Epistola catolică a Sfântului Apostol Iacovos, fratele Domnului

Epistola  Sfantului Apostol Iacovos

Pagina sursă

item imageRead Online

(884.9 K)PDF
(15.3 K)EPUB
Kindle
Daisy
(27.3 K)Full Text
(226.4 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

p. 3: „dacă cineva dintre voi [este] lipsit de înțelepciune, [atunci] să o ceară de la Dumnezeu, Cel care dă tuturor în mod simplu și fără reproș, și i se va da lui!”.

p. 5: „urgia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu”.

p. 6: „Dacă cuiva i se pare a fi credincios neînfrânându-și limba lui ci înșelându-și  inima lui, zadarnică [este] credința acestuia”.

p. 8: „dacă faceți părtinire, păcat lucrați, osândiți [fiind] de lege ca călcători-de-lege”.

p. 8: „judecata [este] nemiloasă [cu] cel care nu a făcut milă! [Și] mila biruiește [în fața] judecății”.

p. 9: „Căci precum trupul fără duh este mort, în același fel și credința este moartă fără fapte”.

p. 10: „Și limba [este] foc! [Căci] limba este o lume a nedreptății. [Limba este] pusă în[tre] mădularele noastre [dar] spurcă întreg trupul și dă foc drumului vieții și [îi] dă foc de la gheenna”.

p. 14: „[Însă] unul este Dătătorul-legii și Judecătorul: Cel care poate a mântui și a pierde! Dar tu cine ești, cel care judeci pe aproapele?”.

p. 15: „Fraților, nu vă plângeți unii împotriva altora, ca să nu fiți judecați! Iată, Judecătorul a stat [deja] înaintea ușilor!”.

p. 16-17: „Este bolnav cineva în[tre] voi? Să cheme presbiterii Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l [pe el] cu ulei în numele Domnului!”.

p. 17: „De aceea, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să vă vindecați! [Căci] mult poate rugăciunea lucrătoare a Dreptului”.