Doctrina Trinității sociale în teologia lui Cornelius Plantinga jr. [1]

Platinga 1
Ciprian Simuț, Doctrina Trinității sociale în teologia lui Cornelius Plantinga jr., editare teologică de Corneliu C. Simuț, editare literară de Ramona Simuț, Ed. Universității Emanuel, Oradea, 2011, 160 p.

*

Platinga 2Cartea e formată din date despre Plantinga jr., Introducere (p. 11-14), 8 capitole, Concluzii (p. 145-148) și Bibliografie (p. 149-160).

Datele despre Plantinga jr. sunt din lincul din titlu și el e calvin/ reformat, p. 9.

*

Însă, ca în toate cărțile sale pe care eu le cunosc (5 dintre ele), Ciprian Simuț nu dă citate din autorii pe care îi studiază ci prelucrează datele teologiei lor în termeni proprii. Încât nu știi care e Simuț și care e Plantinga jr. Nu știi cui îi aparțin afirmațiile. Asta una la mână…

În al doilea rând, el scrie o carte pentru ca să comenteze o altă carte a unui teolog. E ori în polemică cu o altă carte, până la desființarea ei ori e laudativ la adresa ei și nu are nicio poziție critică față de ea. Scrie carte la carte…dar îmi introduce o grămadă de note la subsol și cărți la bibliografie. Note și cărți însă care nu au nimic de-a face cu comentariul.

Și citările acestea auxiliare complică și mai mult lucrurile, pentru că nici din acelea nu citează textual. Mai pe scurt: citările de cărți la subsol sunt de umplutură…pentru că el polemizează cu sau laudă o singură carte.

*

În cartea de față, cartea discutată este Trinity, Incarnation, and Atonement, a lui Ronald J. Feenstra și  Plantinga jr, din 1989.

Din ea, Ciprian Simuț citează de 5 ori în cap. 1, o dată în cap. 2, de 5 ori în cap. 3, o dată în cap. 4, de 17 ori în cap. 5, de 10 ori în cap. 6, de 24 de ori în cap. 7 și de 16 ori în cap. 8. Dar alături de unica și singura carte a lui Plantinga jr., Simuț citează încă 12 pagini de bibliografie, care nu au nimic de-a face cu titlul.

Așa că modul său de a scrie e foarte permeabil pentru plagiat, pentru impostură, pentru că e permeabil pentru diletantism teologic. Pune una în titlu și tratează altceva între coperțile cărții, fără să citeze din carte. Fapt pentru care nu au nicio credibilitate pentru mine studiile sale, până nu citesc și eu cărțile sursă, adică pe cele discutate de el. Pentru că numai așa pot să știu cum arată textul…și ce interpretare a primit ea în optica lui Simuț.

Dacă nu trece la un mod de a scrie urmăribil pas cu pas de către cititor, adică în care citările din cărți să fie la vedere, citatele să fie traduse și să fie o înlănțuire clară a subiectului, scrisul său e falimentar. Și e păcat să muncească în van la cărți care nu ne lămuresc nimic.

*

Însă cartea de față e prima dedicată soției sale, Ramona.

În Introducere, autorul afirmă că greșelile din doctrina despre Trinitate se repercutează în soteriologie, p. 11. E adevărat! Se repercutează în toată teologia. Lucru spus și de autor în p. 37: „interpretarea greșită a doctrinei Trinității va influența negativ toate celelalte doctrine, pentru că acestea nu se definesc independent unele de altele”.

În p. 13, el spune că „doctrina despre Trinitate presupune ca în cadrul Trinității să existe comunicare”. Însă Trinitatea arată că există comunicare și comuniune.

Plantinga jr. folosește termenul de perihoreză, p. 13, însă el crede că „Trinitatea este monistă, iar Dumnezeu poate fi numit Unul Dumnezeu”, p. 14. Adică vorbește despre Treime pentru ca să nege Treimea, dacă se întoarce la unitatea de ființă a Treimii gândită filosofic, ca și în romano-catolicism.

Însă Simuț nu ne arată unde a spus Plantinga jr. afirmația abia discutată. Noi trebuie să îl credem „pe cuvânt”…și, mai ales, să credem că „întotdeauna are dreptate”, atunci când afirmă una sau alta.

Dacă citatul era la vedere…atunci trăgeam concluzia de unii singuri, fără el. Dar dacă nu există niciun citat…ești „nevoit” să îl crezi, până când ajungi la autorul citat…și îl citești și tu.

Cap. 1 începe în p. 14. În p. 16 scrie de două ori oiconomică în loc de iconomică. În p. 17, „glorificarea” lui Dumnezeu, cu sensul de lăudarea Lui. Iar fiecare persoană a Treimii îndeplinește „o slujbă specifică”, p. 17.

Dacă până în p. 18 a vorbit despre Plantinga jr. și despre ce înseamnă pentru el sursele triadologiei (Scriptura și crezurile), în p. 19, fără niciun rost, a sărit la Moltmann.  Pentru ca să ne spună ce crede Moltmann despre „persoană și relație în cadrul Trinității”. Dar dacă vrea să ne învețe despre Moltmann trebuie să scrie altă carte, mai explicită…pentru că din asta și așa nu înțelegem deloc ce spune el…și ce spune Plantinga jr. despre Treime.

Termină cu Moltmann, citează din Colin Gunton în p. 20, n. 15 și, în aceeași pagină 20, Simuț se reîntoarce la Plantinga jr. și ne spune că „în divinitate nu există și nu are cum să există[e] izolare, secrete sau teamă de transparență”, p. 20.

În p. 21, autorul vorbește despre sine, pentru că eu nu văd astfel lucrurile: „Omul trăiește în frica de a-și descoperi propria viață lăuntrică”. Dimpotrivă, omul vrea să își comunice propria sa viață lăuntrică, și nu se teme să fie cunoscut. De aceea și Ciprian Simuț și alți confrați baptiști sunt online, sunt pe Facebook, și nu se tem să fie cunoscuți…ci, dimpotrivă: sunt îndurerați că nu pot corupe la credința lor tot mai mulți români.

Sau comunicarea lor, de fapt, e doar aparentă, pentru că, în definitiv, nu vor decât să facă prozelitism?

Ne întoarcem la text…în p. 21…unde se afirmă că Dumnezeul trinitar e transparent și e lipsit de frică, tocmai pentru că nu are păcat.

Persoanele treimice „sunt în relație în esența Lor. Esența divinității are natură personală”, p. 21. Dumnezeirea e tripersonală, că de aceea e Treime de persoane. Însă aici se observă faptul că ființa precumpănește în fața discuției despre persoane, pentru că Ele sunt în relație nu între ci în ființa Lor.

În p. 23, autorul vorbește despre Aristotel, Seneca, Cicero, Quintillian, Plautus, Apuleius, Tertullian, Augustin, Marius Victorinus, Vasile cel Mare, Boetius, Toma de Aquino și nu citează din niciunul.

Ca și Corneliu Simuț, Ciprian folosește numai literatură secundară…și nu merge la sursele patristice. Nu citează din niciun Sfânt Părinte…dar „îi știe ca-n palmă”.

În p. 24 „îi cunoaște” și pe Petru Lombardul și pe Luther, mai îl amintește odată pe Augustin și termină cu Moltmann. Dar la note sunt citați Mantello și Rigg, cu Medieval Latin și Dennis Bielfeldt.

Tot să scrii cărți așa…fără citate și fără concizie și fără mergerea la surse.

Cap. al 2-lea începe în p. 29 cu o citare din Crezul Sfântului Atanasie. Dar în p. 30 și 31 se referă la Gunton și nu la Plantinga jr.

Pentru ca în p. 33 să spună un adevăr gol-goluț și uluitor de concis: „Răzvrătirea față de Biserica Romei a avut și fundament economic și politic. Mândria germană a fost mult mai puternică decât teologia”.

Dacă o spuneam eu, părea că „îl nefericesc” pe Martin Luther. Însă adevărul cam ăsta e: infatuarea lui Luther a mai creat niște „biserici” și „bisericile” născute din mândrie germană proastă, pozează acum „în sfinte întoarceri” la Biserica apostolică.

După o astfel de afirmație conștientizată…eu mi-aș fi dat „demisia” din baptism…Adică ce m-ar mai face să mă bucur că sunt „rezultatul reformei”, dacă eu mi-am dat seama că reforma e o mare infatuare umană?

De unde înțelegem că Simuț știe că e în eroare până-n gât…dar merge mai departe. Poate că așa fac mulți, din multe „biserici” surogat: își adorm conștiința și merg mai departe, chiar dacă au străluciri de adevăr, care le contestă secta.

Dar după afirmația foarte frumoasă de deasupra (pentru că adevărul e frumos și când e vorba de virtute și când e vorba de păcat, căci el este imparțial), urmează o alta tot la fel de clară: „prinții [Europei, se subînțelege] s-au folosit de mișcarea Reformei, pe care au sponsorizat-o, pentru a-și împlini propriile năzuințe politice și economice”, p. 33.

Adică la întrebarea: cum s-a răspândit secta lui Luther?, răspunsul din partea autorului e prompt și…de bun simț: prin folosirea lui Luther, de către prinții Europei, drept carne de tun împotriva papei de la Roma. Și prinții au trecut la luteranism sau calvinism nu pentru că erau „mari convertiți” ci pentru că erau mari profitori.

Și eu ajunsesem la aceeași părere, deși nu cred că am citit atât de multă teologie protestantă precum pare a fi citit autorul.

Pentru că, Luther, fără sprijin politic, ar fi fost ars pe rug ca Hus. De către cine? De către romano-catolici. Pentru că Martin Luther este un eretic al romano-catolicismului. Ca și Calvin.

De la Luther, în p. 34, autorul coboară până la anul 313, în p. 35 ajunge la Sinodul I Ecumenic. Și demersul Sfântului Constantin cel Mare „a fost nobil” cu credința creștină, p. 35. Se referă la convocarea Sinodului I Ecumenic împotriva arianismului.

Platinga 3

Predică despre problemele vieții [12 februarie 2014]

Iubiții mei,

dacă oamenii, din ce în ce mai mult (observ asta cu durere, cu adâncă durere…), nu mai știu să vorbească direct și cu sens sau să se exprime în scris cu eleganță, dacă li s-a destructurat interior puterea de a urmări șirul expunerii, e semn că sunt agitați.

Că sunt profund agitați…neliniștiți în ființa lor.

Că sunt mereu fugăriți de frica reală că nu se ridică la nivelul…așteptărilor…

Societatea în ansamblu…dar și lumea lor mică (familie, rude, serviciu, prieteni, cunoscuți) le cer lucruri peste puterile lor.

Nu vor sau, mai ales, nu pot să se ridice la înălțimea așteptărilor pe care alții le au de la ei.

Dar frica de acum…când sunt mai mari…sau maturi…e rodul indolenței de-o viață, a indolenței nerealiste, aceea din cauza căreia nu și-au făcut temele la timpul lor.

La grădiniță, la cea mai mică durere, au fugit la părinți…

La școală au dat fuga la părinți ca să ducă daruri la profesori…și să îi treacă clasa.

Au așteptat ca părinții să îi însoare, să le dea casă, să le facă menajul…deși acum sunt căsătoriți…

Dar când sunt puși în fața timpului limită, când sunt somați să fie maturi, când sunt tratați cu indiferență și nimeni nu îi poate scăpa de durere…atunci a dori e, în ființa lor, mai puternic decât a putea.

Își doresc să aibă bani…dar nu știu cum se fac.

Își doresc să fie respectabili…dar fără școală.

Nu vor să se spetească muncind, să înnebunească de durere, de stres, de emoție…dar vor totul pe tavă.

De aceea frica, care îi face afazici la gândire, e mai puternică în ei decât grija față de cuvinte, de gesturi, de privirile celorlalți.

Nu se mai pot stăpâni pentru că sunt robii multor patimi.

Iar grijile sau problemele sunt continue amânări niciodată soluționate.

Da, știu, cineva care îți spune verde în față adevărul e un om „rău”, „insensibil”!

Însă tu când ești sensibil cu alții? Când îi vezi pe cei pe lângă care treci, pe cei lângă care trăiești? Ce vei face mâine, dacă acum, la 25, la 35, la 45 de ani nu poți comunica…din cauza patimilor care te sleiesc, din cauza vieții extreme, fără odihnă, fără calm?…

Înțeleg foarte bine de ce astfel de oameni își doresc foarte mult divertismentul: pentru că râsul pare că nu le face reproșuri.

Numai că râsul e primul nostru reproș…reproș mocnit…pentru că ne arată fără valoare.

Îi înțeleg, de asemenea, și pe cei care cred că își pot arunca amarul într-o sticlă de vin. Pentru că dezamăgirea crede că poate scăpa printr-un alt exces.

Însă excesele scad prin abstinență și nu prin mărirea cangrenei.

Un om care a curvit scapă de plăcere prin înduhovnicirea ei, prin căutarea curăției lui Dumnezeu.

Un om care a băut mult scapă de beție prin setea continuă după adevărul lui Dumnezeu.

Și oricât vi s-ar părea de „ciudat”, de plăcere și de durere se scapă prin mult citit teologic și duhovnicesc, printr-o pocăință plină de atenție, prin post, printr-o curăție continuă și printr-o dorință continuă după sfințenia lui Dumnezeu trăită la Sfintele slujbe ale Bisericii.

Pentru că păcatul, fiind o realitate ontologică nefastă, fiind proprietatea noastră și boala noastră, se vindecă prin virtuțile dumnezeiești, prin împlinirea voii lui Dumnezeu cu noi.

Și dacă avem probleme reale atunci ele au un singur nume: patimile noastre.

De care ne vindecăm prin continuul bine al rugăciunii, al postului, al curăției, al facerii de bine, al evlaviei, după cum prin continua indiferență și lipsă de atenție…am lăsat ca patimile noastre să fie mai puternice decât noi.

Însă pe acest păcat, care ne poleiește continuu cu urât, nu-l putem dezrădăcina de unii singuri…chiar dacă l-am făcut de unii singuri.

Avem nevoie de harul lui Dumnezeu, de energia Sa necreată și dumnezeiască, care e curățirea noastră de orice păcat.

Har pe care îl primim prin Sfintele Taine și Sfintele Slujbe ale Bisericii și, mai ales, spovedindu-ne și împărtășindu-ne mereu cu Domnul.

Căci curăția bisericească a omului, adevărata lui frumusețe ontologică, se trăiește prin harul Său. Se trăiește când harul lui Dumnezeu ne ajută să împlinim poruncile Lui și să facem fapte bune în mod continuu.

Iar gândurile bune, sentimentele bune, rugăciunea pentru altul, grija pentru el, bucuria de a-i face daruri și surprize frumoase, de a-l ajuta constant, sunt faptele bune izvorâte din dragoste de Dumnezeu și de oameni.

Insist pe faptul că adevăratele probleme ale omului sunt patimile sale.

Răutatea e o patimă. Delăsarea e o patimă. Nesimțirea e o patimă. Nemunca e o patimă. Negrija de aproapele și de binele tuturor e o patimă. Indiferența e o patimă. Necomunicarea e o patimă.

Cum să afli durerea altuia, dacă nu vorbești cu el? Și cum să vorbești cu cineva, dacă omul nu te simte sincer ci duplicitar? Pentru ce să mai răspunzi răului cu rău, când vezi că omul e plin de răutate și de prostie?

Atenționarea, mustrarea prind la omul cu bun simț…și nu la cel care merge ca tractorul pe trotuar.

Unii, e drept, au nevoie de multe palme de la Dumnezeu ca să înțeleagă ce să facă. Și  cu mulți dintre noi așa s-au petrecut lucrurile…

Dar toate sunt spre folosul nostru, tot greul, toată umilința, toată durerea, dacă ne liniștim, dacă ne punem nădejdea numai în Dumnezeu și dacă încercăm să facem lucrurile cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

Cu oamenii cu care vorbesc…îi întreb adesea cum simt criza începută în 2009. Și dacă simt că vom ieși din ea…în curând…

Și cei mai mulți dintre ei sunt sceptici. Îmi spun că va fi și mai rău…și se uită la 2014…ca la un început care nu știu unde duce

Însă eu văd în teama aceasta de ziua de mâine un semn bun, de îndreptare, a oamenilor.

Dacă te gândești la ziua de mâine…înseamnă că ai învățat din plin lecția austerității, lecția lui Dumnezeu, Care a vrut să-ți spună prin intermediul ei că trebuie să fii ponderat, că trebuie să te limitezi la cât poți și la cât ai, la posibilitățile pe care le ai.

Așa că oamenii bulversați, contorsionați în ei înșiși, neliniștiți, frivolizați de dorințe dar și de frică, vor înțelege lecția neorânduielii, atunci când își vor da seama că nu pot mai mult…decât pot. Că a cere lucruri mari de la ei înșiși…înseamnă a muri înainte de vreme.

Și ați recunoaște limitele…e o mare liniștire!

Cum e o mare sporire duhovnicească faptul de a te împărtăși, cu bucurie și smerenie, de roadele darurilor duhovnicești ale altora.

Dacă altul traduce și tu nu poți, dacă altul cunoaște și tu nu știi, dacă alții pot să facă lucruri pe care tu nu poți să le faci, atunci învață de la ei cu bucurie și cu recunoștință. Mulțumindu-le și lor, ca unora care se ostenesc la educarea, la cizelarea ta…dar, în primul rând, lui Dumnezeu, Celui care ne dă daruri tuturor pe măsura noastră.

Ieșirea din probleme se face, așadar, prin recunoașterea lor.

Prin recunoașterea lor…și prin rugăciune multă către Dumnezeu, pentru ca El să ne dea puterea să le purtăm sau să le rezolvăm.

Dacă fugi de probleme, atunci ele se înmulțesc.

Și dacă se înmulțesc…atunci crește neorânduiala, frica, oboseala extremă, descurajarea în noi.

De la un timp, când am înțeles că fiecare durere, nedreptate care mi se face sau bucurie pe care o trăiesc sunt daruri de la Dumnezeu care mă zidesc, am început să Îi mulțumesc Lui pentru tot binele și pentru toată durerea pe care o trăiesc.

Am devenit din ce în ce mai mulțumitor…și pe fiecare zi simt să mă rog pentru oameni, să îi înțeleg, să nu le fiu nicidecum o povară

Iar dacă nu vrei să fii o povară…atunci încerci, pe fiecare zi, să te curățești de patimi…pentru că lucrurile pentru care nu ești plăcut…sunt cele care te fac dizgrațios.

Iar păcatul e singurul lucru dizgrațios la noi, pentru că celelalte sunt firești.

De aceea, iubiții mei, acum, când ne pregătim pentru Postul Mare, vă rog să ne vedem problemele personale ca pe niște probleme ale mântuirii. Care țin de relația noastră cu Dumnezeu și cu oamenii și cu întreaga existență.

Pentru că păcatele noastre sunt cele care stau împotriva mântuirii noastre, a fericirii noastre veșnice.

Și Îl rog pe Dumnezeul nostru treimic să ne întărească pe fiecare în parte, pe fiecare zi, pentru ca să ne înțelegem bolile noastre sufletești și să le vindecăm prin harul Său.

Pentru că fără El nu putem face nimic, dar stând în Biserica slavei Sale, cu ajutorul confraților noștri, putem să venim către El cu pocăință și cu schimbare continuă a vieții noastre. Amin!