97 cărți TPA = 23. 859 pagini editate

2009 : 1. Acatistul Nunții (35  pagini); 2. Troparul, Condacul și Acatistul Fericitului Serafim Rose al Platinei (20  pagini); 3. Lumea postmodernă și depersonalizarea omului (335  pagini); 4. Viața lui Adam și a Evei (27 pagini); 5. Teologia îndumnezeirii (202 pagini); 6. Twitter pentru azi (vol. 1) (32 pagini); 7. Bucuria comuniunii (vol. 1) (280 pagini); 8. Pelerina Egeria și Cultul ortodox (60 pagini); 9. Biblia Satanică (157 pagini), ca text auxiliar al cărții: Lumea postmodernă și depersonalizarea omului; 10. Traduceri patristice (vol. 1) (73 pagini); 11. Bucuria comuniunii (vol. 2) (309 pagini); 12. Fragmentarium (vol.1) (126 pagini); 13. Nichita Stănescu. Fenomenul limbii poezești (disertație de master) (155 pagini); 14. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra ereziilor (vol. 1) (341 pagini); 15. Bucuria comuniunii (vol. 3) (248 pagini); 16. Teologia vederii lui Dumnezeu (252 pagini): introducere la teza doctorală: Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog; 17. Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog (teză doctorală) (287 pagini); 18. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra ereziilor (vol. 2) (457 pagini); 19. Bucuria comuniunii (vol. 4) (449 pagini).

*

2010: 20. Bucuria comuniunii (vol. 5) (366 pagini); 21. Fragmentarium (vol. 2) (270 pagini); 22. Cuvinte cu amândouă mâinile (82 pagini); 23. Bucuria comuniunii (vol. 6) (144 pagini); 24. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 1) (377 pagini); 25. Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului. Viața și Opera (teză doctorală) (561 pagini); 26. Aspecte dogmatice ale imnologiei ortodoxe. Săptămâna Patimilor și Săptămâna Luminată (teză de licență) (212 pagini); 27. Bucuria comuniunii (vol. 7) (315 pagini); 28. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 2) (128 pagini); 29. Bucuria comuniunii (vol. 8 ) (382 pagini); 30. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 3) (191 pagini); 31. Epilog la lumea veche (I. 1) (506 pagini); 32. Twitter pentru azi (vol. 2) (35 pagini); 33. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 4) (388 pagini); 34. Epilog la lumea veche (I. 2) (378 pagini); 35. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 5) (175 pagini); 36. Teologia mântuirii la Sfântul Marcu Ascetul (disertație de master) (154 pagini); 37. Bucuria comuniunii (vol. 9) (188 pagini); 38. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 6) (130 pagini); 39. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 7) (76 pagini); 40. Sfântul Epifanie al Salaminei, Despre măsuri și greutăți și numere și alte lucruri care sunt în Dumnezeieștile Scripturi (100 pagini); 41. PS. Acad. Melchisedec Ștefănescu, Viața și Scrierile lui Grigorie Țamblac (adaptare a textului ed. din 1884) (138 pagini); 42. Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, Sfătuiri creștine-politice (text adaptat) (33 pagini); 43. Sfântul Varlaam al Moldovei, Răspunsul împotriva Catehismului calvin (text adaptat) (52 pagini); 44. Traduceri patristice (vol. 2) (347 pagini); 45. PS Damaschin Dascălul, Învățături pentru șapte Taine (text transliterat și adaptat) (27 pagini); 46. Dorin Streinu, Opere alese, vol. I, Despre mine însumi (Jurnal de scriitor. Fragmente) (526 pagini).

*

2011 : 47. Traduceri patristice (vol. 3) (288 pagini); 48. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 2) (160 pagini); 49. Epilog la lumea veche (I. 3) (256 pagini); 50. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 1) (237 pagini); 51. Cuvintele duhovnicești (vol. 1) (390 pagini); 52. Bucuria vine de departe (carte dialogică cu Prof. Otilia Kloos) (55 pagini); 53. Cuvintele duhovnicești (vol. 2) (558 pagini); 54. A vedea și a fi văzut (vol. 1) (460 pagini); 55. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 8 ) (549 pagini); 56. Praedicationes (vol. 1) (199 pagini); 57. Twitter pentru azi (vol. 3) (26 pagini); 58. Evanghelia după Matei (112 pagini); 59. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 3) (214 pagini); 60. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 4) (129 pagini); 61. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 5) (283 pagini); 62. Studii de poezie pașoptistă [2011] (82 pagini); 63. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 9) (225 pagini).

*

2012 : 64.  Dorin Streinu, Opere alese (vol. 6) (209 pagini); 65. Statistici. Concluzii. Sublinieri. Lucruri văzute de-aproape (121 pagini); 66. Predicile din Săptămâna Mare (25 pagini); 67. Despre omul Împărăției (190 pagini). Este al 10-lea volum și ultimul al Operelor complete ale Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu; 68. Țiganiada: tradiție și inovație. Aventura scriiturii și canonul literar românesc (111 pagini); 69.  Praedicationes (vol. 2) (253 pagini); 70.  Twitter pentru azi (vol. 4) (30 pagini); 71. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 1) (251 pagini); 72. Praedicationes (vol. 3) (337 pagini); 73.  Epilog la lumea veche (I. 4) (247 pagini).

*

2013 : 74.  Praedicationes (vol. 4) (352 pagini); 75.  Praedicationes (vol. 5) (366 pagini); 76. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 2) (261 pagini); 77. Praedicationes (vol. 6) (308 pagini); 78. Creatori de limbă și de viziune poetică în literatura română (vol. 1) (228 pagini); 79.  Istoria începe de oriunde o privești (vol. 3) (308 pagini); 80.  Bucuria comuniunii (vol. 10) (356 pagini); 81. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 7) (241 pagini); 82.  Vorbiri de Facebook (vol. 1) (508 pagini).

*

2014 : 83. Epilog la lumea veche I. 1 (ediția a doua) (862 pagini); 84. Praedicationes (vol. 7)  (619 pagini); 85. Bucuria comuniunii (vol. 11) (361 pagini); 86. Atenție teologică (216 pagini); 87.  Interviuri de conștiință [vol. 1] (367 pagini); 88. Twitter pentru azi (vol. 5) (59 pagini); 89. Vezi ceea ce ești (vol. 1) (80 pagini); 90. Fragmentarium (vol. 3) (388 pagini); 91.  Vezi ceea ce ești (vol. 2) (94 pagini); 92. Trei poeți și-un început de secol (280 pagini); 93.  Vezi ceea ce ești (vol. 3) (99 pagini); 94. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 2) (305 pagini); 95. Studii literare (vol. 1) (447 pagini); 96. Vezi ceea ce ești (vol. 4) (101 pagini); 97.  Traduceri patristice (vol. 4) (427 pagini)

Sau despre cum arată munca cinstită, la vedere, pe fiecare zi, în folosul tuturor.

Anglicanii au optat pentru episcopatul feminin

Când? Astăzi, 14 iulie 2014, conform propriei declarații a Sinodului General al Bisericii Angliei.

Votul a fost următorul:

1. pentru: 37 + 162 + 152;

2. împotrivă: 2 + 25+ 45;

3. absenți: 1 + 4+ 5.

Adică un vot evident!

Însă când „șeful” Bisericii Anglicane e regina…mai par aiurea „femeile-episcop”?

Sfântul Augustin al Hipponei, Despre Sfânta Treime [35]

Traduceri patristice

*

vol. 5

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*** Sfantul Augustin al Hipponei

Sfântul Augustin,

Episcopul Hipponei

(13 noiembrie 354-28 august 430,

pomenit la 15 iunie în Biserica Ortodoxă)

*

Despre Sfânta Treime

 [cartea a treia]

*

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a.

***

Astfel, Dumnezeu lucrează [, de obicei,] obișnuitele fulgere și tunete. Dar [aici] erau minuni [miracula erant], pentru că s-au făcut într-un mod neobișnuit pe muntele Sinai iar acele glasuri au fost auzite/ ingurgitate [edebantur] fără confuzia altor zgomote puternice, ci le-au apărut lor anumite semne/ mărturii [signa], prin care le-au fost date indicii foarte sigure [ale minunii dumnezeiești] (Ieș. 19, 16).

Cine atrage umiditatea prin rădăcinile vițelor către struguri, și face vinul, dacă nu Dumnezeu, Care dă omului să planteze și să ude spre creștere (cf. I Cor. 3, 7)?

Dar când, după voia Domnului, apa s-a schimbat în vin cu o neobișnuită rapiditate [inusitate celeritate] (In. 2, 9), s-a făcut cunoscută puterea dumnezeiască, spre înțelegerea chiar și a celor proști. Cine îmbracă totdeauna [solemniter] pomii cu frunze și flori, dacă nu Dumnezeu?

Dar când a înflorit toiagul [verga] preotului Aaron, Dumnezeirea l-a schimbat, într-un anume fel, când oamenii s-au îndoit [cum dubitante humanitate] [că poate înflori] (Num. 17, 8).

Iar copacii, [ca] și toate trupurile [aparținând] tuturor ființelor, se nasc și se formează, desigur, din materia pământească [a pământului].

Dar pe acestea cine le face, dacă nu Cel ce a zis ca acest pământ să dea la iveală/ să producă [din el] [produceret] (Fac. 1, 24)? Și Care stăpânește și lucrează în aceleași prin cuvântul Lui, prin care le-a creat.

Dar când a schimbat aceeași materie din toiagul lui Moise în trupul șarpelui, imediat și cu mare repeziciune [proxime ac velociter] (Ieș, 4, 3), [atunci] a fost o minune [miraculum fuit]. [Căci s-a produs asupra] lucrului, [care], într-adevăr, este schimbător [mutabilis], dar printr-o schimbare [mutatio] atât de neobișnuită.

Dar cine însuflețește orice e viu [și] care se naște, dacă nu Cel care a însuflețit și acel șarpe la timp[ul acela] [ad horam], după cum o cerea lucrarea [care trebuia împlinită atunci]?

*

Capitolul VI

Și cine a redat[1] cadavrelor [cadaveribus] sufletele lor, când s-au sculat/ au înviat morții (Iez. 37, 1-10), dacă nu Cel care însuflețește [animat] trupul în pântecele mamelor [in uteris matrum], ca să se nască cei care au să moară?

Dar când acestea [, fenomenele,] se întâmplă ca [și cum ar fi] într-un râu [fluvio], unde lucrurile alunecă și plutesc/ se revarsă la nesfârșit [continuatio] și se schimbă din nevăzute în văzute și din văzute în nevăzute, printr-un parcurs obișnuit pentru niște lucruri schimbătoare, [atunci] sunt considerate naturale.

Când [însă lucrurile] sunt aduse înainte, spre certarea/ luarea aminte a oamenilor, printr-o schimbare neobișnuită, [atunci] sunt numite minuni [magnalia].

*

Capitolul VII

 12. Aici văd că pot să apară cugetări bolnave [infirmae], [care întreabă], desigur, de ce aceste minuni sunt făcute și prin artele vrăjitorilor, pentru că și magii/ magicienii/ vrăjitorii faraonului [magi Pharaonis] au făcut șerpi în mod asemănător și altele asemenea.

Dar aceasta este de admirat și mai mult, [și anume] modul în care acea putere a magilor, care a putut face șerpi, a eșuat cu totul când s-a ajuns la muște minuscule [muscas minutissimas].

Căci muștele scinifes [scyniphes musculae][2] sunt foarte mici, care au lovit poporul mândru al egiptenilor cu a treia plagă. Și acolo, cu adevărat, magii care au dat greș [deficientes magi], au zis: „Degetul lui Dumnezeu este acesta [Digitus Dei est hoc]” (Ieș. 8, 18-19).

De unde ne este dat a înțelege că nici chiar îngerii căzuți [transgressores] și puterile văzduhului, aruncați din locuința curăției sublime și cerești [aethereae], într-un asemenea întuneric prea adânc, ca într-o închisoare pe potriva lor [sui generis carce- rem], [și] prin care artele magice [magicae artes] pot tot ceea pot, [așadar, nici demonii] nu pot nimic, dacă nu le este dat [îngăduit] prin puterea de sus [desuper].

Dar această putere este dată [demonilor] fie pentru a-i înșela pe înșelători, ca atunci când a fost dată în egipteni/ egiptenilor [in Aegiptios] și chiar în magi/ magilor înșiși [in magos], încât să fie văzuți ca extraordinari prin înșelarea [seductione] acelor duhuri [rele], de către care erau făcute [acele vrăjitorii], care vor fi osândite de adevărul lui Dumnezeu; fie pentru a-i certa pe credincioși, ca să nu dorească să facă asemenea lucruri [crezând] ceva mare [despre ele], pentru că [acestea] ne sunt interzise nouă chiar prin autoritatea Scripturilor; fie spre încercare, pentru a proba [credința] și pentru a face cunoscută răbdarea Drepților.

Căci nu puțină putere au avut minunile văzute, [când] Iov a pierdut tot ceea ce avea: și fiii și însăși sănătatea trupului (Iov, cap. I și II).


[1] Sfântul Augustin vorbește la trecut despre un eveniment care se va petrece în viitor – învierea de obște a morților – pentru că este un mod obișnuit al Sfinților de a vorbi despre cele profețite de Dumnezeu ca despre ceva care se va petrece fără nicio îndoială.

[2] A se vedea:

http://www.merriam-webster.com/dictionary/sciniph.