Predică la a 100-a carte online [8 octombrie 2014]

Sfintii Arhangheli Mihail si GavriilIubiții mei,

scrisul si invataturaIar în cazul meu și al doamnei preotese munca de cercetare și cărțile scrise sunt o mare împlinire duhovnicească.

O împlinire pe care nu am păstrat-o numai pentru noi ci, iată, din 1 octombrie 2009 și până azi, am împărțit-o cu dumneavoastră, dăruindu-vă, pe măsură ce le-am scris și editat, cele 100 de cărți de până acum. Care sunt online și pot fi downloadate oricând în mod gratuit.

Aseară ne-am bucurat împreună de ceea ce Dumnezeu ne-a ajutat să facem. Eu și doamna preoteasă…A fost o sărbătoare de suflet și o mulțumire adusă lui Dumnezeu.

Și imediat după ce am editat a 100-a carte online, Dumnezeu m-a luminat să scriu despre această împlinire a noastră, pentru ca acestea, pe care le-am editat dimpreună cu Dumnezeu, să fie și mai explicite.

Începeam șirul de editări cu Acatistul Nunții, scris de doamna preoteasă și dedicat mie. Care, din păcate, a început să fie tipărit, în mod fraudulos, de oameni pe care nu îi cunoaștem. Alături de Acatistul Fericitului Serafim Rose și de cartea mea Lumea postmodernă și depersonalizarea omului, care se ocupă de 3 mari tare ale postmodernității: satanismul, pornografia și terorismul. Pentru ca în capitolul al 4-lea să răspund, pe baza teologiei mistice a Sfântului Simeon Noul Teolog, la problema de fond a omului: îndumnezeirea lui.

Pentru că postmodernitatea își caută „împlinirea” în excesul de forță și de pasiune, pe când împlinirea omului este totuna cu înduhovnicirea lui.

Cu ochiul de acum, care a ajuns să vadă mai mult greșelile și neajunsurile decât lucrurile bune ale cărții editate, fiecare dintre cărțile publicate are nevoie de reeditare.

Însă în dorința noastră enormă de a veni în ajutorul cititorilor, ne-am uitat mai degrabă la conținut decât la problemele editoriale. Pentru că reeditările pot fi multiple dacă ai textul bine și corect lucrat.

A 4-a carte publicată a fost apocriful Viața lui Adam și a Evei, care conține și date ale Tradiției Bisericii. A 5-a carte publicată se numește Teologia îndumnezeirii și conține 8 studii personale scrise în timpul anilor de facultate, master și doctorat.

De pe 4 octombrie 2009, când publicam primul volum din Twitter pentru azi, toate însemnările de acolo s-au transformat în 5 volume, al 6-lea fiind în lucru.

Pe 6 octombrie 2009 publicam Bucuria comuniunii (vol. 1), pentru ca în 2014 să ajungem să edităm vol. 11 al acestei colecții. În care am editat articole și studii publicate pe platforma noastră în acești 8 ani de online.

Pelerinajul Egeriei la Locurile Sfinte l-am publicat pe 7 octombrie 2009 iar traducerea în română a Bibliei Satanice, ca auxiliar al cărții Lumea postmodernă și depersonalizarea omului, publicată anterior, am publicat-o în 12 octombrie 2009. De ce am tradus o carte hulitoare și păgână? Pentru că ea conține, în rezumat, programul de satanizare al lumii pe care ni-l propune postmodernitatea. Și el este în derulare

Iar noi, creștinii ortodocși, trebuie să știm că există oameni care luptă, în mod sistematic, împotriva oricărui fel de religiozitate, nu numai creștină, propovăduind în schimb răzbunarea, pornografia, cruzimea, ritualuri de închinare sataniste, lucruri macabre și perverse.

Din 1968, de când a fost publicată, Biblia Satanică este o sursă de inspirație pentru multe rele și fărădelegi ale istoriei. Iar dacă dorim să știm de ce lumea noastră arată așa cum arată trebuie să cunoaștem această carte, care este una dintre cărțile fondatoare ale postmodernității.

Pe 25 octombrie 2009 începeam o altă colecție de cărți TPA: Fragmentarium. În care edităm diverse fișe de lectură și note personale.

Pe 26 octombrie 2009 publicam teza de master a doamnei preotese, scrisă pe poezia lui Nichita Stănescu, prietenul nostru de inimă. În două volume am publicat Contra ereziilor, marea carte a Sfântului Irineu al Lyonului, în care acesta demontează gnosticismul. Era prima traducere de proporții pe care o publicam.

Am publicat cartea Teologia vederii lui Dumnezeu în 18 noiembrie 2009 și, în aceeași zi, și teza mea doctorală: Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog.

Ambele cărți, la început, au fost una singură…și ea a reprezentat teza mea doctorală pe care i-am prezentat-o coordonatorului meu.

Însă Părintele Profesor Dumitru Popescu, coordonatorul tezei mele doctorale, a considerat că textul e prea mare…și de aceea am rămas doar la a doua parte a tezei, așa cum am publicat-o. Și când am publicat Teologia vederii lui Dumnezeu, de aceea am precizat faptul că ea este „o introducere” a tezei mele doctorale. Pentru că, în faza în care eu am conceput cartea, ea reprezenta primele două capitole ale tezei.

A 22-a carte TPA, Cuvinte cu amândouă mâinile, publicată pe 21 ianuarie 2010, a fost creată din interviuri la nivel online. Făcută, deopotrivă, cu cunoscuți și cu necunoscuți.

Pe 3 martie 2010 începeam să public Operele complete ale Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu, pe care le-am publicat în 9 volume, al 10-lea fiind amintirile mele și ale doamnei preotese despre Părintele nostru duhovnicesc. Proiect terminat pe 29 mai 2012, însumând 2.429 de pagini editate.

Pe 10 martie 2010 publicam grandioasa teză doctorală a doamnei preotese, scrisă pe viața și opera Sfântului Antim Ivireanul, care, din nefericire, a ajuns sursă de plagiat pentru cine nu te-ai fi așteptat.

Pe 23 martie 2010 mi-am publicat teza de licență, care este un comentariu teologic la imnologia Săptămânii Mari și a Săptămânii Luminate. Iar pe 14 mai 2010, începeam să public primul volum, din cele 4 de până acum, din cartea doamnei preotese Epilog la lumea veche. În care autoarea demonstrează importanța tradiției literare și spirituale românești pentru formarea literaturii moderne.

Pe 9 iunie 2010 editam disertația mea de master, pe teologia Sfântului Marcu Ascetul, pe 16 iulie 2010 publicam traducerea la Despre măsuri și greutăți a Sfântului Epifanie al Salaminei, pentru ca pe 21 august să editez prima carte pe care am diortosit-o/ adaptat-o literar: Viața și scrierile lui Grigore Țamblac. După care am mai editat încă trei adaptări la limba de azi: Sfătuiri creștin-politice, pe 29 august 2010, Răspunsul împotriva Catehismului calvin, pe 22 septembrie 2010 și Învățături pentru șapte Taine pe 26 octombrie 2010.

De ce e nevoie să adaptăm textele/ să le aducem la grafia, topica și înțelegerea celor de azi? Pentru ca ele să fie înțelese în frumusețea și profunzimea lor.

Primul volum din colecția Traduceri patristice l-am publicat în 2009, pe 19 octombrie. Al doilea volum pe 6 octombrie 2010, al 3-lea pe 2 ianuarie 2011, al 4-lea pe 10 iulie 2014 și al 5-lea e în lucru. Volume în care dorim să publicăm în continuare diverse texte patristice, cu comentariile aferente, care să ne mărească înțelegerea asupra a ceea ce înseamnă Tradiția Bisericii. Pentru că Tradiția Bisericii nu e cuprinsă în două-trei cărți ci în mii de cărți.

În ultima carte a lui 2010, a 46-a, începeam să public colecția Dorin Streinu: Opere alese. Adică o parte dintre scrierile mele de literat.

Un „cititor” însă a înțeles că prin „alese” am vrut să spun „prețioase”…în loc să înțeleagă că am ales doar o parte din ceea ce am scris atunci, pentru că multe dintre textele adolescenței și primei mele tinereți acum nu le mai consider publicabile.

Am publicat 7 volume în această colecție, ultimul în 23 septembrie 2013…însă mai am multe lucruri de editat în următoarele volume ale colecției. Pentru că, prin editarea parțială a acestor scrieri de până în 20 aprilie 1999, când am renunțat la literatură, eu ofer o imagine clară asupra persoanei mele și a personalității pe care o aveam atunci când am devenit student teolog.

Primul volum din Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă l-am publicat în 31 ianuarie 2011, al doilea în 25 iunie 2014 iar al 3-lea este în lucru. Și această colecție a apărut ca o consecință directă a muncii mele la Teologia Dogmatică Ortodoxă din care nu am publicat încă niciun volum.

În două volume am publicat Cuvintele duhovnicești: filele de jurnal după renunțarea la literatură.

Am editat pe 21 martie 2011 o carte dialogică cu Otilia Kloos, iar pe 16 aprilie 2011 am publicat primul volum din A vedea și a fi văzut, volumul al doilea fiind în lucru. Proiectul A vedea și a fi văzut a apărut ca o prelungire a muncii de la Lumea postmodernă și depersonalizarea omului. Ambele fiind cărți interdisciplinare, care necesită specializări aparte.

Primul volum din Praedicationes, care în latină înseamnă Predici, l-am editat pe 20 iunie 2011. De atunci am publicat 8 volume în această colecție și a 9-a e în lucru. Iar în ele nu sunt cuprinse toate predicile mele ci doar cele pe care le-am scris sau le-am transcris din filele audio.

Primul volum, și singurul până la această dată, în care am tradus o carte a Sfintei Scripturi, l-am publicat în 11 august 2011: Evanghelia după Matei. Nădăjduiesc să mai editez și altele…

Cartea doamnei preotese: Studii de poezie pașoptistă am editat-o pe 28 noiembrie 2011…și terminam 2011 editând a 63-a carte TPA.

În 2012 am editat singurele cărți audio ale noastre de până acum. Teza mea doctorală, în format audio, am editat-o pe 5 ianuarie 2012 iar Teologia vederii lui Dumnezeu pe 28 ianuarie 2012.

A 67-a carte TPA e despre statistici, am făcut din predicile Săptămânii Mari o carte, apoi, a 69-a carte a fost Despre omul Împărăției, adică a 10-a carte despre persoana și opera Dumnezeiescului Ilie văzătorul de Dumnezeu.

A 70-a carte TPA a fost comentariul doamnei preotese la Țiganiada. Publicată pe 19 iulie 2012. Pe când în ziua de 21 noiembrie 2012 publicam primul volum din Istoria începe de oriunde o privești. Am editat 3 cărți în această colecție iar a 4-a e în lucru.

A 80-a carte TPA am editat-o pe 15 iunie 2013 și este primul volum din Creatori de limbă și de viziune poetică în literatura română. Al doilea volum e în lucru ca și volumul al 5-lea din Epilog la lumea veche.

Dacă a 84-a carte este Vorbiri de Facebook (vol. 1), al doilea volum e al 100-lea TPA, pe care l-am publicat ieri, 7 octombrie 2014.

A 85-a carte TPA este prima noastră carte reeditată, cu adăugirile de rigoare, din cele 100. O editam pe 11 ianuarie 2014. Prima carte din cele 18 editate în 2014.

Pe 4 martie 2014 publicam Atenție teologică iar pe 21 aprilie 2014 publicam primul volum din Interviuri de conștiință.

Am fost nevoit să editez, în foarte mare grabă, 4 volume din colecția Vezi ceea ce ești. Primele 4 cărți cu fotografii personale. Pentru că, pe nepusă masă, Ipernity ne-a anunțat că va mai lasă cu acces liber doar 199 din cele 2857 de fotografii din contul meu.

Pe 26 mai 2014 publicam al 3-lea volum din Fragmentarium, Trei poeți și-un început de secol pe 13 iunie 2014, Studii literare (vol. 1) pe 29 iunie 2014.

În Studii literare (vol. 1) am renunțat la editarea în Times New Roman 12 sau 14 și cu 10 la subsol în favoarea editării în Constantia 16 cu 12 la subsol. Pentru că ochii noștri sunt obosiți…dar și pentru că am găsit acest font mult mai expresiv.

A 99-a carte TPA a fost prima noastră carte în engleză. Mi-am tradus și editat teza doctorală în limba engleză iar a doua carte în engleză e în lucru. Pentru că vrem să ieșim spre tot mai mult public cititor iar limba engleză e universalizarea noastră reală.

Așa că, prin a 100-a carte TPA, editată ieri, am ajuns la o cifră rotundă, la care nu ne-am gândit niciodată atunci când am început să publicăm online.

Nu am avut un plan de editare de la început ci el s-a format pe parcurs, lăsându-ne conduși de luminarea lui Dumnezeu spre ceea ce trebuie să facem.

Însă am știut și știm întotdeauna faptul că fiecare zi trebuie să se transforme în creație.

De aceea, dacă pe fiecare zi faci ceva în folosul oamenilor, acel lucru se va vedea mai devreme sau mai târziu.

Și se va vedea tocmai pentru că e plin de harul și de ajutorul lui Dumnezeu, fără de care nu am fi putut face nimic.

Așadar, iubiții mei, predica de acum e o mulțumire plină de recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a întărit să facem. Și o mulțumire prietenească, totodată, pentru toți cei care, în mod direct sau indirect, ne-au ajutat să scriem și să edităm aceste cărți.

Vă mulțumim tuturor și ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca să ne întărească pe toți și pe fiecare în parte ca, acolo unde suntem, să facem lucrul bine-plăcut Domnului.

Pentru ca astfel, cu toții, să fim binecuvântați de Dumnezeul slavei, de Tatăl, de Fiul și de Sfântul Duh Dumnezeu, prin Care și întru Care facem toate cele frumoase înaintea ochilor Săi! Amin.