Praedicationes (vol. 7)

Praedicationes (vol 7), a 84 a TPA onlinePagina sursă

 item image

 Read Online
(20.8 M)PDF
(356.1 K)EPUB
Kindle
Daisy
(927.0 K)Full Text
(9.1 M)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

Cuprins

1. Ce face Dumnezeu cu noi când mergem…(2-5) ± 2. Predică la Duminica a 3-a din Postul Mare [2013] (6-10) ±  3. Predică la Duminica a 4-a din Postul Mare [2013] (11-15) ± 4. Predică la Duminica a 5-a din Postul Mare [2013] (16-21) ± 5. Predică la pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință [23 aprilie 2013] (22-26) ± 6. Predică la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim [2013] (27-32) ± 7. Gol și uscat. Predică în Lunea Mare [2013] (33-39) ±  8. Ce fel de fecioare suntem? Predică în Marțea Mare (40-44) ±  9. Lacrimi și sărutări. Predică în Miercurea Mare (45-49)  ± 10. Lucruri de taină. Predică în Joia Mare (50-54)

11. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Sale. În Vinerea Mare (55-59) ± 12. Prohodirea Domnului. Predică în Sâmbăta Mare (60-63) ± 13. Predică la praznicul preaslăvit al Învierii Domnului [2013] (64-67) ± 14. Predică la Izvorul tămăduirii [2013] (68-73) ± 15. Predică la Duminica a 2-a după Paști [2013] (74-79) ±  16. Predică la Duminica a 3-a după Paști [2013] (80-86) ±  17. Predică la Duminica a 4-a după Paști [2013] (87-91) ±  18. Predică la Duminica a 5-a după Paști [2013] (92-98) ±  19. Predică la Duminica a 6-a după Paști [2013] (99-105) ±  20. Predică la Înălțarea Domnului [2013]  (106-113)

21. Predică la Duminica a 7-a după Paști [2013] (114-129) ±  22. Predică la Duminica Cincizecimii [2013] (120-125) ±  23. Predică în lunea Prea Sfintei Treimi [24 iunie 2013] (126-133) ± 24. Predică la Sfinții Apostoli Petru și Pavel [29 iunie 2013] (134-139) ±  25. Predică la Duminica tuturor Sfinților [2013] (140-146) ±  26. Predică la Duminica Sfinților români [2013] (147-152) ±  27. Predică la Duminica a 3-a după Rusalii [2013] (153-161) ± 28. Predică la pomenirea Sfântului Profet Ilie Tesviteanul [20 iulie 2013] (162-167) ± 29. Predică la Duminica a 4-a după Rusalii [2013] (168-173) ± 30. Predică la Duminica a 5-a după Rusalii [2013] (174-180)

31. Predică la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului [31 iulie 2013] (181-186) ‡ 32. Predică la Duminica a 6-a după Rusalii [2013] (187-191) ‡ 33. Predică la praznicul Schimbării la față a Domnului [2013] (192-199) ‡ 34. Predică despre moarte și ură [7 august 2013] (200-204) ‡ 35. Predică la Duminica a 7-a după Rusalii [2013] (205-211) ‡ 36. Predică la Adormirea Maicii Domnului [2013] (212-217) ‡ 37. Predică la Duminica a 8-a după Rusalii [2013] (218-225) ‡ 38. Predică la Duminica a 9-a după Rusalii [2013] (226-232) ‡ 39. Predică la tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul [29 august 2013] (233-239)‡ 40. Predică la Duminica a 10-a după Rusalii [2013] (240-246)

41. Predică despre slujire [4 septembrie 2013] (247-252) ‡  42.  Predică la nașterea Maicii Domnului [8 septembrie 2013] (253-257) ‡  43. Predică. Teologia trinitară în Dumnezeiasca Liturghie (9 septembrie 2013) (258-264) ‡ 44. Predică la Înălțarea Sfintei Cruci [14 septembrie 2013] (265-270) ‡ 45. Predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci [2013] (271-276) ‡ 46. Predică. La 8 ani de Dumnezeiască Preoție [17 septembrie 2013] (277-281) ‡  47. Predică la Duminica a 18-a după Rusalii [2013] (282-288) ‡ 48. Predică la Duminica a 19-a după Rusalii [2013] (289-294) ‡ 49. Predică la Duminica a 20-a după Rusalii [2013] (295-300) ‡ 50. Predică la Duminica a 24-a după Rusalii [2013] (301-307)

51. Predică la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir [26 octombrie 2013] (308-313) ‡ 52. Predică la Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov [27 octombrie 2013] (314-320) ‡  53. Predică la 36 de ani [31 octombrie 2013] (321-324) ‡  54. Predică la Soborul Puterilor cerești (8 noiembrie 2013) (325-330) ‡ 55. Predică la Sfântul Mare Mucenic Mina [11 noiembrie 2013] (331-334) ‡ 56. Predică la pomenirea Sfântului Patriarh Ioan Gură de Aur [13 noiembrie 2013] (335-340) ‡  57. Predică la pomenirea Sfântului Arhiepiscop Grigorie Palama [14 noiembrie 2013] (341-347) ‡ 58. Predică la pomenirea Sfântului Paisie Velicikovski [15 noiembrie 2013] (348-355) ‡ 59. Predică la pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Matei [16 noiembrie 2013] (356-362) ‡ 60. Predică la Duminica a 26-a după Rusalii [2013] (363-367)

61. Predică la pomenirea Sfântului Mucenic Platon [18 noiembrie 2013] (368-374) ≡ 62. Predică la pomenirea Sfântului Proroc Avdie/ Avdias [19 noiembrie 2013] (375-379) ≡ 63. Predică la pomenirea Sfântului Patriarh Proclu al Constantinopolului [20 noiembrie 2013] (380-386) ≡ 64. Predică la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului [21 noiembrie 2013] (387-393) ≡ 65. Predică la pomenirea Sfintei Mucenițe Cecilia [22 noiembrie 2013] (394-403) ≡ 66. Predică la pomenirea Sfântului Ierarh Amfilohios al Iconiului [23 noiembrie 2013] (404-409) ≡ 67. Predică la Duminica a 30-a după Rusalii [2013] (410-416) ≡ 68. Predică la pomenirea Sfântului Mare Mucenic Mercurie [25 noiembrie 2013] (417-423) ≡ 69. Predică. Ce fel de trăire ortodoxă poți avea fără teologie? (424-430) ≡ 70. Predică la pomenirea Sfântului Grigorie Sinaitul [27 noiembrie 2013] (431-440)

71. Predică la pomenirea Sfântului Ștefan cel Nou [28 noiembrie 2013] (441-450) ≡ 72. Predică la pomenirea Sfântului Acachie Ascultătorul [29 noiembrie 2013] (451-457) ≡  73. Predică la pomenirea Sfântului Ierarh Frumentius al Etiopiei [30 noiembrie 2013] (458-467) ≡  74. Predică la pomenirea Sfântului Profet Naum [1 decembrie 2013] (468-473) ≡  75. Predică la pomenirea Sfântului Profet Amvacum [2 decembrie 2013] (474-481) ≡  76. Predică la pomenirea Sfântului Profet Sofonias [3 decembrie 2013] (482-487) ≡  77. Predică. Dialogul ca ajustare continuă de sine [4 decembrie 2013] (488-493) ≡  78. Predică la pomenirea Sfântului Arhiepiscop Nicolae al Mirei Lichiei [6 decembrie 2013] (494-498) ≡ 79. Predică despre comunicare și familie [7 decembrie 2013] (499-509) ≡ 80. Predică la Duminica a 27-a după Rusalii [2013] (510-518)

81. Predică despre nașterea ca dar de la Dumnezeu [9 decembrie 2013] (519-527) √ 82. Predică despre viața și nevoințele ortodoxe [11 decembrie 2013] (528-536) √ 83. Predică la pomenirea Sfântului Ierarh Spiridon al Tremetusiei [12 decembrie 2013] (537-547) √ 84. Predică la Duminica a 28-a după Rusalii [2013] (548-557) √ 85. Predica zilei de 16 decembrie 2013 (558-565) √ 86. Predica zilei de 17 decembrie 2013 (566-574) √ 87. Predică despre sfătuire [18 decembrie 2013] (575-581) √ 88. Predică despre colindele Nașterii Domnului [21 decembrie 2013] (582-587)

Bibliografie (588-612)

***

Pag. 9: „numai entuziasmul sfânt, adică iubirea și încrederea nețărmurite în Dumnezeu, se nevoiesc cu adevărat și lucrează cu adevărat în Biserică și atrag cu adevărat pe tot omul care e avid sau curios de noutate ontologică”.

*

Pag. 61: „Căci dacă, până la Domnul, moartea era ușa spre Iad chiar și pentru cei Sfinți ai Lui, prin învierea Sa din morți, moartea este o ușă spre Rai, dacă suntem cu totul uniți cu Domnul”.

*

Pag. 94: „Cunoașterea, care nu mă împrietenește cu creatorii surselor studiate, e o cunoaștere care nu mă umple”.

*

Pag. 118: „noi credem și mărturisim, că persoanele treimice sunt veșnice și deoființă și fără de început, chiar dacă Tatăl naște pe Fiul și purcede pe Sfântul Duh. Nașterea și purcederea nu le înțelegem ca evenimente temporale și consecutive, prin care s-ar crea raporturi de anterioritate și de subordonare, ci, potrivit revelării de Sine a lui Dumnezeu, noi credem și mărturisim că niciodată Dumnezeu nu a fost decât Tată, Fiu și Sfânt Duh și că nu există anterioritate și posterioritate în Treime ci egalitate veșnică și desăvârșită”.

*

Pag. 122: „Cine vrea să epureze Ortodoxia de curățirea de patimi, de simțirea harului, de vederea lui Dumnezeu, de îndumnezeirea omului, pentru că susține că a crede înseamnă a avea doar o conduită morală, care nu are nicio consecință transfiguratoare, face din Biserica lui Dumnezeu, cea cu fundament haric și trinitar, o grupare filosofică”.

*

Pag. 307: „A ne scuza, a ne fofila, a ne mângâia, admirativ, lipsa de viață duhovnicească, nu e lozul câștigător. A câștiga în fața lui Dumnezeu…înseamnă să te cunoască și El, după cum pretinzi că Îl cunoști tu. A fi al Lui înseamnă să Te vadă și El, după cum pretinzi că Îl vezi tu”.

*

Pag. 408-409: „Martin Luther a dat cu barda în realitatea „eclesială” desfigurată de romano-catolicism…și „a decretat” prostește, că nu mai avem nevoie de Biserică, de Sfintele Taine, de Sfânta Tradiție, de Sfinți, de Sfintele Moaște, de Sfintele Icoane, de Sfânta Cruce…ci doar de Scriptură și de Dumnezeu. De aceea, Scriptura, singură, ca pomul în deșert, fără lumea în care ea s-a născut, adică fără Biserică și fără interpreții ei, Sfinții, poate fi întoarsă pe toate fețele și răstălmăcită…iar Dumnezeu, Dumnezeul revelației…a fost înlocuit cu dumnezeul protestantismului, de un dumnezeu „pe măsura” omului…și care, inevitabil, e de un exclusivism inexplicabil”.

*

Pag. 435: „omul duhovnicesc, în primul rând, e un om care își acceptă păcatele, neștiințele, limitele, dimensiunile limitate ale experienței sale. De aceea e un om al dialogului și al împreunei-sfătuiri…și nu al aroganței exclusiviste”.

*

Pag. 490: „Dacă te lași învățat…dacă știi să absorbi cunoaștere și experiență de pretutindeni, dacă știi să personalizezi tot ce afli, ce vezi, ce trăiești, ce gândești, ce ești…atunci iubești schimbarea. Schimbarea continuă…”.

*

Pag. 532: „Și reținem de aici câteva semnalmente ale locurilor populate de demoni: vedem năluci înfricoșătoare, care sunt demonii sub diverse deghizări, sub forme umane sau animale, demonii aruncă cu obiecte în noi, auzim zgomote și false fenomene cosmice…și împotriva demonilor se luptă duhovnicește, bisericește, cu armele sfințeniei”.

*

Pag. 571: „Și dacă nu ne recuperăm, în Sinaxare, și pe Sfinții Apusului, de până în 1054, suntem cu mult mai săraci în experiență teologică și duhovnicească. Pentru că de la fiecare Sfânt al Bisericii avem de învățat foarte multe lucruri…atât de actuale pentru noi încât nici nu putem să le intuim…până nu-l cunoaștem mai aprofundat. De aceea, a disprețui pe un Sfânt…a nu dori să înveți de la un Sfânt…înseamnă a te plasa, în mod jalnic, împotriva lui Dumnezeu și împotriva luminării tale”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *