Ioannis 1, 1-17 conform Codex Alexandrinus

Alexandrinus 11. În[1] început era Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul.

2. Acesta era în început la Dumnezeu.

3. Toate prin El s-au făcut, și fără El niciuna[2] [nu] s-a făcut, [din cele] care s-au făcut.

4. În El era viața, și viața era lumina oamenilor.

5. Și lumina luminează în întuneric, și întunericul nu a cuprins-o pe ea.

6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu [și] numele lui [era] Ioannis.

Alexandrinus 2

7. Acesta a venit întru mărturie, ca să mărturisească despre Lumină[3], ca toți să creadă prin el.

8. Acela nu era Lumina, ci [a venit] ca să mărturisească despre Lumină.

9. [Dar Cuvântul] era Lumina cea adevărată, care luminează [pe] tot omul venit întru lume.

10. În lume era, și lumea prin El s-a făcut, și lumea [pe] El nu L-a cunoscut.

11. Întru cele ale Sale a venit, și cei ai Săi pe El nu L-au primit.

12. Dar câți L-au primit pe El, celor care cred întru numele Lui, le-a dat lor puterea [de] a se face fiii lui Dumnezeu!

Alexandrinus 313. Care nu din sângiuri, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului, ci de la Dumnezeu s-au născut.

14. Și Cuvântul trup S-a făcut, și S-a sălășluit în[tre] noi – și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-născut din Tatăl – plin de har și de adevăr.

15. Ioannis mărturisește despre El și a strigat, zicând: „Acesta era [despre] Care am zis: <Cel [ce] vine după mine a fost înaintea mea; căci [mai] întâi [de] mine era>”.

16. Și din plinătatea Lui noi toți am luat și har peste har.

17. Căci Legea prin Moisis s-a dat, [dar] harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit.


[1] Am tradus ediția: Codex Alexandrinus. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Novum Testamentum Graece. Ex antiquissimo Codice Alexandrino, a C. G. Woide, olim descriptum: ad fidem ipsius codicis, denuo accuratius edidit B. H. Cowper, Pub. Williams & Norgate, ed. D. Nutt; Edinburgae, Williams & Norgate, Londini, MDCCCLX [1860], p. 178.

[2] Nicio lucrare.

[3] Despre Hristos.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *