Parastas pentru Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu [29 octombrie 2014]

Pr. Dumitru Radu 6Trupul neînsuflețit al Părintelui Dumitru Radu se află depus pe catafalc în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena (Bariera Vergului), acolo unde a slujit.

Parastasul din această seară, dimpreună cu cele 12 Evanghelii ale Învierii, a fost slujit de 10 preoți și un diacon, după care a predicat un Preot bătrân, coleg al său de facultate și ne-a împărtășit durerea sa Părintele Profesor Emilian Cornițescu.

Acesta din urmă a subliniat faptul că Părintele Dumitru a fost ctitor de 4 Facultăți de Teologie și că a fost neobosit în munca teologică. Pe când colegul său de facultate ne-a mărturisit că era un om studios de foarte tânăr și nu a făcut concesii în materie de credință în cărțile sale.

Pr. Dumitru Radu 1Pr. Dumitru Radu 2Pr. Dumitru Radu 3Pr. Dumitru Radu 4*

Părintele Profesor Dumitru Radu a murit în seara zilei de 27 octombrie 2014, la vârsta de 87 de ani (mai trebuiau două zile ca să împlinească 88 de ani)

*

Pr. Dumitru Radu 5S-a născut pe 29 oct. 1926 [adică astăzi, 29 octombrie 2014, când noi l-am prohodit, el trebuia să își serbeze ziua de naștere], în localitatea Cepari-Cărpiniş, jud. Argeş.

A făcut Seminarul la Curtea de Argeș și apoi la Râmnicu Vâlcea, a făcut Facultatea de Teologie la București  (1947-1951), Doctoratul în Dogmatică între 1951-1954,  între 1957-1963 a făcut și Facultatea de Limbă și Literatură Română la București, și a devenit Doctor în Teologie în 1977.

A fost Profesor la Seminarul din Curtea de Argeș, din 1957 la București, a predat Greacă și Latină între 1955-1958, apoi Dogmatică, Morală şi Drept bisericesc (1958-1959), a fost corector şi precorector şef la Tipografia lnstitutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă din Bucureşti (1959-1963), profesor de Limba română, Istorie, Dogmatică, Morală şi Drept la Seminarul teologic din Bucureşti (1963-1969), spiritual-asistent la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1969-1973).

A fost hirotonit preot în 1969, asistent titular la secţia sistematică (1973-1977), profesor suplinitor (1977), apoi titular (1978) la catedra de Morală creştină, suplinitor al unei jumătăţi din catedra de Dogmatică (1980-1988), prorector al Institutului (din 1975).

A fost delegat la diferite întruniri cu caracter ecumenic peste hotare: a şaptea Adunare generală a Conferinţei Bisericilor Europene (Engelberg, 1974), Congresul profesorilor de teologie ortodoxă de la Atena (1976), întruniri ale Comisiei române de dialog cu Biserica Luterană din Germania şi ale Comisiei mixte Internaţionale pentru dialog teologic între Bisericile ortodoxă şi romano-catolică. A publicat lucrări de dogmatică, de istoria culturii şi a Bisericii româneşti.

*

Pr. Dumitru Radu 7Lucrări teologice ale autorului:

1. Caracterul ecleziologic al Sfintelor Tainelor şi problema intercomuniunii

2. Fundamentele teologice ale fenomenologiei narative

3. Repere morale pentru omul contemporan

4. Despre înnoirea și îndumnezeirea omului în Hristos.

Pr. Dumitru Radu 8