Studia Theologica Doctoralia II

Studia II

Studia Theologica Doctoralia, vol. II, coord. de Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, Prep. Drd. Constantin-Iulian Damian, Diac. Drd. Cezar Pelin, Drd. Ioan Dura, Ed. Junimea, Iași, 2011, 542 p.

***

Volum realizat în urma Simpozionului internațional dedicat „Anului omagial al Crezului ortodox și al autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, Iași, 13-14 decembrie 2010.

Volumul, în format mare, conține 33 de articole.

*

Pr. Drd. Daniel Dascălu, Omul religios și omul secularizat al lumii de azi, p. 152-169.

„omul duhovnicesc, cel pătruns de harul lui Dumnezeu, care păstrează în el chipul lui Dumnezeu, și tinde permanent după asemănarea cu Dumnezeu, nu reprezintă o utopie, un deziderat irealizabil, ci prin comuniune de iubire, prin participare la viața lui Dumnezeu, poate dobândi raiul și în postmodernitate”, p. 154.

În p. 157, autorul susține că „secularismul, ca atitudine spirituală, a eșuat”.

Însă secularismul nu a eșuat ci e în plin proces de adâncire continuă, pentru că el reprezintă despiritualizarea continuă a oamenilor. Lucru la care participă și bisericile și antibisericile și ONGurile de toate felurile, toată lumea, inclusiv și Biserica, din păcate. Pentru că acomodarea noastră la postmodernitate, pactizarea noastră interioară cu nihilismul postmodernității înseamnă tocmai „ochii dulci” ai secularismului.

Iar Daniel Dascălu tocmai asta ne arată în secțiunea a 3-a, dedicată „noilor mișcări religioase”: că „unele noi mișcări religioase au apărut din rațiuni seculare”, p. 158. Și pentru a seculariza experiența creștină.

Creștinismul nu a promovat individualismul, p. 161 și „individualismul nu trebuie nicidecum confundat cu personalismul”, p. 162.

*

Drd. Cezar Login, Liturghia ierusalimiteană a Darurilor Înaintesfințite în manuscrisele grecești Sinai gr. 1040 și Sf. Cruce 43, p. 335-352.

În p. 335, Cezar Login vorbește despre Liturghiile ortodoxe „celebrate mult mai rar sau chiar ieșite din uz”.

În n. 2, p. 335, el spune că Liturghia ierusalimiteană, Liturghia Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, a fost celebrată „până în secolul al XII-lea”.

Codicele Sinai gr. 1040, de la mijlocul sec. al 12-lea, conține o Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite atribuită Sfântului Apostol Iacov, p. 338.

În codicele Sf. Cruce 43 găsim „toate slujbele Săptămânii Mari și ale Săptămânii Luminate, începând cu Utrenia Duminicii Stâlpărilor și încheindu-se cu Utrenia Sâmbetei Paștilor”, p. 339.

Codicele Sinai gr. 1040 a fost publicat de „A. Dmitrievski în volumul II al colecției sale de manuscrise liturgice”, p. 344.

*

Drd. Alexandru Roșu, Locul Crezului niceean în conștiința Sfinților Părinți ai veacului al IV-lea, p. 469-482.

Nescripturisticul omousios, p. 473. De la cine a fost preluat în definitiv?

Crezul ierusalimitean nu a preluat din Crezul niceean secvența care introduce atributul deoființimii Fiului”, p. 475.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *