Opere complete, Cultură și duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român, Vol. I (1930-1936)

Opere 1

Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Opere complete, Cultură și duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român, Vol. I (1930-1936), ed. îngrijită, introd. și note de Ion-Dragoș Vlădescu, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012, 909 p.

***

Opere 2

Anul 1930: 6 articole, anul 1931: 17 articole, anul 1932: 22 articole, anul 1933: 28 articole, anul 1934: 35 articole, anul 1935: 24 articole și anul 1936: 33 articole.

Cuvânt înainte, p. 5-7, e semnat de PFP Daniel Ciobotea. Publicistica Părintelui Dumitru Stăniloae este a unui „gânditor ortodox profund”, p. 5.

Din ianuarie 1934, Părintele Dumitru conduce Telegraful Român, din însărcinarea ÎPS Nicolae Bălan, p. 5.

Articolele sale sunt pentru prima dată publicate în volum, p. 7.

Cuvânt de mulțumire, p. 9-12, e semnat de Lidia Stăniloae.

Cronologie, p. 13-20.

Pe 5 octombrie 1930 s-a căsătorit cu Maria Mihu, pe 10 mai 1931 li s-au născut gemenii Dumitru (m. în septembrie 1931) și Maria, pe 16 octombrie 1931 e hirotonit diacon, pe 25 septembrie 1932 e hirotonit preot, p. 14.

Pe 8 octombrie 1933 se naște Lidia Stăniloae, p. 14.

În 1934 îl cunoaște pe Nichifor Crainic, în 1938 apare Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, în 1939: Ortodoxie și românism, p. 15.

Rugul aprins se constituie în 1940, în 1942 scrie împotriva lui Blaga, în 1943 apare Iisus Hristos sau restaurarea omului, în 1945, la sfârșitul lui aprilie, moare fiica lui, Maria (Mioara), p. 15.

Din 1947 locuiește în casa parohială a Bisericii Sfântul Gheorghe Vechi, tot în 1947 apare Filocalie 2, în 1948 Filocalie 3 și 4, în 1949 se desființează catedra de Teologie ascetică și mistică, p. 16.

În 1959 era închis la Aiud, unde e închis cu Petre Pandrea, printre alții, p. 17.

În 1963, în ianuarie, este eliberat și lucrează ca funcționar la Biblioteca Sfântului Sinod, pe când, în octombrie 1963 revine la catedră, p. 17.

Filocalia 5 apare în 1976, când devine DHC la Tesalonic, Filocalie 6 și 7 în 1977, p. 18.

În 1979 Filocalie 8, în 1980 Filocalie 9, în 1981 devine DHC la Paris, în 1982 DHC la Belgrad, în 1985 îi apare primul volum din Dogmatică în germană, p. 19.

În 1986, la Craiova, apare Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă, p. 19.

În 1990 devine membru corespondent al Academiei Române și tot atunci apare Filocalia 11, p. 20

În 1991: membru titular al Academiei Române și DHC la Atena. Plus Filocalia 12, p. 20.

În 1992: DHC la București, p. 20.

Introducerea, semnată de Ion-Dragoș Vlădescu, e între p. 21-74.

Părintele Dumitru a semnat în Telegraful Român și cu TS, DS, D, S, TR sau cu pseudonimul Diorates, p. 35.

Autorul a lucrat 4 ani la ediția în 3 volume și, inițial, a fost o lucrare de licență, condusă de PFP Daniel, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, p. 77.

Textele Părintelui Dumitru încep din p. 81.

„Filosofia postului e înfrânarea poftelor și a plăcerilor, spre a pătrunde în suflet binecuvântările lui Dumnezeu”, p. 88.

„cred că sufletul românesc prin nimic nu poate fi știrbit mai mult ca prin înlocuirea reală a Ortodoxiei cu catolicismul; nici chiar prin schimbarea locului sau a limbii sale”, p. 101.

Preotul trebuie să fie „în tot momentul exact informat despre mișcarea sectară în parohia sa”, p. 130.

„Menirea Bisericii și a slujitorilor ei nu e să aștepte după bolnavi să-i vindece, ci să creeze condiții de sănătate robustă și imună în fața epidemiilor și a plăgilor” sufletești, p. 134.

Despre ajungerea Maicii Domnului în Muntele Athos, p. 136. Iar „când Sfânta Fecioară își puse piciorul pe pământ, zeii păgâni se cutremurară strigând: „iată vine Maica Domnului”, și se prăbușiră în mare”, p. 136-137.

„Biblia Societății britanice e cel mai mare aliat al Sectarismului în lupta împotriva Bisericii”, p. 150.

Uniații români își zic „catolici de rit grec”. Accentul se pune desigur pe „catolici”, iar „ritul grec” rămâne ca un apendice detestat de teologii Blajului, ca un spin de care ar vrea așa de bucuros să scape, pe care însă trebuie să-l suporte, dacă vor să rămână în legătură cu poporul „uniat”, p. 162.

Autorul propune preotului citirea unui pasaj scriptural sau dintr-o altă carte sfântă, după cină, în fața familiei, pe care să îl discute, p. 181.

„Până la război [primul război mondial] bisericile noastre erau pline de lume, în orice sat te-ai fi dus”, p. 183.

„Haina bisericească are autoritate”, p. 187.

„țăranul nostru este un spirit echilibrat, ținând măsura în toate și rezistând îndemnurilor și himerelor extremiste”, p. 189.

Preotul nu trebuie niciodată să uite cine este, p. 207.

În februarie 1932, Părintele Dumitru scria articolul Acțiunea noastră împotriva francmasoneriei române.

În p. 222 vorbește despre pericolul masonic și despre faptul că masoneria românească reprezintă „o minoritate cu aspirații străine de cele ale neamului nostru”.

În p. 223, autorul vorbea despre necesitatea formării unor preoți, care să vorbească pentru intelectuali.

Într-un articol din 2 aprilie 1932, Catolicism ori naționalism?, autorul ia atitudine împotriva unui discurs al lui Iorga, p. 225.

„în Ortodoxie unitatea [Bisericii] e concepută realist, ca una ce se realizează sobornicește”, p. 226.

„Sunt lipsite de duhul Bisericii noastre cărțile care trădează nu dispreț, dar măcar indiferență față de vreunul din elementele concepției ortodoxe”, p. 233.

Biserica Ortodoxă Rusă, în 1932, nu era de acord cu un viitor Sinod Ecumenic, p. 251.

„numai acela e teolog adevărat, care folosește întreaga libertate a spiritului său la înțelegerea vieții, tinzând numai sincer la putința de a-și formula experiențele sale spirituale în formulele stabilite de Biserică”, p. 255.

Pentru teologie, considera autorul, „ne trebuie…tineri cu spiritul în căutare veșnică”, p. 255.

Trebuie să luptăm împotriva indiferentismului religios, dar, în același timp, nu trebuie să ne aprindem „de flăcările fanatismului și-ale unilateralității”, p. 257.

„Mormânturi sunt și inimile noastre”, p. 299.

În p. 303 autorul propune preoților să citească măcar 20-30 de cărți pe an.

identificarea mistică cu Hristos este rostul final al creștinismului”, p. 308.

Din p. 418 despre Emanoil Gojdu.

Izolarea de lume și disprețul ei, retragerea în eu și închiderea ferestrelor dinspre lume nu țin de experiența autentic ortodoxă”, p. 449.

„Națiunile sunt, după cuprinsul lor, eterne în Dumnezeu. Dumnezeu pe toate le vrea. În fiecare arată o nuanță din spiritualitatea Sa nesfârșită”, p. 455.

Despre preotul laicizat, care are gospodărie mare dar nu și bibliotecă mare, p. 475.

„O politică națională nu poate fi decât o politică ortodoxă. Ortodoxia trebuie să fie rezervorul de inspirație al omului politic”, p. 534.

În 16 decembrie 1934, autorul scria articolul: Metoda uniată: minciuna și injuria personală, p. 593. Până azi, prozelitismul religios apelează la aceleași lucruri: falsificarea datelor și calomnii fără număr.

Înainte de un nou an avem, în mod puternic, „senzația trecerii, a vremelniciei”, p. 613.

„Preoteasa, ca femeie, știe să creeze întotdeauna mai ușor o atmosferă de intimitate”, p. 618.

„Munca este condiția vieții. Și prin muncă se binecuvintează existența omului”, p. 624.

Într-o țară ortodoxă „nu se poate închipui…să existe sat fără preot”, p. 696.

Părintele Dumitru a fost la Maglavit între 22-25 septembrie 1935 și mărturisește faptul că a constatat minuni, p. 712. Iar în p. 787 ajunge la concluzia că vedenia lui Petrache Lupu „întrunește toate criteriile teofaniei”.

La Sfânta Liturghie, pâinea și vinul „se prefac real dar tainic în Trupul și Sângele Domnului”, p. 832.

„Tineretul de azi practică religiozitatea iarăși mistic, după cea mai genuină Ortodoxie”, p. 841.

Despre comunismul „zguduitor și răsturnător de vechi așezăminte sociale”, p. 859.

„Între creștinism și comunism există un antagonism ireductibil. Prin toate fibrele sale unul neagă pe celălalt”, p. 882.

„Cei ce neagă preoția, neagă în fond necesitatea Mijlocitorului, afirmând că între ei și Dumnezeu nu e nicio prăpastie”, p. 901.

Opere 3

Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity

Confessing 1Metropolitan Daniel Ciobotea, Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity, Ed. Trinitas, Iași, 2001, 258 p. Pe alte 3 pagini finale sunt redate trimiterile la sursele în care au fost editate fragmentele acestei cărți.

Confessing 2

***

Confessing 3

Introducere, cartea e împărțită în 3 părți și e formată din 20 de articole.

În Introducere (p. 7-8), autorul ne spune că avem de-a face cu „o reflecție teologică și cu o meditație duhovnicească”, p. 7, la diverse teme. Și îi mulțumește Pr. Răzvan Porumb, care a pregătit cartea pentru publicare, p. 8.

Prima secțiune a cărții este o meditație la Icoana Sfintei Treimi a Sfântului Andrei Rubliov. Începe în p. 11.

A pictat-o în jurul anului 1422, p. 11.

„Albastrul simbolizează dumnezeirea Lor”, p. 12.

Și din afirmația autorului, că „Fiul și Duhul Sfânt sunt întorși către Tatăl”, p. 12, rezultă că el consideră că Tatăl este persoana din centru.

Veșmântul roșu denotă întruparea și răstignirea Fiului întrupat pentru noi, p. 13. Pe când „verdele translucid/ luminos” e îmbrăcămintea Duhului Sfânt, pentru că El a fost trimis în lume ca „Duh personal al comuniunii”, p. 13.

A doua secțiune a cărții este „Iisus Hristos – chipul Dumnezeului nevăzut, Care S-a descoperit în Duhul Sfânt” și începe în p. 15.

În p. 19-23 autorul citează din Împotriva ereziilor a Sfântului Irineu: n. 5-10.

„Hristos înviat Își constituie Biserica Sa în Duhul Sfânt, astfel că Sfântul Duh comunică ființelor umane viața eternă a lui Hristos Cel înviat”, p. 22.

Învierea lui Hristos e o trecere la modul ceresc de existență și nu o înviere ca a Sfântului Lazăr, p. 23.

Transfigurarea Domnului pe Tabor este „o prefigurare a bayrampasa arac kiralama Paștiului ontologic al istoriei și al creației”, p. 24.

„Duminica Rusaliilor este o împlinire a Duminicii Paștiului. Aceasta explică de ce, în Biserica primară, Botezul celor adulți se făcea între Paști și Rusalii”, p. 27.

Începând cu p. 31 autorul discută „dimensiunea cosmică a mântuirii”, pe când din p. 43: „centralitatea lui Hristos în Liturghia și arta creștină”.

„în lumina învierii noi vedem că centrul de unitate al Vechiului Testament este taina sau sacramentul lui Hristos”, p. 49.

„Pacea și bucuria sunt dimensiunile fundamentale ale Liturghiei și ale artei creștine”, p. 56-57.

În p. 57-58, ÎPS Daniel vorbește despre arta lui Brâncuși, subliniind faptul că „toată arta lui Brâncuși este liturgică, o vedere mistică a realității transfigurate [mystical view of reality transfigured]”, p. 57.

Din acest motiv, Brâncuși nu a apreciat arta lui Michelangelo, pentru că, în ea, „the spirit is not free, but smothered in matter [duhul nu e liber, ci înăbușit în materie]”, p. 58.

Din p. 59 începe o discuție eclesiologică, pentru că autorul dezbate „taina Bisericii neîmpărțite”, chemându-ne la „iubirea trinitară”, p. 59.

Și prima sa subliniere fundamentală e aceea că „unitatea Bisericii este o problemă teologică și duhovnicească”, p. 59. Adică nu e un „aranjament uman” unitatea Bisericii ci o realitate teologică și duhovnicească abisală.

Pogorârea Sfântului Duh înseamnă „unitatea…unei mari diversități” umane, p. 62.

Astfel, unitatea Bisericii „este construită de către Duhul bayrampasa evden eve nakliyat Sfânt; și această unitate își are sursa [de viață] în Sfânta Treime și în taina întrupării lui Hristos”, p. 62.

„Conștient sau inconștient toate ereziile reprezintă un dezacord [a disagreement] cu Duhul Sfânt și o rănire [a hurt] a plenitudinii tainei iubirii, în ceea ce privește Treimea sau întruparea lui Hristos sau Biserică”, p. 63.

Solus papa e la antipodul lui sola Scriptura, p. 64.

„Ortodoxia prezintă o hristologie pnevmatologică și o pnevmatologie hristologică, care au o importanță majoră în înțelegerea eclesiologiei”, p. 65.

În p. 70-71, el citează celebra spusă a lui Origen: „Biserica este bayrampasa klima servisi plină de Sfânta Treime” și în n. 18, p. 71 spune că este din Selecta in Psalmos, XXIII, 1, cf. PG 12, col. 1265.

„viața în Hristos este viața duhovnicească, [care] este, mai presus de toate, o participare la viața Treimii”, p. 71.

Din p. 81 începe articolul: „Mărturisind adevărul ca iubire. Afirmarea ecumenică a Sfintei Treimi”.

„unitatea trinitară afirmă comuniunea și distinctivitatea persoanelor”, p. 83.

Din p. 90, autorul discută problema lui Filioque în contemporaneitate.

În Catehismul Bisericii Catolice, remarcă ÎPS Daniel, Filioque, în ciuda tuturor explicațiilor, „rămâne foarte ambiguu și inadecvat/ impropriu pentru a fi armonizat cu Sinodul Ecumenic de la 381”, p. 99.

Partea a doua a cărții începe în p. 105.

„Bucuria și pacea sunt, în noi, semne și o pregustare a Împărăției lui Dumnezeu”, p. 108.

Din p. 110, autorul se ocupă de identitatea și mărturia Bisericii.

Un Sinod are nevoie de „un proces de receptare” al lui ca să fie Ecumenic, p. 112.

Pe când autorul scria articolul, Biserica Rusiei avea 50.000.000 de membri iar România avea o populație de 23.000.000 de oameni, p. 114-115.

Icoana „este, în primul rând, un obiect liturgic”, p. 126.

„În mod paradoxal, Biserica Ortodoxă este, în mod simultan, o Biserică a ascezei și a bucuriei. Praznicele ei sunt bucuroase, în special praznicul Paștiului, o explozie de bucurie liturgică, dar, tot atât de adevărat e și faptul că există multe zile de post prescrise de către Biserică”, p. 127.

Iar „spiritualitatea ortodoxă nu separă crucea de înviere”, după cum nu separă nici „postul de bucurie”, p. 127.

Din p. 134: despre „unitate și misiune din perspectivă ortodoxă”.

procesul de secularizare a apărut prima dată ca o mișcare anticlericală, marcând separarea dintre Biserică și Stat”, p. 140.

„Secularizarea obligă Biserica să își reînnoiască viața duhovnicească, să devine mai responsabilă în lume, mai sensibilă la prezența lui Hristos în „semnele timpului”, în lupta socială pentru dreptate, libertate și demnitate umană”, p. 142.

De aceea, constată autorul nostru, că, în mod paradoxal, „secularizarea cheamă…[și] mai mult la o viață sfântă, la o spiritualitate și mai profundă”, p. 142.

Din p. 144, autorul nostru începe o discuție despre implicarea Bisericii în problemele sociale.

Iar „implicarea socială” a ortodocșilor „nu trebuie să se reducă la nivel etic sau separat de viața duhovnicească și sacramentală a Bisericii”, p. 148.

Din p. 158: despre provocările Ortodoxiei într-o lume aflată în continuă schimbare iar din p. 168 despre mărturisirea lui Hristos în ziua de azi. În care autorul crede că trebuie să vorbim despre valoarea unică și veșnică a omului, p. 170, despre solidaritate și milostenie, despre lucrarea păcii și a împăcării, p. 171.

Din p. 175, ÎPS Daniel pune problema umanismului pe care trebuie să îl promovăm în al 3-lea mileniu creștin.

Pentru că umanismul Renașterii „a fost constituit ca o reacție împotriva ascetismului medieval fundamentat ca o luptă împotriva păcatului și a egoismului”, p. 175.

Iar „autonomia gândirii afirmată de Renaștere a condus foarte puternic la afirmarea libertății de conștiință a protestanților”, p. 176.

Feuerbach, Marx, Comte, Nietzsche au propus „un umanism ateist”, p. 177.

Din p. 193: „rolul Liturghiei în educația teologică ortodoxă”.

„Dumnezeiasca Liturghie este adevărata vedere [the true vision] a întregii creații și a vieții în istorie, fiindcă ele sunt văzute în începutul și sfârșitul lor, în originea și scopul lor”, p. 203.

„Viața liturgică a Bisericii Ortodoxe este o sinteză a întregii experiențe a credinței ei”, p. 213.

Din p. 218: „Etosul Ortodoxiei. Unitate și libertate în Duhul”.

„Spiritualitatea eclesială” e aceea care „unește reflecția teologică cu experiența vie a dogmelor credinței”, p. 218.

„Spiritualitatea ortodoxă e profund biblică”, p. 220.

Partea a treia a cărții și cea mai mică dintre ele începe în p. 226. Poartă numele: „Unitatea: mărturisind adevărul în comuniune”.

„Catolicitatea” trebuie înțeleasă ca „deplinătatea adevărului conținută în Hristos”, p. 235.

Trebuie să redescoperim „centralitatea lui Hristos în viața și activitatea lumii creștine”, p. 243.

În p. 248, autorul consideră că „mișcarea ecumenică este un fenomen în același timp inefabil și explicabil, bogat și complex, care nu poate fi nicidecum respins sau neacceptat în plenitudinea lui, fără a avea o cunoaștere profundă a lui și o conștiință responsabilă”.

Căci și multe Biserici Ortodoxe, romano-catolicii și protestanții o socotesc „un dar al lui Dumnezeu și o datorie a tuturor creștinilor”, p. 248.

Numai că nu trebuie să confundăm posibilitatea dialogului inter-religios cu rezultatele lui. Faptul că putem dialoga e un lucru mare…dar ce rezultă din acest dialog trebuie decis, ca și în cazul valorii unui Sinod Ecumenic, de către întreaga Biserică Ortodoxă…și nu doar la nivel înalt teologic.

De aceea, consider că orice Biserică Ortodoxă angrenată în discuții teologice cu alte confesiuni, trebuie să comunice mai mult și mai pe înțelesul oamenilor în ceea ce privește rezultatele discuțiilor teologice. Căci acordurile teologice, bifate la nivel înalt, dacă nu au aderență largă, rămân doar pe hârtie.

Confessing 4