Primul volum din Dogmatica Sfântului Iustin Popovici

Popovici 1Père Justin Popovitch, Philosophie orthodoxe de la vérité. Dogmatique de LEglise Orthodoxe, traduit du Serbe par Jean-Louis Palierne, préface de Monseigneur Athanase Jevtitch, introduction de P. Patric Ranson, Tome 1, collection La Lumière du Thabor, Ed. L’Age d’Homme, Paris, 1992, 361 p. Donată de Pr. Adrian Gabor.

Popovici 2Dogmatica Sfântului Iustin, cf. Avertissement, are 3 volume (primul a apărut în 1932, al doilea în 1935 și al 3-lea în 1978).

Popovici 3Popovici 4Popovici 5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *