Posomorât/ Gloomy

Nu ajută neliniștea
vieții și orice pom înflorit
își scutură florile.

Is not helping the unrest
of life and every tree blooming
shooks its flowers.

Goana după ceva
e de fiecare dată
pierdută,
pierdută cu desăvârșire.

The battue after something
is every time
lost,
lost with perfection.

Degeaba încerci să scapi.

In vain you try to escape.

Timpul e o reptilă
cu multe gheare
și tot îți va
zdrobi țeasta.

The time is a reptile
with many claws
and still will crush
your skull.

Dacă spui cuvinte
de amor
ele se vor transforma
în regrete suave.

If you say words
of love
they will transform
in suave regrets.

Dacă ceri ajutorul cuiva
mâna întinsă
va fi o ironie gentilă.

If you ask the help to someone
the outstretched hand
will be a gentle irony.

Dacă mori ca un câine
vei mirosi a mosc
și a cimbru.

If you die like a dog
you will smell like musk
and like thyme.

Neliniștea te face înfiorător
și iarba devine plastică
atmosferă.

The unrest makes you creepy
and the grass becomes the plastic
atmosphere.

Degeaba te eschivezi
în fața faptelor tale.

In vain you shirk
in front of your deeds.

Nu sunt cu nimic
mai prejos decât viermii
scumpi ai pământului.

I am not with nothing
lower than the precious
worms of the earth.

Dulceața lor te ia
în primire și îți rupe
orbitele.

Their sweetness takes you
in receiving and breaks you
the orbits.

Frumusețea ta devine
o campanulă de întuneric.

Your beauty becomes
a campanula of darkness.

Devii, încet,
o mână de oase,
care miros a vin vomitat
lângă o tulpină
de trandafir.

You become, slowly,
a hand of bones,
which smell like vomited wine
next to a stalk
of rose.

Poem de Dorin Streinu, inclus în volumul: Din nesperata limbă a dezamăgirilor [vol. 16 de poeme/ 1997]

Poem by Dorin Streinu, included in the volume: From the Unhoped Language of the Disappointments [vol. 16 of poems/ 1997]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *