Predică la praznicul tăierii împrejur a Domnului [1 ianuarie 2014]

Taierea imprejur a Domnului

Iubiții mei,

în prima zi a lui 2014, când prăznuim tăierea împrejur cea după trup a Domnului, prăznuim de fapt două lucruri capitale: tăierea împrejur a Domnului, adică circumcizia Sa și punerea numelui Său.

Pentru că și noi, creștinii, primim nume la 8 zile, din punct de vedere eclesial…după care ne botezăm în numele Prea Sfintei Treimi în scurt timp de la nașterea noastră.

Pentru că trebuie să avem cu toții un nume…binecuvântat și dorit de Dumnezeu…dar, mai întâi de toate, trebuie să trecem prin apa Botezului, pentru ca să avem o viață împreună cu Dumnezeu

Și când sărbătorim tăierea Sa împrejur, sărbătorim Botezul Bisericii, pentru că tăierea împrejur a Vechiului Legământ preînchipuia Dumnezeiescul Botez dar sărbătorim și ziua când Domnul a primit numele de Iisus, după cum a fost revelat acest lucru Prea Curatei Fecioare Maria de către Sfântul Arhanghel Gavriil.

Însă odată cu tăierea Sa împrejur începe vărsarea sângelui Său pentru noi…

Începe drumul Crucii…pentru mântuirea noastră, a tuturor…

Căci Cel fără de păcat pătimește pentru păcatele noastre.

El, Făcătorul Legii, împlinește Legea și profețiile [Mineiul pe ianuarie, ed. BOR 1873, p. 12].

De aceea Se taie împrejur și primește un nume a 8-a zi de la nașterea Lui: pentru a ne arăta că Botezul Bisericii e viață dumnezeiască, care se împlinește în ziua a 8-a a Împărăției Sale.

Iar cântările zilei subliniază faptul că Domnul, Cel ce S-a întrupat pentru noi…și S-a născut în peștera Vitleemului și S-a înfășat cu scutece, „nu S-a scârbit de trupeasca tăiere împrejur [Idem, p. 13].

Pentru că tăierea Sa împrejur nu e văzută doar ca o suferință a trupului Său fraged ci ca o curățire profundă, lăuntrică, a sufletului și a trupului Său, a întregii Sale umanități, de care ne împărtășim fiecare în viața noastră eclesială.

Căci tăierea împrejur a Legii, fiind o preînchipuire a Botezului Bisericii, ne arată ce imens har ne aduce Dumnezeiescul Botez, dacă sădește în noi puterea de viață dumnezeiască a Treimii, prin care putem să luptăm cu tot păcatul și cu toată patima în ființa noastră, să le biruim prin har și să ne umplem de slava lui Dumnezeu.

De aceea, când ești cu Dumnezeu, ai viață dumnezeiască în tine. Dar și nume cucernic, plin de tărie dumnezeiască, pentru că e nume pus cu binecuvântarea Sa.

Iisus înseamnă Mântuitor. Și acesta e numele Domnului, alături de Hristos, care înseamnă Uns.

Iisus Hristos: adică Mântuitorul Cel uns cu putere de sus. Cel plin de slava lui Dumnezeu. Pentru că Mașiah/ Hristos se referă la faptul că umanitatea Lui e plină de slava dumnezeirii Sale.

Iar dacă avem o viață pe măsura numelui binecuvântat de Dumnezeu, atunci avem o viață sfântă, bine-plăcută lui Dumnezeu.

La Botez primim un nume creștin…care, atunci când devenim monahi, ni se schimbă în altul, pe care îl alege starețul sau episcopul în locul nostru.

Și asta pentru a arăta că numele e primit prin luminare dumnezeiască și nu e o simplă numire a cuiva.

Iar numele nostru, dacă se leagă de numele vreunui Sfânt sau e numele unui Sfânt, ni-l face pe acela apropiat de noi…și călăuzitor al nostru.

Însă azi, la început de an calendaristic, sărbătorim și un fiu…și o mamă…pentru că fiul acesta e mai cunoscut în Biserică decât mama lui.

E vorba de Sfântul Vasile cel Mare, a cărui Dumnezeiască Liturghie am slujit-o azi…și de mama lui, de Sfânta Emilia.

Iar aproape 600.000 de români poartă numele Sfântului Vasile…însă există și români care poartă numele mamei sale, a Sfintei Emilia.

De aceea, dacă ai nume…dacă îți respecți numele…adică dacă ai cuvânt în viața ta…ești credibil la modul profund.

Dar ca să ai un nume…trebuie să ai o operă în spate, o viață dedicată unui crez, unei împliniri…o muncă asiduă, pe brânci…

Pentru că numele nu se face ușor…

Trebuie să demonstrezipoți să faci ceva anume…și pentru acest lucru să fii cinstit, să fii apreciat, să fii elogiat…

A trecut revelionul…au trecut colindele…au trecut artificiile…și am intrat în primul praznic al lui 2014 cu multă responsabilitate.

Pentru că acest praznic ne duce spre Botezul Lui…

Căci Cel ce Se taie astăzi împrejur pentru noi…tot El Se va boteza pentru noi, transformând astfel profeția despre Botez…într-o Sfântă Taină a Bisericii Sale.

Iar Dumnezeiescul Botez, ca orice Taină a Bisericii, deși ne dăruie harul dumnezeiesc într-un mod foarte repede…totuși el, harul dumnezeiesc, are nevoie de o continuă experiere, aprofundare a lui, simțire a lui…intrare a lui, conștientizată, în întreaga noastră ființă.

Adică Tainele Bisericii sunt lucrări îndumnezeitoare cu consecințe veșnice, în care aprofundăm, la nesfârșit, urmările lor sfinte.

Dar și numele nostru are valențe mereu conștientizabile în relație cu Dumnezeu, pentru că înțelegem că el vorbește în mod profund despre noi.

Așadar iubiții mei, începem un nou an civil, anul 2014 de la Hristos și suntem în anul bisericesc 2013-2014.

Suntem pe drum, călătorim spre Împărăția lui Dumnezeu, dimpreună cu El și ne asumăm întreaga lume, după pilda Domnului, pentru a o purta în rugăciunile și în străduințele noastre ascetice.

Cădem adesea…ne e greu…avem nevoie de ajutor în mod continuu…Dumnezeu ne umple de mult har tot timpul…și suntem pe cale!

Iar a fi pe cale, dimpreună cu Dumnezeu, înseamnă a trăi mereu din mila Lui.

Pentru că mila lui Dumnezeu e cea care ne vindecă continuu și ne ridică continuu din neputințele noastre și ne facem să lucrăm cele ale Lui.

De aceea, să începem 2014 cu nespusă încredere în Dumnezeu, în Cel ce le face pe toate foarte bune!

Să fim cu El în toate zilele noastre!

Să Îi spunem Lui lucrurile de care avem nevoie…chiar dacă El le știe pe toate…

Pentru că Domnul vrea să învățăm să formulăm cereri…să formulăm strigări iubitoare către Sine…dar și dumnezeiești cântări de laudă.

Astfel, I-am mulțumit și Îi mulțumim Domnului pentru toate.

Îi mulțumim pentru toate cele din urmă…dar și pentru cele de dinaintea noastră.

Toate sunt ale Sale și avem nevoie mereu de prezența Lui în viața noastră.

La mulți ani, multă pace și bucurie și împlinire duhovnicească în tot ceea ce faceți!

Vă sunt aproape cu prezența, cu sfatul și cu rugăciunea…și vă cer să îmi fiți aproape prin cele pe care Dumnezeu vă luminează. Amin!

2 comentarii la „Predică la praznicul tăierii împrejur a Domnului [1 ianuarie 2014]”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.