Leul din Sion: expuneri din profețiile lui Amos, Țefania și Hagai

Tatu 1

Silviu Tatu, Leul din Sion: expuneri din profețiile lui Amos, Țefania și Hagai, Ed. Casa Cărții, Oradea, 2008, 193 p.

 ***

Tatu 2

Cartea e formată din trei părți și în fiecare parte a cărții se discută câte un Sfânt Profet.

În Cuvânt înainte, p. 11-12, autorul ne spune că în cartea de față „se recuperează” cărțile Sfinților Amos, Țefania și Hagai „pentru pupitrul și amvonul Bisericii din România”, p. 11.

Introducerea are subtitlul: De ce are teologia relevanță pentru omul contemporan?, p. 15-18.

„teologia are menirea de a oferi o concepție coerentă despre lume și viață”, p. 16.

„Dumnezeu este categoric atunci când Își impune standardul de dreptate asupra Lumii”, p. 23.

„Cuvintele lui Isus nu sunt negociabile. Cristos știe exact situația bisericilor și are avertismente și promisiuni clare”, p. 24.

„Bogăția are capacitatea de a obnubila rațiunea, de a întuneca mintea. Cu cât mai mare este pericolul pentru cei care se complac în imoralitate”, p. 39.

Tatu consideră că profetismul vechitestamentar „nu era o ocupație, ci o misiune. Chemarea o făcea Dumnezeu și slujirea dura atâta timp cât Dumnezeu dorea”, p. 42.

Însă darul profetic nu era și nu este revocabil, pentru că el e dăruit de Dumnezeu pe măsura curățirii și a sfințeniei omului. Iar dacă omul care l-a primit trăiește sfânt, de ce să îi ia Dumnezeu darul, pe care tot El i l-a dat?

„Dumnezeu comunică mai eficient cu cei care i se supun fără obiecții”, p. 48.

Juncane în loc de junici, p. 65.

Autorul are pasaje care pendulează între comunism (p. 72-73), cutremurul din 1977 (p. 74) și ironia la adresa predicii Arhiepiscopului ortodox de Alba Iulia (p. 79). Adică vine până în realitatea imediată cu paralelismele făcute la adresa cărții Sfântului Amos.

„generația SHORTCUT”, p. 107.

Divagațiile pornind de la Țefania (pentru că întreaga carte este o transmutare a teologiei vechitestamentare în câmpul omileticii) încep în p. 115.

În p. 123, autorul propune taxa pe înjurături iar în p. 130-131 se ocupă cu superstițiile românești.

Partea a treia, referitoare la Sfântul Hagai (Agheu în edițiile sinodale românești) începe în p. 153.

În p. 165, de la vioara lui Paganini mâncată de carii, autorul trage concluzia că „același pericol îl paște pe fiecare credincios, care își necinstește stăpânul [se referă la Dumnezeu n.n.] prin nefolosirea darului spiritual încredințat. Nu este de mirare că numeroase biserici au devenit doar niște relicvarii”.

Bibliografia selectivă începe în p. 191.

În care citează și teza de doctorat a unui ortodox: Mircea Basarab, Cartea Profetului Amos. Introducere, traducere și comentariu, p. 191, pe care și eu am citit-o și folosit-o într-un comentariu la Cartea Sfântului Amos, încă neterminat.

Tatu 3

Comentariul lui Emil Brunner la Epistola către Romani

Brunner 1

Dr. theol. Emil Brunner, Epistola către Romani, Ed. Lumina lumii, Sibiu, 1992, 243 p.

 ***

Comentariul e format din 3 părți…și cartea începe cu un Studiu introductiv, p. 3-13, semnat de pastor Ieremie Hodoroabă, după care urmează Introducerea autorului, p. 15-18.

Brunner a fost pastor reformat/ calvin în Obstalden, Elveția, p. 3.

La 35 de ani devine profesor la Universitatea din Zürich, predând Teologie Sistematică și Practică, p. 3.

Brunner își începe Introducerea cărții cu cuvintele lui Luther de la începutul comentariului său la Romani: Epistola către Romani este „adevărata piesă principală din Noul Testament și cea mai clară Evanghelie”, p. 15.

Însă pentru Brunner piesa principală a NT sunt Evangheliile, p. 15. Lucru evident din punct de vedere tradițional.

Prima parte principală are titlul: Neprihănirea lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos, cap. 1-8 și începe în p. 19.

Vorbind despre „neprihănirea lui Dumnezeu”, Brunner spune că „înțelegerea acestui cuvânt…a fost acoperit[ă] multe secole de tradițiile religioase omenești și străine” și din înțelegerea lui s-a născut Reforma, p. 25.

Prima citare din Calvin e în p. 36.

„această neprihănire a lui Dumnezeu nu este câștigată, ci dăruită”, p. 48.

„nu Dumnezeu este cel împăcat, ci…noi suntem împăcați cu Dumnezeu; căci Dumnezeu este cel care face totul”, p. 64.

Autorul neagă sacramentalitatea Botezului: „Botezul nu este un act miraculos care se impune cu forța irezistibilă a naturalului, ci un act spiritual, care rămâne întotdeauna realizat „etic””, p. 75.

În Botez, spune autorul, trăim „o moarte pentru păcat și o moarte pentru lege”, p. 85.

Aversiunea lui Brunner însă față de Lege e nejustificată, atâta timp cât Legea e tot a lui Dumnezeu și nu este o impunere umană.

Viața cea nouă înseamnă o nouă neprihănire, nu numai „terenul” justificării, pe care stăm, ci și forța unei noi umblări, unei noi conduceri a vieții”, p. 101.

Vorbind despre prezența Duhului lui Dumnezeu în noi, Brunner spune că prin aceasta nu trebuie să înțelegem „o înzestrare specială, ocultă sau o experiență mistică, ci faptul fundamental al vieții creștine. Aici se cuprinde totul. Nu există creștini, aparținători ai lui Hristos, care au Duhul și alții care nu au Duhul. A avea Duhul și a avea pe Hristos este unul și același lucru, sau sunt așa de direct legate împreună, încât nu se pot separa și cu greu se pot deosebi”, p. 102-103.

În p. 105, Brunner pune semnul de egalitate între înfiere și îndreptarea numai prin credință.

„Cine nu vrea să sufere cu Hristos, nu are parte nici de slava Sa. Calea creștinului nu este un drum spre înălțimi, ci unul prin vale. Drumul înălțimilor este în cer, nu pe pământ, sau, pe pământ, numai acolo unde nu se știe nimic despre Hristos, despre Cel răstignit”, p. 106.

„Predestinarea, apostolul Pavel o consideră împreună cu ideea asemănării cu Dumnezeu. Chipul Fiului lui Dumnezeu este planul lui Dumnezeu pentru omenire; țelul final al omenirii este de a fi asemenea Lui. În Omul-Dumnezeu Isus Hristos ni se descoperă nu numai cine este Dumnezeu, ci și ceea ce este și trebuie să fie omul în realitate. Isus Hristos este „primul om adevărat”, și anume Hristos înviat; căci numai despre El vorbește apostolului Pavel ca de „primul născut între mulți frați”. Această predestinare se realizează însă numai prin Cuvântul, prin chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare”, p. 111-112.

„În aceste opt capitole apostolul Pavel nu ne-a dat o teorie frumoasă, ci experiența verificată prin proba de foc a suferinței și a luptei”, p. 117.

A doua parte principală începe în p. 119 și se numește: Stăpânirea neprihănirii lui Dumnezeu în istorie, cap. 9, 1 – 11, 36.

A treia parte principală începe în p. 145 și se numește Viața creștinilor, cap. 12, 1 – 16, 16.

„Credința înseamnă a veghea, nu a dormi”, pentru că „prezentul creștinilor este o așteptare a Domnului”, p. 162.

„Viața de creștin, viața în biserică înseamnă: a trăi ca proprietate a lui Hristos, a nu mai avea nicio voință proprie. Dintru început noi aparținem lui Dumnezeu ca făpturi ale Sale”, p. 166.

„Credința acordă libertate interioară, nu exterioară”, p. 159.

Și Brunner consideră că „credința îmi spune cum stau lucrurile între Dumnezeu și mine”, pe când iubirea e cea care îi spune creștinului: „să nu faci nimic ce vatămă pe aproapele, chiar dacă în credința ta ai avea o mie de ori dreptul să faci”, p. 169.

Însă nu putem disocia credința de nădejde și iubire, pentru că toate sunt un întreg unitar și răsar una din alta. Tocmai pentru că cred în Dumnezeu aflu cum trebuie să îmi iubesc aproapele, cu ce iubire și ce nădejde trebuie să am.

Scriptura ne arată că „drumul umilinței este drumul adevărat, drumul care duce la slava învierii”, p. 170.

De la p. 189 începe secțiunea Profil. Câteva noțiuni principale din învățătura Apostolului Pavel.

În p. 197, autorul subliniază faptul că „apostolul Pavel nu spune niciodată că noi primim credința prin Duhul Sfânt, ci întotdeauna primim Duhul Sfânt prin credință (Gal. 3, 2; Rom. 5, 5)”, p. 197.

Însă cum altfel primim credința, fără ajutorul harului dumnezeiesc? A primi harul Duhului prin credință nu exclude faptul că am primit credința prin harul Duhului Sfânt. Pentru că a primi harul Duhului prin credință se referă la o experiență mistică a prezenței harului lui Dumnezeu în noi, pe care o trăim ca oameni ai credinței.

Din p. 222 autorul vorbește despre predestinare, o problemă tipic calvină. Și spune că „mântuirea înseamnă „a fi ales” și a fi ales înseamnă mântuire”, p. 222.

În concluzie: deși autorul a mizat pe acest comentariu, pentru a ne vorbi despre mântuirea prin credință, totuși n-a reușit deloc să ne explice care este relevanța ontologică a conceptului. Și nici ce înseamnă să te lupți cu patimile trupului.

Brunner 2

Despre așteptare și plimbare

Mai rău decât să minți este să amesteci adevărul cu minciuna. Tot timpul. În mod intenționat, calculat. Să amesteci sfințenia altora cu delirul tău și să spui că…e totuna.

Însă minciuna și-a luat dintotdeauna drept paravan adevărul, s-a împletit cu el ca o buruiană, ca o plantă agățătoare pe care o deșiri cu greu.

În peisajul nostru politic, social și spiritual, cel mai bine prinde minciuna…cusută cu ață albă. Și cel mai rău e că oamenii iubesc foarte puțin să caute, să studieze, să cunoască și să se lămurească.

Pentru că preferă să fie serviți, ca la fastfood, cu adevărul livrat la pachet, cu informația culeasă și pusă în poală.

Știm toți…și se laudă mulți…că avem un tezaur al Ortodoxiei imens, de cărți și de învățături ale dumnezeieștilor Părinți, din toate timpurile. Și cu adevărat e imens. Dar tocmai pentru că e prea imens, „e bine” să nu-l cunoască nimeni.

Poporul dreptcredincios să se gândească la el ca la mumiile faraonilor, să-și aducă în continuare, cuminte, colivele și lumânările la Biserică.

Să dezlege sfoara, legată din timp, de la picioarele adormitului, când spune preotul: „Dezleagă, Doamne, pe adormitul robul Tău, de păcatele săvârșite…”.

Poporul dreptcredincios să știe că nu mai există revelații și nici asceză, că tot ce au vorbit vreodată Sfinții Părinți a fost despre cip și despre Antihrist.

Dacă au mai spus și altceva…acum e irelevant.

Și dacă mai vrea totuși să citească ceva, poate să învețe un fel de a citi special, nou inventat pentru condițiile speciale ale acestei epoci, prin care se poate să se ierarhizeze intensitatea enunțurilor în funcție de culoarea propozițiilor.

Ortodoxia ar putea să formuleze răspunsuri la toate problemele lumii. Ar putea să creeze specialiștii care să elaboreze cărți pentru fiecare știință în parte.

Dar la ce bun? La ce bun…dacă mâine vine Antihristul, și oricum nu mai avem timp de nicio carte, ce să mai zic de studii îndelungate?

Fericitul Serafim Rose a spus că „e foarte târziu”, dar…a și studiat și a scris foarte mult și cu foarte multă erudiție și acrivie științifică.

Un „paradox” pe care au uitat să îl rezolve cei care știu numai să decupeze fragmențele mici, micuțe de tot, din gândirea unor coloși, a căror adâncime n-o încearcă niciodată, ca nu cumva să se înece.

S-a spus că cea mai mare minciună a diavolului este să te facă să crezi că el nu există. A zis-o un gânditor din secolul al XVIII-lea (și a reluat-o Dostoievski), atunci când diavolul era într-adevăr preocupat de acest lucru.

Cred că în ultimul timp a schimbat placa: acum e preocupat să te facă să crezi că există și că trebuie chiar să îl aștepți cu fervoare. Și, mai ales, că dacă îl aștepți cu destulă încordare, îl vei și recunoaște.

Numai că s-ar putea să nu îl recunoști deloc…dacă tu nu ești în stare să recunoști nici cele mai „elementare” păcate.

Cum îl vei recunoaște pe „începătorul răutății” și pe „inventatorul tuturor păcatelor”, dacă tu nu poți…nici măcar să-ți vezi lungul nasului?

Dar, mai ales, ca să îl recunoști pe diavol, trebuie să Îl cunoști pe Hristos.

De-atâta așteptare a lui Antihrist, s-ar părea că unii au uitat cu totul de Hristos și poruncile Lui. Au uitat de cuvintele Lui și de aprofundarea lor și de faptul că Hristos se mănâncă și cu gura, și cu inima și cu mintea.

Știu că apolinariștii zilelor noastre n-au nevoie de minte și de aprofundarea învățăturii dumnezeiești, ci au nevoie numai de pastile cu…dinamită ideologică.

I-am tot auzit că ei ar avea „inimă multă”, că sunt „plini de simțire și de trăire”…pe când ăia care scriu și citesc mult, ori se smintesc ca Origen, ori înnebunesc ca Eminescu…și nici n-au inimă. Sunt „nemuritori și reci” și…mai bine lăsați-i să moară, că le luăm cărțile după

E o adevărată revărsare de trăire ortodoxă în ziua de astăzi, pe toate dealurile și câmpiile, pe la toate mănăstirile și chiar pe la casele credincioșilor.

Cum nu există aparat de măsurare a trăirii duhovnicești sau a megalopsihiei, să tot asculți de la mulți cât de plini de dragoste și de însuflețire sunt ei.

Și e adevărat, că atunci când vezi cum bat țara în lung și în lat cu pelerinaje, sau pe la conferințe despre de toate și nimic (și la care se râde mult și cu voioșie, semn bun de sănătate), cum umplu blogurile cu texte copiate…îți vine greu să îi mai contrazici.

Și-i tot asculți, ca pe balade

Căci se pare că de la comunism tot au învățat ceva: să transforme în basm tot ce e sfânt, să îl prezinte ca ceva naiv și ușor de înțeles, și apoi să se autoprezinte ca niște veritabili Feți-Frumoși. Care salvează neamul.

Când e vorba despre asta, sunt toți talentați precum Creangă la împletit povești.