97 cărți TPA = 23. 859 pagini editate

2009 : 1. Acatistul Nunții (35  pagini); 2. Troparul, Condacul și Acatistul Fericitului Serafim Rose al Platinei (20  pagini); 3. Lumea postmodernă și depersonalizarea omului (335  pagini); 4. Viața lui Adam și a Evei (27 pagini); 5. Teologia îndumnezeirii (202 pagini); 6. Twitter pentru azi (vol. 1) (32 pagini); 7. Bucuria comuniunii (vol. 1) (280 pagini); 8. Pelerina Egeria și Cultul ortodox (60 pagini); 9. Biblia Satanică (157 pagini), ca text auxiliar al cărții: Lumea postmodernă și depersonalizarea omului; 10. Traduceri patristice (vol. 1) (73 pagini); 11. Bucuria comuniunii (vol. 2) (309 pagini); 12. Fragmentarium (vol.1) (126 pagini); 13. Nichita Stănescu. Fenomenul limbii poezești (disertație de master) (155 pagini); 14. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra ereziilor (vol. 1) (341 pagini); 15. Bucuria comuniunii (vol. 3) (248 pagini); 16. Teologia vederii lui Dumnezeu (252 pagini): introducere la teza doctorală: Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog; 17. Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog (teză doctorală) (287 pagini); 18. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra ereziilor (vol. 2) (457 pagini); 19. Bucuria comuniunii (vol. 4) (449 pagini).

*

2010: 20. Bucuria comuniunii (vol. 5) (366 pagini); 21. Fragmentarium (vol. 2) (270 pagini); 22. Cuvinte cu amândouă mâinile (82 pagini); 23. Bucuria comuniunii (vol. 6) (144 pagini); 24. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 1) (377 pagini); 25. Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului. Viața și Opera (teză doctorală) (561 pagini); 26. Aspecte dogmatice ale imnologiei ortodoxe. Săptămâna Patimilor și Săptămâna Luminată (teză de licență) (212 pagini); 27. Bucuria comuniunii (vol. 7) (315 pagini); 28. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 2) (128 pagini); 29. Bucuria comuniunii (vol. 8 ) (382 pagini); 30. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 3) (191 pagini); 31. Epilog la lumea veche (I. 1) (506 pagini); 32. Twitter pentru azi (vol. 2) (35 pagini); 33. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 4) (388 pagini); 34. Epilog la lumea veche (I. 2) (378 pagini); 35. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 5) (175 pagini); 36. Teologia mântuirii la Sfântul Marcu Ascetul (disertație de master) (154 pagini); 37. Bucuria comuniunii (vol. 9) (188 pagini); 38. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 6) (130 pagini); 39. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 7) (76 pagini); 40. Sfântul Epifanie al Salaminei, Despre măsuri și greutăți și numere și alte lucruri care sunt în Dumnezeieștile Scripturi (100 pagini); 41. PS. Acad. Melchisedec Ștefănescu, Viața și Scrierile lui Grigorie Țamblac (adaptare a textului ed. din 1884) (138 pagini); 42. Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, Sfătuiri creștine-politice (text adaptat) (33 pagini); 43. Sfântul Varlaam al Moldovei, Răspunsul împotriva Catehismului calvin (text adaptat) (52 pagini); 44. Traduceri patristice (vol. 2) (347 pagini); 45. PS Damaschin Dascălul, Învățături pentru șapte Taine (text transliterat și adaptat) (27 pagini); 46. Dorin Streinu, Opere alese, vol. I, Despre mine însumi (Jurnal de scriitor. Fragmente) (526 pagini).

*

2011 : 47. Traduceri patristice (vol. 3) (288 pagini); 48. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 2) (160 pagini); 49. Epilog la lumea veche (I. 3) (256 pagini); 50. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 1) (237 pagini); 51. Cuvintele duhovnicești (vol. 1) (390 pagini); 52. Bucuria vine de departe (carte dialogică cu Prof. Otilia Kloos) (55 pagini); 53. Cuvintele duhovnicești (vol. 2) (558 pagini); 54. A vedea și a fi văzut (vol. 1) (460 pagini); 55. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 8 ) (549 pagini); 56. Praedicationes (vol. 1) (199 pagini); 57. Twitter pentru azi (vol. 3) (26 pagini); 58. Evanghelia după Matei (112 pagini); 59. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 3) (214 pagini); 60. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 4) (129 pagini); 61. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 5) (283 pagini); 62. Studii de poezie pașoptistă [2011] (82 pagini); 63. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 9) (225 pagini).

*

2012 : 64.  Dorin Streinu, Opere alese (vol. 6) (209 pagini); 65. Statistici. Concluzii. Sublinieri. Lucruri văzute de-aproape (121 pagini); 66. Predicile din Săptămâna Mare (25 pagini); 67. Despre omul Împărăției (190 pagini). Este al 10-lea volum și ultimul al Operelor complete ale Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu; 68. Țiganiada: tradiție și inovație. Aventura scriiturii și canonul literar românesc (111 pagini); 69.  Praedicationes (vol. 2) (253 pagini); 70.  Twitter pentru azi (vol. 4) (30 pagini); 71. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 1) (251 pagini); 72. Praedicationes (vol. 3) (337 pagini); 73.  Epilog la lumea veche (I. 4) (247 pagini).

*

2013 : 74.  Praedicationes (vol. 4) (352 pagini); 75.  Praedicationes (vol. 5) (366 pagini); 76. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 2) (261 pagini); 77. Praedicationes (vol. 6) (308 pagini); 78. Creatori de limbă și de viziune poetică în literatura română (vol. 1) (228 pagini); 79.  Istoria începe de oriunde o privești (vol. 3) (308 pagini); 80.  Bucuria comuniunii (vol. 10) (356 pagini); 81. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 7) (241 pagini); 82.  Vorbiri de Facebook (vol. 1) (508 pagini).

*

2014 : 83. Epilog la lumea veche I. 1 (ediția a doua) (862 pagini); 84. Praedicationes (vol. 7)  (619 pagini); 85. Bucuria comuniunii (vol. 11) (361 pagini); 86. Atenție teologică (216 pagini); 87.  Interviuri de conștiință [vol. 1] (367 pagini); 88. Twitter pentru azi (vol. 5) (59 pagini); 89. Vezi ceea ce ești (vol. 1) (80 pagini); 90. Fragmentarium (vol. 3) (388 pagini); 91.  Vezi ceea ce ești (vol. 2) (94 pagini); 92. Trei poeți și-un început de secol (280 pagini); 93.  Vezi ceea ce ești (vol. 3) (99 pagini); 94. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 2) (305 pagini); 95. Studii literare (vol. 1) (447 pagini); 96. Vezi ceea ce ești (vol. 4) (101 pagini); 97.  Traduceri patristice (vol. 4) (427 pagini)

Sau despre cum arată munca cinstită, la vedere, pe fiecare zi, în folosul tuturor.

2 comentarii la „97 cărți TPA = 23. 859 pagini editate”

    1. Vă mulțumim frumos, domnule Nicolae!

      Și dumneavoastră să vă răsplătească Dumnezeu bunul simț cu care priviți eforturile noastre!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *