Psalmul 98 conform LXX

 1. Psalmul lui David. Domnul a împărățit. Să se urgisească popoarele! Cel care șade pe Heruvimi. Să se cutremure pământul!

2. Domnul [este] mare în Sion și înalt este peste toate popoarele.

3. Mărturisească-se numele Tău cel mare, căci înfricoșător și sfânt este!

4. Și cinstea împăratului iubește judecata. Tu ai pregătit îndreptările. Tu ai făcut judecata și dreptatea în Iacov.

5. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați scăunelului picioarelor Lui, căci sfânt este!

6. Moisis și Aaron [sunt] în[tre] preoții Lui și Samuil în[tre] cei care cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul și El i-a auzit pe ei.

7. În stâlp de nor a vorbit cu ei[1]. Căci [ei] păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care [El] le-a dat lor.

8. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei! Tu milostiv Te-ai făcut lor și răsplătind peste toate obiceiurile lor.

9. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați întru muntele cel sfânt al Lui, căci sfânt [este] Domnul, Dumnezeul nostru!


[1] Cu Sfinții Profeți Moisis și Aaron.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *