Predică la pomenirea Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan [27 decembrie 2014]

Sfantul Arhidiacon StefanIubiții mei,

Apostolul zilei este format din F. Ap. 6, 8-15; 7, 1-5, 47-60[1], cuprinzând discursul său străpungător în fața evreilor, vedenia sa dumnezeiască și răutatea evreilor, care l-au scos afară din cetate și l-au omorât cu pietre. În ziua de 27 decembrie, în anul Cincizecimii, adică în primul an al Bisericii[2]. La martirizarea lui, Sfântul Ștefan având vârsta de peste 30 de ani[3]

Evanghelia zilei este Mt. 21, 33-44[4] pentru că are în prim-plan uciderea: „și luându-l pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât” [Mt. 21, 39, GNT].

Parabola lucrătorilor celor răi se referă la ceea ce aveau să facă evreii cu Domnul: aveau să Îl scoată afară din cetate și să-L răstignească. Însă Sfântul Ștefan e ucis de conaționalii săi cu aceeași răutate cu care fusese ucis și Domnul: l-au scos afară din cetate și l-au ucis cu pietre.

StefanosGamaliilSfântul Gamaliil e pomenit pe 2 august și din viața sa, în ediție americană, aflăm că el i s-a arătat în anul 415 d. Hr. Preotului Lucian și i-a descoperit unde sunt Sfintele Moaște ale Sfântului Ștefan[9]. În 428, ele au fost duse de la Ierusalim la Constantinopol și au fost puse spre închinare în Biserica Sfântului Diacon Laurențiu, care e pomenit pe 10 august[10].

Din ediția greacă însă, aflăm că însuși Sfântul Diacon Stefanos i s-a arătat Presbiterului Lucianos și i-a descoperit unde sunt Sfintele sale Moaște. Ele au fost descoperite după un mare cutremur de pământ și din locul unde erau s-a răspândit bună mireasmă. Iar glasuri îngerești au cântat imnul de la nașterea Domnului: „Slavă în cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, în oameni bună-voire!”[11].

Brațul său cel drept[12] se află acum în Lavra Sfântului Serghie de Radonej din Rusia[13]:

mana Sfantului Arhidiacon StefanÎnsă el este aproape de fiecare dintre noi dacă îl chemăm cu credință și cu dragoste.

Pentru că a fost plin de sfințenie și de evlavie, puternic în cuvânt, făcător de minuni[14] și văzător al celor dumnezeiești.

extazul Sfantului StefanȘi pentru că a mărturisit această vedere preadumnezeiască pe care a văzut-o acolo, în mijlocul celor care îl urau, pentru aceea a fost și omorât. Pentru că evreii nu acceptau, după cum nu acceptă până azi, dimpreună cu musulmanii, că Tatăl are un Fiu și are un Duh Sfânt, că Dumnezeu e treimic și nu monopersonal.

Așa că, dacă azi îi vedem pe extremiștii musulmani omorând oameni nevinovați, trebuie să ne aducem aminte lecția istoriei de-a lungul timpul. Pentru că și evreii extremiști au omorât creștini și, mai întâi de toate, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat.

Și că extremismul religios se reactualizează, în mod dramatic, acolo unde fanatismul și exclusivismul sunt la ele acasă.

Însă creștinii ortodocși trebuie să își mărturisească credința lor cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, fără ca să dorească moartea celor care sunt de altă credință. Ci noi trebuie să dorim ca toți să trăiască evlavios și să vină la dreapta credință a Bisericii, fără de care nu putem niciunul să ne mântuim.

Această zi, a Sfântului Ștefan, pentru mine se leagă în mod special de persoana Părintelui Ștefan Cimpoeru, primul meu duhovnic[15].

Pe la 6-7 ani, l-am văzut cu Icoana Nașterii Domnului în mână, mergând să binevestească pe la casele oamenilor…și eu jucam fotbal cu alți copii de seama mea. Și pentru că ne deranja…l-am înjurat. Apoi, când m-am dus la Biserică, în mod conștient și ca un convertit, am mers cu el cu colindul, având în mână aceeași Icoană a Nașterii Domnului, care, cu ceva timp în urmă, nu îmi era dragă…

Și când am ajuns, într-un an, în locul unde cu câțiva ani în urmă l-am înjurat…el mi-a amintit…ceea ce făcusem iar eu m-am rușinat…Și mi-am dat seama că Părintele Ștefan ținea minte toate detaliile legate de păstoriții săi. Pentru că numai astfel arăți că îți pasă de ei și de viața lor.

Alături de el, în rugăciune, îi am pe toți cei care m-au învățat lucruri esențiale în viața mea. Îi am pe cei pe care i-am citit, i-am ascultat, am stat pe lângă ei și încă stau și îi ascult.

Căci Sfântul Ștefan (numele său, în limba greacă, însemnând: cel încununat) a ascultat de Domnul și a împlinit voia Lui și de aceea e viu în veci. Iar noi, dacă vrem să fim vii, trebuie să împlinim poruncile Lui ca și Sfântul Ștefan.

De aceea, iubiții mei, câte sunt bune și câte sunt de folos, câte sunt frumoase și sfinte, trebuie să le iubim și să le împlinim în viața noastră. Pentru că prin ele ne facem frumoși cu adevărat, lăudând pe Treimea cea deoființă și nedespărțită, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!


[1] Apostol, tipărit în zilele păstoriei Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Ed. IBMBOR, București, 1988, p. 333-334.

[2] Viețile Sfinților pe luna decembrie, retipărite și adăugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după ediția din 1901-1911, ed. a II-a, Ed. Episcopiei Romanului, Mănăstirea Sihăstria, 2000, p. 527.

[3] Ibidem.

[4] Sfînta și Dumnezeiasca Evanghelie, tipărită cu aprobarea Sfîntului Sinod și cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMBOR, București, 1983, p. 310.

[5] Viețile Sfinților pe luna decembrie, ed. cit., p. 527.

[6] Ibidem.

[7] A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Gamaliel.

[8] Viețile Sfinților pe luna decembrie, ed. cit., p. 527.

[9] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/08/02/102183-finding-of-the-relics-of-the-righteous-st-gamaliel.

[10] Ibidem.

[11] A se vedea:

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/273/sxsaintinfo.aspx.

[12] Imaginea am preluat-o de aici:

http://orthodoxwiki.org/File:Protomartyr.jpg.

[13] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_Lavra_of_St._Sergius.

[14] Viețile Sfinților pe luna decembrie, ed. cit., p. 523.

[15] A se vedea:

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/10/primul-meu-duhovnic/.