Patru sintagme din Mineiul pe luna mai

În p. 85: „și fața lor întru rușine să se îmbrace”. Pentru că rușinea e interioară și nu exterioară. Ea nu este pomadă ci conștientizare a stării interioare. Iar dacă te îmbraci cu rușine pe interior, faldurile acestei îmbrăcăminți sfinte se văd și pe trupul tău.

Care a fost motivul întrupării Domnului? Fiul S-a făcut om „din bogăția bunătății Sale”, p. 92. Din multa Sa bunătate față de noi și nu pentru vreun scop egoist sau imperialist.

Ce sunt Sfintele Moaște în viața Bisericii? Sunt „o dumnezeiască visterie ascunsă în pământ”, p. 202, care e scoasă la lumină, pusă în Biserică și izvorăște minuni și luminări și tămăduiri de tot felul celor care vin cu credință și cu dragoste către ajutorul Sfinților.

Slava dumnezeiască este „o strălucire…a firii celei în trei sori”, p. 224. A dumnezeirii tripersonale.

***

Sursa citată: Mineiul lunei lui Maiu, tipărit cu aprobarea Sântului Sinod al Sântei nóstre Biserici Autocefale Ortodoxe Romăne, Ed. Tipografia „Cărților Bisericesci”, Bucuresti, 1893, 273 p.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *