Sfântul Apostol Evodios, Epistola Lumina (fragmente)

Traduceri patristice

vol. 5

*

 Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

 ***

Sfantul Apostol EvodiosEvodios 1Sfântul Apostol Evodios, Epistola Lumina (fragmente)

1. Hristos, cu mâinile Sale, l-a botezat [evaptise] numai pe Petros. Iar Petros [i-a botezat] pe Andreas și pe fiii lui Zebedei. Iar Andreas și ai lui Zebedei [i-au botezat] pe ceilalți Apostoli. Iar pe cei 70 [de Sfinți Apostoli] i-au botezat Petros și Ioannis Teologul.

Evodios 2

2. De la Botezul și până la Patima lui Hristos au trecut 3 ani. Iar de la Patima și Învierea și Înălțarea întru cer [a Domnului] până la uciderea cu pietre a lui Stefanos sunt 7 ani. Iar de la mucenicia lui Stefanos până la arătarea luminii [dumnezeiești] lui Pavlos sunt 6 luni. De la arătarea luminii [dumnezeiești] lui Pavlos până la adormirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu sunt trei ani. Iar toți [anii] de la nașterea lui Hristos până la mutarea [la cer] a Sfintei Născătoare de Dumnezeu sunt 44 de ani.

Căci [Maica Domnului] a fost adusă la Templu la vârsta de trei ani și în Sfânta Sfintelor a viețuit până la 11 ani. Și apoi, prin mâna preoților, a fost dată lui Iosif spre păzire. Și a stat 4 luni în casa lui Iosif, după care [a avut loc] bună-vestirea Arhanghelului Gavriil. Și [Maica lui Dumnezeu] a născut pe Lumina lumii pe când avea 15 ani, în ziua de 25 a lunii decembrie.

Evodios 3Astfel, anii vieții [Domnului] au fost 33 de ani. Căci Logosul Cel-mai-înainte-de-veci [o proeonios Logos] și Fiul [lui Dumnezeu] atât a viețuit pe pământ.

Și de la răstignirea [Domnului], [Maica Domnului] a locuit în casa lui Ioannis 11 ani. Astfel, adunați împreună, anii [Maicii Domnului] sunt 59 de ani. Și în casa lui Ioannis, [despre care] s-a spus, Domnul a săvârșit pentru prima oară Paștile cel mistic/ tainic [tu Pasha mistirion], împreună cu Ucenicii [Săi].

De acolo [au plecat] cântând imne, venind întru Muntele Măslinilor [Oros ton Eleon], întru satul Ghetsemani. Acolo, de frica iudeilor, [Apostolii] s-au ascuns. Acolo au încuiat ușile și [tot acolo] li S-a arătat Ucenicilor Cel înviat. Și El le-a suflat întru fața lor și

Evodios 4le-a dat pe Duhul Sfânt. Acolo, a opta zi [de la învierea Sa dintre cei morți], [s-au petrecut] cele ale încredințării lui Tomas. Acolo, Duhul Sfânt, în vederea limbilor, a locuit [în ei] de la Cincizecime. Acolo a fost hirotonit [ehirotonisan] Dreptul Iacovos, primul episcop al Ierusalimelor [proton episcopon ton Ierusolimon] și Stefanos și ceilalți șase diaconi care fuseseră aleși.

Evodios 5


[1] Traducere din limba greacă veche de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș.

[2] Sfânta Icoană e preluată de aici:

http://images.oca.org/icons/lg/september/0907evodia.n.onesiphorus.jpg.

[3] Textul tradus:

Evodios 6

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *