Atenție teologică

Atentie teologica, a 86-a carte TPA*

Pagina sursă a cărții.

item image

 Read Online
(3.8 M)PDF
(148.2 K)EPUB
Kindle
Daisy
(386.7 K)Full Text
(2.5 M)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

*

Cuprins

 1. Porumbiță și nu porumbel (2) ‡ 2. Identitatea religioasă a românilor: un fapt providențial (3-15) ‡ 3. Apologia evlaviei. Sau despre cum teologia științifică nu trebuie să își uite fundamentul duhovnicesc (16-19) ‡ 4. Consecințele ontologice ale Sfintelor Taine ale Bisericii în viața noastră (20-24) ‡ 5. Parteneriatul dintre Stat și Biserică: de la cadrul legislativ la situația concretă (25-32)

6. Cântarea Annei. Traducere și comentariu (I Sam. 2, 1-10, cf. LXX) (33-44) ‡ 7. Despre Profetul Deuteronomului (45-49) ‡ 8. Crezul ortodox în Bucovna de la Bălgrad (1699) (50-64) ‡ 9. Cuvântul şi icoana în experienţa ortodoxă (65-72) ‡ 10. Despre Părintele Dumitru Stăniloae la timpul prezent (73-77)

11. Spațiul predicării. Sau până unde se întinde predica noastră  (78-83) ‡ 12. De ce n-a putut să-și asume o interpretare teologică? (84-88) ‡ 13. Ce fel de lumină a văzut papa Francisc? (89-91) ‡  14. Inevitabilul hristologiei (92-98) ‡ 15. Cursul de Teologie Dogmatică al Părintelui Valer Bel (99-114)

16. Predica despre căsătorie a lui Luther (115-117) ‡ 17. Grafia ortodoxă (118-125) ‡ 18. Triadologia în Dogmatica lui Karl Barth (126-132) ‡ 19. Biserica în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae (133-141) ‡ 20. Predestinația la Jean Calvin (141-146) ‡ 21. Biserica la Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian al Cartaginei (147-152)

22. Triadologia în tratatul Despre Sfântul Duh al Sfântului Vasile cel Mare (153-164) ‡ 23. Relevanța teologiei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăniloae (165-179) ‡ 24. Hristos în Isaias 53 (180-188) ‡  25. Omul și împlinirea lui în tratatul stăniloescian Chipul nemuritor al lui Dumnezeu (189-198) ‡ Bibliografia (199-212)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *