Despre ierarhia Bisericii în sec. I d. Hr. [10]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii
de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 3)

 *

Partea întâi, a doua, a treia, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a.

***

Fotinieste pomenită pe 20 martie în calendarul american[1]. Ea fost martirizată pe timpul lui Nero, la Roma, dimpreună cu fiii săi Fotinos și Iosi și cu surorile sale Anatoli, Fotos, Fotis, Paraschevi și Chiriachi, cu fiica lui Nero, Domnina și cu Sebastian[2]. Iar Sfânta Fotini a propovăduit credința creștină în Carthage, în Tunisia de azi[3], dimpreună cu fiul ei Iosi[4].

Sfântul Mucenic Sebastian și-a recăpătat vederea după ce a fost botezat[5]. Bineînțeles, el a fost botezat de un membru al ierarhiei Bisericii.

Sfanta Mucenita FotiniSfânta Muceniță Fotini[6]

Din finalul sursei citate[7], aflăm că în calendarul grecesc, Sfânta Fotini și cei martirizați dimpreună cu ea sunt pomeniți pe 26 februarie. De aceea o găsim în Viețile Sfinților pe luna februarie[8].

Aici ea este numită Sfânta Mare Muceniță Fotini și ni se spune că a fost botezată de Sfinții Apostoli în ziua Cincizecimii, la pogorârea Sfântului Duh, dimpreună cu fiii și surorile sale, urmându-le apoi Sfinților Apostoli[9]. De aceea, ei au cunoscut, în mod nemijlocit, ierarhia Bisericii.

Sfânta Fotini a convertit-o și a botezat-o pe fiica lui Nero, Domnina, și i-a pus numele Antusa. Dimpreună cu ea a botezat 100 de roabe ale Antusei[10]. Tot datorită Sfintei Fotini se convertește și se botează și un vrăjitor, care a fost botezat cu numele de Teoclit și care a fost martirizat prin tăierea capului[11].

Sfinții Mucenici au trăit 3 ani în închisoare după ce Domnul li s-a arătat, i-a întărit în credință și i-a vindecat[12]. Și ei i-au botezat pe cei care au venit la ei și au crezut în Dumnezeu[13].

După ce Sfinții lui Dumnezeu au fost vindecați de Îngerul Domnului, în urma unei alte chinuiri groaznice, slujitorii care i-au chinuit au crezut în Hristos și s-au botezat[14].

Sfânta Mare Muceniță Fotini a fost jupuită de vie și a fost aruncată într-un puț sec.

Sfinților Mucenici Sebastian, Fotinos și Iosi li s-au tăiat penisurile și le-au fost aruncate la câini, apoi au fost jupuți de vii și aruncați într-o baie veche. Celor 5 surori ale Sfintei Fotini li s-au tăiat sânii, după care le-au jupuit de piele. Iar pentru că Sfânta Muceniță Fotida (nu știu dacă e vorba despre Fotos sau despre Fotis) a fost mai curajoasă și a stat singură ca să fie jupuită de piele, ea a fost ruptă în două prin legarea ei de vârfurile a doi copaci.

Și au fost omorâți cu toții cu sabia, în afară de Sfânta Fotini. Ea a fost scoasă din puț și întemnițată. Domnul însă a vindecat-o în închisoare și a adormit după multe zile[15], în anul 66 d. Hr.[16].

Sfanta Mucenita ChiriachiSfânta Muceniță Chiriachi,
sora Sfintei Mari Mucenițe Fotini[17]

Iar Sfânta Fotini a învățat să boteze de la Sfinții Apostoli ai Domnului cu care a pro- povăduit un timp.

Iar Domnul, Care i-a vindecat de mai multe ori și i-a întărit tot timpul, a considerat drept un lucru foarte bun lucrarea ei de îmbisericire a oamenilor, deși ea nu făcea parte din ierarhia Bisericii. Dar, ca creștină, ea putea să boteze, în cazuri speciale, pe cei care credeau în Dumnezeu.

Sfantul Ierarh Lazaros, cel a patra zi inviat din mortiSfântul Episcop Lazaros al Ciprului,
cel a patra zi înviat din morți[18]

Lazarosanul 63 d. Hr., în insula Cipru[20] și este pomenit în Sâmbăta lui Lazăr, pe 17 martie, pe 17 octombrie și pe 4 mai[21].

El a fost episcop timp de 30 de ani și a adormit în pace în insula Cipru[22]. Mormântul său a fost descoperit în anul 890 d. Hr.[23] și o parte din Sfintele sale Moaște se păstrează în „Biserica „Sfântul Lazăr” din Larnaca, Cipru, construită în secolul al 9-lea, pe mormântul Sfântului, care a fost uns [hirotonit] de către Sfinţii Apostoli Pavel şi Barnaba episcop de Kitium (fostul nume al cetăţii Larnaca)”[24].

LarnacaLar 2
unde a fost episcop Sfântul Lazaros,
cel a 4-a zi înviat din morți[25]

Al doilea mormânt al său se păstrează în Biserica Sfântul Lazaros din Larnaca, Cipru, și e acesta[26]:

al doileaPrimul său mormânt este în al-Eizariya, Palestina[27] și e acesta[28]:

primulLonghinosSfantul Mucenic Longhinos EcatontarhosulEl a împuns cu sulița coasta Domnului și sângele și apa curse din trupul Domnului i-au vindecat ochii săi bolnavi[30]. Longhinos, dimpreună cu ostașii săi, au păzit și mormântul Domnului. Dar când Domnul a înviat din morți a treia zi, el, dimpreună cu alți doi ostași ai săi, au crezut în Hristos și L-au mărturisit lui Pilat și arhiereilor evrei[31].

Longhinos nu a primit bani de la arhierei ca să tăinuiască învierea Domnului ci, dimpotrivă, a mărturisit învierea Lui peste tot. A renunțat la armată și, dimpreună cu ceilalți doi care au crezut în Hristos, a primit Sfântul Botez de la Sfinții Apostoli. A plecat apoi în Capadocia, unde a propovăduit ceva timp, apoi s-a retras în satul tatălui său, trăind ascetic[32].

Au fost însă martirizați câte trei, prin tăierea capului cu sabia, iar capul Sfântului Longhinos a fost dus lui Pilat și evreilor[33]. Iar ei, „văzând capul Sfântului, au poruncit ca să-l arunce afară din cetate și l-au tăvălit mult în gunoi până ce l-au astupat acolo”[34].

Însă Sfântul Longhinos i s-a arătat într-o vedenie unei femei și aceasta a descoperit capul său în gunoi. Și când femeia a descoperit capul Sfântului, atunci și-a recăpătat vederea[35]. În noaptea următoare, Sfântul Longhinos, „în lumină mare”, i s-a arătat femeii și i l-a arătat pe fiul ei cel mort, care fusese primit în Împărăția lui Dumnezeu. Și el i-a poruncit ca să pună capul său, alături de fiul ei, într-o raclă[36].

Însă, ca unul care a fost botezat de Apostoli și a propovăduit un timp pe Hristos în Capadocia, Sfântul Longhinos cunoștea în mod direct ierarhia Bisericii.

Pentru că el propovăduia pe Hristos împreună cu ierarhia Bisericii și nu separat de ea sau împotriva ei.

Sfântul Sfințit Mucenic Aphrodisius este pomenit pe 28 aprilie și a fost mare preot păgân, în Egipt, la Iliopolis.

A auzit despre minunile Domnului de la niște evrei din Alexandria întorși de la un pelerinaj din Ierusalim.

De aceea a venit și L-a întâlnit pe Domnul devenind unul dintre Ucenicii Săi.

A primit harul Duhului Sfânt la Cincizecime[37] și l-a însoțit pe proconsulul roman Sergius Paulus, convertit de Sfântul Apostol Pavel [F. Ap. 13, 7-12, GNT][38], în Provence, în Franța actuală[39]|[40].

Ei au evanghelizat Gallia Narbonensis[41]|[42], Sergius rămânând în Narbonne[43] iar Sfântul Aphrodisius a ajuns la Béziers, în sudul Franței de azi[44]|[45] și a trăit pustnicește într-o peșteră din apropierea orașului.

A fost primul episcop de Béziers și a fost martirizat prin tăierea capului, dimpreună cu cei care îl însoțeau (Caralippus/ Caralampus, Agapius și Eusebius, de către un grup de păgâni. Din capul său a țâșnit apă. Și trupul său decapitat, în mod minunat, și-a luat capul și a mers cu el prin oraș, până l-a lăsat în peștera în care se nevoise. El a fost martirizat pe 28 aprilie 65 d. Hr., în timpul împărăției lui Nero[46].

Sfinții Apostoli Sosipatros și Iason au fost aruncați în închisoare în insula Corfu. Și aici au fost închiși dimpreună cu 7 hoți: Saturninus, Iakischolus, Faustianus, Januarius, Marsalius, Euphrasius și Mammius. Cei 7 au crezut în Hristos și au fost martirizați prin aruncarea lor într-un cazan cu smoală topită, ceară și sulf[47], în jurul anului 63 d. Hr.[48].

Gardianul a crezut și el în Domnul și i s-au tăiat mâna stângă, ambele picioare, apoi capul. Fiica guvernatorului, Cherchira, crede și ea în Domnul iar tatăl ei o închide în celulă cu un jefuitor și un ucigaș, numit Murinus, pentru ca să o necinstească. Însă Murinus crede în Hristos și devine Sfânt Mucenic[49].

Sfânta Muceniță Cherchira, la porunca tatălui ei, e agățată de un copac, e sufocată cu fum amar și străpunsă cu săgeți. După martirizarea ei, prin arderea de vii, sunt martirizați și Sfinții Mucenici Zeno, Eusebius, Neon și Vitalis, care fuseseră luminați prin Sfântul Botez de cei doi Apostoli. Toți fiind pomeniți în ziua de 28 aprilie. În cele din urmă, Sfinții Apostoli Sosipatros și Iason îl botează și pe guvernator, pe tatăl Sfintei Mucenițe Cherchira, și îi pune numele de Sebastian[50]. Și cu toții au fost asumați de ierarhia Bisericii, pentru că de aceea avem pomenirea lor până azi.

Pe 26 februarie e pomenit Sfântul Mucenic Sebastian, însoțitorul Sfintei Marii Mucenițe Fotini, dimpreună cu Sfântul Mucenic Hristodoulus, ambii martirizați în timpul lui Nero[51]. Și ei asumați de ierarhia Bisericii.

Pe 16 septembrie e pomenită Sfânta Muceniță Sebastiana, ucenica Sfântului Apostol Pavel[52]. A fost martirizată în timpul împărăției lui Domitianus[53]|[54].

A fost bătută și aruncată într-un cuptor încins. Ieșind nevătămată de acolo a fost trimisă în Heraclea. Aici a fost legată de un copac și i s-a sfâșiat trupul cu țigle. A fost aruncată apoi la fiare sălbatice. Și pentru că nu a fost mâncată de ele, i s-a tăiat capul. Trupul ei, din porunca guvernatorului Pompian, a fost aruncat în mare. Dar trupul i-a fost luat de Sfinții Îngeri și dus în insula Rodos, în Grecia[55].

Sfinții Mucenici Leontios, Ipatos și Teodulos au fost soldați romani[56] și au fost martirizați în timpul împărăției lui Vespasianus[57]|[58].

Sfintii Mucenici Leontios, Ipatos si TeodulosSfântul Leontios, fiind găzduit într-o casă, cei de acolo au crezut în Hristos și el i-a botezat. Și când i-a botezat, „un nor luminos i-a acoperit pe cei nou-botezați și a curs apă”[59]. Fiind prinși și rămânând tari în mărturisirea lor, Sfântul Ipatos a fost pus sub o coloană cu gheare de fier, pe când Sfântul Teodulos a fost bătut fără milă cu nuiele. După care au fost decapitați.

Sfântul Mucenic Leontios, rămânând singur, a fost torturat și închis din nou. Când a fost adus iarăși la judecată, el a fost suspendat de un stâlp, cu capul în jos, având legată de gâtul lui o piatră grea. După care a fost bătut cu nuiele până când a murit. I-au aruncat trupul în afara cetății dar creștinii l-au înmormântat lângă Tripoli. Cei 3 Sfinți Mucenici au fost martirizați între anii 70-79 d. Hr. și sunt pomeniți pe 18 iunie[60].

Sfântul Mucenic Zosimus a pătimit în timpul împărăției lui Traian, el fiind din Apollona Thraciei. Este pomenit în ziua de 19 iunie și a fost soldat. Pentru că nu a jertfit idolilor, el a fost pus pe un pat înroșit în foc. Dar însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, el a rămas nevătămat[61]. A fost încălțat cu sandale cu cuie ascuțite și a mers pe jos mult timp. Apoi a fost închis și chinuit cu foame și cu sete. Dar un Înger al Domnului i-a adus pâine și apă. În cele din urmă i s-a tăiat capul[62].

Iar Biserica și l-a asumat, ca pe toți Sfinții, pentru că ierarhia Bisericii l-a recunoscut drept mădular viu al lui Hristos.

Pe 20 ianuarie sunt pomeniți Sfinții Mucenici Inna, Pinna și Rimma din Sciția, ucenicii Sfântului Apostol Andrei, cel dintâi chemat. Ei au propovăduit învățătura creștină și au botezat mulți păgâni. Însă o căpetenie locală, pentru că nu au jertfit idolilor, într-o iarnă, i-a legat de bușteni și i-a aruncat în apa înghețată. Și astfel au murit înghețați[63].

Sfantul Mucenic InnaSfântul Mucenic Inna[64]

Sfantul Mucenic RimmaSfântul Mucenic Rimma[65]


[1] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2013/03/20/100846-martyr-photina-svetlana-the-samaritan-woman-and-her-sons.

[2] Ibidem.

[3] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Carthage.

[4] Idem: http://oca.org/saints/lives/2013/03/20/100846-martyr-photina-svetlana-the-samaritan-woman-and-her-sons.

[5] Ibidem.

[6] Sfânta sa Icoană e preluată de aici: http://images.oca.org/icons/lg/March/0320photini.jpg.

[7] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2013/03/20/100846-martyr-photina-svetlana-the-samaritan-woman-and-her-sons.

[8] Viețile Sfinților pe luna februarie, ed. cit., p. 310-316.

[9] Idem, p. 310.

[10] Idem, p. 313.

[11] Idem, p. 314.

[12] Idem, p. 315.

[13] Ibidem.

[14] Idem, p. 315-316.

[15] Idem, p. 316.

[16] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2013/03/20/100846-martyr-photina-svetlana-the-samaritan-woman-and-her-sons.

[17] Sfânta frescă e preluată de aici:

http://www.antiochian.org/sites/default/files/assets/images/St.KyriakeofRome_CFDA/clip_image002.jpg.

[18] Sfânta sa Icoană am preluat-o de aici: http://images.oca.org/icons/lg/October/1017lazarus-Bp-kition.jpg.

[19] A se vedea:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3027/sxsaintinfo.aspx.

[20] Ibidem.

[21] A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Laz%C4%83r.

[22] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/10/17/102991-translation-of-the-relics-of-st-lazarus-ldquoof-the-four-days-in.

[23] Idem:

http://www.doxologia.ro/ortodoxia-lume/moastele-sfantului-lazar-daruite-de-cipru-rusiei.

[24] Ibidem.

[25] Imaginea de e preluată de aici:

https://www.google.ro/maps/place/Zinonos+Kitieos,+Larnaca,+Cipru/@34.9149467,33.6364514,7z/data=!4m2!3m1!1s0x14e082a3c7cbb70f:0x282bd9994817ef00.

[26] Imaginea am preluat-o de aici:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tomb_in_St_Lazarus_Church_in_Larnaca,_Cyprus.jpg.

[27] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Eizariya.

[28] Idem:

https://www.flickr.com/photos/ooocha/2845250880.

[29] Viețile Sfinților pe luna octombrie, ed. cit., p. 214. Sfânta sa Icoană am preluat-o de aici:

http://almoutran.com/wp-content/uploads/2011/10/16_oct_longinus_the_centurion.jpg.

[30] Viețile Sfinților pe luna octombrie, ed. cit., p. 214.

[31] Idem, p. 214-215.

[32] Idem, p. 215.

[33] Idem, p. 217.

[34] Ibidem.

[35] Idem, p. 218.

[36] Idem, p. 218-219.

[37] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodisius.

[38] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_of_Narbonne.

[39] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Provence.

[40] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodisius.

[41] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gallia_Narbonensis.

[42] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodisius.

[43] Ibidem.

[44] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ziers.

[45] Idem: Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodisius.

[46] Ibidem.

[47] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/04/28/101216-apostle-sosipater-of-the-seventy-and-those-with-him.

[48] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/04/28/101222-martyr-saturninus-who-was-converted-by-apostles-jason-and-sosipa.

[49] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/04/28/101216-apostle-sosipater-of-the-seventy-and-those-with-him.

[50] Ibidem.

[51] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/02/26/100608-martyr-sebastian.

[52] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/09/16/102628-st-sebastiana-the-martyr-and-disciple-of-st-paul-the-apostle-at.

[53] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Domitian.

[54] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/09/16/102628-st-sebastiana-the-martyr-and-disciple-of-st-paul-the-apostle-at.

[55] Ibidem.

[56] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/06/18/101746-martyr-leontius-at-tripoli-in-syria.

[57] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Vespasian.

[58] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/06/18/101746-martyr-leontius-at-tripoli-in-syria.

Sfânta lor Icoană am preluat-o de aici:

http://images.oca.org/icons/lg/June/0618Leontius-Hypatius-Theodoulus.jpg.

[59] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/06/18/101746-martyr-leontius-at-tripoli-in-syria.

[60] Ibidem.

[61] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/06/19/101754-martyr-zosimus-the-soldier-at-antioch-in-pisidia.

[62] Ibidem.

[63] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/01/20/100242-martyr-inna-disciples-of-the-apostle-andrew-in-scythia.

[64] Preluată de aici:

http://images.oca.org/icons/sm/june/0620inna.jpg.

[65] Idem:

http://images.oca.org/icons/sm/june/0620rimma.jpg.