A treia predică la comentariul hrisostomic la Romani

Sfantul Ierarh Ioan Gura de Aur

***

Prima și a doua predică.

*

Iubiții mei,

didascaliaȘi când spune lume, el se referă la întreaga creație a lui Dumnezeu. Pentru că din înțelegerea lumii, a creației Sale, noi putem învăța voia lui Dumnezeu cu noi.

Însă, prin păcate, ajungem să slujim făpturii și nu Făcătorului nostru [cf. Rom. 1, 25, GNT]. Pentru că prin păcătuire ajungem să schimbăm adevărul lui Dumnezeu în minciună [Ibidem].

patimi sexualerusineȘi pentru că e vorba despre anormalitate, despre relații între oameni pe care Dumnezeu nu le dorește, Sfântul Pavel precizează în cazul ambelor patimi sexuale că ele sunt o ieșire din firescul relațiilor dintre bărbați și femei. Pentru că femeile au fost date spre însoțire bărbaților și nu pentru ca să aibă relații sexuale între ele sau bărbații să aibă relații sexuale între ei.

Când vorbește despre lesbianism, Sfântul Pavel spune că femeile au schimbat relația cu bărbații într-o relație cu femeile. Pe când în Rom. 1, 27, vorbind despre homosexualitate, Sfântul Pavel spune că bărbații își părăsesc relația firească cu femeia și se aprind de poftă unii pentru alții.

De unde înțelegem că pofta nefirească a femeilor pentru femei și a bărbaților pentru bărbați e o consecință a stării de păcătuire, e o consecință a lăsării noastre de către Dumnezeu în rușine

Și chiar dacă nu ajungem la a păcătui cu fapta, hrănirea în noi a acestei dorințe după nefiresc e un păcat în sine. Păcat ce trebuie spovedit ca gând și simțire perversă.

adulterDe aceea, la Rom. 1, 27-28, lesbianismul și homosexualitatea sunt patimi de necinste și rușine: pentru că sunt consecințele visării și doririi păcătoase a acestor fapte nefirești.

Însă Sfântul Pavel ne arată aici faptul că păcatele sunt consecințele îndepărtării noastre de Dumnezeu. Pentru că ajungem să cădem în patimi de necinste atunci când nu-L avem pe Dumnezeu în cunoașterea noastră [Rom. 1, 28, GNT]. Când renunțăm la raportarea noastră la Dumnezeu.

Atunci când suntem goi de cunoașterea și de ascultarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă în necunoașterea minții noastre și noi le facem pe cele pe care nu se cuvine să le facem [Rom. 1, 28, GNT].

satanicapatimiTocmai de aceea, Dumnezeu îi dă în fapte de ocară: pentru că sunt împătimiți în rele. În multe feluri de rele.

Adică El îi lasă singuri…îi lasă să vadă ce e de fapt păcatul: e moarte veșnică. E adâncire continuă în moarte…

Sfântul Ioan numește pedeapsa Sodomei o „icoană” [PG 60, col. 420/ ed. Athanasiu, p. 52] a Iadului. Și ea s-a petrecut pentru patimile împotriva firii, pentru cele sexuale. Și patimile sexuale sunt, pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, cele care îi fac pe oameni să fie mult mai fără de minte decât animalele [ed. Athanasiu, p. 53].

De aceea, în Rom. 1, 32, Sfântul Pavel ne spune că patimile sexuale ne fac vrednici de moarte, pentru că prin ele călcăm dreptatea lui Dumnezeu.

În Rom. 2, 1 suntem îndemnați la nejudecarea altora pentru că și noi suntem pătimași.

Însă cineva se poate întreba: cum să nu judecăm pe alții, când însuși Sfântul Pavel o face? Însă Sfântul Pavel, după cum trebuie să facem și noi, spune păcatelor pe nume. Însă prin aceasta nu se crede fără păcat. Pentru că a judeca pe alții înseamnă a ne considera fără păcatul pentru care îl judecăm pe altul.

Dar Dumnezeiescul Pavel mustră păcatul având conștiința că și el e vinovat de păcat. Mustră cu înțelegere și nu cu aroganță! Cu aroganță judecă cei care nu se judecă pe ei înșiși ci văd răul doar la ceilalți.

judecataDe aceea, iubiții mei, a căuta pe Dumnezeu înseamnă a face voia Lui. Și a-L căuta pe El înseamnă a căuta adevărata perspectivă a relației noastre cu El. În care noi Îl acceptăm pe Dumnezeu cu tot adevărul Lui și cu tot modul de viață pe care îl cere de la noi.

Dacă credem că putem fi duplicitari cu Dumnezeu ne înșelăm. Iar dacă credem că a alege să trăim discreționar și egoist înseamnă a trăi bine suntem iarăși în înșelare.

Pentru că Dumnezeu vrea să trăim în curăție și în frică curată de Dumnezeu, în bucurie și în evlavie dumnezeiască.

Mult spor în toate! Post plin de bucurie duhovnicească și de luminare a minții! Numai bine! Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *