Sfântul Ieronim Mărturisitorul, Comentarii la Isaia Prorocul (fragmente) [4]

Traduceri patristice

vol. 5

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

*

Sfantul Ieronim MarturisitorulSfântul Ieronim Mărturisitorul
(340/342/345-420, † 30 septembrie,
pomenit la 15 iunie în Biserica
Ortodoxă)

 *

„Ebion [însemnând: doritor prin smerenia minții] ară împreună cu boul și asinul [in bove et asino], vrednic, în sensul smereniei, de sărăcia numelui său. Astfel, el primește Evanghelia, pentru ca să nu rămână în ritualul obiceiurilor iudaice, care au precedat [Adevărului] ca umbră și simbol [in umbra et imagine].

Așadar, fericit este cel ce seamănă cu elocvență [cu boul și asinul elocinței] Scripturile, atât ale Vechiului cât și ale Noului Testament, și care calcă apa literei moarte [occidentis litterae], ca să culeagă rodul Duhului dătător de viață.

Boul [care stă] lângă puțul de apă se referă la Israel, care a purtat jugul Legii și care este un animal curat.

Asinul, îngreunat cu povara păcatelor, primește [este simbol pentru] poporul neamurilor, căruia Domnul îi vorbește: «Veniți la Mine, toți cei care munciți și sunteți împovărați și Eu vă voi reface [reficiam][1] pe voi» (Mt. 11, 28).

Așadar, fariseii și cărturarii n-au crezut, [ei,] care aveau cheia Legii și cunoașterea și se numeau cu adevărat Israel, adică mintea care vede pe Dumnezeu [mens videns Deum], [dar] a crezut o parte a poporului iudeilor, încât într-o zi au crezut împreună trei mii [de oameni] și în altă zi cinci mii [de oameni]. Asemenea, înțelepții timpului nu au primit Crucea lui Hristos, [iar] mulțimea neînvățată a popoarelor[2] a primit-o. De aceea și Apostolul grăiește: «Vedeți chemarea [vocationem] voastră, fraților, pentru că nu sunt mulți înțelepți după trup [sapietes secundum carnem], nu sunt mulți puternici [potentes][3], nu sunt mulți nobili, ci pe cele care sunt proaste [în ochii] lumii, [pe acestea] le-a ales Dumnezeu ca să le uimească pe cele înțelepte. Și pe cele care sunt neputincioase [infirma] [în ochii] lumii, [pe acelea] le-a ales Dumnezeu ca să le uimească pe cele puternice» (I Cor. 1, 26-27).

«Vai ție, neam păcătos, popor îngreuiat de nedreptate, seminție rea/ desfrânată/ nevrednică, fii ucigași/ haini [sceleratis]! [Pentru că] au părăsit pe Domnul, au hulit pe Sfântul lui Israel, s-au înstrăinat întorcându-se înapoi» (Is. 1, 4). […]

Nu pentru ca să creadă cineva că una ar fi neamul și altul poporul, ci însuși Israel este numit și neam și popor și fii ucigași sau nedrepți. Încât cei care mai întâi au fost numiți fiii lui Dumnezeu prin îngăduință, mai apoi, prin păcatul lor, s-au chemat fiii nedreptății […].

De aceea adaugă [, spunând că] «au hulit pe Sfântul lui Israel», fiindcă zice [acestea] tocmai despre iudeii care strigau: «nu avem împărat, decât pe Cezarul» (In. 19, 15). Și: «Nu este Acesta fiul teslarului?» (Mt. 13, 55). Și: «are demon și este samarinean» (In. 8, 48). Pentru că astfel au părăsit pe Hristos și au hulit pe Sfântul lui Israel, de aceea s-au înstrăinat [de El], întorcându-se înapoi, încât, despre cei care se numeau parte [a moștenirii Lui] și fiii lui Dumnezeu, mai apoi s-a zis despre ei: «Fiii străini M-au mințit pe Mine» (Ps. 18, 49).

Mântuitorul ne-a învățat ca, luând plugul, să nu ne uităm înapoi (cf. Lc. 9, 62), ca să nu fie imitată soția lui Lot.

De aceea și Apostolul, întinzându-se după/ tinzând spre cele dinainte, uită pe cele dinapoi (cf. Filip. 3, 14)”[4].


[1] Hristos vorbește ca și Creator al oamenilor, ca Cel ce i-a făcut pe ei și poate să îi și refacă, să îi facă la loc fără de păcat, fără boli, neputințe sau beteșuguri.

[2] Boii și asinii înjugați și împovărați.

[3] Cum zicem astăzi: potentați ai zilei.

[4] PL 24, col. 27-28.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *