Istorie 5. 11

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Istoria începe de oriunde o privești

(vol. 5)

*

Prima parte, a doua, a treia, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a.

***

47. Cine a scris și a compus melodia Sanie cu zurgălăi

Maria TanaseDin declarația Mariei Tănase, din 23 februarie 1957, reiese că cel care a compus piesa muzicală a fost Richard Stein. Și Stein a compus-o special pentru ea, dimpreună cu alte două piese, dar ea a refuzat-o[1].

Melodia Sanie cu zurgălăi a fost compusă în 1936, Richard Stein fiind un compozitor român de origine evreiască. Iar cel care a scris versurile cântecului a fost Liviu Deleanu[2], un poet român de origine evreiască. Deleanu fiind pseudonimul literar, pentru că numele său real era Lipe Kligman[3].

*

48. Grotescul sexual la Don Pablo Pedro

Don Pablo Pedro (probabil un pseudonim) este numele unui artist din Florida, care locuiește în Bushwick, și care se ocupă cu „dirty drawings [desene murdare]”[4], după propria sa declarație.

Pedro are păr și barbă lungi, pare un om religios la prima vedere dar operele sale artistice sunt sfidătoare, obscene, hulitoare, macabre.

Imaginea primă a blogului său[5]: un vagin cu multe degete, fiecare deget fiind vopsit cu verde. Și prin aceasta a transformat vaginul în floare și l-a numit Floarea soarelui[6].

La el toate personajele sunt goale. Iar femeile sunt urâte și sexualizate excesiv[7]. Pictează femei cu penis și cu barbă[8]. Cu 4 ochi și 4 sâni. Lângă care timpul stă în mâna morții[9].

Subțioara unei femei este un vagin[10]. Bărbatul cu patru fețe vorbește întruna într-o singurătate evidentă[11]. Sau este un autoportret pus să vorbească despre propria sa dramă.

Pedro pastișează deformant teologia indiană, musulmană[12] și pe cea creștină în operele sale.

O femeie are vagin în loc de cap și un bărbat mănâncă o femeie. Dorește să ne arate măruntaiele oamenilor[13]. O altă femeie scoate limba la noi prin ochi. Pentru că are două limbi în loc de ochi[14].

Desenele sale moralizează în subsidiar dar, în prim-plan, e scabrosul. Urât indecent care e format cu culori vii.

Pedro are uneori tendințe suprarealiste, ca în desenul unde femeia arcuită e cerul plin de nori[15]. Și cerul-femeie ne dă lapte-apă din sânul ei.

Într-un alt desen, o femeie este străpunsă de mai multe cuțite. Contextul, situarea ei lângă două femei care se îmbrățișează și lângă o alta care nu o privește pe cea moartă, ne dă să înțelegem că a fost omorâtă de amanta ei[16]. Iar după semnul din frunte, tipic indian, înțelegem că artistul a avut în vedere spațiul hindus.

În Man Dies, autorul își bate joc tot de teologia indiană, semnul din frunte fiind înlocuit cu un penis iar zeița are tot penis[17]. Cel mai probabil cu sensul că femeia, de fapt, conduce societatea actuală, după cum a condus-o și în vechime. E un semnal de alarmă tras pentru bărbații din ziua de azi. Tocmai de aceea și-a numit lucrarea: Bărbatul moare.

În Adolescenta visată[18], tânăra cu ochi albaștri are 4 mâini. Din mâinile ridicate în dreptul gurii, din centrul palmelor, răsar două penisuri, având unul în gură. În a doua pereche de mâini, în palme, sunt două vagine. Pentru că tânăra dorește să fie folosită sexual la capacitate maximă sau bărbatul își dorește o astfel de femeie, care să pară zână dar, în fapt, să fie curvă.

PedroÎn Vaginul lui Iisus și Căcat, care este un desen hulitor, se caricaturizează coborârea Domnului de pe Cruce[19].

Domnul nu e bărbat ci are vagin și unghiile făcute, dar femeile care îl sprijină au penis. Și Domnul nu e mort ci e viu.

Femeia care stă cu fundul în dreptul capului Domnului defecă în spatele Său. Și astfel „ni se dezleagă” numele desenului.

Și în Adam Has a Butt Baby autorul își bate joc de Creștinism. Pentru că Sfântul Adam, nici mai mult și nici mai puțin, naște un copil pe anus[20].

Pedro dorește să enerveze, să șocheze, să dezguste. Acest lucru este evident. Însă are și creații în care moralizează în termenii prezentului.

El îi caricaturizează pe oamenii grași și urâți. Pe oamenii perverși și avari, incestuoși și răi. În așa fel încât intestinele femeii urâte i-au ieșit pe anus[21].

Urâtul și grețosul sunt afișate cu obstinație. Însă și caricaturizarea falsei noastre pudori e desenată de Pedro cu sagacitate, pentru că nu suportă cameleonismul lumii noastre.

*

49. Sfinții Părinți de la Al 4-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon [451 d. Hr.]

Conform unei ediții englezești dedicate Sinodului, ei au fost în număr de 343[22]. Și, din punct de vedere nominal, sunt următorii: 1. Episcopul Paschasinus, 2. Episcopul Lucentius, 3. Prezbiterul Bonifatios (reprezentanții Arhiepiscopului Leo al Romei); 4. Anatolius, Arhiepiscopul Constantinopolului, 5. Dioscorus, Arhiepiscopul Alexandriei dimpreună cu Episcopii: 6. Maximus al Antiohiei Siriei, 7. Iuvenal al Ierusalimului, 8. Quintillus al Heracleei Macedoniei (ca reprezentant al Episcopului Anastasius al Tessalonicului) 9. Thalassius al Cezareei Capadociei, 10. Ștefan al Efesului, 11. Lucian de Vizii [23] (ca reprezentant al Episcopului Chiriac al Heracleei Traciei), 12. Eusebiu de Ancira (în Galatia), 13. Diogene al Cizicului,

14. Petru al Corintului, 15. Florentius de Sardes, 16. Eunomius al Nicomidiei, 17. Presbiterii Eusebius și Constantin, ca reprezentanți ai Episcopului Anastasius al Niceei, 18. Elefterios al Calcedonului, 19. Iulian de Cos [24] tot ca reprezentant al Arhiepiscopului Leo al Romei, 20. Vasile al Seleuciei (în Isauria), 21. Meletius al Larisei (ca reprezentant al Episcopului Domnus de Apamea, în Siria), 22. Amfilohius de Side, 23. Teodor de Tars, 24. Cirus de Anazarbus, 25. Constantin de Bostra, 26. Fotios al Tirului, 27. Teodor al Damascului, 28. Ștefan de Ierapolis, 29. Nonnus al Edessei,

30. Simeon de Amida, 31. Epifanius de Soli (ca reprezentant al Episcopului Olimpius de Constantia), 32. Ioan al Sevastiei, 33. Seleucus de Amasia [25], 34. Constantin de Melitine, 35. Patricius de Tiana, 36. Petru de Gangra,

37. Apragmonius de Tieum (reprezentant al Episcopului Calogheros de Claudiopolis), 38. Atarbius de Trapezus [26] (ca reprezentant al Episcopului Doroteos al Neocezareei), 39. Arhidiaconul Fotinos (ca reprezentant al Episcopului Teoctistos de Pessinus), 40. Romanus de Mira, 41. Critonianus de Afrodisias (în Caria),

42. Nunechius de Laodiceea (în Frigia), 43. Marinianus de Sinnada, 44. Onisiforos de Iconium, 45. Pergamius al Antiohiei Pisidiei, 46. Epifanios de Perge, 47. Atticus de Nicopolis, în Epir, 48. Martirius al Gortinei, 49. Luca de Dirrachium, 50. Constantin de Demetrias (reprezentant al Episcopului Vigilantius al Larissei, în Thessalia),

51. Francion de Filippopolis, 52. Sebastian de Veroe, 53. Vasile de Traianopolis, 54. Trifo de Chios (reprezentant al Episcopului Ioan de Rodos [27]), 55. Teoctistos de Veroe (în Siria), 56. Gherontios al Seleuciei (tot în Siria), 57. Prezbiterul Eusebius, reprezentant al Episcopului Macarie al Laodiceei (Siria), 58. Eusebiu de Dorileon [28] (în Frigia), 59. Sava de Paltus, 60. Petru de Gabbula, 61. Sofronie de Constantia, 62. Patricius de Neocezareea, 63. Maras de Anasartha,

64. Romulus de Chalcis, 65. Eustațius de Beritus, 66. Leonțius de Ascalon, 67. Anianus de Capitolias, 68. Zebennus de Pella, 69. Ioan de Tiberias, 70. Antioh de Arca, 71. Berillus de Aela, 72. Aretas de Elusa, 73. Musonius de Segor, 74. Rufinus de Biblus, 75. Pancratius de Livias, 76. Zosimus de Menois,

77. Polihronios de Antipatris, 78. Ioan de Gadara, 79. Pavel de Anthedon (Palestina), 80. Fotinos de Lidda, 81. Iraclios de Azotus, 82. Marcian de Gerara, 83. Ștefan de Iamnia, 84. Epictetus de Diocletianopolis, 85. Romanos de Eudoxiopolis, 86. Teodor de Claudiopolis (în Isauria), 87. Iulius de Celenderis, 88. Tirannus de Germanicopolis, 89. Ioan de Diocezareea, 90. Acacius de Antiohia, 91. Epifanius de Cestrus, 92. Aelianus de Selinus,

93. Gaius de Siedra, 94. Ammonius de Iotape, 95. Matalus de Filadelfia, 96. Marcu al Arethusei, 97. Timotei de Balaneae, 98. Eusebiu de Seleucia ad Belum, 99. Eutihianus de Epifania, 100. Pavel de Mariamme, 101. Lampadius de Rafaneae (în Siria)[29], 102. Alexandru al Sevastei, 103. Filip de Adana, 104. Ipatius de Sefirium, 105. Teodor de Augusta, 106. Crisippus de Mallus,

107. Iulian de Rhosus[30], Polihronius de Epifania, 109. Ioan de Flaviopolis, 110. Indimus de Irinupolis [31], 111. Horepiscopul Sofronie (reprezentant al Episcopului Vassianus de Mopsuestia), 112. Proclus de Adraa, 113. Evloghios de Filadelfia, 114. Teodosios de Canatha, 115. Hormisdas de Filippopolis, 116. Damian al Sidonului, 117. Teodor de Tripolis, 118. Olimpios de Paneas, 119. Pavel de Ptolemais, 120. Pavel de Aradus, 121. Toma de Porfireon, 122. Porfirie de Botris, 123. Fosforos de Orthosia, 124. Arhidiaconul Porfirie (reprezentat al Episcopului Uranius de Emesa), 125. Iosif de Heliopolis, 126. Iordanes de Abila, 127. Valerius de Laodicea, 128. Toma de Euaria, 129. Rufinus de Samosata, 130. Ioan de Germanicia[32],

131. Timotei de Doliche, 132. Evolcius de Zeugma, 133. Atanasie de Perrhe, 134. Zebennus de Martiropolis, 135. Caiumas de Marcopolis, 136. Ioan de Carrhae, 137. Avramius de Circesium, 138. Ioan de Saracens, 139. Noe de Chifa, 140. Hieracis de Aphnaeum, 141. Sabinus de Aduli, 142. Apollonius de Tanis, 143. Hero de Thennesus, 144. Atanasie de Busiris,

145. Pasmius de Paralus, 146. Isidor de Setroitis [33] (în Egipt), 147. Theofilos de Cleopatris, 148. Teodulos de Tesila (în Pentapolis), 149. Ianuarius de Leontopolis, 150. Ioan de Psinchaus, 151. Auxonius de Sevennitos (în Egipt), 152. Isaac de Taua, 153. Evloghios de Athribis, 154. Isaias de Hermopolis, 155. Ștefan de Gerae,

156. Nestorios de Phlabonis (în Egipt), Teofilos de Erithrum, 158. Macarie de Cabasa, 159. Callinicos de Apamea (în Bitinia), 160. Leucadius de Mnizos [34], 161. Ioan de Polemonium,

162. Gratidianus de Cerasus, 163. Iulian de Tavium, 164. Meliftongus de Iuliopolis, 165. Hiperechius de Aspona, 166. Acacius de Cinna, 167. Evfrasius de Lagania, 168. Cecropius de Sevastopolis, 169. Ioan de Nicopolis,

170. Prezbiterul Dorotei (reprezentant al Episcopului Anatolie de Satala), 171. Atticus de Zela, 172. Antioh de Sinope, 173. Diaconul Evharius (reprezentant al Episcopului Paralius de Andrapa), 174. Prezbiterul Pavel (reprezentant al Episcopului Uranius de Ibora), 175. Acacius de Ariaratia[35], 176. Iraclius de Comana, 177. Horepiscopul Adelfios (reprezentant al Episcopului Adolius de Arabissus)

178. Prezbiterul Evfronios (reprezentant al Episcopului Domnus de Cucusus), 179. Prezbiterul Otrius (reprezentant al Episcopului Ioan de Arca), 180. Teodosios de Nazianzus, 181. Aristomahus de Colonia, 182. Rhenus de Ionopolis, 183. Prezbiterul Epifanios (reprezentant al Episcopului Eterius de Pompeiopolis), 184. Prezbiterul Filotimos (reprezentant al Episcopului Temistios de Amastris), 185. Teodor de Heraclea,

186. Prezbiterul Evloghios (reprezentant al Episcopului Genetlius de Creteia), 187. Prezbiterul Pelagius (reprezentant al Episcopului Teofilos de Hadrianopolis), 188. Helpidius de Terma [36], 189. Aquila de Eudoxias, 190. Misterius de Amorium, 191. Prezbiterul Crisippos (reprezentant al Episcopului Chiriac de Trocnades), 192. Longinus de Orcistus, 193. Docimasius de Maronea,

194. Serenus de Maximianopolis (în Rodopi)[37], 195. Etericos de Smirna, 196. Eusebiu de Clazomenae, 197. Chiriac de Aegae, 198. Mamas de Aninetus, 199. Leonțius de Magnezia, 200. Quintus de Focea [38], 201. Proclu de Algiza, 202. Toma de Auliucome, 203. Olimp de Theodosiopolis, 204. Filip de Neaule, 205. Rufinus de Briulla, 206. Marcellinus de Metropolis, 207. Isaias de Elea [39], 208. Paulinus de Teodosiopolis,

209. Iulian de Ipepa [40], 210. Hesperus de Pitane, 211. Proterius de Mirna, 212. Basilicus de Paleopolis, 213. Meonius de Nysa, 214. Petru de Dardanus, 215. Talassios de Parion [41], 216. David de Hadrianeia, 217. Eulalius de Pionia, 218. Pionius de Troas, 219. Ștefan de Pimaninon [42], Teosebios de Ilium, 221. Iermias de Abidus, 222. Daniel al Lampsacului, 223. Patricios de Hadrianutere, 224. Menecrates de Ceraseis, 225. Cossinius de Ierocezareea (ca reprezentant al Episcopului Andrei de Satala),

226. Helias de Blaundus, 227. Policarp de Tabala, 228. Patricius de Acrasus, 229. Pavel de Tripolis, 230. Amachius de Saittae, 231. Leucius de Apollonoshieron (în Lidia)[43], 232. Gemellus de Stratonicea,

233. Alcimedes de Silandus, 234. Dionisios de Attaleia, 235. Nicolaos de Acarassus (ca reprezentant al Episcopului Ștefan de Limira), 236. Zenodotus de Telmessus, 237. Fronto de Faselis, 237. Filip de Balbura, 239. Teodor de Antifellos (în Licia)[44], 240. Leonțiu de Araxa, 241. Antipater de Caunus, 242. Andrei de Tlos, 243. Romanus de Bubon, 244. Nicias de Megara, 245. Atanasios de Opus, 246. Domninus de Platea, 247. Onisimos de Argos,

248. Marcu de Evrea (în Epir)[45], 249. Peregrinus de Fenice, 250. Evtihios de Hadrianopolis, 251. Claudios de Anhiasmos, 252. Sotericos de Corcira, 253. Dionisios de Antiohia, 254. Ioan de Alinda, 255. Flacillos de Iasus, 256. Papias de Eriza, Dionisie de Heraclea (în Latmus), 258. Menander de Heraclea (în Salbacus), 259. Evpitius de Stratonicea, 260. Ioan de Amizon,

261. Tinchanios de Appolonia, 262. Teodoret de Alabanda, 263. Ioan de Cnidus, 264. Prezbiterul Iulian (reprezentant al Episcopului Calandion de Halicarnassus), 265. Daniel de Cadi, 266. Modest de Sevaste, 267. Pavel de Aristium,

268. Eulalius de Siblia, 269. Haris [46] de Dionisopolis, 270. Ioan de Trapezopolis, 271. Ghennadios de Acmoneia, 272. Toma de Teodosiana, 273. Ghennadios Mossina, 274. Evander de Diocleia, 275. Gherontios de Vasilinopolis, 276. Alfios de Mindus, 277. Prezbiterul Teoctist (reprezentant al Episcopului Diogenes de Ortosia), 278. Prezbiterul Filoteos (reprezentant al Episcopului Zoticos de Harpasa, 279. Mirus de Evlandra, 280. Lucian de Ipsus, 281. Filip de Lisias, 282. Epifanios de Mideum, 283. Averchios de Ierapolis[47], 284. Chiriac de Evcarpia, 285. Evstohios de Dochimia [48], 286. Aquila de Avrocra, 287. Vasile de Nacoleia, 288. Strategius de Polivotus, 289. Neoptolemeos de Corna, 290. Pavel de Derbe,

291. Plutarh de Listra, 292. Eugenius de Cana, 293. Rufus de Hide, 294. Tirannus de Homanada, 295. Aholios de Laranda, 296. Evtropios de Adada, 297. Pavel de Filomilion [49], Paulinus de Apamea, 299. Teotecnos de Tirieum,

300. Heorticius de Metropolis, 301. Cirus de Sinetandus, 302. Libanius de Parles, 303. Alexandru de Seleucia, 304. Olimpios de Sozopolis, 305. Fontianus Sagalassus, 306. Horepiscopul Adelus (reprezentant al Episcopului Messalinus de Laodicea), 307. Vassonas de Neapolis, 308. Florentius de Hadrianopolis, 309. Movianus de Limene, 310. Horepiscopul Evelpistos (reprezentant al Episcopului Florentius de Tenedos),

311. Soteras de Teodosiane (reprezentant al Episcopului Ieliodoros de Amatus și al Episcopului Prehios de Arsinoe), 312. Epafroditos de Tamasus (reprezentant al Episcopului Didimos de Lapetos),

313. Diaconul Dionisie (reprezentant al Episcopului Fotinos de Hitri [în Cipru][50]), 314. Ioan de Messene, 315. Ofelimos de Tegea, 316. Irineu de Navpactos [în Grecia][51], 317. Chiril de Subrita, 318. Ghenadie de Cnossus, 319. Eusebiu de Appolonia, 320. Dimitrios [52] de Lappa, 321. Evfratos de Elevterna (reprezentant al Episcopului Pavel de Cantanus), 322. Sozon de Filippi,

323. Eusebiu de Doberus, 324. Maximin de Serrhe, 325. Nicolae de Stobi, 326. Dardanius de Bargala, 327. Ioan de Particopolis, 328. Honoratus de Tasos, 329. Teofil de Ariassus, 330. Neon de Sillium, 331. Diodotos [53] de Lisinia, 332. Maras de Codrula, 333. Pavel de Pogla, 334. Marcellinus de Isinda, 335. Macedon de Magidos, 336. Eudoxius de Etenna, 337. Eugenius de Cotenna, 338. Marcellinus de Carallia, 339. Obrimus de Coracesium, 340. Petru de Echinaeum, 341. Aurelius Africanul, 342. Evstatios Saracinul, 343. Restitianus Africanul.


[1] Fotografia și informațiile acestei secțiuni le-am preluat din sursa: Sergiu Sora, Povestea unui cântec – Sanie cu zurgălăi, vineri, 24 decembrie 2014, cf.

https://folclormuzical.wordpress.com/2014/12/26/saniecuzurgalai/.

[2] A se vedea:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sanie_cu_zurg%C4%83l%C4%83i

[3] Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Liviu_Deleanu.

[4] Sean Alday, Don Pablo Pedro: Hospital Sheets, 16 decembrie 2012, cf.

http://bushwickdaily.com/2012/10/don-pablo-pedro-hospital-sheets/.

[5] A se vedea: http://donpablopedro.blogspot.ro/.

[6] Idem:

http://4.bp.blogspot.com/_53XZusPuRz8/SntB1mBYRsI/AAAAAAAAAr4/hnAomnhOPFU/S692/sunflower.jpg.

[7] Idem:

http://2.bp.blogspot.com/-fcH13o1tjJg/UiT9wmCtm2I/AAAAAAAABFo/swxyOiNpyWY/s1600/PussPress3.jpg.

[8] Idem:

http://2.bp.blogspot.com/-GH6HuYGS1wo/UUKJI47kqpI/AAAAAAAABCQ/tttmBVLEPVU/s1600/Et+Tu.jpg.

[9] Idem:

http://2.bp.blogspot.com/-EFOaYpkWCmQ/UUKJLifW-aI/AAAAAAAABCY/-pybSEiZRXU/s1600/Every+One+Dies+Alone.jpg.

[10] Idem:

http://3.bp.blogspot.com/-NuYY-YOuHsU/UUKJF82LPUI/AAAAAAAABCI/nrA5xer88N4/s1600/I+Got+A+Itch.jpg.

[11] Idem:

http://4.bp.blogspot.com/-1vM4XGlxuMs/UIoghpmIkdI/AAAAAAAAA_Y/mgN6vYF01m0/s1600/talking+about+myself.jpg.

[12] Idem:

http://4.bp.blogspot.com/-w-pot8_ACpo/T1eznwqLrwI/AAAAAAAAA9Q/KMnfaGh9dDE/s1600/Don%2BPablo%2BPedro%252C%2BLifes%2Ba%2BBitch%2BThen%2BYou%2BDie%2BSo%2BLets%2BFuck%2BThe%2BWorld%2BLets%2BAll%2BGet%2BHigh%252C%2B2011%252C%2BAcrylic%2Bon%2BMuslin%252C%2B57x96%252C%2B7500.jpg.

[13] Idem:

http://2.bp.blogspot.com/-GUH_Z52mdE0/T1ezm7WZb_I/AAAAAAAAA84/k0QD3Y6RuUc/s1600/Don%2BPablo%2BPedro%252C%2BHangover%252C%2B2012%252C%2BAcrylic%2Bon%2BMuslin%252C%2B31x41%252C%2B1400.jpg.

[14] Idem:

http://1.bp.blogspot.com/-1D6Iu_R5shE/T1YoJ9jtgqI/AAAAAAAAA7o/US8Cf_XHlQM/s1600/Don%2BPablo%2BPedro%252C%2BBlue%2BEyes%252C%2B2012%252C%2BAcrylic%2Bon%2BMuslin%252C%2B11x14%252C%2B500.jpg.

[15] Idem:

http://2.bp.blogspot.com/-CC_rTwDIaI4/TdGXo7drMRI/AAAAAAAAA2I/QXCPZulk1-s/s1600/peony%2Bcreampie.jpg.

[16] Idem:

http://3.bp.blogspot.com/-zBfOcZ2C4AA/TdGXoCUnv7I/AAAAAAAAA14/IaPKka49j-w/s1600/shells.jpg.

[17] Idem:

http://2.bp.blogspot.com/_53XZusPuRz8/TTUupTN5FvI/AAAAAAAAA1U/Tii42HTixLQ/s1600/man%2Bdies.jpg.

[18] Idem:

http://3.bp.blogspot.com/_53XZusPuRz8/SneTOuSbRUI/AAAAAAAAAro/b90qLpvGRDw/s1600-h/Adolescence+Daydream.jpg.

[19] Idem:

http://3.bp.blogspot.com/_53XZusPuRz8/SneR_bQw1pI/AAAAAAAAArA/QGQyxbNVn4g/s1600-h/Jesus%27s+Vagina+and+Shit.jpg.

[20] Idem:

http://2.bp.blogspot.com/_53XZusPuRz8/SneR_NW8zrI/AAAAAAAAAq4/jABcsz-EQi4/s1600-h/Adam+Has+a+Butt+Baby.jpg.

[21] Idem:

http://4.bp.blogspot.com/_53XZusPuRz8/SZx1grT_JwI/AAAAAAAAAdY/avNxaOnrqUs/s1600-h/detail+butt.jpg.

[22] The Acts of the Council of Chalcedon, vol. I, General Introduction. Documents before the Council. Session I, translated with introduction and notes by Richard Price and Michael Gaddis, in col. Translated Texts for Historians (vol. 45), Pub. Liverpool University Press, 2005, p. 123-128.

[23] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Vize.

[24] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Kos.

[25] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Amasya.

[26] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Trapezus,_Arcadia.

[27] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes.

[28] Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Dorylaeum.

[29] Idem: http://it.wikipedia.org/wiki/Raphana.

[30] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Arsuz.

[31] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Irenopolis.

[32] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Germanicia.

[33] Idem: http://www.trismegistos.org/place/3089.

[34] Idem: http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/mnizus-e807820?s.num=175&s.rows=50&s.start=150.

[35] Idem: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ariarathia.

[36] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Therma.

[37] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodope_Mountains.

[38] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Phocaea.

[39] În Creta. Cf. Dictionary of Greek and Roman Geography, vol. 1, edited by William Smith, London, 1869, p. 809.

[40] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypaepa.

[41] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Parium.

[42] Idem:

http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110810105627411.

[43] Idem:

http://www.wildwinds.com/coins/greece/lydia/apollonoshieron/.

[44] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Antiphellus.

[45] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Euroea_in_Epiro.

[46] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Chares_of_Athens.

[47] Idem: http://orthodoxwiki.org/Abercius_of_Hierapolis.

[48] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Docimium.

[49] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Ak%C5%9Fehir.

[50] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Chytri.

[51] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Naupactus.

[52] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Demetrius.

[53] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Diodotus_I.

11 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *