Acatistul Născătoarei de Dumnezeu [6]

Vrând Simeon dintr-aces[t] veac înleșătoriu să să mute, Te dedeș[i] lui ca un prunc, însâ îi fuseș[i] cunoscut și Dumnădzău deplin. De care lucru să minunâ de-a Ta-nțălepciune negrăitâ, strigând: Alliluia!

Tânărâ arătâ facere, ivindu-Sâ Făcătoriul lumii, noâ [nouă, celor] ce sântem făcuț[i] de Svinția Sa, din nesămenat răsărind pântece [răsărind din pântece nesemănat] și ferindu-l cumuș au fost nestricat, ca minunea vădzând, să o cântem [cântăm] pre Svinția Sa, strigând:

Bucură-te, floarea nestricării!
Bucură-te, vrătute de țăneare [virtutea înfrânării]!
Bucură-te, c-ai străluminat chipul învierii!
Bucură-te, c-ai arătat petreacerea cu Îngerii!
Bucură-te, pom vederos de poame, din carele mulț[i] să hrănesc!
Bucură-te, copac cu bunâ umbrâ frundzos, sub carele să umbresc mulț[i]!
Bucură-te, că dobândiș[i] Făt, [care este] povațâ a [celor] rătăciț[i]!
Bucură-te, c-ai născut Izbăvitoiu de robiț[i]!
Bucură-te, a Giudețului dirept [a Jedecătorului drept] rugătoare!
Bucură-te, a păcatelor multâ ertătoare!
Bucură-te, hainâ golilor de-ndrăznire!
Bucură-te, dragoste carea învinci tot rodul [neamul]!
Bucură-te, nevastâ nenevestitâ!

Streinâ naștere vădzând, să ne streinâm de lume, mintea cătră ceriu mutând, că pentr-aceasta [Î]naltul Dumnădzău pre pământ să arătâ plecat om, vrând să tragâ cătră [î]nălțâme pre ceia ce-I strigă: Alliluia!

Tot era întră [între] cești de gios și de cei de sus nice liac [nici leac/ deloc] nu s-au depărtat nescrisul Cuvânt, că pogorâciunea dumnădzăiascâ nu fu mutare de loc, și [ci] naștere din Ficioarâ de Dumnădzău luâtoare [primitoare], ce aude aceastea:

Bucură-te, a [lui] Dumnădzău neîncăput încăpăturâ!
Bucură-te, a cinstitâ tainâ ușe!
Bucură-te, [a] necredincioșilor nepriceputâ audzâre!
Bucură-te, [a] celor credincioș[i] ne-ndoitâ laudâ!
Bucură-te, carâtâ [caretă/ caleașcă] prea svintâ [sfântă] Celui de pre Heruvim[i]!
Bucură-te, sălaș prea cinstit Celui de pre Serafim[i]!
Bucură-te, că [pe] ceale învrăjbite le-ai adus la pace!
Bucură-te, carea ficiorie și naștere ai înpreunat!
Bucură-te, prin carea s-au dezlegat neascultarea!
Bucură-te, prin carea s-au descuiat Raiul!
Bucură-te, a-mpărățâei lui Hristos cheae [cheie]!
Bucură-te, nedeajdea binelui veacinic!
Bucură-te, nevastâ nenevestitâ!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *