Cele 3 Epistole catolice ale Sfântului Apostol Ioannis

Cele 3 Epistole catolice ale Sfantului Apostol IoannisPagina sursă

item image

Read Online
(940.3 K)PDF
(15.5 K)EPUB
Kindle
Daisy
(31.0 K)Full Text
(258.9 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

p. 3: „Și părtășia noastră [este] cu Tatăl și cu Fiul Lui, Iisus Hristos”.

p. 4: „Dacă zicem că păcat nu avem, ne înșelăm pe noi înșine și adevărul nu este în noi”.

p. 5: „Dar cine păzește cuvântul Lui, cu adevărat, în acela dragostea lui Dumnezeu s-a desăvârșit. [Și] în aceasta cunoaștem că în El suntem”.

p. 6: „cel ce urăște pe fratele lui în întuneric este și în întuneric umblă și nu știe unde se duce, căci întunericul a orbit ochii lui”.

p. 6: „Căci tot [ce este] în lume [este] pofta trupului și pofta ochilor și mândria vieții. Și [ele] nu sunt de la Tatăl ci din lume sunt”.

p. 7: „Cine este mincinosul, dacă nu cel care neagă, [zicând] că Iisus nu este Hristosul? Acela este antihristul: cel care neagă pe Tatăl și pe Fiul”.

p. 8: „Și voi, ungerea pe care ați luat-o de la El, rămâne în voi și nu aveți nevoie ca cineva să vă învețe pe voi. Ci, precum ungerea Lui vă învață pe voi despre toate – și cu adevărat este [acest lucru] și nu este minciună – rămâneți în El, precum v-a și învățat pe voi!”.

p. 9: „Vedeți ce fel de iubire ne-a dat nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, și suntem?! Pentru aceasta lumea nu ne cunoaște pe noi: căci nu L-a cunoscut pe El”.

p. 10: „Cel care face păcatul din diavolul este, căci de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să dezlege lucrurile diavolului!”.

p. 10: „Căci aceasta este porunca pe care ați auzit-o de la început: ca să ne iubim unii pe alții! Nu precum Cain, [care] era din cel rău și a ucis pe fratele lui! Și pentru ce l-a ucis pe el? Fiindcă faptele lui erau rele iar ale fratelui lui [erau] drepte”.

p. 11: „Iar cine ar avea bogăția lumii și ar vedea pe fratele lui având nevoie și și-ar închide milele lui de la el, cum va rămâne iubirea lui Dumnezeu în el?”.

p. 13: „Noi suntem din Dumnezeu! [Iar] cel care cunoaște pe Dumnezeu ascultă de noi, [pe când] cel [care] nu este din Dumnezeu nu ascultă de noi. Din aceasta cunoaștem Duhul adevărului și duhul înșelării”. 

p. 14: „Pe Dumnezeu nimeni vreodată nu L-a văzut. [Dar] dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea Lui în noi este desăvârșită”.

p. 16: „Căci aceasta este iubirea lui Dumnezeu: ca să păzim poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele”.

p. 17: „Cel care crede întru Fiul lui Dumnezeu are mărturia în sine. Cel [care] nu crede în Dumnezeu L-a făcut pe El mincinos. Căci nu crede întru mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu despre Fiul Lui”.

p. 20-21: „Tot cel ce trece mai departe și nu rămâne în învățătura lui Hristos nu are Dumnezeu! Cel ce rămâne în învățătură [în învățătura lui Hristos], acela are și pe Tatăl și pe Fiul”.

p. 22: „Prin urmare, noi [suntem] datori a-i primi pe unii ca aceștia, ca să ne facem împreună-lucrători ai adevărului”.

p. 23: „Iubitule, nu imita răul ci binele! Cel-ce-face-binele din Dumnezeu este! Cel-ce-face-răul nu a văzut pe Dumnezeu”.