Primii episcopi ai Bisericii potrivit Constituțiilor apostolice

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

Primii episcopi ai Bisericii potrivit Constituțiilor apostolice

Astfel[1], [primul episcop] al Ierusalimului, a fost Iacovos, fratele Domnului, care a fost omorât, al doilea a fost Simeon al lui Cleopa, iar al treilea a fost Iudas al lui Iacovos.

Iar primul [episcop] al Chesariei Palestinei a fost Zacheos, cel care a fost vameș, după care [a urmat] Cornilios și al treilea a fost Teofilos.

[Primul episcop] al Antiohiei a fost Evodios, [hirotonit] de către mine, Petru[2], și [al doilea] a fost Ignatios, [care a fost hirotonit] de către Pavel[3].

Primul [episcop] al Alexandriei a fost Annianos, care a fost hirotonit de către Marcu, Evanghelistul, al doilea a fost Avilios, [hirotonit] de către Luca, și el Evanghelist.

Pentru Biserica Romei, primul [episcop] a fost Linos al Claudiei, [hirotonit] de către Pavel, iar Climis, după moartea lui Linos, a fost hirotonit ca al doilea [episcop], de către mine, Petru[4].

[Primul episcop] al Efesului a fost Timoteos, [hirotonit] de către Pavel, și [apoi] Ioannis, [hirotonit] de către mine, Ioannis[5].

Primul [episcop] al Smirnei a fost Ariston, apoi Strateas Loidos și al treilea Ariston.

[Primul episcop] al Pergamului a fost Gheos și al Filadelfiei a fost Dimitrios, [hirotonit] de către mine[6].

[Primul episcop de] Cheghrea a fost Luchios, al Critisului[7] a fost Titos, Dionisios [8] în Atena, Martonis în Finichi Tripoleos, în Frigia Laodiceei a fost Arhippos, în Colosse a fost Filimon, în Beria Macedoniei a fost Onisimos Filimonos, Crischis pentru Bisericile Galatiei, Achilas și Nichitis pentru parohiile Asiei, Crispos pentru Biserica Eghinei. [Cu toții fiind hirotoniți] de către Pavel[9].


[1] Traducere din limba greacă făcută de către Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș. După ediția: Constitutiones Apostolicae: textum graecum recognovit, praefatus est, annotationes criticas et indices subiecit, ed. Guil Ültzen, Ed. Suerini et Rostochii: Sumtibus Stillerianis, 1853, p. 186-187.

[2] Sfântul Apostol Petru.

[3] Sfântul Apostol Pavel.

[4] Sfântul Apostol Petru.

[5] Sfântul Apostol Ioan.

[6] Presupun că e tot o asumare a Sfântului Apostol Ioan.

[7] Insula Creta. A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Creta.

[8] Sfântul Dionisie Areopagitul.

[9] Sfântul Apostol Pavel.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *