siguranță…

El e mai tare ca gerul, probabil și ca focul. Poate că o să încerce să treacă și prin sticlă…prin fier…prin viață…mult mai repede decât ne-am fi așteptat.

Pentru că moda dezbrăcării e ca moda eurilor sau ca moda poluării: bucură-te, pentru că „te ajutăm” să mori mai repede!

Mersul cu capul gol pe timp de iarnă e ca o decuplare de la aparatul numit viață. O eutanasiere pe timp de sănătate. Pe când boala e o agonie pe timp de singurătate. Dar până nu mergi cu capul gol…nu știi cum e să mori în chinuri…

*

Magazinele cu blănuri dau faliment. Dau și cele cu aur. Înainte, dacă nu aveai aur pe tine, erai „prostălău”. Acum…poți să îți pui în urechi și un plastic, că și așa nu mai are importanță.

Cine te ia de nevastă, te ia pentru că „ești frumoasă”, nu pentru că ai plastic în urechi. Iar cea care te vrea de bărbat, te vrea pentru că „te masturbezi prea mult” sau pentru că „ești pervers la culme” și nu pentru că știi să schimbi o priză, eventual să faci sarmale în foi de varză…

Dau faliment și cei de la încălzire…Cum să mai facă oamenii bani, dacă generația anti-îngheț n-are nevoie de căldură.

Nici cei care vând termopane nu se mai descurcă. Ce să faci cu fereastră pe timp de iarnă, dacă ai „călduri multe” la inimă?

Adio pălării, căciuli, mânuși, înveșmântători! Generația anti-ger v-a pus la coada șomajului.

Însă, cred cu tărie, se vor dezvolta, excesiv de mult, două industrii solide. Se va dezvolta foarte mult industria morga…cât și industria cimitir.

Pentru că în legislația noastră scrie că mortul trebuie dus, disecat, cadavratizat, pentru ca să vedem „de ce-a murit”. Iar dacă pământul, din care au fost luați, „le repugnă”, există și falsa alegere a datului…cenușii pe apă…Pentru ca toată goliciunea…să se împrăștie…în necunoscut…

*

Bine-ai murit, generație cu haină de blană și căciulă în cap!

Bine-ai venit printre noi, generație morgo-cimitirolică!

Eu, omul cu șapcă (toamna) și căciulă de blană (iarna), te salut…în puținul tău timp pe pământ!

Vechimea „poeziei” în literatura română [2]

Veselescu-mă
și mă bucur de Tine,
cânt numelui Tău de sus. /…/

Și fu Domnul fugire measerului[1],
ajutătoriu în dulce
vreamia în grijă. /…/

Turna-se-vor păcătoșii întru Iad. /…/

Supt limba lui [a celui păcătos]
munci și durere.
Prea șede în lăuntruri cu bogații.

(Ps. 9. 2, 9, 17, 27-28)

*

Domnul în ceriu scaunul Lui,
ochii lui spre mișei [sărmani] caută,
sprâncenele Lui
ispitesc [pe] fiii oamenilor. /…/

Ploao spre păcătoși mreaje,
foc și văpaie,
Și duh cu bură
parte păharul lor.

(Ps. 10. 4, 6)

*

Potrebeaște[2] Domnul
toate rosturile înșelătoare,
limbă mare grăitoare.

(Ps. 11, 3)

Limbă mare grăitoare este limba care laudă pe sine, omul care se fălește, se mândrește până peste fire. Expresia, lapidară, este o metaforă sugestivă și în același timp o definiție bună de sculptat în piatră.

*

Ca să nu grăiască rostul mieu
lucrul omenesc,
derept [pentru] cuvintele
rostului Tău
eu păzii căile iuți. /…/

Pleacă ureachea Ta mie
și auzi cuvintele meale.
Înminună mila Ta /…/.

Păzeaște-mă, Doamne,
ca lumea[3] ochiului. /…/

Satură-mă când
iveaște-mi-se slava Ta.

(Ps. 16. 4, 7-8, 15)

Căile iuți sunt căile grele ale vieții, pline de dureri. Pline de iuțimea durerii.

Iar Dumnezeu înminună mila Sa spre noi, adică o face să fie minunată pentru noi.

Însă limba română e capabilă să comprime sau să contragă parafrazele în cuvinte, spre deosebire de greacă și de germană care juxtapune termenii și formează cuvinte kilometrice.

Slava lui Dumnezeu se ivește în suflet…ca răsăritul soarelui.

*

Ținură-mă durorile morției,
și izvoarăle fără-liagiiei tulbura-mă.
Durerile iadului încungiurară-mă,
apucară-mă cursele morției. /…/

Și ridică-se și tremurat
fu pământul,
și urziturile pădurilor smintiră-se
și ridicară-se,
că mânie-Se spr-inse[4] Dumnezeu.

Rădică-se fum
mâniia Lui,
și foc de [la] fața Lui
învăpăie-se. /…/

Și se iviră izvoarăle apelor,
Și se descoperiră
urzitele[5] tuturor [lucrurilor].

Că Tu lumineazi sfeaștnicul mieu,
Doamne, Dumnezeul mieu /…/.
Cuvintele Domnului aprinse. /…/

Și păreatele lor
ca pulberea
înaintea feațeei vântului,
ca lut de cale
netezi [pe] ei.

(Ps. 17. 5-6, 9-10, 17, 31, 33, 46)

Sfeșnicul omului, pe care îl luminează Dumnezeu, e sufletul său. De aceea Hristos spune pilda sfeșnicului care nu se poate ascunde sub obroc.

*

Și El ca un ginere
Ieși den celariul Său.

(Ps. 18, 5)

*

Ca apa vărsaiu-mă
și se sparseră
toate oasele meale.

Fu inema mea
ca ceara topindu-se
Și uscă-se
ca un urcior vârtutea mea.

(Ps. 21, 14-16)

Se observă că textele au evidente virtuți poetice, concentrate în ritmul și topica sintactică, în afară de latențele moderniste ale unei expresivități lapidare.


[1] Measer = sărman.

[2] A potrebi = a zdrobi, a nimici.

[3] Lume = lumină.

[4] Spre însele/ spre ele.

[5] Urzitele = temeliile. În sensul că toate lucrurile lumii au fost așezate unde le-a fost urzit lor de Dumnezeu, unde El a hotărât să fie.