Epistola către Filippeni a Sfântului Apostol Pavlos

Epistola catre FilippeniPagina sursă

item image

Read Online
(828.5 K)PDF
(15.2 K)EPUB
Kindle
Daisy
(25.5 K)Full Text
(228.9 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

p. 3: „Pavlos și Timoteos, robii lui Hristos Iisus, tuturor Sfinților în Hristos Iisus, celor care sunt în Filippi, împreună cu episcopii și diaconii: har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și [de la] Domnul Iisus Hristos!”.

p. 3: „martor îmi este Dumnezeu că vă doresc pe voi toți în milostivirile lui Hristos Iisus”.

p. 5: „Unii din iubire [Îl propovăduiesc pe Hristos], știind că eu stau [aici] întru apărarea Evangheliei, dar alții Îl propovăduiesc pe Hristos din [duh de] ceartă, nu curat, gândind a ridica necaz lanțurilor mele”.

p. 6: „Numai să trăiți cu vrednicie Evanghelia lui Hristos, ca, fie venind și văzându-vă, fie lipsind, să aud despre voi că stați într-un duh, [într]-un suflet, împreună-luptându-vă [pentru] credința Evangheliei și neînspăimântându-vă în nimic de cei potrivnici!”.

p. 6: „Căci vi s-a dat vouă, pentru Hristos, nu numai a crede întru El, ci și a pătimi pentru El, având aceeași luptă, [în] ce fel ați văzut în mine și o auziți în mine acum”.

p. 7: „Deci, dacă [este în voi] vreo mângâiere în Hristos, dacă [este] vreo încurajare a iubirii, dacă [este] vreo părtășie a Duhului, dacă [este] vreo milostivire și îndurare, pliniți-mi bucuria ca aceeași să gândiți, având aceeași iubire, [fiind] împreună-într-un-suflet, una gândind!”.

p. 7-8: „S-a golit pe Sine, luând chipul robului, [și] făcându-Se în asemănarea oamenilor! Și [la] înfățișare aflându-Se ca om, S-a smerit pe Sine, făcându-Se ascultător până la moarte, și [încă] moarte de cruce”.

p. 9: „Și chiar dacă mă jertfesc pentru jertfa și liturghia/ slujirea credinței voastre, mă bucur și împreună-mă-bucur [cu] voi toți! Și același [lucru să faceți] și voi: bucurați-vă  și împreună-bucurați-vă [cu] mine!”.

p. 9: „Și nădăjduiesc în Domnul Iisus a trimite repede pe Timoteos la voi, ca și eu [să fiu cu] bun-suflet, știind cele despre voi. Căci nu am [pe altul, în afară de el,] asemenea-la-suflet [cu mine], care, cu adevărat, se va îngriji de cele privitoare la voi! Căci toți caută cele ale lor, nu cele ale lui Iisus Hristos”.

p. 11: „Tăiere-împrejur a-opta-zi [am primit], [fiind] din neamul lui Israil, seminția lui Veniamin, evreu dintre evrei, după lege: fariseos/ fariseu. După râvnă: prigonitor al Bisericii. După dreptatea care [este] în lege: am fost fără-prihană. [Dar] cele [care] îmi erau mie câștiguri, pe acestea le-am socotit pagubă pentru Hristos”.

p. 12: „Dar una [fac]: uitând cele din urma [mea] și tinzând [la cele] dinainte, alerg după scop, întru răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Iisus”.

p. 14: „Căci cetățenia noastră este în ceruri, de unde și Mântuitor așteptăm, pe Domnul Iisus Hristos. Care va preface trupul smereniei noastre, [ca] să-aibă-același-chip al trupului slavei Lui, potrivit cu lucrarea puterii Lui și să-Și supună Lui toate”.

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *