Primii episcopi ai Bisericii potrivit Constituțiilor apostolice

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

Primii episcopi ai Bisericii potrivit Constituțiilor apostolice

Astfel[1], [primul episcop] al Ierusalimului, a fost Iacovos, fratele Domnului, care a fost omorât, al doilea a fost Simeon al lui Cleopa, iar al treilea a fost Iudas al lui Iacovos.

Iar primul [episcop] al Chesariei Palestinei a fost Zacheos, cel care a fost vameș, după care [a urmat] Cornilios și al treilea a fost Teofilos.

[Primul episcop] al Antiohiei a fost Evodios, [hirotonit] de către mine, Petru[2], și [al doilea] a fost Ignatios, [care a fost hirotonit] de către Pavel[3].

Primul [episcop] al Alexandriei a fost Annianos, care a fost hirotonit de către Marcu, Evanghelistul, al doilea a fost Avilios, [hirotonit] de către Luca, și el Evanghelist.

Pentru Biserica Romei, primul [episcop] a fost Linos al Claudiei, [hirotonit] de către Pavel, iar Climis, după moartea lui Linos, a fost hirotonit ca al doilea [episcop], de către mine, Petru[4].

[Primul episcop] al Efesului a fost Timoteos, [hirotonit] de către Pavel, și [apoi] Ioannis, [hirotonit] de către mine, Ioannis[5].

Primul [episcop] al Smirnei a fost Ariston, apoi Strateas Loidos și al treilea Ariston.

[Primul episcop] al Pergamului a fost Gheos și al Filadelfiei a fost Dimitrios, [hirotonit] de către mine[6].

[Primul episcop de] Cheghrea a fost Luchios, al Critisului[7] a fost Titos, Dionisios [8] în Atena, Martonis în Finichi Tripoleos, în Frigia Laodiceei a fost Arhippos, în Colosse a fost Filimon, în Beria Macedoniei a fost Onisimos Filimonos, Crischis pentru Bisericile Galatiei, Achilas și Nichitis pentru parohiile Asiei, Crispos pentru Biserica Eghinei. [Cu toții fiind hirotoniți] de către Pavel[9].


[1] Traducere din limba greacă făcută de către Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș. După ediția: Constitutiones Apostolicae: textum graecum recognovit, praefatus est, annotationes criticas et indices subiecit, ed. Guil Ültzen, Ed. Suerini et Rostochii: Sumtibus Stillerianis, 1853, p. 186-187.

[2] Sfântul Apostol Petru.

[3] Sfântul Apostol Pavel.

[4] Sfântul Apostol Petru.

[5] Sfântul Apostol Ioan.

[6] Presupun că e tot o asumare a Sfântului Apostol Ioan.

[7] Insula Creta. A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Creta.

[8] Sfântul Dionisie Areopagitul.

[9] Sfântul Apostol Pavel.

Istorie 4. 57

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

(vol. 4)

***

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a, a 37-a, a 38-a, a 39-a, a 40-a, a 41-a, a 42-a, a 43-a, a 44-a, a 45-a, a 46-a, a 47-a, a 48-a, a 49-a, a 50-a, a 51-a, a 52-a, a 53-a, a 54-a, a 55-a, a 56-a.

***

În timp ce „afară ninge și bate vântul” (7 decembrie 1959), Preda vorbește despre insulină și chinurile ei[1].

Pe 8 decembrie 1959 e vizitat de Miron Radu Paraschivescu, pe care îl găsește „slăbit și împuținat”[2]. Dar mai grave sunt „aventurile lui cu femeile și locuințele”[3].

În aceeași zi amintește despre faptul că Paraschivescu i-a spus că are geniu. Pe când el a considerat că e prea mult. Că are doar talent[4]. După care adaugă: „i-am spus că mă mulțumesc deocamdată cu talentul și, dacă voi avea putere de muncă, voi deveni și genial[5].

De unde înțelegem că pentru Marin Preda a fi genial însemna a produce cărți valoroase și nu a fi o persoană extraordinară, care se produce în mediul cultural.

Începe să scrie despre „legătura” lui cu Eta[6]. „Măgarii” Jianu și Crohmălniceanu nu îl vizitează la spital[7]. „Tovarășul Calcan nu e de găsit[8].

Eta e mereu mângâiată cu apelativul de „mititica”[9].  „Ne-am îndrăgostit repede, în câteva săptămâni, aveam nevoie unul de altul!”[10]. La o lună după ce a întâlnit-o, Preda a început să lucreze la Risipitorii[11].

Și în aceeași zi de miercuri, 23 decembrie 1959, autorul ne mărturisește ceva foarte important, dacă vrem să înțelegem scriitura sa. Și anume faptul că „conștiință de sine obosește spiritul”[12].

Conștientizarea de sine însă e urmarea unei continue luminări a duhului nostru de către Dumnezeu. Așa că nu e un rău ci cel mai mare bine.

El însă nu dorea să fie conștient de sine. Pentru el, conștiința de sine era un rău, care trebuia tăiat din rădăcină[13]. Motivația? Pentru că această conștientizare de sine i-a furat „candoarea și naivitatea”[14].

Pentru că avea nevoie să descopere caractere și fapte de viață pentru a scrie și nu să știe drama pe propria-i piele. Și-ar fi dorit să scrie distant față de durere.

Jurnal foarte intim începe în anul 1964. Și în primele rânduri ale lui, Preda afirmă că jurnalul trebuie editat postum[15].

Pe 2 mai 1964 a fost la țară să își vadă mama[16]. Adică în Siliștea-Gumești, județul Teleorman. Mama lui locuia pe atunci cu fiica ei[17]. Și i-a spus că și-a visat bărbatul…Preda abia putând să-și stăpânească lacrimile[18].

Despre tatăl lui, autorul spune că „a fost necredincios din pricina bucuriei lui prea mari de a trăi[19]. Și a trăit revoltă, indignare și frică văzând „ce făcea bătrânețea” din el[20].

Nu și-a putut privi tatăl decât pentru o clipă, atunci când era în coșciug[21]. De ce? Pentru că „nu era el”[22]…cel pe care îl vedea în coșciug.

A plecat din sat la o jumătate de oră după ce și-a înmormântat tatăl[23].

Revolta sa împotriva falșilor scriitori, care trăiau cu sinecuri de la partid: „Săraci și ignorați [i-]am avut pe Eminescu și Caragiale, bogați nu vom avea decât lăcranjeni, beniuci, jebeleni, stoieni. Adică nimic[24]. O însemnare din 14 mai 1964.

Pe 28 mai 1964, Preda spune că pe la vârsta de 12 ani considera că este „o greșeală” faptul că s-a născut[25]. Pentru că era „slab, aveam înțelegerea greoaie, înfățișarea mizerabilă”[26]…și dorea să moară[27]. Acum, „la patruzeci de ani, dimpotrivă, am sentimentul că dacă aș muri s-ar produce o greșeală[28].

Pe 25 iunie 1964, Marin vorbește despre sentimentul de „gândire prizonieră”[29] pe care i-l dădea comunismul. Și tot atunci, despre faptul că Nichita Stănescu, Fănuș Neagu, Nicolae Velea și generația de după el sunt „și mai obsedați de ierarhie și de acaparare de bunuri și privilegii”[30].

În noiembrie 1966 și-a cumpărat un Fiat 1300, „cu 120 pe oră”[31]. Iar pe 25 ianuarie 1967 ne anunță că a terminat vol. al 2-lea din Moromeții, pe care îl dorea în 4 volume, sub titlul Comedia țărănească[32].

A scris Moromeții 2 în două versiuni…„din pricina cumplitului trac, care mă paraliza la ideea de a continua un personaj, deja intrat în familia literară a personajelor noastre de la Dinu Păturică la Ion”[33].

Împreună cu Eta a fost în Franța (mai-iunie), în Italia (octombrie) și în Austria (noiembrie 1965)[34].

Mama lui Preda a murit la 88 de ani și au dus-o la groapă cu „o căruță simplă, trasă de doi boi, trimisă de colectivitatea țărănească”[35]. Sunt cuvintele lui Marin. Și tot ale lui…când au îngropat-o: „patru bărbați voinici au legat sicriul ținându-l în frânghii, l-au coborât jos în rana pământului, i-au bătut capacul sub țipetele fetelor și ale muierilor, apoi au început să arunce pământ peste ea…”[36].

Într-un interviu din 18 august 1965, dat lui Victor Crăciun[37], Preda vorbește despre cititul detașat de după apariția cărții. La romanul Risipitorii, scrisul detașat l-a trăit la 2 ani după editare[38].

Fișele de lucru la romanul Delirul încep din p. 289. E vorba despre însemnări din anul 1973[39].

Își notează că nu a mai bătut alcool și cafea de o lună de zile[40]. Dar și despre „vremurile cumplite” dintre 18 și 25 de ani[41].

Pentru Moromeții a citit presa acelor vremuri de la Academie[42].

Cf. n. 1, p. 293, un „grup de zece legionari, studenți la teologie, l-au ucis în spital pe Vasile Stelescu (care dorea să ia locul Căpitanului)” iar din nota următoare aflăm că un grup de 3 legionari l-a ucis pe prim-ministrul liberal și președintele PNL, I. G. Duca, în gara Sinaia, pe 29 decembrie 1933. Cei 3 legionari care l-au ucis pe Duca au fost Nicolae Constantinescu, Ion Caranica și Doru Beldimache[43].

Despre convorbirea lui Gheorghiu Dej cu Zaharia Stancu între p. 296-298. Dej îi mărturisește cum a fost la Moscova, cum a așteptat 3 zile să fie primit de Stalin…și ce-a vorbit cu el[44].

Și aflăm din această convorbire cum că e ideea lui Stalin Canalul Dunăre-Marea Neagră și faptul de a trimite burghezia acolo, pentru ca să lucreze la construirea canalului[45]. Tot ideea lui Stalin a fost reforma monetară din România, care favoriza pe muncitor în detrimentul celor cu bani. Și i-a promis lui Dej „schimburi avantajoase de mașini și utilaje, contra produse…de industrie ușoară”[46].

Dănălache interzice accidentele pe CFR[47]. Iar Hitler era „o pasăre ucigașă, foarte dotată, având geniul marilor cuceritori și reprezentând o primejdie pentru toți semenii săi”[48].

Lui Hans nu i-a plăcut excesul de înjurături românești[49]. Ilie Murgu este „un bou cu nume de cal”[50]. Insațietatea sexuală a femeii[51].

Amețeala germanilor[52] produsă de megalomania lui Hitler.

Doctorul Spurcaciu[53]. Troțki a primit „un târnăcop în cap” după ce „a ucis și a spânzurat” [54] atâția.

Își planificase să îl bage și pe Țugurlan în Delirul, dar nu a mai făcut-o[55].

Hitler mânca dimineața „dulceață cu frișcă și bucăți de ciocolată”[56].

„Cosorul lui Moceanu”[57]. „Starea de spirit a ziaristului se schimbă treptat[58]. Roșioru Fănică, Tutu Vasile, Plăcintă Eustațiu[59].

Notele pentru Delirul se termină în p. 412 și cele la Cel mai iubit dintre pământeni încep în p.  437.

Notele la Cel mai iubit…sunt pe 31 de pagini nedatate[60]. Moartea grea a păcătoșilor[61]. Marghița[62]. „E lovit de dragoste sau de moarte?”[63].

Directorul de școală, ca să vezi treabă!, „ținea cu șmecherii, că era șmecher, ținea cu hoții, că era hoț. Ținea cu curvele, fiindcă era curvar[64].

Cum se fură în România[65]. „Comuna Cârcâdații din deal”[66].

Sora Pipuleanca este îndrăgostită de Vatică[67]. Anghelache și Pațanghel[68]. Tovarășul Fundea[69].

Din p. 509 începe un interviu pe care i l-a dat Sânzianei Pop și care a fost publicat în Luceafărul, nr. 20, din 18 mai 1974[70].

L-a cunoscut pe Geo Dumitrescu în 1942[71].

Rebreanu a fost un model pentru el dar nu și Sadoveanu[72]. Preda considera „generația” literară ca pe „o familie”[73].

Mărturisește că a vrut să fie învățător[74]. A citit pe islaz, când se ducea să pască caii, pe la 13 ani, Scriptura și pe Descartes[75].

Dacă unele cărți îl „pot strivi pe un copil”[76], atunci „un răsărit de soare poate să fie o întâmplare magică care să țină locul unei biblioteci. Cu condiția ca, mai târziu, biblioteca în nici un chip să nu[-i] lipsească[77].

Din p. 519 începe un interviu acordat lui Mihai Ungheanu. Publicat în Luceafărul, nr. 17, din 1975. În care afirmă: „toate ființele umane existente pe pământ fac istorie[78].

La o întâlnire cu studenți și profesori, din 1980, după ce apăruse romanul Cel mai iubit…[79], Marin a spus publicului din sală că îl crede pe Tolstoi „în totalitate” în scrisul său dar pe Balzac „nu…întotdeauna”[80]. Dimpotrivă, eu îl cred mai degrabă pe Balzac în scrisul său și nu îmi plac exagerările nihiliste ale lui Tolstoi.

Îi dă replica din nou lui Dostoievski, spunând că „eu cred mai mult în oameni, în omenie[81] și mărturisește că nu este rău cu personajele sale[82].

Poporul german a fost „împins în prăpastie de Hitler”[83]. Și cartea se termină cu moartea lui Tolstoi, care, atunci când și-a dat duhul, a spus „Il faut foutre le camp, adică, în traducerea mea, trebuie să spălăm putina!”[84].

Nu am avut nicio surpriză în ceea ce îl privește pe Marin Preda. Dimpotrivă, intuiam că era atent la tot ce se întâmplă și, am înțeles și mai mult, de ce este o expresie vie a ceea ce înseamnă a simți ritmul vieții teleormănene: pentru că nu și-a trucat viața la nivel literar. Nu și-a literaturizat-o până la desființare.


[1] Marin Preda, Jurnal intim * Carnete de atelier, introd. de Eugen Simion, ed. îngrijită de Eugen Simion și Oana Soare, Ed. Cartex Serv., București, 2007, p. 249.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Idem, p. 250.

[5] Ibidem.

[6] Idem, p. 254.

[7] Idem, p. 255.

[8] Idem, p. 257.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] Ibidem.

[15] Idem, p. 263.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem.

[18] Idem, p. 264.

[19] Ibidem.

[20] Idem, p. 265.

[21] Idem, p. 266.

[22] Ibidem.

[23] Idem, p. 267.

[24] Idem, p. 268.

[25] Ibidem.

[26] Ibidem.

[27] Ibidem.

[28] Ibidem.

[29] Idem, p. 270.

[30] Ibidem.

[31] Idem, p. 274.

[32] Ibidem.

[33] Ibidem.

[34] Idem, p. 274-275.

[35] Idem, p. 280.

[36] Idem, p. 281.

[37] Idem, p. 284.

[38] Idem, p. 282.

[39] Idem, p. 282, n. *.

[40] Idem, p. 290.

[41] Idem, p. 291.

[42] Ibidem.

[43] Idem, p. 293, n. 2.

[44] Idem, p. 296-297.

[45] Idem, p. 297.

[46] Ibidem.

[47] Idem, p. 302.

[48] Idem, p. 303.

[49] Idem, p. 304.

[50] Ibidem.

[51] Idem, p. 305.

[52] Idem, p. 310.

[53] Idem, p. 326.

[54] Idem, p. 327.

[55] Idem, p. 329 și Idem, p. 329, n. 4.

[56] Idem, p. 330.

[57] Idem, p. 334.

[58] Idem, p. 352.

[59] Idem, p. 366.

[60] Idem, p. 437, n. *.

[61] Idem, p. 441.

[62] Idem, p. 444.

[63] Idem, p. 445.

[64] Idem, p. 446.

[65] Idem, p. 447.

[66] Idem, p. 451.

[67] Idem, p. 460.

[68] Idem, p. 466.

[69] Idem, p. 486.

[70] Idem, p. 509, n. *.

[71] Idem, p. 509.

[72] Idem, p. 511.

[73] Idem, p. 512.

[74] Idem, p. 514.

[75] Ibidem.

[76] Ibidem.

[77] Ibidem.

[78] Idem, p. 521.

[79] Idem, p. 525, n. *.

[80] Idem, p. 526.

[81] Ibidem.

[82] Ibidem.

[83] Idem, p. 527.

[84] Idem, p. 531.

Predică la Duminica a 32-a după Rusalii [2014]

Iubiții mei,

Evanghelia de azi [Lc. 19, 1-10] ne vorbește despre o altfel de excludere a oamenilor.

Despre excluderea făcută…în mijlocul societății.

Despre cum poți fi marginalizat și minimalizat chiar și atunci când ești în prim-planul societății.

Și astfel, dacă cei 10 leproși de duminică era exclușii de la marginea cetății, pe motiv de boală, după cum era prescripția Legii…Zacheos este exclusul din mijlocul societății, pentru că era întâiul între vameși [arhitelonis] și bogat [plusios] [v. 2].

Și când ai o funcție și o poziție socială pe care toți o detestă, pentru care ești blestemat de toți…pentru că le ai în mod nedrept…te simți singur în mijlocul tuturor.

Pentru că nu numai săracii sunt singuri ci și bogații și infractorii și neiubiții de tot felul sunt singuri.

Singurătatea fără ochi…sau cea cu ochi mulți împrejur…e la fel de dureroasă.

E depersonalizantă…dacă nu ai o mare experiență duhovnicească.

Ba chiar e mai dureroasă cea din urmă, singurătatea în mijlocul oamenilor…când vezi oameni în jurul tău, când vezi tot felul de oameni…și tu nu ai niciun prieten! Adică niciun om care să te înțeleagă, și să te iubească tocmai pentru că te înțelege, și să îți fie aproape tocmai pentru că dialogul prieteniei înseamnă vindecarea de necomuniune.

Și pentru că detestatul șef al vameșilor era singur…și „mic de statură” [v. 3], mic de înălțime…a vrut să Îl vadă pe Domnul…fapt pentru care s-a urcat într-un sicomorea [v. 4, GNT] ca să Îl vadă.

Sfantul Apostol ZacheosAșa cum îl vedem în această Sfântă Icoană…din care s-a scos mulțimea de oameni [v. 3], realitatea brută…și s-a lăsat doar dialogul convertitor între Domnul și Zacheos.

Și e foarte important sensul acestei surprinderi iconice a realității convertirii lui Zacheos!

Pentru că iconarul nu ne duce în casa lui Zacheos, acolo unde el promite să dea milostenie și să repare prejudiciile făcute…ci ni-l prezintă pe Zacheos din momentul când a început convertirea lui…

Pentru că convertirea lui a început în copac…atunci când L-a văzut pe Domnul, când a dat cu ochii de El și a înțeles că trebuie să Îi urmeze

Când a înțeles că El are răspunsurile vieții sale.

Căci convertirea începe când crezi în Cel ce te cheamă, când te predai Lui, când înțelegi că adevăratul tău drum e cu Dumnezeu.

Tocmai de aceea a răspuns imediat chemării Lui [v. 5]…și Domnul, cu adevărat, a rămas în casa Lui, în casa sufletului său.

Pentru că a te converti…a te lăsa schimbat de Dumnezeu spre ceea ce El dorește să faci…înseamnă a rămâne cu Dumnezeu tot timpul. A fi cu El, în tine însuți, oriunde mergi și orice faci.

Pentru că de aici încolo, raportarea lui Zacheos și a noastră, a celor ce am crezut în Dumnezeu, ca și Sfântul Apostol Zacheos, e din interiorul nostru…e pentru că asta ne dorim cu tot sufletul…și nu pentru că cineva ne poruncește „să fim credincioși” și „să facem lucruri bune” în viața noastră.

Tocmai de aceea e o mare diferență, în Biserică, între cei care vin la Biserică pentru că s-au convertit, au fost schimbați de Dumnezeu, L-au cunoscut în mod profund și vor să fie toată viața și veșnicia cu Dumnezeu și…cei care vin pentru că așa au moștenit de la părinți…sau vin ca să vadă cum e…sau vin pentru anumite necazuri sau pentru anumite nelămuriri.

Convertiții însă sunt cei pe care Și-i dorește Dumnezeu!

Pentru că ei fac de plăcere, cu bucurie, voia lui Dumnezeu…nu așteaptă ca să fie dădăciți prea mult…nu așteaptă să li se spună că trebuie să facă binele…ci ei fac binele după măsura inimii lor.

Însă Sfântul Zacheos L-a crezut pe Domnul…pentru că s-a văzut gol în fața Lui.

S-a văzut singur, neîmplinit, un avar nesimțit…un indiferent la durerile altora…

Averile și le-a considerat o mare pagubă, o mare golătate și singurătate interioară…atunci când a simțit că milostenia e adevărata avere a omului iar adevărata bunătate și împlinire interioară e ascultarea de voia lui Dumnezeu.

Și-a venit în fire!

A recunoscut că milostenia e bună, că dialogul e bun, că ospitalitatea e bună, că dreptatea e binele omului…și că tot binele pe care îl facem e mântuire a noastră.

De aceea, începutul convertirii, al schimbării interioare e considerat de Domnul un astăzi al mântuirii…pentru că „Astăzi [simeron] s-a făcut mântuire [sotiria] casei acesteia!” [v. 9, GNT].

Pentru că Domnul știa că odată ce se convertește un om cu adevărat…se va converti și casa lui…și mulți alții…pentru că exemplul său aprinde credința și în alții.

Și așa ajunge exclusul și blamatul Zacheos Apostol al Domnului. Pentru că El caută în adâncul omului…îl vede abisal pe om…și îl cheamă să facă lucrurile de care era în stare…dar de care nu se credea în stare.

Iar toate aceste exemple, care premerg Triodului, sunt pentru ca să ne arate că Dumnezeu găsește Sfinți…acolo unde noi vedem doar ratați.

Că, în definitiv, nimeni nu e ratat, nimeni nu e exclus, nimeni nu e impropriu pentru Împărăția lui Dumnezeu, dacă se întoarce la El și face voia Lui.

Iar această predică a Domnului față de noi e cu totul încurajatoare.

Pentru că una e să știi că Dumnezeu nu procedează ca oamenii, nu îți închide poarta pocăinței…nu te exclude dacă vrei să te curățești de patimi…și alta e să ai o perspectivă torționară a lui Dumnezeu, exclusivistă, unde El taie și spânzură…fără să țină cont…de ce vrea și omul…

Dumnezeul Bisericii, Dumnezeul care ni S-a revelat nouă, e Dumnezeul bunătății și al milostivirii, Care e drept în bunătatea Sa și preamilostiv în iubirea Sa față de oameni.

Dar Care nu îl mântuiește pe om cu forța…ci îl umple de har și de toată bunătatea pe măsura dorinței lui, a încordării lui, a ascezei lui.

Tocmai de aceea mântuirea e sinergică în Ortodoxie, e conlucrare între Dumnezeu și om tot timpul…e pe cât dorește omul.

Așa se explică diferențele mari între Sfinți: pentru că fiecare L-a iubit pe Dumnezeu și a împlinit voia Lui pe măsura la cât a înțeles și la cât a dorit să fie cu El.

Mântuirea e drum continuu cu Dumnezeu, e curățire continuă de patimi, e umplere de sfințenia Lui.

De aceea, nicio greutate, nicio piedică, niciun potrivnic nu ne poate smulge relația noastră cu Dumnezeu, pentru că ea este rămânere cu Dumnezeu și în slava lui Dumnezeu, în adâncul ființei noastre.

Da, „Fiul omului a venit să caute [zitise] și să mântuiască [sose] pe cel pierdut/ distrus/ pierit [to apololos]” [v. 10, GNT]!

A venit să-l mântuiască pe cel care crede că nu mai are nicio…alternativă, nicio scăpare…

A venit să-l mântuiască pe cel disprețuit.

A venit să-l mântuiască pe cel singur, pe cel bolnav, pe cel încurcat în minciună și eroare, în fraudă și incompetență, în nesiguranță și în superbie.

A venit să îl mântuiască pe cel care se consideră „elitist”, „iluminat”, „prosper”…și să îl facă să înțeleagă că e păcătos, mic și meschin.

Pentru că mântuirea, la Dumnezeu, nu înseamnă să îți laude impostura și nesimțirea…ci să ți le facă într-atât de mult dezgustătoare…încât să vrei să scapi de ele ca de o stare de greață.

Fiul omului a venit ca să caute omul în noroi, în cârciumă, în bordel, în minciuna de sine, în ratare…

El ne caută mereu pentru ca să ne arate cât de simplă și de duioasă e mântuirea: ca recunoașterea de sine, ca lacrimile, ca întoarcerea din iad, ca simplitatea, ca bunătatea.

Însă pe cei pierduți/ pe cei distruși/ pe cei ruinați interior Dumnezeu…îi caută pentru ca să îi facă uimire pentru oameni.

Să le arate oamenilor pe cine desconsiderau ei, pe cine nu dădeau doi bani…și din care Dumnezeu iată ce face, iată ce minuni face cu ei!

Sfântul Zacheos a devenit Apostol al Lui și e pomenit pe 20 aprilie.

El a fost primul episcop al Cezareei Palestinei, cf. Constitutiones Apostolicae 7, 46, în Constitutiones Apostolicae: textum graecum recognovit, praefatus est, annotationes criticas et indices subiecit, ed. Guil Ültzen, Ed. Suerini et Rostochii: Sumtibus Stillerianis, 1853, p. 186.

Iar sicomorul în care Sfântul Zacheos s-a urcat, ca să Îl vadă pe Domnul…e până azi un loc de închinare sfântă pentru ortodocși.

Și e încă în picioare…pentru ca să ne amintească de verticalitatea vieții care se cere de la noi.

Așadar, iubiții mei, după ce am văzut și zăpada și viscolul venite pe pământ românesc, să-I mulțumim Domnului pentru grija ce ne-o poartă!

Pentru că El trimite ploaie și ninsoare, ne dă vânt bun și soare prielnic, pentru ca în toate să simțim prezența și bunătatea Lui.

Iar dacă Sfântul Zacheos L-a simțit pe Dumnezeu și dimpreună cu el milioane de oameni, care de 2.000 de ani au slujit și Îi slujesc Domnului, pentru toate acestea trebuie să fim recunoscători, pentru că Biserica Sa merge peste veacuri plină de biruință.

Iar noi, ca ortodocși, nu avem dubii în ceea ce privește Biserica lui Dumnezeu, pentru că suntem în Biserica ce vine de la Domnul și de la Apostolii Lui…dar avem întotdeauna nevoie de a împlini voia lui Dumnezeu și de a vesti mila Lui cu oamenii.

Dumnezeu să ne întărească pe toți pentru a duce vestirea Lui peste tot, ca prin tot ceea ce facem și spunem să se vadă luminarea și mila Lui cu noi. Amin!