Galeria de artă a lui Darius Vâlcov a ajuns într-un muzeu

Aflăm din articolul de aici că a fost dusă într-un muzeu. Dar nu știm în care.

„Operele de artă găsite de procurori la adresa din Sectorul 1 sunt semnate, printre alţii, de Nicolae Tonitza, Ştefan Luchian, Corneliu Baba, Nicolae Vermont, Nicolae Dărăscu, Mircea Mihai Ciobanu, Rudolf Negely, Ştefan Câlţia, Adam Bălţatu, Aurel Băieşu, Dumitru Ghiaţă, Iosif Iser, Samuel Mutzner, George Catargi, Francisc Chiuariu, Constantin Piliuţă, Constantin Păuleţ, Andy Worhol şi Mihai Sârbulescu. Tot la aceeaşi adresă au fost găsite şi obiecte decorative semnate Pablo Picasso şi Victor Brauner”.

Iar de aici aflăm că toate aceste opere de artă erau depozitate în clădirea de pe strada Stockholm, nr. 16, din București.

*

Update 6 aprilie 2015:

Un număr de 125 de tablouri, deținute de Vâlcov, au ajuns în custodia Muzeului Național de Artă din București.

Fără metodă și fără conținut?

O conferință ortodoxă trebuie să fie făcută metodic pentru ca publicul să rămână cu ceva în cap. Ea trebuie să aibă un început, un cuprins și un final bine definite, în care tu, conferențiarul, să grupezi rezultatele unei munci anume de cercetare.

Pentru o conferință de 30 de minute sau de o oră trebuie să arăți publicului un text, cu toate notele aferente cercetării, pe care, în timpul comunicării, îl poți îmbogăți cu diverse conexiuni. Dacă ai textul poți să îți permiți să și ieși din cadrul lui…dar dacă nu ai unul, nu avem de-a face cu o conferință ci cu o încercare amatoristă, mai degrabă tupeistă, de a bagateliza ideea de conferință.

Titlul conferinței trebuie să se regăsească în conținutul textului și să fie o tratare exclusivă a problemei propuse. Iar întrebările publicului trebuie să se facă în mod strict pe marginea textului expus.

Dar pentru a te ține de titlu…trebuie să cercetezi arealul problemei.

*

Spre exemplu, Pr. Conf. Dr. Constantin Valer Necula a susținut în Biserica Icoanei din București, pe 15 februarie 2015, conferința cu titlul Iisus Hristos – Învățătorul. Dar titlul conferinței nu s-a regăsit, într-o manieră apăsată și extinsă, în expunere. A fost doar un titlu…

Conferențiarul nostru a venit în Biserica lui „Necula cel mare” să vorbească și n-a avut niciun text, făcut special pentru această ocazie, în față. A venit total nepregătit, în loc de un discurs bine structurat, argumentat și concis din punct de vedere teologic. A vorbit din amintiri

Însă a abuzat de oratorie, de elemente teatrale atunci când a vrut să stârnească râsul (care nu s-a lăsat mult așteptat), de populism ortodox…și a răspuns, la finalul pseudo-conferinței, la întrebări care n-aveau nimic de-a face cu titlul propus. Ceea ce înseamnă că nici conferențiarul și nici publicul nu și-au făcut treaba. Pe niciunul nu l-a interesat tema…ci doar venirea sa la București pentru ca să vorbească.

Ce a spus, de fapt, Părintele Constantin Necula în acea zi la conferința cu titlul: Iisus Hristos – Învățătorul? Pe puncte:

1. a citat dintr-o carte a lui Gabriel Liiceanu despre supraviețuire în comunism; 2. despre fundamentalism și fundamentaliști; 3. soluțiile lui Hristos ne scandalizează; 4. cabotinismul intelectualilor de astăzi; 5. polemizează cu cei care au atentat la ora de Religie; 6. suntem liberi numai în relație cu Hristos (până la minutul 4. 26).

7. Hristos ne învață libertatea asumată în numele adevărului; 8. patriotismul nu poate exclude adevărul; 9. pogorârea Domnului la Iad ne arată că Învățătorul nostru se raportează nu numai la lumea aceasta ci și la cealaltă (min. 6. 41). Aceasta e prima idee care are de-a face cu tema. Însă ea este o idee aruncată în…discuție și nu o idee încadrată într-un discurs sistematic despre tema propusă.

10. exegeză la Întâmpinarea Domnului; 11. viața lui Hristos este identică cu învățătura Lui (a doua idee legată de temă); 12. Hristos cunoștea oamenii; 13. despre răstălmăcirile apocaliptice; 14. Hristos nu Se bucură să I se împlinească profețiile ci El dorește ca oamenii să se schimbe; 15. înspăimântarea ieftină nu este catehizare; 16. aberațiile morale ale momentului; 17. învățătorul are nevoie de discernământ în predicare (min. 13.00);

18. citează din Sfântul Irineu al Lyonului: credința noastră e în acord cu Euharistia; 19. a învăța înseamnă a transmite conținuturi (tocmai lucrul care lipsește din această conferință: un conținut de credință bine cercetat și bine expus); 20. Hristos a fost foarte oral și apropiat de popor și nu ar fi fost plăcut astăzi (dimpotrivă, Hristos predicând ar fi avut un impact colosal în orice secol pentru că El S-ar fi pliat pe oamenii din fața Lui);

21. finalitatea predicilor Domnului: Împărăția cerurilor; 22. impactul televiziunii asupra predicii; 23. sursa adevărului: Hristos; 24. trăirea cu Hristos; 25. noi suntem în judecata lui Dumnezeu tot timpul; 26. împreuna-creștere în viața bisericească; 27. Hristos este modelul tuturor; 28. Hristos vrea să gândim în spațiul învățăturii Lui; 29. oferim o perspectivă negativistă despre Hristos și Biserică (min. 18. 25); 30. firea umană este negativistă și de aceea a fost nevoie de întruparea Domnului (și aici, Părintele Necula, face aceeași greșeală triadologică subordonațianistă (min. 20. 37), nepermisă unui teolog ortodox, ca și alți vorbitori ortodocși: Îl consideră pe Fiul „a doua persoană” a Treimii, când fiecare persoană dumnezeiască este egală și fără început și nu există anterioritate și posterioritate în Treime);

31. consideră Crucea logodna Domnului cu firea umană (și nu zămislirea Sa din Fecioară. Însă nu pe Cruce S-a logodit Hristos cu firea umană ci în uterul Fecioarei); 32. profesionalizarea se face sub semnul Sfintei Cruci  (adică e nevoie de asceză/ de muncă/ de pierdut timpul pentru a scrie o conferință…pentru ca apoi să faci din ea un eveniment oratoric. Însă Părintele Necula a făcut doar oratorie, ca de obicei, fără munca de cercetare din spatele predicii);  33. polemică cu lumea prezentului; 34. atacurile la adresa credinței sunt ariene; ele sunt o negare a întrupării Domnului;

35. Hristos e o persoană vie care străbate istoria; 36. Hristos ne vorbește când Se descoperă inimii noastre; 37. El ne învață să ne cunoaștem limitele și să ne lărgim inima; 38. de ce mă iubește Dumnezeu; 39. dăruirea păcii la nivel liturgic; 40. catedra derivă de la catedrală; 41. evocare personală; 42. e nevoie de o limbă liturgică sănătoasă și o română coerentă; 43. Biserica noastră a făcut primele manuale românești; 44. Hristos mă învață tot timpul;

45. i-a îndemnat să învețe să gândească în Hristos…și la min 32. 23 conferința sa s-a terminat. Până la finalul filei video, adică până la 1. 45. 27 sunt răspunsurile la întrebări…întrebări care sunt la kilometri distanță de temă…și la care Părintele Necula, cel mai adesea, a răspuns doar din prisma experienței sale.

*

Câte idei corelate temei a expus în 30 de minute? 9, din punctul meu de vedere. Fără început și fără final, neavând niciun plan al comunicării.

*

Cum ar fi trebuit să fie o conferință despre această temă? Mai întâi trebuia să explice cine e Hristos. Apoi cum a fost Hristos ca Învățător. După care trebuia să vorbească despre conținutul predicii lui Hristos și despre actualizările predicii lui Hristos, lucru care lui îi place, pentru că știe să aducă în prezent viața și cuvintele Domnului.

Conferința trebuia să fie plină de texte scripturale și de texte patristice, de texte liturgice și de exprimări percutante despre temă din experiența sa pastorală.

Trebuia să obosească publicul, să îl educe și nu să-l binedispună. Pentru că o conferință ortodoxă e o prelungire necesară a predicii din Biserică și nu un stand-up comedy pentru publicul ortodox.

*

Ce a făcut Părintele Necula, ce face Dan Puric, ce fac și alții în spațiul ortodox? Îmbracă în elemente de oratorie și de actorie câteva idei teologice și experiențele lor personale, le spun volubil și cu șarm…dar când numeri pas cu pas ideile conținutului predicării reiese că vorbesc din amintiri și din auziri…și că le repugnă predicarea bine făcută.

Le repugnă truda sistematică pentru a învăța ei înșiși pentru ca să-i învețe și pe alții, le repugnă truda de a scrie, de a elabora ceva cu cap și coadă.

Și de aceea, în mod impropriu, numim conferință o însăilare la voia întâmplării a unor idei și a unor experiențe, care binedispune publicul dar nu îl educă.

Pentru că educația se face sistematic, cu metodă, expunând lucruri și grele și ușoare, iar publicul trebuie să înțeleagă că învățătura ortodoxă nu e pe plăcute ci trebuie cercetată și înțeleasă integral, oricât de greu este efortul de asimilare al datelor și experiențelor.

Psalmul 98 conform LXX

 1. Psalmul lui David. Domnul a împărățit. Să se urgisească popoarele! Cel care șade pe Heruvimi. Să se cutremure pământul!

2. Domnul [este] mare în Sion și înalt este peste toate popoarele.

3. Mărturisească-se numele Tău cel mare, căci înfricoșător și sfânt este!

4. Și cinstea împăratului iubește judecata. Tu ai pregătit îndreptările. Tu ai făcut judecata și dreptatea în Iacov.

5. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați scăunelului picioarelor Lui, căci sfânt este!

6. Moisis și Aaron [sunt] în[tre] preoții Lui și Samuil în[tre] cei care cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul și El i-a auzit pe ei.

7. În stâlp de nor a vorbit cu ei[1]. Căci [ei] păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care [El] le-a dat lor.

8. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei! Tu milostiv Te-ai făcut lor și răsplătind peste toate obiceiurile lor.

9. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați întru muntele cel sfânt al Lui, căci sfânt [este] Domnul, Dumnezeul nostru!


[1] Cu Sfinții Profeți Moisis și Aaron.