Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul

Canon o megas

Găsim Canonul cel Mare [ΚΑΝΩΝ Ο ΜΕΓΑΣ] al Sfântului Ierarh Ανδρέας Κρήτης  în PG 97, col. 1329-1385. În greacă și latină.

Opera sa e publicată în acest volum începând cu col. 805 și primele lucruri publicate din opera sa sunt predicile sale.

Întregul canon, în greacă, îl avem aici. În engleză: aici. În ucraineană și în engleză: aici. În română: aici.

Codex Vercellensis: cel mai vechi manuscris al Evangheliilor în limba latină

Numele său, Codex Vercellensis, vine de la locația unde se află: biblioteca catedralei din Vercelli, Italia.

El a fost editat în 1914, în două volume, de către Francis Aidan Gasquet.

Vol. 1. cuprinde Evangheliile după Matei și Ioan. Vol. al 2-lea cuprinde Evangheliile după Luca și Marcu.

În format Bible Works aveți folderul aici. Funcționează pe variantele 7, 8 și 9 ale programului.

Evangheliile canonice în Codex Colbertinus parisiensis

Ca și în Codex Bobbiensis și aici, în Codex Colbertinus parisiensis, avem de-a face cu un text anterior Vulgatei Sfântului Ieronim Mărturisitorul.

În 1888, după microfilm, Johannes Belsheim a editat textul celor 4 Evanghelii canonice. Ediția sa este aici.

Evanghelia după Matei: p. 1-40. Evanghelia după Marcu: p. 40-65. Evanghelia după Luca: p. 65-107. Evanghelia după Ioan: p. 107-139.

Codex Bobbiensis

Codex Bobbiensis (manuscrisul k) este în limba latină și conține textul scriptural care a precedat Vulgata. Este datat ca fiind scris la anul 400 d. Hr. și acest text scriptural este cel pe care l-a cunoscut și din care a citat Sfântul Ciprian al Cartaginei.

Însă din acest codex nu se mai păstrează, din păcate, decât fragmente din Evangheliile după Matei și Marcu.

Ediția Oxford, 1886, a codexului a fost pregătită de Pasquale Amicarelli pentru Bible Works și o puteți downloada de aici.

În formatul BW al lui Amicarelii, Evanghelia după Marcu e prima. Și din ea mai avem doar următoarele versete (unele incomplete):

a) Mc. 8, 8-11, 14-16, 19-38; Mc. 9, 1-45, 47-50; Mc. 10, 1-52;  Mc. 11, 1-3, 6-25, 27-33; Mc. 12, 1-44; Mc. 13, 1-37; Mc. 14, 1-72; Mc. 15, 1-27, 29-47; 16, 1-9. Și în Mc. 16, 9 avem apendicele inclus în NA28: „Omnia autem quaecumque praecepta erant et qui cum puero erant breuiter exposuerunt posthaec et Ipse Hiesus adparuit et ab orientem usque usque in orientem misit per illos sanctam et incorruptam praedicationis salutis aeternae amen”.

b) Mt. 1, 1-25; 2, 1-23; 3, 1-10, 4, 1-25; 5, 1-48; 6, 1-34; 7, 1-29; 8, 1-34; 9, 1-38; 10, 1-42; 11, 1-30; 12, 1-50; 13, 1-58; 14, 1-16; 15, 20-36.