Psalmul 95 conform LXX

1. Când se zidea casa [Domnului], după robie, cântarea lui David. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul!

2. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi [în] zi mântuirea Lui!

3. Vestiți în[tru] neamuri slava Lui, în toate popoarele minunile Lui!

4. Căci mare [este] Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este, peste toți dumnezeii.

5. Căci toți dumnezeii neamurilor [sunt] demoni iar Domnul a făcut cerurile.

6. Mărturisire și frumusețe [este] înaintea Lui, sfințenie și mare-cuviință în sfințenia Lui.

7. Aduceți Domnului semințiile neamurilor! Aduceți Domnului slavă și cinste!

8. Aduceți Domnului slavă numelui Lui! Luați jertfe și intrați întru curțile Lui!

9. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui! Să se cutremure de la fața Lui tot pământul!

10. Spuneți în[tru] neamuri [că] Domnul a împărățit și că a întărit lumea care nu se va clătina! [El] va judeca popoarele în dreptate.

11. Veseliți-vă, ceruri, și bucură-te, pământule! Cutremură-te, mare, și plinătatea ei!

12. Vă veți bucura câmpiilor și toate cele [care sunteți] în ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii

13. de la fața Domnului. Căci [El] vine. Căci [El] vine a judeca pământul. [El] va judeca lumea în dreptate și popoarele în adevărul Lui[1].


[1] Popoarele vor fi judecate de El conform adevărului Lui și nu după „standardele” lor valorice. Adevărul Lui va fi etalonul judecății Sale dar judecata Lui va fi dreaptă și nu părtinitoare.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *