Acatistul Născătoarei de Dumnezeu [4]

Putearea Celui de sus au umbrit atunce cătră îmgrecarea ceii neatinse de nunte. Și pre acel bun roditor a ei pântece, ca o țarinâ îl arătâ dulce tuturor celora ce vor vrea să-ș seacere spăsenie, când vor cânta așea: Alliluiea!

Având de Dumnădzău priimitoare găoace Ficioara, alergâ cătră Elisaveta, iară pruncul ace[le]iea, atunceș sâmțând [a] aceștiea sărutare, să bucura și cu giucările cu [și] cu nește cânteri striga cătră Născătoarea lui Dumnădzău:

Bucură-te, Vlăstariului celui neveșted vițâ!
Bucură-te, de roadâ neputredâ agonisitâ!
Bucură-te, că Lucrătoriu lucredz[i] [pe] I[u]bitori[ul] de oameni!
Bucură-te, că [pe] Ultuitoriul [Altoitorul] vieții noastre ultueșt[i] [altoiești]!
Bucură-te, arăturâ, carea creșt[i] bișug de e[f]tineațe!
Bucură-te, masâ, carea porț[i] sațâul [sațiul] ertăciunilor!
Bucură-te, că Raiul cel de hranâ l-înfloreșt[i]!
Bucură-te, că vad [liman] bun sufletelor îl gătedz[i]!
Bucură-te, tămâea cea priimite [primită] de rugâ!
Bucură-te, a toatâ lumea milostivire!
Bucură-te, a lui Dumnădzău cătră cei muritori bunâ vreare!
Bucură-te, muritorilor cătră Dumnădzău îndrăznire!
Bucură-te, nevastâ nenevestitâ!

Volburâ din lontru [lăuntru] având, de cugete-ndoite, curatul Iosif să turburâ cătră tine, cătră cea nenuntitâ căotând. Și cu nunta furatâ te cugeta pre tine, pre cea nevinovatâ. Iară deaca știu d-ingrecarea ta, că-ii [de la] Duhul Sfânt, dzâsâ: Alliluia!

Audzârâ păcurarii pre Îngerii cântând [cea] cu trupul a lui Hristos venire și alergând ca cătră un Păstoriu, Îl prăviea ca pre un Mielușel fără de prihanâ, în păntecele Mariei păscut, pre carea lăudând, dzâsărâ:

Bucură-te, [a] Mielușelului și Păstoriului Maicâ!
Bucură-te, ogradâ oilor cuvântătoare!
Bucură-te, nevădzuțâlor vrăjmaș[i] muncâ!
Bucură-te, porțâlor Raiului deșchidere!
Bucură-te, că ceale cereșt[i] să bucurâ cu pământul!
Bucură-te, că ceale pământeșt[i] fac hoarbâ [horă] cu ceriurile!
Bucură-te, a Apostolilor netăcut rost!
Bucură-te, a Mâcenicilor nebiruite cutedzare!
Bucură-te, dereptariul credinței cel vărtos!
Bucură-te, luminatâ [a] darului cunoștințâ!
Bucură-te, prin carea s-au golit iadul!
Bucură-te, prin carea ne-am îmbrăcat în slavâ!
Bucură-te, nevastâ nenevestitâ!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *