Despre ierarhia Bisericii în sec. I d. Hr. [14]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii
de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 3)

 *

Partea întâi, a doua, a treia, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a.

***

Sfântul Ierarh Probus, Episcopul Veronei, în Italia, a adormit în anul 59 d. Hr. E pomenit pe 12 ianuarie[1].

Pe 16 ianuarie este pomenită Sfânta Priscilla, soția lui Manius Acilius Glabrio[2] și mama senatorului Quintus Cornelius Pudens[3]. Ea fiind cea care l-a găzduit pe Sfântul Apostol Petru la Roma[4].

Sfânta Muceniță Fecioară Prisca e pomenită pe 18 ianuarie[5] și s-a născut într-o familie nobilă. Ea a fost martirizată la vârsta de 13 ani, în timpul împăratului Claudius.

Pentru că nu a jertfit zeilor, ea a fost bătută și întemnițată. A fost flagelată, s-a turnat seu fierbinte peste ea, a fost aruncată la lei în amfiteatru, a stat trei zile nemâncată în închisoarea sclavilor, după care a fost torturată și aruncată în foc. Și pentru că a rămas, în mod minunat, în viață, Sfintei Prisca i s-a tăiat capul la a 10-a piatră de hotar a căii Ostiensis, calea dintre Roma și Ostia[6].

Pe 29 ianuarie este pomenit Sfântul Diacon Caesarius, diaconul Sfântului Ierarh Ausonius de Angoulême, în Franța[7].

TrifenaAnastasius și Socratia și a fost aruncată într-un cuptor încins pentru că a disprețuit religia păgână. Apoi a fost legată de un copac și s-a aruncat cu sulițele în ea. Dar pentru că Domnul a păzit-o, soldații romani care o chinuiau au aruncat-o în fața unui taur nebun și acesta i-a cauzat moartea[9].

Sfântul Bucolus a fost primul Episcop al Smirnei, în Asia Mică și a fost ucenicul Sfântului Ioan Teologul[10]. Este pomenit pe 6 februarie și a adormit în anul 100 d. Hr.[11].

MarcSfântul Marchellos a fost un adept al lui Simon Magul pe care Sfântul Apostol Petru l-a convertit la dreapta credință. El a fost hirotonit episcop al Siracuzei, în Sicilia.

Sfântul Pancratios s-a botezat la Ierusalim din pruncie, i-a urmat Sfântului Apostol Petru în Antiohia și Cilicia, l-a cunoscut pe Sfântul Apostol Pavel și a fost hirotonit de el episcop în Tavromenia, în Sicilia. Însă iudeii și cei din Sicilia l-au prins, l-au spânzurat și l-au ars de viu[12].

FilagriosSfanta Fecioara MariamniSfânta Fecioară Mariamni,
cea întocmai cu Apostolii[14]

MariamniSfânta Mariamni, dimpreună cu Sfântul Apostol Vartolomeos, au fost martori la martirizarea Sfântului Apostol Filippos și i-au îngropat Sfintele Moaște. După care au mers în Licaonia și au propovăduit.

După ce Sfântul Vartolomeos a plecat în India, Sfânta Mariamni s-a întors în Palestina, în părțile Iordanului, și a adormit în pace[15].

ApfiaSfânta Muceniță Apfia e în mijloc, în dreapta ei fiind Sfântul Apostol Arhippos iar în stânga ei este soțul ei, Sfântul Apostol Filimon[16]

ApfTot pe 5 martie e pomenit și un al 3-lea trăitor în secolul I d. Hr: Sfântul Mucenic Onisimos din Isauria. A trăit în Palestina și a fost martirizat prin tăierea capului cu sabia[20].

Pe 14 mai sunt pomeniți cei 47 de Sfinți Mucenici din Roma, care au fost botezați de Sfântul Apostol Petru și au fost martirizați sub Nero în aceeași zi[21].

Sfântul Ierarh Birillus e pomenit pe 21 martie și a adormit în anul 90 d. Hr. A fost hirotonit de Sfântul Apostol Petru și a fost primul evanghelizator și episcop al Cataniei, în Sicilia[22].

Sfantul Ierarh Chiril al CatanieiSfântul Ierarh Chiril al Cataniei[23]

Și tot pe 21 martie e pomenit și un doilea episcop al Cataniei: Sfântul Ierarh Chiril al Cataniei. A fost și el ucenicul Sfântului Apostol Petru și a fost hirotonit de el episcop. Sfântul Chiril s-a născut în Antiohia și a adormit în pace, la adâncă bătrânețe, în Sicilia[24].

Sfantul Ierarh Artemon al SeleucieiSfântul Ierarh Artemon al Seleuciei[25]

ArtemonSfântul Sfințit Mucenic Flavius Latinus a fost al treilea Episcop al Bresciei, în Italia. El a fost episcop între 84-115 d. Hr.[28] și a fost martirizat în timpul lui Traianus. A fost martirizat în 115 și este pomenit în ziua de 24 martie[29].

Sfinții Mucenici Martinian și Processus au fost soldații imperiali care au fost desemnați să fie gardienii Sfinților Petru și Pavel în închisoarea Mamertino[30]|[31]. Ei s-au convertit văzând minunile lor și au fost botezați de Sfântul Apostol Petru în mod minunat. Din porunca lui Nero, ei au fost arestați, torturați și li s-au tăiat capetele. Sunt pomeniți pe 11 aprilie[32] și au fost martirizați în anul 67 d. Hr.[33].

AnastasiaSfântul Sfințit Mucenic Petru de Braga/ Rates a fost primul Episcop de Braga, în Portugalia și a fost martirizat în anul 60 d. Hr. Este pomenit pe 26 aprilie[36] și a păstorit între anii 45-60. El a fost hirotonit de Sfântul Apostol Iacov și a fost martirizat prin tăierea capului[37].

Sfântul Ierarh Patricius de Prusa, în Bitinia, este pomenit pe 28 aprilie. Și tot pe 28 aprilie este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Marcu al Galileii, martirizat în anul 92 d. Hr.[38].

Și după cum s-a văzut în munca noastră de cercetare de până acum, am evocat și alți membri ai ierarhiei Bisericii cât și Mucenici ai Bisericii din secolul I a căror pomenire ierarhia Bisericii a păstrat-o. Iar cu toții dovedesc cât de vie și de frumoasă era Biserica în secolul I în ciuda persecuțiilor păgâne.

Episcopii, preoții și diaconii, ca și azi, formau ierarhia Bisericii și poporul credincios respecta ierarhia Bisericii ca pe voia lui Dumnezeu. Pentru că ierarhia Bisericii a fost instituită de Domnul prin Sfinții Săi Apostoli și ea nu este o lucrare pur umană.

Tocmai de aceea, când venea vorba să moară pentru Hristos, atât membrii ierarhiei cât și poporul credincios se simțeau o singură Biserică și noii Sfinți ai Bisericii erau asumați imediat de către toți.

Și cred că de acest lucru avem nevoie în orice secol: de faptul de a ne simți membri reali ai Bisericii lui Hristos, aflați în comuniune vie cu orice credincios și cu orice Sfânt al Împărăției lui Dumnezeu. Adică să nu ne pierdem niciodată în istorie ci să vedem toate duhovnicește, trăind încă de acum în slava Împărăției lui Dumnezeu.

În concluzie, ierarhia Bisericii a fost tripartită din primul secol și ea s-a păstrat neschimbată până azi. Tocmai de aceea, în Biserica Ortodoxă, vorbim despre o succesiune apostolică neîntreruptă a harului și a credinței celei adevărate până azi.


[1] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/January_12_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

[2] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Manius_Acilius_Glabrio_%28consul_91%29.

[3] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Quintus_Cornelius_Pudens.

[4] Idem:

http://www.orthodoxengland.org.uk/stdjan.htm.

[5] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/January_18_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

[6] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Prisca.

[7] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/January_29_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

[8] Idem:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1961/sxsaintinfo.aspx.

[9] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tryphaena_of_Cyzicus.

[10] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/02/06/100441-st-bucolus-the-bishop-of-smyrna.

[11] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/February_6_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

[12] Idem:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2072/sxsaintinfo.aspx.

[13] Idem:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2073/sxsaintinfo.aspx.

[14] Am preluat Sfânta sa Icoană de aici:

http://bizweb.synaxarion.gr/data/specials/synaxarion/0217_Mariamni.jpg.

[15] A se vedea:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2161/sxsaintinfo.aspx.

[16] Sfânta Icoană am preluat-o de aici:

http://bizweb.synaxarion.gr/data/specials/synaxarion/0219_arxippos_filimon_apfias.jpg.

[17] A se vedea:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2181/sxsaintinfo.aspx.

[18] Idem:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2341/sxsaintinfo.aspx.

[19] Idem:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2342/sxsaintinfo.aspx.

[20] Idem:

https://oca.org/saints/lives/2010/03/05/100664-martyr-onesimus-of-isauria.

[21] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/March_14_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

[22] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Birillus.

[23] Sfânta sa Icoană am preluat-o de aici:

http://images.oca.org/icons/lg/march/0321cyrilcatania.jpg.

[24] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2013/03/21/100859-st-cyril-the-bishop-of-catania.

[25] Sfânta sa Icoană am preluat-o de aici:

http://bizweb.synaxarion.gr/data/specials/synaxarion/0324_Artemon_seleucia.jpg.

[26] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Pisidia.

[27] Idem:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2429/sxsaintinfo.aspx.

[28] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/March_24_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

[29] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Flavius_Latinus_of_Brescia.

[30] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mamertine_Prison.

[31] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Martinian_and_Processus.

[32] Ibidem.

[33] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/April_11_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

[34] Idem:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2659/sxsaintinfo.aspx.

[35] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/April_15_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

[36] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/April_26_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

[37] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_of_Rates.

[38] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/April_28_%28Eastern_Orthodox_liturgics%29.

Istoria începe de oriunde o privești (vol. 4)

Istoria incepe de oriunde o privesti vol 4Pagina sursă a cărții

item image

Read Online
(5.9 M)PDF
(242.6 K)EPUB
Kindle
Daisy
(589.4 K)Full Text
(3.7 M)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

*

Cuprins

1. Lucian Blaga vorbind despre sine (2-3) ∕ 2. Însemnările lui Dudu Velicu (3-24) ∕ 3. Descântătoarea citea cărți (24-25) ∕ 4. Monumente evreiești în București (25-26) ∕ 5. Înainte și după Auschwitz II (26) ∕ 6. Monografia lui George Poboran despre orașul Slatina (26-31) ∕ 7. Jurnalul lui Lev Tolstoi (31-51) ∕ 8. Pe front și în prizonierat cu George Topârceanu (52-56) ∕ 9. Din Jurnalul lui André Gide (56-71) ∕ 10. Despre Mănăstirea Căldărușani (71-77) ∕ 11. Amintiri și opinii ale lui Mircea Vulcănescu (77-81)

12. Călătoriile și portretele lui Alexandru Rosetti (81-95) ↑ 13. Multe ștampile pentru „regele internațional al romilor” (95-97) ↑ 14. Holera în România. Anul 1893 (98-101) ↑ 15. Dinspre scriitori…despre criticii literari (101-105) ↑ 16. Laszlo Alexandru despre Nicolae Manolescu (105-110) ↑ 17. Lăptăria Arcuda (110-111) ↑ 18. Concluziile lui Stephen Hawking (111-114) ↑ 19. Iorga despre evreii din România (114-116) ↑ 20. Bărbații din ochii femeilor (116-121)

21. Sinodul de la Iași, din 1642 (122-124) & 22. Jurnalul inedit al lui Vasile Alecsandri (124-130) & 23. Viața Fericitului Mihai Viteazul în comentariul Părintelui Niculae Șerbănescu (130-137) & 24. Clienții Varvarei trag cu urechea (137-145) & 25. Raportările teologice ale Lect. Dr. Alexandru Mihăilă (146-169) & 26. Studenții lui Allan Bloom (169-174) & 27. Amintirile Acad. Constantin C. Giurescu (174-222) & 28. Mihail Kogălniceanu: ziua de naștere, ziua de Botez, ziua morții (222-223) & 29. Dezideratele lui Nicolae Bălcescu (223-228) & 30. Monografia lui P. P. Panaitescu despre Dimitrie Cantemir (228-238)

31. Veleitățile teologice ale unui istoric al artei (238-331) ∫ 32. „Logica filosofică” a lui Toma de Aquino în comentariul lui Wilhelm Dancă (331-342) ∫ 33. Iorga vorbind despre cronici și cronicari (342-351) ∫ 34. Simțul documentar al interviului (351-363) ∫ 35. Dialogul lui Goma cu prezentul (363-374), ∫ 36. Apocriful 1 Enoh (374-383), ∫ 37. Sfaturi pentru mume (383-388), ∫ 38. Rugăciunile dimineții în CRV 1110 (388-402), ∫ 39. Din intimitatea lui Marin Preda (403-417), ∫ 40. De ce e Bucureștiul capitala României (417-420)

Bibliografie (421-437)