Interviuri de conștiință (vol. 1) [31]

Interviuri de conștiință

  (vol. 1)

*

Realizate

de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Partea întâi, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a.

***

Pr. Prof. Adrian Gabor: Printre aceștia îi menționăm pe „durul” sau verticalul ierarh ardelean Nicolae Popoviciu[1] de  la Oradea, pentru că ceruse, în mod insistent, dreptul de a se face catehizare

Pr. Dorin Picioruș: în eparhia sa

Pr. Prof. Adrian Gabor: în eparhia sa…și în eparhii în general. Însă, în același timp, el a criticat dur regimul comunist. De aceea, el a sfârșit prin a avea domiciliu forțat la Mănăstirea Cheia[2] și a trecut la Domnul în anul [19]60[3].

Alături de Nicolae Bălan[4], Nicolae Popoviciu a fost unul dintre cei mai verticali ierarhi ardeleni și nu se putea negocia cu el. Mă refer la relațiile lui cu Statul.

De fapt și ceilalți au fost…Nu putem să negăm [acest lucru]!…S-au auzit tot felul de zvonuri, chiar despre Patriarhul Justinian [Marina]…Lucrurile sunt mult mai complicate

Pr. Dorin Picioruș: Mai nuanțate, da!…

Pr. Prof. Adrian Gabor: și putem să ne aplecăm asupra lor…

Pr. Dorin Picioruș: Pentru că nu putem să vedem lucrurile decât în alb și negru.

Pr. Prof. Adrian Gabor: După 1948 a intrat în vigoare Legea Cultelor, decretul 177. Și atunci, în mod practic, eparhiile, protoieriile, parohiile erau supravegheate de inspectorii delegați ai Cultelor. Unii s-au manifestat…

Pr. Dorin Picioruș: în mod samavolnic…

Pr. Prof. Adrian Gabor: în mod samavolnic…pentru că proveneau din rândul absolvenților de Teologie, dar care își schimbaseră stăpânii și închinarea și au devenit…

Pr. Dorin Picioruș: oportuniștii de ocazie

Pr. Prof. Adrian Gabor: oportuniștii de ocazie ai perioadei de tristă amintire. De asemenea, Biserica avea nevoie…

Pr. Dorin Picioruș: de finanțare

Pr. Prof. Adrian Gabor: de finanțare…pentru că se micșoraseră tirajele de carte, acelea care trebuiau să îndestuleze duhovnicește pe preoți, pe parohieni, pe monahi…

Totuși, din acel moment, o strategie nebănuită, a Patriarhului Justinian, dar și a altor ierarhi, a făcut ca la nivelul patriarhiei și al eparhiilor să existe reviste bisericești.

Pr. Dorin Picioruș: centrale

Pr. Prof. Adrian Gabor: Centrale și locale…Iar când spun locale, mă refer la revistele Mitropolia Moldovei și Sucevei, tipărită la Iași, Mitropolia Banatului, tipărită la Timișoara, Mitropolia Olteniei, tipărită la Craiova și Mitropolia Ardealului, tipărită la Sibiu.

La nivel central exista revista Biserica Ortodoxă Română, o revistă

Pr. Dorin Picioruș: istorică…a tuturor momentelor importante ale Bisericii noastre…

Pr. Prof. Adrian Gabor: Un oficios al Patriarhiei…Revista Studii teologice – care a fost luată de la Facultatea de Teologie [din București] și încredințată redacției revistelor centrale – și în care a publicat marii profesori de teologie din cele două Institute teologice…

Pr. Dorin Picioruș: Adevărat!…

Pr. Prof. Adrian Gabor: Apoi revista Glasul Bisericii, tipărită la nivel de Arhiepiscopie a Bucureștilor și a Mitropoliei Ungrovlahiei…și a 4-a…

Pr. Dorin Picioruș: Revista Ortodoxia

Pr. Prof. Adrian Gabor: Ortodoxia…Dar și revista Mitropolia Olteniei, pentru – din nou înființata, după 1948 –  Mitropolie a Olteniei.

În timpul cursurilor mele de Doctorat, înainte de 1989, și în timpul studiilor de licență în Teologie, ca și alți colegi, am beneficiat de rodul muncii multor profesori…

Pr. Dorin Picioruș: de roadele generației de aur a teologiei românești…

Pr. Prof. Adrian Gabor: Și așa ne-am dat seama că aceste reviste teologice sunt pline de comori teologice. Pentru că găsești în ele studii pertinente și nu oportuniste.

Pr. Dorin Picioruș: Da!…

Pr. Prof. Adrian Gabor: Pentru că, dincolo de primele pagini, care transmiteau mesaje politice…

Pr. Dorin Picioruș: Da, una-două pagini de început!…Care erau ale redacției și, de obicei, erau nesemnate…dedicate regimului. Însă celelalte erau muncite și acum le găsim atât de noi și de demne de continuat.

Pr. Prof. Adrian Gabor: Și pentru că am amintit de faptul că regimul a lovit în structurile de formare [ale Bisericii], vreau să reiau ideea și să o completez. Pentru că nu au lovit numai în structuri, prin transformarea Facultăților în Institute, prin  scoaterea din Universități, prin reducerea numărului de Seminarii [teologice], dar au trecut și la operațiuni de arestare a celor mai valoroase cadre didactice, a celor mai importanți profesori de Teologie.

Au fost arestați, spre sfârșitul deceniului al 5-lea, marii profesori de teologie Nichifor Crainic, Teodor M. Popescu[5] – pe care noi îl considerăm cel mai mare profesor până în 1948 și chiar după – Părintele Dumitru Stăniloae – Mărturisitorul Sfintei Treimi și înnoitor de școală teologică și om de virtute, ca și ceilalți doi menționați anterior – .

De la Chișinău, de la fosta Facultate de Teologie de la Chișinău, au fost arestați Ioan Gh. Savin[6] și Constantin Tomescu[7]. Liviu Munteanu[8] din Cluj și marele profesor, rugător și mistic Ilarion Felea[9] de la Arad. Apoi Alexandru Filipașcu[10], care a devenit Martir, pentru că a murit în timpul detenției de la Canal. Arhimandriții Benedict Ghiuș[11] și Sofian Boghiu[12] –  cei doi fiind cadre didactice la nou înființatul Institut teologic [din București].

Roman Braga[13], Felix Bugneac, Vasile și Haralambie Vasilache[14] și alții…

Nu era pe atunci cadru didactic, la noi, la facultate, dar a fost închis și regretatul Antonie Plămădeală[15]. Ca urmare a acestei detenții, mai târziu, a scris binecunoscutul volum Trei ceasuri

Pr. Dorin Picioruș: în Iad…

Pr. Prof. Adrian Gabor: în iad[16]

Pr. Dorin Picioruș: O parabolă a comunismului…

Pr. Prof. Adrian Gabor: Bartolomeu Anania[17], pe atunci asistentul, secretarul personal al Patriarhului Justinian…

Pr. Dorin Picioruș: Da!…

Pr. Prof. Adrian Gabor: Și el a fost închis. A suferit detenție. Majoritatea a scăpat cu lotul din

Pr. Dorin Picioruș: 1964…

Pr. Prof. Adrian Gabor: 1964…dar pentru mulți a fost o dramă. Mai ales pentru marele profesor Teodor M. Popescu, care nu s-a mai putut întoarce niciodată…

Pr. Dorin Picioruș: la catedră

Pr. Prof. Adrian Gabor: la catedră. Și aici am putea sublinia martirajul lor în închisoare. Al multora…

Iar Patriarhul Justinian [Marina] – pe care mulți l-au criticat neștiind

Pr. Dorin Picioruș: detaliile vieții sale…

Pr. Prof. Adrian Gabor: detaliile vieții sale –  s-a aplecat asupra nevoilor acestora. A celor care fuseseră în detenție. Și el i-a angajat în cadrul Institutului Biblic și de Misiune, la corectură, în alte funcții, pentru a putea primi salarii și ajutoare în acest fel.


[13] Arhimandrit, duhovnicul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Rivers Junction S.U.A.

[14] Au fost frați de sânge și monahi. Despre Părintele Vasile Vasilache: http://ziarullumina.ro/memoria-bisericii/din-memoriile-arhimandritului-vasile-vasilache.

[16] Trei ceasuri în iad, roman, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1970 (ed. a II-a, 1993, 303 p. şi ed. a III-a, 1995, 303 p.), cf. http://antonieplamadeala.wordpress.com/2007/06/29/opera-o-biblioteca-de-carti/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *