Cea mai înaltă cruce din lume

Crucea Caraiman, un monument istoric construit între anii 1926 şi 1928 şi situat pe Vârful Caraiman, a fost desemnată cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan, potrivit site-ului Guinness World Record, informează Mediafax.

Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, situată pe Vârful Caraiman din Munţii Bucegi, este un monument istoric clasat în grupa A (de valoare naţională şi universală), potrivit Listei Monumentelor Istorice alcătuite de Ministerul Culturii.

Crucea Caraiman este situată la altitudinea de 2.291 metri, conform Guinness World Record. Monumentul are o înălţime de 39,5 metri şi include un soclu din ciment de 8 metri.

Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică. O istorie teologică a Simbolului Niceo-Constantinopolitan

Benga 1

Pr. Conf. Dr. Daniel Benga, Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică. O istorie teologică a Simbolului Niceo-Constantinopolitan, Ed. Basilica, București, 2013, 428 p.

***

Benga 2

Cartea are 10 secțiuni, plus anexe.

Cuprinsul, p. 5-9.

Argument, p. 11-18. Autorul își propune o viziune „holistică” asupra subiectului, p. 12.

„Este însă foarte important să fim onești și să nu afirmăm mai mult decât cunoaștem”, p. 15.

„Dacă originalitatea înseamnă fidelitate față de origini, atunci lucrarea de față și-a dorit să fie una originală”, p. 16.

Cartea e rodul „mai multor ani de muncă dedicați lecturii imensei bibliografi pe această temă și analizei pozițiilor din cercetarea internațională”, p. 17.

Tot în p. 17 autorul vorbește despre cei care l-au „însoțit, sfătuit și ajutat” în demersul său scriitoricesc: Ică jr., Wolfram Kinzig, Octavian Gordon, Constantin Georgescu, Ionuț Tudorie, Ilie Toader, Marius Portaru, Teodor Tăbuș, Ionuț Păun, Daniil Iacșa.

Fragmente din carte au fost publicate în Lumina și subiectul a fost dezbătut și la cursurile sale universitare, p. 17.

Subcapitolele 7.4-7.8, 8. 2 și 8.3-8.4 au fost deja publicate, p. 17.

Astfel că, din p. 17-18, înțeleg că nu e o carte de concepție ci o adunare de texte pe această temă.

Prima secțiune a cărții începe în p. 19 și are titlul: Crezul între cercetările Occidentului și doxologia Orientului. Se încheie în p. 23.

Din p. 24, a doua secțiune: „Biblioteci” confesionale ale vechilor Simboluri de credință.

ÎPS Vasili Krivoșein de Bruxelles (1900-1985), p. 29.

În cap. 3, autorul se întreabă dacă Ortodoxia are doar 3 Simboluri de credință, p. 32.

În p. 38, autorul citează pe Sfântul Marcu Eugenicul, care a afirmat că Ortodoxia nu cunoaște Simbolul Apostolilor.

Primul care a negat Simbolul Sfântului Atanasie cel Mare a fost luteranul Joachim Camerarius, la jum. sec. al 16-lea, cf. p. 41, n. 53.

Vitalien Laurent, spune autorul, „a demonstrat” că crezul Sfântului Atanasie „a ajuns la cunoștința răsăritenilor în cadrul disputelor legate de Schisma din 1054, fiind citat în favoarea adaosului Filioque”, p. 45.

Sfântul Ghenadie Scholarios a susținut autoritatea crezului atanasian, p. 45.

Cap. 4 începe în p. 48.

Cap. 5 începe în p. 62 și se ocupă cu originile Crezului până la Sinodul I Ecumenic.

Cap. 6: Crezul de la Niceea, p. 88.

În p. 101, autorul ne atenționează că „nu deținem procesele-verbale” ale Sinodului I Ecumenic dar că există „informații de primă mână” despre el. Adică textul simbolului în greacă, scrisoarea lui Eusebiu de Cezareea, scrisoarea sinodală, enciclica Sfântului Constantin cel Mare și scrisoarea împăratului către Biserica din Alexandria, p. 101.

Despre autorii Crezului niceean în p. 102-103: Eustațiu al Antiohiei, Alexandru al Alexandriei, Atanasie cel Mare, Macarie al Ierusalimului, Osiu de Cordoba, Cecilian de Cartagina, Leonțiu de Cezareea Capadociei, Marcel de Ancira, Pafnutie al Tebaidei, Spiridon al Trimitundei, Nicolae al Mirei Lichiei.

Crezul de la Niceea augmentat de Sfântul Epifanie al Salaminei, p. 152-154.

Simbolul Niceo-constantinopolitan e discutat în cap. 7, care începe în p. 158.

nu s-au păstrat nici protocoalele ședințelor Sinodului II Ecumenic și nici Tomosul sinodal din 381”, p. 177.

Textul Crezului, p. 197-198, după ediția critică a lui Giuseppe Luigi Dossetti, p. 196.

În p. 237, n. 467, autorul consideră că „cea mai completă prezentare a problematicii” lui Filioque „în teologia românească” este: Pr. Ioan Moga, Sfânta Treime între Apus și Răsărit. Despre Filioque și alte dileme teologice, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2012.

Cap. 8 se ocupă cu receptarea Crezului, p. 243.

În p. 312, autorul ne prezintă Icoana Crez, din sec. al 18-lea, existentă la Moscova. Unde sunt pictate evenimentele descrise de Crezul ecumenic.

În concluzie: deși autorul ne-a promis originalitate…nu am văzut nicio contribuție personală marcantă în carte. Contribuția autorului constă în aceea de a fi adunat lucrurile la un loc…

Benga 3

Tratat fundamental despre credință. Introducere în conceptul de creștinism

Rahner 1

Karl Rahner, Tratat fundamental despre credință. Introducere în conceptul de creștinism, trad. din lb. germ. de Marius Taloș, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2005, 643 p.

 ***

Rahner 2

Cartea e formată din Introducere, 9 cap. și Scurt epilog.

Autorul consideră că există o întrepătrundere între filosofie și teologie, p. 35.

Responsabilitatea și libertatea omului fac parte dintre existențialiile ființei umane”, p. 156.

Păcatul strămoșesc nu se transmite pe cale biologică, p. 178.

O învățătură psihologică despre Sfânta Treime nu explică Treimea, p. 213.

De ce autorul consideră pesimistă teologia Sfântului Augustin?, p. 228.

În p. 364, autorul vorbește nestorian despre persoana Domnului: „Isus a avut o conștiință de sine umană pe care nu avem voie să o identificăm „monofizitic” cu conștiința Logos-ului lui Dumnezeu, de care apoi realitatea umană a lui Isus ar fi în fond ghidată pasiv asemenea unei uniforme care-l indică pe subiectul-Dumnezeu, singurul activ de fapt. Conștiința umană a lui Isus stătea înaintea lui Dumnezeu în distanța creaturală, liberă, ascultătoare și adorantă, ca oricare altă conștiință umană”.

Însă ar fi putut să fie distantă conștiința umană a Domnului numai dacă ar fi fost activată umanitatea Lui dintr-o persoană separată de a Logosului, adică în mod nestorian.

Dogma hristologică însă vorbește despre asumarea umanității în persoana lui Hristos și astfel persoana Lui divino-umană este cea care acționează și nu umanitatea Sa separată de dumnezeirea Lui.

cristologia descendentă sau a întrupării presupune teologia trinitară clasică”, p. 413.

În p. 434 autorul consideră că se poate integra „cristologia conștiinței”, care e nestoriană, după cum am spus mai sus, în cristologia clasică. Însă asta nu e posibil.

Și tot aici, în p. 343, autorul spune că „în cristologia protestantă de la începutul secolului nostru [sec. 20] a existat (într-un fel de reeditare a cristologiei nestoriene clasice a „verificării” (Bewāhrung)) o cristologie a conștiinței care, de fapt, era eretică”.

Însă și cristologia propusă de autor este eretică. E aceeași erezie nestoriană ca la protestanți.

E o dezamăgire imensă pentru mine întreaga pledoarie a lui Rahner din această carte, pentru că nu e deloc clar în afirmațiile sale. Conceptualizările lui excesive mă fac să mă întreb: unde mai e teologia prin atâta filosofie?

„Scriptura este concretizarea literară a mărturiei vii a Bisericii. Biserica și propovăduirea ei au existat înaintea Scripturii și, în fond, o susțin pe aceasta din urmă”, p. 514.

„Trăim într-o lume lumească (weltlichen Welt)”, p. 564, care trăiește „un pluralism de aspirații spirituale și umane, de ideologii, de concepții, de stiluri concrete de viață, de culturi și de partide”, Ibidem.

Eshatologia începe la p. 605.

Rahner 3

Duhul Adevărului. O prezentare a învățăturii biblice despre Duhul Sfânt

David 1

David Jackman, Duhul Adevărului. O prezentare a învățăturii biblice despre Duhul Sfânt, trad. de Otniel Vereș, editor coordonator Dinu Moga, Ed. Făclia, Oradea, 2007, 156 p.

David 2*

Cartea are 12 capitole.

Și din Cuvânt înainte aflăm că e vorba de a doua ediție a cărții, apărută în 2006, pentru că prima ediție e din 1993, p. 7.

„Creștinismul este o religie a experienței, însă experiența sa este produsă de Cuvântul pe care Dumnezeu l-a vorbit și continuă să-l vorbească”, p. 8.

Primul capitol se ocupă cu rolul Duhului Sfânt…și autorul face prima greșeală de începător în cunoașterea Tradiției Bisericii: numără pe Sfântul Duh ca „a treia Persoană divină a Sfintei Treimi”, p. 11, când persoanele Treimii sunt egale și fără de început. Numărarea presupune subordonarea Lor.

Cap. al 2-lea se ocupă cu experimentarea puterii Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt îi dă Sfântului Iezechiel „să vadă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu”, p. 26.

„Singura sursă pentru adevărata viață spirituală este Duhul Sfânt”, p. 31.

Cap. al 3-lea: „Cunoașterea prezenței Duhului Sfânt”, p. 35.

O bătaie de joc inexplicabilă la adresa extazului, atâta timp cât autorul se ocupă cu experiența mistică: „Dumnezeu nu este interesat să ne ofere o baie cu baloane de extaz spiritual, ci este preocupat de creșterea noastră neîncetată în har”, p. 44.

Însă cine a spus că vederea extatică este „o baie cu baloane”? În capitolul anterior, autorul tocmai a vorbit despre una: despre vederea mistică a Sfântului Iezechiel. Cum să vorbești atât de urât despre însuși obiectul cărții tale?

În cap. 4 se ocupă cu „recunoașterea lucrării Duhului Sfânt”, p. 45.

Esența păcătoșeniei noastre este o declarație unilaterală de independență față de Dumnezeu”, p. 49.

„Aceasta este marea lucrare a Duhului în lume. El Îl înalță pe Cristos și îl convinge pe păcătos. Ne face să ne pocăim de păcatul nostru și să ne întoarcem la Mântuitorul”, p. 51.

Însă din p. 53 înțelegem de ce autorul nu suportă extazul: pentru că „puterea Duhului Sfânt nu este descoperită în secret, prin mesaje mistice trimise câtorva oameni înzestrați cu o spiritualitate extraordinară”, p. 53. Ci pledează pentru o experiență generală a prezenței Sfântului Duh.

Numai că, până acum, el s-a referit la vederi mistice personale și nu la o perspectivă generală asupra experienței duhovnicești.

Cap. 5 începe în p. 57: „Producerea roadelor Duhului”.

Cap. 6: „Primirea darurilor Duhului Sfânt”. Începe în p. 69.

„blasfemia indică necredința”, p. 72.

„Caracteristica esențială a poporului lui Dumnezeu este fundamentată în Trinitatea însăși. Deoarece Dumnezeu este unul, în trei Persoane, trupul Său pe pământ trebuie să fie unul”, p. 73.

„Unitatea este fundamentată în Duhul care dă, Domnul care este slujit și Dumnezeul care este la lucru”, p. 75.

„Darurile noastre nu sunt în mod necesar date permanent și irevocabil, spre deosebire de mântuirea noastră”, p. 77. Însă nici darurile duhovnicești și nici mântuirea nu sunt asigurate și irevocabile ci ele țin de relația continuă cu Dumnezeu și de viața sfântă.

Cap. 7: Dragostea – modul de viață al Duhului, p. 83.

„Nici sănătatea doctrinară, prosperitatea ei sau chiar manifestările darurilor spirituale nu sunt criteriile supreme ale valorii ei [se referă la Biserică], în fața lui Dumnezeu. Toate aceste scopuri sau standarde sunt nesemnificative fără dragoste”, p. 89. Însă nu poate avea cineva corectitudine doctrinară fără dragoste și fără o mare experiență mistică.

Cap. 8: Evanghelizarea – bătaia inimii Duhului, p. 97.

„Darul vorbirii în limbi nu a fost dat pentru lauda individuală, ci pentru proclamarea publică. Inima Duhului bate neîncetat pentru o lume pierdută”, p. 99.

„Mesajul Evangheliei apostolice este că crucea lui Cristos nu a fost un accident. A avut loc datorită „sfatului hotărât după știința mai dinainte a lui Dumnezeu”, cât și din pricina păcatului omului”, p. 106.

Cap. 9: Duhul sfințeniei, p. 113.

Cap. 10. Duhul înțelepciunii, p. 125.

Cap. 11. Duhul păcii, p. 135.

În p. 141 avem o altă perspectivă dubioasă a autorului: „Nu sfințenia noastră ne justifică, ci harul lui Dumnezeu”. Însă putem fi Sfinți fără harul dumnezeiesc? Cum putem despărți harul de sfințenie, când harul dumnezeiesc necreat este începutul, cuprinsul și împlinirea sfințeniei?

Cap. 12. Duhul puterii, p. 147.

Ultima frază a cărții: „Atunci când crucea este centrul atenției noastre în această lume, iar slava cerului este siguranța pe care o avem dincolo, înseamnă că trăim în puterea Duhului Sfânt”, p. 156.

În concluzie: o carte slabă din punct de vedere teologic, fără personalitate și fără  un scop bine precizat.

David 3

O iarnă grea

Greutatea te-nvingea ca o torță
dar nu te omora.
De sub privirea ca o ramură înțărcată
țâșnea liniște.

Un întuneric ca o pasăre clocitoare,
năucitoare,
îmi apăsa inima.
Iar tristețea fulguia în loc de zăpadă.

Aspru sunau toate cântările,
până și picăturile de apă,
până și cocorii zburau aspru.

Tăioasă lama zâmbetelor
și a inimilor de fier…

Măselele frigului mușcau câinii de coadă.

Zorii nu zoreau,
nu zoreau să vină.

Dacă ai putea să dai foc la întuneric, Doamne!
E foarte frig aici,
unde singurătățile țipă ca bufnițele,
unde becurile ard cu lumina stinsă…

Unde pâinea cărților e scumpă și amară,
adeseori amară e mirarea.
Și tăcerea e foarte intelectuală.

Dacă s-ar aprinde toate nopțile și ar arde…

Ieșirea din show

Am impresia că oamenii s-au obișnuit cu circul. Cu show­ul.

Totul e de privit, de vizualizat ca la televizor.

Totul e un scenariu…Unii vorbesc ca proștii la televizor. Unii proști ne plac, alți proști nu ne plac.

Oricum totul e pe bani, numai afaceri.

Unii scriu pe bloguri. Că n-au ce face sau că sunt plătiți.

Sunt atâtea…că nu mai știi la ce să te mai uiți și pe cine să mai crezi.

Unii își zic (parcă tot mai mulți): ce bine e să stăm și să ne uităm!

Ce proști alții că ne spun și nouă ce trebuie să gândim și să facem!!

Ia uite ce s-a mai întâmplat!

Ia uite ce mai face ăla!

Ia uite că n-a murit încă!

Ce bine că suntem, ce mirare că existăm!

Și totuși unii confundă dorința de a fi liber, de a te exprima și de a învăța cu dorința de a fi canalie, de a fi parșiv, de a fi pramatie.

Încă o mai confundă…

Aștept evadarea din show. Ca pe o revoluție. Din decembrie, din ianuarie, din februarie…