Rugăciune către Domnul Iisus Hristos/ Prayer toward the Lord Jesus Christ

Doamne, Dumnezeul inimii mele, ziua și noaptea mă bucur întru Tine și mă umplu de slava Ta!
O Lord God of my heart, the day and the night I rejoice into Thee and I am filled with Your glory!

Căci am cunoscut minunile Tale cele prea mari și cât de mult îi iubești Tu pe cei care se pocăiesc.
For I know Thy wonders too great and how much You love on those who repent.

Pentru că Tu mă ridici mereu din căderile mele și îmi dai pacea Ta.
For that You always pick me up from my fallings and give me Your peace.

Tu le faci pe cele vechi noi.
Thou doest on the old ones new.

Tu mă înnoiești cu mila Ta.
You renew me with Your mercy.

De aceea, Doamne, pacea mea, Îți mulțumesc Ție pentru toate binefacerile vieții mele.
Therefore, O Lord, my peace, I thank Thee for all the welldoings of my life.

Pentru toate cele pe care le știu sau nu le știu, dar pe care mila Ta le-a făcut în viața mea.
For all those on which I know or do not know, but on which Your mercy has made in my life.

Căci întru Tine este mântuirea mea, Cel împreună-slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin!
For into Thee is my salvation, the One together-glorified with the Father and with the Holy Ghost, now and forever. Amen!

Rugăciune a Preotului Dorin Octavian Picioruș.
Prayer of the Reverend Dorin Octavian Picioruș.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *