Reflecții duhovnicești/ Ghostual Reflections

Il peccato è una fretta. It’s the rush to commit suicide.

Păcatul e o grabă. E graba de a te sinucide.

La carità è purificazione immediata di peccati. Denn Gott das Gute liebt.

Milostenia e curățire imediată de păcate. Căci Dumnezeu iubește binele.

I never understood else the envy than as on a weakness. Inability to enjoy for another.

N-am înțeles niciodată altcumva invidia decât ca pe o neputință. Neputința de a te bucura pentru altul.

The carols fill us of childhood. Of a childhood which we need at any age.

Colindele ne umplu de copilărie. De o copilărie de care avem nevoie la orice vârstă.

To be christianum means to be ghostual. For that the life with God is the life conforms to His Kingdom.

A fi creștin înseamnă a fi duhovnicesc. Pentru că viața cu Dumnezeu este viața conformă cu Împărăția Lui.

Le persone ricche sono le persone che danno. Wealthy people are the people who give. Wohlhabende Menschen sind die Menschen die geben. Πλούσια άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που παραδίδει.

Oamenii bogați sunt oamenii care dăruie.

Η πίστη είναι πραγματική συνάντηση, ζουν, παράδοξες με το Θεό. It is sight, feeling, comprehension uncontainable of God.

Credința e întâlnire reală, vie, paradoxală cu Dumnezeu. Ea este vedere, simțire, cuprindere necuprinsă a lui Dumnezeu.

The fasting is an enlightening of the mind and a thinning of the body. Without it deprive us of light and delicacy.

Postirea e o luminare a minții și o subțiere a trupului. Fără ea ne lipsim de lumină și delicatețe.

The haste is a symptom of self-opinion.

Graba e un simptom al părerii de sine.

I like people who do not lie to themselves. They have the courage to see the man undressed of the social conventions.

Îmi plac oamenii care nu se mint pe ei înșiși. Ei au curajul să vadă omul dezbrăcat de convențiile sociale.

To prefer the money instead of the man means not to give two penny on you.

A prefera banii în locul omului înseamnă a nu da doi bani pe tine.

The prayer who do not represent is the prayer which do not reconciled to God. For that the prayer is, first of all, a reconciliation with Him.

Rugăciunea care nu te reprezintă e rugăciunea care nu te împacă cu Dumnezeu. Pentru că rugăciunea e, mai întâi de toate, o împăcare cu El.

Η αγάπη είναι μια καρδιά οποία ευλογεί. The love is a heart that blesses. L’amore è un cuore che benedice. Die Liebe ist ein Herz das segnet.

Iubirea este o inimă care binecuvintează.

Οι αποκρίσεις είναι φωτισμοί. The responses are illuminations.

Răspunsurile sunt iluminări.

In the ghostual life cannot do anything without continuous cleansing of passions.

În viața duhovnicească nu se poate face nimic fără curățire continuă de patimi.

To mime the holiness is the greatest churlishness.

A mima sfințenia e cea mai mare bădărănie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *